הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - ששת ימים תיעשה מלאכה

הרב זמיר כהן

אם לא אעבוד בשבת, איך תהיה לי פרנסה טובה? הרב זמיר כהן מביא יסוד גדול שירגיע את האדם השובת ממלאכה בשבת