הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר -- הרבנית בת שבע קנייבסקי

הרב הרצל חודר

מדוע דרשה הרבנית שדלת ביתה לעולם תהיה פתוחה? הרב הרצל חודר בקטע קצר על הרבנית שכולה חסד ואהבת התורה, הרבנית בת שבע קנייבסקי