הרב יוסף בן פורת

חנוכה: תרבות יוון מול היהדות - הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת

מה ההבדל בין התרבות היוונית לבין האמונה היהודית? מדוע חנוכה רלוונטי לחיינו כיום יותר מאי פעם? הרב בן פורת בהרצאה מיוחדת לחנוכה