הרב יוסף בן פורת

מעלות חשובות בבחירת בת זוג - הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת

במה בחן יצחק את רבקה לפני הנישואים? ומה ניתן ללמוד מכך על מציאת בן זוג בימינו? הרב יצחק בן פורת בשיעור מרתק על המעלות החשובות שיש לבדוק בתהליך בחירת בן הזוג