הרב ברוך רוזנבלום

הסגולה הגדולה בעולם - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מדוע בסיום התפילה פוסעים 3 פסיעות לאחור? למה רק לאחר 20 שנה ניסו אחי יוסף להציל אותו? למה השתתף הקדוש ברוך הוא בחרם של השבטים? ולמה לא שלח יוסף הודעה לאביו על כך שהוא חי?