הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הרבנית מרגלית יוסף

הרב הרצל חודר

מדוע מכרה הרבנית את טבעת נישואיה? הרב הרצל חודש בקטע קצר על הרבנית מרגלית יוסף, שזכתה לעמוד לימינו של מרן גדול הדור