הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - המאבק על הזהות היהודית

הרב יוסף בן פורת

מה היוונים רצו לעשות לעם ישראל? מה פשר הניצחון החשמונאי? הרב בן פורת בהרצאה מיוחדת לקראת חנוכה