הרב גואל אלקריף

ההשפעה הגדולה לדורות - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מהי התוכחה שהוכיח יוסף את אחיו? מה רצתה הנפטרת בת התשעים מאנשי החברא קדישא? וכיצד הצליח יוסף למחול לאחיו למרות כל מה שעשו לו?