הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז - מידת הנקיות חלק ב’

הרב ראובן אלבז

מה קורה לאדם שחלילה אוכל מאכלות אסורים? ממה צריך להיזהר כאשר נמצאים בחברת אנשים? הרב ראובן אלבז על החטאים המצויים בחברת בני אדם