הרב גואל אלקריף

כוחו של נר קטן - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה שכרו של מי שהולך עם ה' בתמידות? איך נתכפר חטא מכירת יוסף על פי שני מדרשים מופלאים? ומדוע נחשב שראובן הציל את יוסף, הרי הם זרקו אותו לבור מלא נחשים ועקרבים?