הרב גואל אלקריף

המלחמה ביוונים בזמננו - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מי באמת היה הרב אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל? מהו סודם של ארבעת הגלויות? מה גילתה המשפחה שסבלה צרות רבות במיטת התינוק שלהם? מדוע רבנים חשובים קמו לכבודו של בחור בין 16? ואילו 2 עבודות נשארו לנו באותה רמה של בית המקדש?