x
ערוץ הידברות

שבת אחים: פרק 4 - קהילת יוצאי טורקיה

ערוץ הידברות

השבוע ב"שבת אחים": קהילת יוצאי טורקיה.

על המנהגים, המורשת, הזיכרונות מבית אבא ועל כל מה שביניהם.
סביב שולחן השבת: הרב אבוהב, מרדכי אשר, ערן סטפנסקי, רפאל בן עזרא וזאב מורחיים, ובליווי הזמר דוד חפצדי והקלידן נתנאל אברהם
בהנחיית: הרב ראובן זכאים

תמלול ההרצאה

1
00:00:18,340 --> 00:00:25,520
חמדת הלבבות לאומה שבורה

2
00:00:25,540 --> 00:00:33,210
לנפשות נכאבות נשמה יתרה

3
00:00:33,600 --> 00:00:39,990
לנפש מצרה יסיר אנחה

4
00:00:40,350 --> 00:00:43,650
שבת מנוחה

5
00:00:45,780 --> 00:00:47,090
בואו נעשה קצת כפיים

6
00:00:48,110 --> 00:00:51,280
אנא עליון נורא הביטה עוניינו

7
00:00:52,320 --> 00:00:56,180
פדנו במהרה, חוננו חוננו

8
00:00:56,450 --> 00:00:59,640
אנא עליון נורא הביטה עוניינו

9
00:01:00,720 --> 00:01:03,810
פדנו במהרה, חוננו חוננו

10
00:01:04,390 --> 00:01:08,770
שמח נפשנו באור ושמחה

11
00:01:09,030 --> 00:01:12,780
באור ושמחה שבת מנוחה

12
00:01:12,800 --> 00:01:16,820
שמח נפשנו באור ושמחה

13
00:01:17,350 --> 00:01:20,600
באור ושמחה שבת מנוחה

14
00:01:38,280 --> 00:01:41,670
חדש מקדשנו, זוכרה נחרבת

15
00:01:42,460 --> 00:01:45,950
טובך מושיענו תנה לנעצבת

16
00:01:46,720 --> 00:01:50,230
חדש מקדשנו זוכרה נחרבת

17
00:01:50,810 --> 00:01:54,130
טובך מושיענו תנה לנעצבת

18
00:01:54,170 --> 00:01:54,690
.כולם

19
00:01:54,710 --> 00:01:58,890
בשבת יושבת בזמר ושבחה

20
00:01:58,920 --> 00:02:02,800
בשבת יושבת בזמר ושבחה

21
00:02:02,970 --> 00:02:06,980
שבת מנוחה, שבת מנוחה

22
00:02:07,110 --> 00:02:11,580
שבת מנוחה, שבת מנוחה

23
00:02:28,000 --> 00:02:31,400
זכור קדוש לנו בזכות יקרת היום

24
00:02:32,170 --> 00:02:36,040
שמור נא אותנו ביום זה ובכל יום

25
00:02:36,370 --> 00:02:40,010
זכור קדוש לנו בזכות יקרת היום

26
00:02:40,670 --> 00:02:44,580
שמור נא אותנו ביום זה ובכל יום

27
00:02:45,110 --> 00:02:48,940
דודי צח ואיום תביא הרווחה

28
00:02:49,290 --> 00:02:53,320
תביא הרווחה שבת מנוחה

29
00:02:53,590 --> 00:02:57,280
דודי צח ואיום תביא הרווחה

30
00:02:57,640 --> 00:03:04,540
תביא הרווחה שבת מנוחה

31
00:03:07,540 --> 00:03:12,800
שבת מנוחה. תודה רבה לזמר דוד חפצדי
.ולקלידן שמלווה אותו נתנאל אברהם

32
00:03:12,830 --> 00:03:14,420
.אנחנו עוד נשמע אותם בהמשך

33
00:03:14,940 --> 00:03:15,650
.שלום לכם

34
00:03:16,100 --> 00:03:18,990
הנה מה טוב ומה נעים
.שבת אחים גם יחד

35
00:03:19,320 --> 00:03:22,330
"אנחנו בעוד תוכנית מיוחדת של "שבת אחים

36
00:03:22,600 --> 00:03:25,240
.והפעם עם קהילת יוצאי טורקיה

37
00:03:25,680 --> 00:03:27,240
גלותה של יהדות טורקיה

38
00:03:27,250 --> 00:03:30,710
,נמשכה כ-1,850 שנה

39
00:03:31,030 --> 00:03:34,590
החל מגירוש היהודים מארץ ישראל
.לאחר חורבן בית שני

40
00:03:34,930 --> 00:03:41,850
,בשנת 1990, נתון לא כל כך מוכר
,מנתה יהדות טורקיה כ-300 אלף נפש

41
00:03:42,310 --> 00:03:44,330
אך עם הזמן רוב יהודי המקום

42
00:03:44,570 --> 00:03:47,540
עזבו לטובת ארץ ישראל
.ולמקומות אחרים בעולם

43
00:03:47,700 --> 00:03:52,560
אגב, כאן בארץ התיישבו
רוב יהודי טורקיה ביהוד ובבת ים

44
00:03:52,900 --> 00:03:57,610
וכיום מונה הקהילה היהודית בטורקיה
.כ-26 אלף נפש בלבד

45
00:03:58,100 --> 00:04:00,470
בעקבות אירועי הטרור שהיו במקום

46
00:04:00,660 --> 00:04:04,430
רוב הקהילה חוששת לביטחונה
.ודוברת רק את שפת המקום

47
00:04:04,490 --> 00:04:08,710
,אבל זקני העדה, לעומת זאת
,עדיין דוברים את שפתם המקורית

48
00:04:08,770 --> 00:04:10,110
.הלוא היא שפת הלדינו

49
00:04:10,430 --> 00:04:13,910
אני רוצה להגיד שלום
:לאורחים היקרים והנכבדים שלנו היום

50
00:04:14,230 --> 00:04:18,480
הרב אברהם אבוהב - רב קהילה בנתניה
,"ומרצה במרכז "שורשים

51
00:04:18,800 --> 00:04:23,020
מרדכי אשר - יליד איזמיר
ובן הקהילה הוותיקה ביהוד

52
00:04:23,550 --> 00:04:27,280
,ועורך מחזורים בנוסח יהודי טורקיה

53
00:04:27,880 --> 00:04:30,660
,המורה והחזן ניסים אשכנזי

54
00:04:31,240 --> 00:04:34,270
 ,איתנו גם ערן סטפנסקי
,"מקים מרכז "אשיבה

55
00:04:34,280 --> 00:04:38,320
שיש לו סיפור תשובה ייחודי מאוד
.והוא גם יש לו קשר לטורקיה

56
00:04:38,360 --> 00:04:39,370
.תכף נשמע על זה

57
00:04:39,770 --> 00:04:42,960
,רפאל בן עזרא
אברך בכולל דיינות, סופר סת"ם

58
00:04:43,180 --> 00:04:49,530
והוגה וחוקר את תורתם
,ופסיקתם ההלכתית של רבני טורקיה

59
00:04:49,780 --> 00:04:56,110
וזאב מור חיים, מרצה להנדסה
.וחוקר מורשת הפיוטים של יהודי טורקיה

60
00:04:56,360 --> 00:04:58,460
.שלום לכולכם
.שבת שלום

61
00:04:58,830 --> 00:05:00,410
.שלום, שלום
.שבת שלום-

62
00:05:01,000 --> 00:05:03,770
אני רוצה לפנות בראש ובראשונה
.לרב אברהם אבוהב

63
00:05:04,370 --> 00:05:08,170
יהודי טורקיה העניקו לעם ישראל
מתנה גדולה מאוד

64
00:05:08,250 --> 00:05:14,030
,בדמותם של רבנים גאוני עולם
,ארזים ממש שגבהה קומתם

65
00:05:14,340 --> 00:05:17,710
שעד היום כולנו ניזונים
.מתורתם ומחוכמתם

66
00:05:18,010 --> 00:05:20,560
.בוא, תיתן לנו סקירה קצרה
,אני יודע שזה מאוד קשה

67
00:05:20,810 --> 00:05:22,030
,יש כל כך הרבה רבנים

68
00:05:22,330 --> 00:05:24,640
ובכל אופן סקירה קצרה
של המרכזיים שבהם

69
00:05:24,960 --> 00:05:26,670
.כדי שנכיר אותם קצת יותר מקרוב

70
00:05:27,700 --> 00:05:28,490
.שלום וברכה

71
00:05:29,210 --> 00:05:32,420
למעשה, יהדות טורקיה
,כבר התחילה עוד מתקופת הגירוש

72
00:05:32,780 --> 00:05:37,350
שבה שכן ושם חיבר
מרן הבית יוסף רבי יוסף קארו

73
00:05:37,950 --> 00:05:42,570
את חיבורו הנפלא שהיום כלל ישראל
.הולך לאורו, שולחן ערוך

74
00:05:42,880 --> 00:05:44,310
.מרן שקיבלנו הוראותיו

75
00:05:44,690 --> 00:05:47,460
לאחר מכן זה התחיל
,עם המון המון גדולים

76
00:05:48,150 --> 00:05:51,600
חלק מזה רבי אפרים נבון
,"בעל "מחנה אפרים

77
00:05:51,610 --> 00:05:54,230
לומדים היום את תורתו
,בעולם הישיבות, בעולם התורני

78
00:05:54,630 --> 00:05:58,550
:רבי חיים פלאג'י ובניו
,'רבי אברהם, רבי רחמים יוסף וכו

79
00:05:59,180 --> 00:06:05,290
עד לדור האחרון ממש שזה היה
,הגאון הרד"ס רבי רפאל דוד סבן

80
00:06:05,300 --> 00:06:07,950
,שהיה חכם בשי
.רבי יעקב ארגואטה

81
00:06:08,450 --> 00:06:10,780
.ואלו הם היו ממש מהאחרונים

82
00:06:10,790 --> 00:06:16,220
רבי משה בן חביב, שגם הוא כתב הסכמה
,"לספרו של מרן הרב עובדיה "יביע אומר

83
00:06:16,240 --> 00:06:22,100
שהוא היה ממש מגדולי אחרוני חכמי טורקיה
.עד לפני 60 שנה, בתחילת קום המדינה

84
00:06:22,950 --> 00:06:25,390
,או-אה, טוב, קצר המצע מלהשתרע

85
00:06:25,410 --> 00:06:28,780
אבל הזכרת לנו ממש שמות
.שעל כל אחד אפשר להקדיש תוכנית שלמה

86
00:06:29,210 --> 00:06:31,480
.ואני רוצה לפנות למרדכי אשר שלצידך

87
00:06:31,960 --> 00:06:37,530
אתה השקעת ממש עבודה שלמה
.להוציא מחזורים של יהודי טורקיה

88
00:06:38,260 --> 00:06:39,170
,שאלה לי אליך

89
00:06:39,450 --> 00:06:42,370
?מה המיוחד בנוסח של הטורקים

90
00:06:43,930 --> 00:06:48,480
בנוסח של הטורקים המיוחד זה
שהם בעצם משמרים מסורת יותר עתיקה

91
00:06:48,490 --> 00:06:51,920
מן המסורת שמקובלת היום
.בסידורים ובמחזורים של הארץ

92
00:06:53,110 --> 00:06:59,370
אנחנו ממשיכים בעצם את הדרך
.של סידורי תפילת החודש העתיקים יותר

93
00:06:59,380 --> 00:07:01,900
.שנדפסו בליבורנו
שעוד נדפסו בליבורנו-

94
00:07:01,920 --> 00:07:09,500
והם יצאו, לתפילת החודש יצאו
כלמעלה מעשר מהדורות שונות של הסידור הזה

95
00:07:10,400 --> 00:07:12,060
.עם כל מה שמסביב

96
00:07:12,450 --> 00:07:15,810
קהילת טורקיה שימרה את המסורת
של יהודי ספרד

97
00:07:16,080 --> 00:07:18,920
בצורה הרבה יותר אותנטית
למשך הרבה יותר זמן

98
00:07:18,940 --> 00:07:22,890
ובעצם אנחנו ממשיכים את השמירה
.של המסורת הזאת

99
00:07:23,210 --> 00:07:28,580
מעבר לזה, כמו כל עדה שהתייחדה
,שפה היא שילבה פיוט, פה היא שילבה

100
00:07:28,640 --> 00:07:30,880
,פה היא הוסיפה
.פה היא לקחה, פה היא השמיטה

101
00:07:31,180 --> 00:07:36,000
כמו כל עדה בעם ישראל
שהסידור היה חי בתוכה ממש

102
00:07:36,320 --> 00:07:37,560
.כך גם העדה שלנו

103
00:07:37,570 --> 00:07:41,380
בתוך זה, כשבבית הכנסת
שבו אני מתפלל

104
00:07:42,070 --> 00:07:44,770
הייתי עובר שנים
,לפני התיבה ביום כיפור

105
00:07:44,810 --> 00:07:51,950
,הייתי מחזיק סידור, שקיבלתי בבר מצווה
,מקושקש כולו עם חיצים, סימונים, מספרים

106
00:07:51,970 --> 00:07:54,130
זה אחת, זה ארבע וזה שלוש

107
00:07:54,380 --> 00:07:56,120
ולך לפה וצא משם

108
00:07:56,140 --> 00:07:58,820
ופה למחוק ופה להוסיף
כי כך כתב הרב פלאג'י

109
00:07:59,040 --> 00:08:01,230
וכך כתב זה
.וכך אנחנו נוהגים

110
00:08:01,580 --> 00:08:06,420
,ובאיזשהו מקום אחי, עליו השלום
,"שעל שמו נקראת הסדרה "שלמה חיים

111
00:08:07,600 --> 00:08:10,210
,אחי אמר לי
:הוא הגה את הרעיון

112
00:08:10,280 --> 00:08:15,220
בוא נעשה איזה משהו שאנחנו יכולים
.פשוט להדפיס לעצמנו לצורך פנימי

113
00:08:15,940 --> 00:08:19,540
,ומתוך זה עם השנים הוצאנו
...ברוך השם, זכינו להוציא את ה

114
00:08:20,560 --> 00:08:21,590
,אומנם אחרי מותו

115
00:08:21,830 --> 00:08:25,770
את המחזור ליום הכיפורים
"שנקרא "משאת שלמה חיים

116
00:08:26,050 --> 00:08:28,740
,על שם משאת נפשו
.צוואתו שהוא בעצם הותיר לנו

117
00:08:28,750 --> 00:08:30,740
.של אחיך, זיכרונו לברכה
.של אחי, זיכרונו לברכה-

118
00:08:30,750 --> 00:08:34,050
,הוא היה גם גבאי בית הכנסת ביהוד
.בית מאיר" ביהוד"

119
00:08:34,210 --> 00:08:37,610
...לאחר מכן
?גם הפרונט הוא פרונט לבורנאי, נכון-

120
00:08:37,630 --> 00:08:40,640
כן. -עכשיו, יש מחזורים
?ויש גם סידור לימות השנה

121
00:08:40,760 --> 00:08:47,340
,הוצאנו שני מחזורים, מחזור לראש השנה
.מחזור ליום כיפור וסידור לכל השנה

122
00:08:47,410 --> 00:08:49,440
ואתה אומר, יהודי טורקי
שרוצה באמת להתחבר

123
00:08:49,460 --> 00:08:53,960
לתפילות ולסגנון ולנוסח של אבותיו
,בלי כל החיצים והסימונים

124
00:08:54,660 --> 00:08:57,410
.אלה המחזורים שאתה מציע לו
.אלה המחזורים-

125
00:08:57,430 --> 00:09:00,170
...זה גם נוח מאוד ל

126
00:09:00,460 --> 00:09:04,470
אמר לי מי שאמר לי
שכשהוא מחזיק את הסידור הזה ביד

127
00:09:04,730 --> 00:09:06,420
הוא הרבה יותר פנוי להתעסק בתפילה

128
00:09:06,450 --> 00:09:08,170
.מאשר בכל הדברים האחרים

129
00:09:08,190 --> 00:09:09,530
,ממש לחשוב על התפילה

130
00:09:09,540 --> 00:09:11,310
לכוון את עצמו לתוך התפילה

131
00:09:11,590 --> 00:09:13,240
:ולא להיות מוטרד כל הזמן

132
00:09:13,270 --> 00:09:14,460
?אז אומרים את זה
?לא אומרים את זה

133
00:09:14,480 --> 00:09:16,390
?אז אני צועד נכון
?לא צועד נכון

134
00:09:16,630 --> 00:09:18,100
.זאת בעצם הייתה הכוונה העיקרית

135
00:09:18,310 --> 00:09:21,560
יפה מאוד. -שאנשים יוכלו להתפלל
תפילה זכה, מלאה

136
00:09:21,830 --> 00:09:25,690
בלב חפץ, בלב שלם, בלב נקי
.בלי כל הטרדות האלה שמסביב

137
00:09:26,100 --> 00:09:26,760
.נפלא

138
00:09:27,120 --> 00:09:29,750
.ניסים אשכנזי, אתה יליד איזמיר

139
00:09:30,180 --> 00:09:33,570
.נכון, אני יליד איזמיר
?אתה זוכר דברים משם-

140
00:09:33,670 --> 00:09:38,040
מה אתה יכול לשתף אותנו
?מהילדות שלך בעיר התהילה איזמיר

141
00:09:38,800 --> 00:09:40,840
.אני יכול לשתף בכמה וכמה דברים

142
00:09:42,500 --> 00:09:44,250
.אני יליד איזמיר, כמו שנאמר

143
00:09:45,080 --> 00:09:48,230
,עליתי לארץ בגיל 15 וחצי
.כמעט 16

144
00:09:48,250 --> 00:09:53,210
כלומר, 15 שנה הייתי בטורקיה

145
00:09:53,220 --> 00:09:57,250
,וראיתי, לצערי, לדאבוני
את הדעיכה של היהדות הזאת

146
00:09:57,270 --> 00:10:04,660
אבל ראיתי את הניצנים של הגדולה התורנית
.שהייתה שם קיימת לפני שנים

147
00:10:04,710 --> 00:10:10,380
,אבי, זיכרונו לברכה
.היה הרב הראשי של איזמיר

148
00:10:12,520 --> 00:10:18,210
בילדותי, היה הרב ראשי בילדותי
.ממש אחר, רבי מורנו

149
00:10:18,690 --> 00:10:22,870
אחר כך אבי לקח את ההובלה
.של יהדות איזמיר

150
00:10:23,690 --> 00:10:28,740
.גדלתי לידו. -הרב יוסף אשכנזי
.אבי, זיכרונו לברכה, רבי יוסף אשכנזי-

151
00:10:30,970 --> 00:10:35,370
ביתנו היה צמוד
"לבית הכנסת "ביקור חולים

152
00:10:35,550 --> 00:10:40,230
שזה היה בית כנסת של המשפחה
.מאז הגעתם מאשכנז

153
00:10:40,890 --> 00:10:45,920
היה לבית הכנסת הקבוע של כל שושלת
.משפחת אשכנזי, של כל הרבנים

154
00:10:46,800 --> 00:10:48,720
.גדלנו בעצם בתוך בית הכנסת

155
00:10:49,090 --> 00:10:52,850
מגיל אפס ועד שעלינו לארץ

156
00:10:52,870 --> 00:10:56,490
,הייתי צמוד לאבי
.זיכרונו לברכה, בתיבה

157
00:10:57,030 --> 00:11:04,050
,ומגיל אפס התחלנו לשיר את השירים
.את הפיוטים או קטעי תפילה ששרנו

158
00:11:06,480 --> 00:11:12,580
,אני אישית, אם מותר לי לציין
דיברנו בבית רק את שפת לדינו

159
00:11:13,700 --> 00:11:19,030
,למרות שהעברית הייתה שגורה בפי אבי
,זיכרונו לברכה, וחלק ידעו טורקית

160
00:11:19,040 --> 00:11:22,960
אבל אני אישית גדלתי
.עד גיל חמש רק על שפת לדינו

161
00:11:23,350 --> 00:11:27,130
,שהיא בעצם, נאמר לצופים
.שהיא כמו היידיש של הספרדים

162
00:11:27,150 --> 00:11:29,190
.אפשר לומר
.השפה היהודית. -נכון-

163
00:11:29,320 --> 00:11:34,480
שהייתה מדוברת אז. -היא ספרדית
שקיבלה כל מיני קונוטציות

164
00:11:34,490 --> 00:11:36,500
.מלשון הקודש, משפות אחרות

165
00:11:36,980 --> 00:11:40,180
אומרים שזו קסטיליאנית העתיקה

166
00:11:40,220 --> 00:11:43,950
שאנחנו בעצם שמרנו אותה
.שלא כמו הספרדית של היום

167
00:11:44,500 --> 00:11:48,220
אז דיברתי את השפה
וכשהגעתי לבית הספר בעצם

168
00:11:48,230 --> 00:11:50,170
,לא ידעתי את הטורקית
.את שפת המקום

169
00:11:50,940 --> 00:11:54,320
.אז... אבל התרגלתי מאוד מהר

170
00:11:54,910 --> 00:12:02,260
ומשם התגלגלה גם האהבה שלי
...לחזנות שגדלתי, האבא

171
00:12:02,780 --> 00:12:04,210
.זה לא רק אני, גם אחי

172
00:12:07,460 --> 00:12:09,070
,וזהו. -היית תקופה באנגליה
.אני מבין

173
00:12:09,450 --> 00:12:14,000
כן. -שימשת שם חזן. -התקופה באנגליה
,נמשכתי... נולדתי בטורקיה, כמו שאמרתי

174
00:12:14,010 --> 00:12:17,830
.אז גדלתי ליד אבא
.עניינה אותי מאוד החזנות הטורקית

175
00:12:18,720 --> 00:12:20,010
,והגענו לארץ

176
00:12:21,970 --> 00:12:24,770
הגענו ליהוד
.עם בני דודים שלי

177
00:12:24,790 --> 00:12:26,590
ב"בית מאיר", אנחנו התפללנו שם

178
00:12:26,940 --> 00:12:30,090
את אותו נוסח
,"שהיינו מתפללים ב"ביקור חולים

179
00:12:30,100 --> 00:12:32,560
.בבית כנסת "ביקור חולים" בטורקיה

180
00:12:33,550 --> 00:12:37,290
...ולימים התחתנתי ופשוט

181
00:12:38,560 --> 00:12:44,790
אני לא אאריך, אבל בגלל מודעה קטנטנה
בעיתון "מעריב" באיזה ערב שבת

182
00:12:45,220 --> 00:12:50,210
התגלגלתי עם משפחתי ללונדון
כי יש שמה קהילת יוצאי טורקיה

183
00:12:50,230 --> 00:12:55,110
,שחציה מסלוניקי
.חציה מאיסטנבול וקצת מאיזמיר

184
00:12:55,680 --> 00:12:56,960
והייתי שם שמונה שנים

185
00:12:59,050 --> 00:13:03,410
ובעצם מה שעשיתי שמה
,יחד עם אשתי

186
00:13:03,540 --> 00:13:09,110
בעצם ניסינו להחזיר את העטרה ליושנה
והכנסתי הרבה דברים בחזרה

187
00:13:09,130 --> 00:13:12,420
,של המנהגים הטורקיים
של הלחנים הטורקיים

188
00:13:14,040 --> 00:13:19,620
.והתקבל שם ברצון
.הקהילה הייתה צמאה לזה

189
00:13:20,160 --> 00:13:26,960
ואפילו עשינו, כתבנו, גם ערכנו
איזה ספר, ספרון

190
00:13:27,090 --> 00:13:33,400
שיעזור להם להתפלל את הנוסחים שלהם
,יחד עם לדינו, שפת לדינו

191
00:13:33,860 --> 00:13:39,120
,שבעצם הייתה בתוך
.השפה הייתה בתוך התפילות גם מאוד חזק

192
00:13:39,560 --> 00:13:44,650
היום מדברים על לדינו כביכול
,רק בצד הפולקלוריסטי

193
00:13:44,660 --> 00:13:46,390
'השירה, הרומן וכו

194
00:13:46,930 --> 00:13:48,820
ולי אישית זה קצת כואב

195
00:13:49,160 --> 00:13:51,540
כי את הלדינו
,אני הכרתי יותר מהתפילות

196
00:13:51,970 --> 00:13:55,900
,לחבר את הקהילה לתפילות
למשמעות של התפילה

197
00:13:55,910 --> 00:13:58,030
.שיוכלו להבין את מה שהם מתפללים

198
00:13:58,450 --> 00:14:01,140
,מה עוד, שלפי ההלכה
,אם ניקח את ליל הסדר

199
00:14:02,240 --> 00:14:06,630
.אז היינו אומרים את כל הסדר
.כל ההגדה. -כל ההגדה. -בלדינו-

200
00:14:06,750 --> 00:14:13,200
.בעברית ובלדינו, כפול
.היה לוקח לנו כפול זמן ושני לילות

201
00:14:13,210 --> 00:14:15,810
מה שבטוח, שאלה לילות סדר
.שלא יישכחו

202
00:14:16,160 --> 00:14:18,970
.אז גם בלדינו
.טוב, יפה, יפה-

203
00:14:18,980 --> 00:14:21,650
הנה, אז גם אתה עושה הרבה
.כדי לשמר את המורשת

204
00:14:21,660 --> 00:14:23,500
.ואיתנו גם ערן סטפנסקי

205
00:14:23,530 --> 00:14:26,540
,אתה, כבר הזכרנו
.יש לך סיפור מיוחד במינו

206
00:14:26,810 --> 00:14:30,080
.כבר אמרתי
אבל אני מבין שהיה לך סבא

207
00:14:30,360 --> 00:14:36,050
זיכרונו לברכה, שהיה עם עגלה
מוכר את המטעמים הטורקיים

208
00:14:36,070 --> 00:14:39,060
,מעשי ידיה של הסבתא
.זיכרונו לברכה

209
00:14:39,160 --> 00:14:40,800
.שתף אותנו קצת בחוויה הזו

210
00:14:40,980 --> 00:14:45,120
,כן, ברוך השם, סבא שמואל
,סמי, סבא סמי, בורקס סמי, מה שנקרא

211
00:14:45,220 --> 00:14:49,680
,היה הולך עם עגלה ביפו ומוכר מתכון
.שהאמת שבא מהצד של סבתא

212
00:14:50,780 --> 00:14:54,960
היה מסתובב עם עגלה, מוכר בורקסים
אורגינל טורקיים, ככה משהו

213
00:14:55,430 --> 00:14:58,490
...שאפשר להתכבד ממנו, לא לנשנש ככה ב

214
00:14:59,590 --> 00:15:01,940
.והיה מוכר בורקסים
הוא היה עובד בניין לפני

215
00:15:01,950 --> 00:15:04,770
ואבא של סבתא שלי בעצם אמר

216
00:15:04,780 --> 00:15:06,240
שהוא לא מוכן שהוא יעבוד יותר בבניין

217
00:15:06,260 --> 00:15:07,690
.והוא נתן לו את המתכון הסודי

218
00:15:08,040 --> 00:15:09,770
,שלח אותו לעבוד, ברוך השם

219
00:15:09,780 --> 00:15:11,650
עם עגלה של בורקסים אורגינל טורקיים

220
00:15:11,700 --> 00:15:14,260
.עם תרד, גבינה, הכול, ברוך השם

221
00:15:14,640 --> 00:15:18,710
היה... אני מבין שהלדינו הייתה שפה
.שהייתה גם רווחת בבית שלהם

222
00:15:18,720 --> 00:15:22,230
.היה לך אפילו איזה כינוי חיבה מיוחד
.אני, כן. מיוחד במינו-

223
00:15:22,650 --> 00:15:25,200
.אתה רואה למה אנחנו... כל הבורקסים
,היא הייתה דוחפת לי בורקס, סבתא

224
00:15:25,210 --> 00:15:27,390
...והייתה קוראת לי "פטטיקה" שזה ה

225
00:15:28,060 --> 00:15:31,690
...ו"סיידה" כמובן, שזה
."אבל "פטטיקה

226
00:15:31,710 --> 00:15:33,660
דוחפת לי אוכל
.וקוראת לי "פטטיקה", ברוך השם

227
00:15:34,650 --> 00:15:38,730
,שזה כן, ברוך השם
...זה משהו מיוחד. האנשים האלה זה

228
00:15:38,760 --> 00:15:41,030
.אז אתה זוכר אותם
.הם מול העיניים שלך

229
00:15:41,560 --> 00:15:44,490
.אני רוצה לפנות לרפאל בן עזרא

230
00:15:44,510 --> 00:15:48,090
,אני מבין שאתה, כמו שאמרנו
.הרבה הרבה תפקידים חשובים יש לך

231
00:15:48,100 --> 00:15:52,160
,אתה גם מוהל, גם סופר סת"ם
.כמובן אברך שלומד בכולל דיינות

232
00:15:52,480 --> 00:15:55,620
ובין הדברים שאתה עושה
אתה רוצה לחשוף

233
00:15:55,650 --> 00:15:59,750
את התורה ואת החוכמה ואת הפסיקה
.של רבני טורקיה

234
00:16:00,120 --> 00:16:04,040
מה אתה יכול לשתף אותנו קצת
?בעבודה שלך בתחום המיוחד הזה

235
00:16:04,090 --> 00:16:08,280
אני רוצה קודם לספר
שבילדותי גדלתי בבית הכנסת

236
00:16:08,290 --> 00:16:11,480
,בית מאיר" ביהוד"
,שהקים אותו סבא שלי

237
00:16:11,500 --> 00:16:15,970
סבא רפאל אלטלף
.ואח שלו רבי אברהם אלטלף

238
00:16:16,430 --> 00:16:22,230
,שרבי אלטלף, הייתה לו גם כן
אחת המשימות שהוא לקח על עצמו

239
00:16:22,310 --> 00:16:28,980
היא להדפיס בחזרה את ספרי הרבנים
.של טורקיה שכבר לא הודפסו

240
00:16:29,070 --> 00:16:31,920
...הוא בעצם היה עושה
בדרך כלל היו עושים מהדורות צילום

241
00:16:31,970 --> 00:16:34,030
.של הספרים של רבי חיים פלאג'י

242
00:16:34,350 --> 00:16:36,690
ואלה הספרים שבעצם
הייתי רואה אותם בבית הכנסת

243
00:16:37,390 --> 00:16:38,650
.והייתי מאוד מתחבר אליהם

244
00:16:38,660 --> 00:16:41,730
אפילו שהם היו בכתב הישן הזה
,שהוא לא כל כך קריא

245
00:16:41,740 --> 00:16:46,110
מאוד התחברתי לזה והרגשתי
.כאילו אני מחובר למורשת שלי

246
00:16:46,480 --> 00:16:48,900
.זה מה שהיה בילדות שלי בבית הכנסת

247
00:16:49,840 --> 00:16:51,170
אחר כך כשגדלתי

248
00:16:51,200 --> 00:16:53,620
.הלכתי גם, למדתי בטכניון בחיפה

249
00:16:54,120 --> 00:16:56,420
היה שם את ה... היו שם גם כן ספרים

250
00:16:56,460 --> 00:16:57,170
,שאני לא הכרתי

251
00:16:57,190 --> 00:16:58,960
"ספרים של הרב "חקרי לב

252
00:16:59,350 --> 00:17:01,760
,רבנו רפאל יוסף חזן
,שהיה בסוף הראשון לציון

253
00:17:01,780 --> 00:17:02,820
.סבא של הרב פלאג'י

254
00:17:03,310 --> 00:17:07,200
וגם שם מאוד התחברתי לספרים
,שגם הרב של הטכניון

255
00:17:07,240 --> 00:17:08,840
,ראש הישיבה שעכשיו אני לומד

256
00:17:09,370 --> 00:17:13,010
,הוא גם כן חיבר אותי למורשת שלי
.למורשת הזאת

257
00:17:13,410 --> 00:17:18,210
,ועכשיו אני לומד, ברוך השם, בכולל
כולל דיינות בישיבת "אור וישועה" בחיפה

258
00:17:18,740 --> 00:17:21,950
ותוך כדי הלימודים
.אנחנו לומדים בחושן משפט

259
00:17:21,980 --> 00:17:26,190
אנחנו רואים שהש"ך הרבה פעמים
.לא מאריך כמו שמאריך באורח חיים

260
00:17:26,530 --> 00:17:30,430
הש"ך מפנה הרבה פעמים לתשובות
,של מהריב"ן, רבנו יוסף בן לב

261
00:17:30,760 --> 00:17:37,250
...רבנו אליהו בן חיים, שהיו בתקופת
.בשנת 1600, בסביבות 1600 בטורקיה

262
00:17:37,310 --> 00:17:39,150
.זה היה עוד בתקופתו

263
00:17:39,630 --> 00:17:42,480
,גם יש לנו את הכנסת הגדולה
...שהוא ממש הרבה

264
00:17:42,900 --> 00:17:46,370
היה בערך 100 שנה אחרי מרן הבית יוסף

265
00:17:47,020 --> 00:17:49,670
.ואסף את הכול
אבל עכשיו אנחנו בתקופתנו

266
00:17:50,150 --> 00:17:52,740
,אין לנו כל כך גישה
לי לא הייתה גישה

267
00:17:53,120 --> 00:17:56,970
,עד שמצאתי את הספרים באינטרנט
הורדתי אותם, וממש אפשר לפתוח אותם

268
00:17:57,000 --> 00:17:58,360
.כי ההדפסות הן מאוד ישנות

269
00:17:58,810 --> 00:18:03,630
רוב התשובות לשאלות ותשובות
.של רבני טורקיה הן לא מודפסות

270
00:18:03,650 --> 00:18:06,460
הרבה עכשיו לאט לאט
,הולכים ומדפיסים אותם

271
00:18:06,490 --> 00:18:09,690
,"כמו הספרים "פתח הדביר
,הספרים של הרב פלאג'י

272
00:18:11,140 --> 00:18:15,480
,הספרים של רבי אליהו בן חיים
.שהיה גם כן מהראשונים שמה

273
00:18:15,610 --> 00:18:19,280
,הספרים שאמרנו בלמדנות
,"נגיד הרבה, ה"קצות החושן", ה"נתיבות

274
00:18:19,310 --> 00:18:21,420
תמיד מביאים
,"את ה"מחנה אפרים", "משנה למלך

275
00:18:22,820 --> 00:18:25,110
שער המלך", אלה ספרים"
,שמאוד מקובלים בישיבות

276
00:18:25,130 --> 00:18:27,490
אבל יש הרבה ספרים
של תשובות שלא נמצאות

277
00:18:27,930 --> 00:18:32,360
,וזה גם משפיע. לדוגמה
אחד הדברים שזה מאוד משפיע

278
00:18:32,380 --> 00:18:34,360
,ואנחנו בעצם לא מודעים לזה

279
00:18:34,840 --> 00:18:36,870
,זה, אני אביא דוגמה אחת

280
00:18:37,270 --> 00:18:41,150
שבתור סופר סת"ם
,אנחנו כותבים בספר תורה בפרשת פינחס

281
00:18:41,540 --> 00:18:43,870
."אנחנו מגיעים ל"את בריתי שלום

282
00:18:44,240 --> 00:18:47,400
.ו' של שלום. -ו' קטועה
?ו' קטיעה מה זה ו' קטיעה-

283
00:18:48,120 --> 00:18:50,890
:אז יש בזה הרבה פירושים
,האם זו ו' קטנה

284
00:18:50,910 --> 00:18:54,450
,ו' שהיא קצת חסרה
...ו' שהיא חתוכה לשניים ושני החלקים

285
00:18:54,860 --> 00:18:58,260
.אז יש בזה מחלוקת
.יש בזה מחלוקת גדולה

286
00:18:58,820 --> 00:19:03,850
בעצם היום הספרדים הולכים לפי מה
.שהסביר אחד הרבנים, רבנו מנחם די לונזאנו

287
00:19:04,190 --> 00:19:10,240
 הסביר שבאמת... הוא הסביר את רבנו
.הרב משה הלוי מספרד והריטב"א

288
00:19:10,260 --> 00:19:12,330
.הוא הסביר שהם התכוונו לשני חלקים

289
00:19:12,700 --> 00:19:16,080
,'ובאמת החלק הראשון הוא כמו י
,החלק השני עוד נוסף

290
00:19:16,500 --> 00:19:18,990
אבל רבותינו מטורקיה
.לא קיבלו את הדברים האלה

291
00:19:19,030 --> 00:19:21,280
,"נגיד, הרב "בתי כהונה
,רבי יצחק הכהן רפפורט

292
00:19:21,290 --> 00:19:24,040
שהיה הרב האשכנזי
והיה רב באיזמיר

293
00:19:24,060 --> 00:19:26,290
והיה בסוף הראשון לציון
,האשכנזי היחיד

294
00:19:26,740 --> 00:19:29,870
הוא לא הסכים, הוא האריך מאוד
להסביר שמה שהוא הסביר ב-ו' קטיעה

295
00:19:29,900 --> 00:19:30,730
.זה לא ההסבר הזה

296
00:19:30,970 --> 00:19:33,960
מה שהתכוונו רבותינו הספרדים
.זה ו' יותר קצרה

297
00:19:33,970 --> 00:19:37,350
אז אתה מדבר על עושר עצום
של תורה ושל פסיקה

298
00:19:37,360 --> 00:19:41,660
שהלוואי, באמת הציפייה של כולנו
שנזכה לראות את הדברים הללו

299
00:19:41,690 --> 00:19:44,340
,יוצאים לאור עולם
.ושהשם יצליח את דרכך בתחום הזה

300
00:19:44,550 --> 00:19:46,720
.אני רוצה לעבור לזאב מור חיים

301
00:19:46,930 --> 00:19:49,510
,אתה גם מרצה להנדסה
.גם מדריך טיולים. -נכון

302
00:19:49,800 --> 00:19:56,970
אבל בעיקר בעיקר הקדשת את זמנך
.לחקר הפיוטים של יהודי טורקיה

303
00:19:57,220 --> 00:19:59,150
?איך אתה מגיע לדבר הזה בכלל

304
00:19:59,250 --> 00:20:00,540
אז זה באמת סיפור מעניין

305
00:20:00,600 --> 00:20:05,000
כי הקשר שלי ליהדות טורקיה
.מצד אחד הוא רחוק

306
00:20:05,390 --> 00:20:11,690
,אני חב, וכל בני דודים שלי
תודה לסבי יהודה מור חיים

307
00:20:11,710 --> 00:20:19,330
,שהם עלו ב-תרפ"ד
,למניינים 1924

308
00:20:19,460 --> 00:20:22,100
,מאזור בטורקיה נקרא
.מעיירה צ'ורלו

309
00:20:22,540 --> 00:20:26,090
.היה שם הרב רבי גרשון מאיה

310
00:20:26,590 --> 00:20:29,610
היה לו בית כנסת
.שנכנסו בו 2,000 יהודים בבית כנסת

311
00:20:30,280 --> 00:20:34,810
.ויהודי טורקיה עברו זעזועים קשים
אחרי מלחמת העולם הראשונה

312
00:20:34,830 --> 00:20:37,260
,באזור היו פרעות
הייתה אנטישמיות ביהודים

313
00:20:37,280 --> 00:20:39,550
.בעיירה שמדובר

314
00:20:40,040 --> 00:20:43,410
,אבא של סבתי היה סוחר גדול

315
00:20:43,420 --> 00:20:46,170
.הוא היה נוסע לסלוניקי למסחר של בדים

316
00:20:46,860 --> 00:20:51,060
והטורקים, כשפרצה שריפה

317
00:20:51,100 --> 00:20:53,590
.במקום לשפוך מים, הם שפכו נפט

318
00:20:54,240 --> 00:20:56,560
האש הגיעה עד בית הכנסת

319
00:20:56,580 --> 00:21:02,450
והיהודים הצליחו בניסי ניסים
לפרוש שטיחים רטובים

320
00:21:02,480 --> 00:21:05,250
.כדי לעצור את האש
.והאש הגיעה לבית כנסת ונעצרה

321
00:21:06,310 --> 00:21:11,410
לסבי, זיכרונו לברכה, היה את הראייה
שצריך לעלות לארץ ישראל

322
00:21:11,420 --> 00:21:15,840
ובניגוד לכל משפחת סבתי
,שהתפזרו לכל העולם

323
00:21:15,870 --> 00:21:19,930
הם החליטו שהם עולים לארץ
,למרות התנאים הקשים. 1924

324
00:21:19,950 --> 00:21:23,150
.הבריטים לא נתנו לעלות פה
.עלו עלייה לא לגאלית

325
00:21:24,090 --> 00:21:27,670
.וכאן בארץ אני כבר דור שני

326
00:21:28,140 --> 00:21:29,920
.אני כבר דור שני בארץ

327
00:21:30,650 --> 00:21:38,920
,כשהגעתי לטכניון פגשתי את הרב זייני
,שהוא ראש הכולל שחברי רפאל לומד

328
00:21:39,890 --> 00:21:42,360
:והוא אמר לי בתרעומת
?איפה יהדות טורקיה

329
00:21:43,000 --> 00:21:45,330
.ובאמת התחלתי לחפש אותה בנרות

330
00:21:45,420 --> 00:21:49,220
והוא אמר לי: הפיוטים של יהדות טורקיה
.והלחנים הם הכי יפים

331
00:21:49,900 --> 00:21:53,910
ומי שמכיר אותו, הוא לא רב
.שזורק שבחות ככה על ימין ושמאל

332
00:21:54,810 --> 00:21:59,210
ואם בעקבותיו שיניתי את הנוסח שלי
,מנוסח תפילה, מה שנקרא, אחיד

333
00:21:59,260 --> 00:22:01,480
,נוסח בני עקיבא
,נוסח ספרדי

334
00:22:01,780 --> 00:22:03,470
.הלכתי לחפש את זקני העדה

335
00:22:03,910 --> 00:22:05,420
.וזה היה טיול מאוד מרתק

336
00:22:05,440 --> 00:22:10,370
,נדדתי גם בארץ בקריית ים
איפה שהנציג שלנו מר אשכנזי פה

337
00:22:10,810 --> 00:22:12,170
,דיבר קודם לפניי

338
00:22:12,440 --> 00:22:15,810
,"הגעתי ל"בית מאיר
,לא רחוק מהבית שלי

339
00:22:16,290 --> 00:22:21,770
,וגם נפגשתי עם זקנים מצפון תל אביב
,החזן יעקב כהן

340
00:22:22,290 --> 00:22:30,490
ואפילו הרחקתי נדוד לחזנים
,שנולדו ב-1930 בסיאטל באמריקה

341
00:22:30,910 --> 00:22:34,290
,אבל בעצם ההורים שלהם
במקום לברוח לארץ ישראל

342
00:22:34,350 --> 00:22:38,070
,כמו שסבי עשה
הם ברחו לקובה או לסיאטל

343
00:22:38,370 --> 00:22:41,500
או למקומות אחרים באמריקה
.כי היה נוח השפה

344
00:22:41,990 --> 00:22:48,360
והבנתי שיש פה בעיה טכנית שבגללה
.יהדות טורקיה בשקיעה גדולה בארץ ישראל

345
00:22:48,820 --> 00:22:52,450
,הייתה לנו את התשלובת המיוחדת
,בכל הגלויות, לא רק בטורקיה

346
00:22:52,910 --> 00:22:59,760
שהשכן והידיד וקרוב המשפחה
.היה אותו בן אדם

347
00:23:00,490 --> 00:23:06,460
לא כמו שהיום אנחנו מאבדים
גם את קרובי משפחותינו וגם את ידידינו

348
00:23:06,870 --> 00:23:08,110
.כי בן אדם עובר דירה

349
00:23:08,770 --> 00:23:14,160
.פעם אנשים לא עברו דירה
.אנשים חיו בצ'ורלו עשרות ומאות שנים

350
00:23:14,580 --> 00:23:16,700
,השכן הוא היה הידיד שלך

351
00:23:17,330 --> 00:23:20,940
,השכן הוא היה קרוב משפחתך
.מה שהיום אין לנו את זה

352
00:23:21,460 --> 00:23:24,770
,ולכן אני הגעתי למסקנה
ואני באחרונה פועל את זה

353
00:23:24,780 --> 00:23:28,200
,ואני שמח שאני מתכבד להגיע למפגש הזה

354
00:23:29,280 --> 00:23:34,320
לאסוף קבוצה של אנשים
.ולעשות יהדות טורקיה נודדת

355
00:23:34,890 --> 00:23:36,980
,אם אני אסביר את עצמי
,את היוזמה שלי

356
00:23:37,630 --> 00:23:41,900
זאת אומרת יהיה לנו גרעין
,של חבר'ה רציניים

357
00:23:42,190 --> 00:23:44,380
,כמו האנשים שהזמנו פה לתוכנית

358
00:23:44,860 --> 00:23:49,030
,ואנחנו רוצים לארגן שבתות
,ולא רק שבתות

359
00:23:49,360 --> 00:23:52,740
אבל אירועים שיהיה בהם
את הלחנים של יהדות טורקיה

360
00:23:53,330 --> 00:23:57,820
.בבית מלון, בבית הארחה
.אם זה קריאת המגילה, אם זה סליחות

361
00:23:57,830 --> 00:24:00,920
,כלומר, יש לך, אני רואה
ברוך השם, תוכניות רבות בקנה

362
00:24:00,930 --> 00:24:04,470
.ובאמת אנחנו רוצים ומקווים שתצליח

363
00:24:04,640 --> 00:24:08,190
רק מה, תוך כדי דבריך
אתה מדבר כל כך על הפיוטים ועל הלחנים

364
00:24:08,220 --> 00:24:12,370
ותסכים איתי שאני לא יכול לשבת פה
.ולא להבין על מה מדובר

365
00:24:12,450 --> 00:24:14,830
.יש לנו פה כמה וכמה פייטנים חשובים

366
00:24:15,280 --> 00:24:18,890
ואחרי שנבצע איזה פיוט ככה ביחד

367
00:24:19,250 --> 00:24:21,520
אני אשמח לשמוע
.גם על היוזמה שלך בפרוטרוט

368
00:24:22,080 --> 00:24:27,920
איזה פיוט תפייטו לנו מהפולקלור המיוחד
."של טורקיה? -"כי אשמרה שבת

369
00:24:27,950 --> 00:24:31,530
.כי אשמרה שבת", טוב"
.הכי קולע. בכבוד

370
00:24:31,730 --> 00:24:47,920
כי אשמרה שבת אל ישמרני

371
00:24:48,180 --> 00:25:04,010
אות היא לעולמי עד בינו וביני

372
00:25:04,250 --> 00:25:19,240
אות היא לעולמי עד בינו וביני

373
00:25:19,450 --> 00:25:34,420
אסור מצוא חפץ לעשות דרכים

374
00:25:35,170 --> 00:25:50,600
גם מלדבר בו דברי צרכים

375
00:25:50,720 --> 00:26:05,590
גם מלדבר בו דברי צרכים

376
00:26:05,650 --> 00:26:20,550
דברי סחורה או דברי מלכים

377
00:26:20,860 --> 00:26:36,380
אהגה בתורת אל ותחכמני

378
00:26:36,450 --> 00:26:51,720
אות היא לעולמי עד בינו וביני

379
00:26:51,840 --> 00:26:54,850
.איזה ביצוע מעולה
.אח, איזו הרגשה שבתית

380
00:26:55,340 --> 00:26:58,700
,אבל נו, תגידו את האמת
?אני יכול לוותר על משהו בלדינו

381
00:26:58,720 --> 00:27:01,710
,איזה קטע? אני יודע
אין כאלוהינו", משהו בספניולית"

382
00:27:02,350 --> 00:27:06,080
.להכניס אותנו קצת לאווירה
.ניסים, זאב, תנו לנו

383
00:28:04,020 --> 00:28:08,990
לשמוע אתכם ולדמיין לעצמי
את האולי גדול החזנים של הטורקים

384
00:28:09,010 --> 00:28:11,940
,שהכרנו פה בארץ
.רבי רפאל אבוהב

385
00:28:12,810 --> 00:28:17,110
שאנחנו, יש לנו את הזכות שהבן שלו
.יושב איתנו, הרב אברהם אבוהב

386
00:28:17,670 --> 00:28:23,520
,אבא שלך היה איש אשכולות
היה חזן, אני מבין, בכל מיני בתי כנסת

387
00:28:23,540 --> 00:28:26,170
,של כל מיני עדות
אפילו חזן בית כנסת הגדול בתל אביב

388
00:28:26,510 --> 00:28:28,040
.בנוסח יהודי אשכנז

389
00:28:28,440 --> 00:28:32,190
ואנחנו עוסקים בתוכנית של הטורקים
,ואני רוצה להבין דבר אחד

390
00:28:32,320 --> 00:28:36,230
מאיפה אבא שלך קיבל
?את ההשראה, את הנוסח, את הלחנים

391
00:28:36,560 --> 00:28:41,440
למעשה הוא כבר היה על התיבה
כבר מגיל ילדות

392
00:28:42,000 --> 00:28:45,010
בבית כנסת הגדול באיסטנבול
.בנווה שלום

393
00:28:45,720 --> 00:28:49,740
,הוא היה תלמידו של אלגזי
,החזן אלגזי

394
00:28:50,300 --> 00:28:53,500
,ושם אימא שלו
,הסבתא עליה השלום

395
00:28:53,630 --> 00:28:58,980
היא הייתה שולחת אותו
והוא היה ניחן בקול מיוחד ונדיר

396
00:28:59,530 --> 00:29:00,780
.והיו לו עוצמות גדולות

397
00:29:00,850 --> 00:29:04,530
וכך לאט לאט עלה ונתעלה במעלות החזן

398
00:29:05,350 --> 00:29:08,330
.ועד שהוא נעשה חזן ראשי שם בבית הכנסת

399
00:29:09,130 --> 00:29:12,080
.ועם התקופה הוא עלה כאן לארץ

400
00:29:12,600 --> 00:29:14,080
'הוא עלה בשנת 58

401
00:29:15,350 --> 00:29:19,170
וכאן הוא תפס את הקהילה הטורקית
,"בתל אביב בבית הכנסת "המשביר

402
00:29:19,190 --> 00:29:20,930
.ברחוב המשביר, קהילת המזרח

403
00:29:21,820 --> 00:29:24,320
,הוא שם היה חזן
.חזן ראשי

404
00:29:24,450 --> 00:29:31,430
ולמעשה הטורקים כאן היו כאן יודעים
.שהוא גדול החזנים כאן ביהדות טורקיה

405
00:29:32,200 --> 00:29:35,930
המעלה המיוחדת שלו שהוא תמיד
:היה שם דגש והוא היה אומר

406
00:29:36,890 --> 00:29:39,330
תפילה צריכה להיות מעומק הלב
.ומעומק הנשמה

407
00:29:40,300 --> 00:29:45,920
והתפילה הטורקית יש בה
המון המון רגש, המון המון נשמה

408
00:29:46,640 --> 00:29:50,800
,והיא הייתה עד כדי כך
,עד שאנשים היו בתפילה

409
00:29:51,240 --> 00:29:55,490
היו מוזילים דמעה
וגם היה בתפילות הטורקיות

410
00:29:55,920 --> 00:29:57,730
.היה גם כן נוסח של פרקי אבות

411
00:29:58,310 --> 00:30:02,310
,אחרי התפילה בימים 
בתקופה בין פסח לשבועות

412
00:30:02,890 --> 00:30:06,960
.היו קוראים את פרקי אבות
היו אחרי זה מתכנסים בבית הכנסת כולם

413
00:30:07,730 --> 00:30:09,350
.והיו באים לאמירת פרקי אבות

414
00:30:09,840 --> 00:30:12,900
והוא היה החזן
ואחרי זה היו מגיעים רבנים

415
00:30:13,480 --> 00:30:14,900
.והיו אומרים דברי תורה

416
00:30:15,340 --> 00:30:19,630
אבל הוא למעשה היה ממש
.החזן המפורסם ביותר

417
00:30:20,290 --> 00:30:25,550
,הוא זכה שברוך השם, אחי
,שיהיה בריא, רבי יצחק, שאיננו כאן

418
00:30:25,950 --> 00:30:27,380
.אבל הוא ממשיך את דרכו

419
00:30:28,160 --> 00:30:32,020
,ומור אבי, ברוך השם
.זכה והקים משפחה לתפארת

420
00:30:32,740 --> 00:30:37,740
והוא היה... למעשה יש כמה קלטות
.ממנו בחזנות טורקית

421
00:30:37,810 --> 00:30:41,010
אם דיברת על קלטות, אני חייב
.לציין משהו, אולי גילוי נאות

422
00:30:41,250 --> 00:30:46,700
כן. -היה לי חבר חדר טורקי
,שהיה המון המון מאזין לקלטות של אבא שלך

423
00:30:46,730 --> 00:30:50,930
ואני יכול לומר שהייתי מתעורר
לקולו הרועם והרם ונישא

424
00:30:51,410 --> 00:30:55,090
,של אבא שלך
שבאמת עורר ישנים והקיץ נרדמים

425
00:30:55,110 --> 00:30:56,650
.מכל הבחינות והמובנים

426
00:30:57,150 --> 00:31:03,000
ותספר לי קצת. אתה בטח שמעת ממנו
.על המצב של היהדות בטורקיה

427
00:31:03,110 --> 00:31:08,210
היהודים באותה תקופה שהוא היה שמה
?הם סבלו מרדיפות? נגישות

428
00:31:08,230 --> 00:31:09,370
?הייתה להם עצמאות רוחנית

429
00:31:09,670 --> 00:31:13,350
טורקיה של היום, אתם יודעים
.מה פחות או יותר הגישה שלה לישראל

430
00:31:13,770 --> 00:31:15,670
?מה הייתה התקופה ההיא

431
00:31:15,800 --> 00:31:18,970
?מה אתה יודע לספר לנו
,התקופה ההיא שהם היו באיסטנבול-

432
00:31:19,520 --> 00:31:23,890
אז למעשה מה שמרת אימי מספרת
,ומה שמור אבי סיפר

433
00:31:25,600 --> 00:31:26,280
,עליו השלום

434
00:31:27,610 --> 00:31:34,250
למעשה הייתה הקהילה במצב של דעיכה
.מבחינת חינוך יהודי לתורה ויראת שמיים

435
00:31:34,600 --> 00:31:39,700
,ולמעשה אפילו שהיה לו תפקיד מאוד בכיר
,חזן ראשי בבית הכנסת

436
00:31:40,330 --> 00:31:44,350
אבל הוא ראה לנכון לעלות לארץ ישראל
.אפילו שכאן הייתה תקופה מאוד מאוד קשה

437
00:31:45,070 --> 00:31:54,770
אבל למעשה הוא ראה את הצורך לגדל
משפחה ענפה לתורה ויהדות טהורה ואותנטית

438
00:31:55,270 --> 00:31:56,460
.רק כאן בארץ הקודש

439
00:31:57,380 --> 00:32:03,410
ובאמת חמיו, זאת אומרת
,אב של אימא שלי

440
00:32:03,790 --> 00:32:05,470
 ,קראו לו רבי אברהם בכר סופו

441
00:32:05,890 --> 00:32:10,660
שאנחנו משפחה של גם כן
,יושב ראש מחזיקי תורה רבי ניסים בכר

442
00:32:10,690 --> 00:32:14,390
,שהוא הקים קהילות
,לקח את הנוער וקירב אותם לתורה

443
00:32:14,850 --> 00:32:18,370
,קירב אותם ליהדות
.לשמר בהם את השורש של היהדות

444
00:32:18,640 --> 00:32:19,710
.שזה היה רבי ניסים בכר

445
00:32:20,150 --> 00:32:22,150
והסבא... -זה שיש על שמו
?רחוב בירושלים

446
00:32:22,190 --> 00:32:23,990
?זה אותו אחד
.יכול להיות, אינני יודע-

447
00:32:24,040 --> 00:32:28,470
אבל הוא הקים גם כן
.בהקהילה כאן בבת ים חברת מחזיקי תורה

448
00:32:28,820 --> 00:32:33,400
למעשה הם היו קבוצה
שלמעשה כאן הם היו מעטים

449
00:32:33,460 --> 00:32:35,140
,אבל הם השרישו המון שורשים

450
00:32:35,180 --> 00:32:38,120
,כמו המפורסם שביניהם
רבי משה פרדו

451
00:32:38,480 --> 00:32:40,310
."שהוא הקים את כל מוסדות "אור החיים

452
00:32:40,640 --> 00:32:43,880
הם היו מאותה קבוצת תלמידים
,של סבא רבי אברהם בכר סופו

453
00:32:44,210 --> 00:32:47,590
,רבי רפאל הלל שהקים כאן ביחד

454
00:32:47,620 --> 00:32:50,430
.רבי אללוף, רבי זבולון אללוף
,"מנהל סמינר "אור החיים-

455
00:32:50,450 --> 00:32:53,560
.שהעמיד בתים רבים ונאמנים
שהעמיד בתים רבים ונאמנים-

456
00:32:53,620 --> 00:32:57,510
.של בנות שהולכות בדרך התורה, וואו
.אז הוא היה טורקי, הרב פרדו

457
00:32:57,520 --> 00:32:59,420
,רבי משה פרדו היה טורקי
.רבי רפאל הלל

458
00:32:59,440 --> 00:33:03,320
מה שאני יודע, שהוא היה בכלל סוחר
בעברו. -הוא היה סוחר למעשה

459
00:33:03,330 --> 00:33:07,700
והוא התחזק מאוד
וראה את דרך הרב אליעזר בן דוד

460
00:33:08,140 --> 00:33:10,120
.וככה הוא הקים את כל האימפריה הזאת

461
00:33:10,140 --> 00:33:14,560
אין לו ילדים, אבל המון בתים
.של תורה ויראת שמיים, בתים רבים

462
00:33:14,900 --> 00:33:21,440
ולמעשה זו הייתה הקבוצה
שהייתה שורשית מאוד מאוד שהמשיכה באמת

463
00:33:21,840 --> 00:33:26,340
כאן כאן את המסורת
.בהמשך הדורות

464
00:33:26,670 --> 00:33:28,900
?מה היה היחס של אטאטורק

465
00:33:29,030 --> 00:33:34,280
הייתה תקופה הרי שהוא הכניס
רוחות מערביות יותר לטורקיה

466
00:33:34,440 --> 00:33:36,690
וזה הביא קצת את החילון
.ואת הקלקול. -את החילון, כן

467
00:33:36,760 --> 00:33:40,970
למעשה אטאטורק פתח את העולם
והכול היה דמוקרטי יותר

468
00:33:41,300 --> 00:33:43,490
.ולמעשה הייתה התערבבות

469
00:33:43,770 --> 00:33:48,610
אימא שלי מספרת שהיו נכנסים
לכנסיות שלהם והיו חברים 

470
00:33:48,620 --> 00:33:50,740
.ולא היה הבדל
הם לא היו נראים שונה

471
00:33:51,150 --> 00:33:52,470
.והייתה השפה מדוברת

472
00:33:52,820 --> 00:33:56,560
...וכך לאט לאט חדרו
,אביך, זיכרונו לברכה-

473
00:33:56,580 --> 00:34:00,280
,כמו הרבה יהודים טורקים אחרים
ראה את הנולד. -ראה את הנולד

474
00:34:00,300 --> 00:34:03,870
ולא רק זה. -ועלה לארץ הקודש ובעצם הציל
,את כל השושלת. -הציל את כל השושלת

475
00:34:03,890 --> 00:34:08,400
אבל אימא שלי אומרת שהיה לה אח
,שנפטר כאן בארץ ישראל

476
00:34:08,440 --> 00:34:12,260
הוא היה בלח"י והוא נפטר
,עם קום המדינה, נהרג למעשה

477
00:34:12,500 --> 00:34:16,430
והוא שלח מכתב לאביו
רבי אברהם סופו

478
00:34:16,910 --> 00:34:20,750
,שלא לתת לאימא, לאחותו
,זאת אימא שלי, שתהיה בריאה

479
00:34:20,770 --> 00:34:24,850
לעלות בעליית הנוער
כי הם הולכים למקומות לא טובים

480
00:34:24,860 --> 00:34:28,010
.ולמעשה היהדות לא תישמר
כלומר, גם כאן הם היו עם עין פקוחה-

481
00:34:28,030 --> 00:34:29,630
.על הצאצאים שלהם
.עם עין פקוחה על הצאצאים שלהם-

482
00:34:29,660 --> 00:34:33,490
ונו, אתה רואה, שברוך השם
.מי שמשקיע, ברוך השם זוכה

483
00:34:33,730 --> 00:34:37,890
.מרדכי אשר, אני רוצה לחזור אליך
.רק ברשותך, להשלים את הדברים כאן-

484
00:34:38,090 --> 00:34:41,620
אני יודע מסיפורים ששמעתי
,מבני הקהילה שלנו

485
00:34:42,400 --> 00:34:46,770
במלחמת העולם השנייה
.בנו משרפות. -כן. -בטורקיה

486
00:34:46,840 --> 00:34:51,860
אימא שלי זוכרת את זה. -היו מוכנים
.לפלישה של גרמניה ושיתוף פעולה

487
00:34:51,870 --> 00:34:54,240
אומנם טורקיה הרשמית הייתה ניטראלית

488
00:34:54,850 --> 00:34:56,050
.אבל הם היו מוכנים

489
00:34:56,450 --> 00:35:01,580
,הממשלה, הציבור הרחב, מה שנקרא
.היה מוכן לזה. -כמין הסכמה שבשתיקה

490
00:35:01,600 --> 00:35:04,570
בהסכמה שבשתיקה
.הכינו את התנורים, ממש ככה

491
00:35:06,160 --> 00:35:07,660
,דודי מספר לי, שיחיה

492
00:35:07,670 --> 00:35:08,570
,הוא האריך ימים עד היום

493
00:35:08,580 --> 00:35:10,450
הוא מספר לי שבטורקיה

494
00:35:10,930 --> 00:35:14,050
,הפועל שלו שבחנות לכובעים שהייתה לו

495
00:35:14,080 --> 00:35:17,950
היה אומר לו לא פעם: אני מחכה
שאתה, יקרה לך משהו

496
00:35:17,990 --> 00:35:19,740
.ואני לוקח את המקום הזה. -כן

497
00:35:20,140 --> 00:35:22,590
.ככה בפנים
ללמדך שהשנאה הזו-

498
00:35:22,620 --> 00:35:25,750
לא פסחה על שום מקום. -לא פסחה
.על שום מקום. -שום מקום, שום מקום

499
00:35:26,130 --> 00:35:29,140
,מרדכי... -היא לא פסחה
.אבל אפשר להוסיף משהו? -כן, בכבוד

500
00:35:29,150 --> 00:35:32,840
.סיפור אישי ששמענו
.מורדי הוא בן דודי

501
00:35:33,540 --> 00:35:37,850
.אנחנו מתכנסים מדי שנה
באחת הפעמים שמענו מדוד שלי

502
00:35:38,490 --> 00:35:42,550
קצת בכיוון השני של הסיפור הזה
.של מלחמת העולם השנייה

503
00:35:43,330 --> 00:35:47,390
איסמט אינני היה הממשיך
.של אטאטורק מאותה מפלגה

504
00:35:47,710 --> 00:35:51,110
וסבי מצד אימי
.נלקח גם כן למחנה עבודה

505
00:35:51,830 --> 00:35:55,720
וכל הגברים בעצם היהודים
נלקחו למחנות עבודה ועבדו מאוד קשה

506
00:35:55,730 --> 00:36:01,340
,ובנו להם כבישים, לטורקים
.ומפעלי סוכר וכל מיני דברים כאלה

507
00:36:01,430 --> 00:36:05,800
אבל מצד שני, הוא סיפר לנו סיפור אישי

508
00:36:05,820 --> 00:36:10,670
,שסבי, זיכרונו לברכה
,שרבי דוד יום טוב אשכנזי, סבי

509
00:36:11,650 --> 00:36:14,200
קיבל את איסמט אינני בקהילת איזמיר

510
00:36:14,620 --> 00:36:16,080
.וישבו אחד ליד השני

511
00:36:16,850 --> 00:36:20,130
ורבי דוד באותן שנים גם התקשה אפילו

512
00:36:21,440 --> 00:36:25,560
.להשיג קמח למצות וכל הדברים האלה
.היה מאוד קשה

513
00:36:25,640 --> 00:36:30,190
אבל כשישבו אחד ליד השני
?אמר לאיסמט אינני: מה יהיה איתנו

514
00:36:31,670 --> 00:36:35,380
,אז איסמט אינני הבטיח לו
,דפק לו בברכיים

515
00:36:35,410 --> 00:36:40,490
.אמר לו: "אל תדאג. אנחנו נשמור עליכם
."אף אחד לא ניתן לו לגעת בכם

516
00:36:41,310 --> 00:36:43,070
.סיפור אמיתי. -טוב

517
00:36:43,890 --> 00:36:46,350
.מרדכי, אני רוצה לחזור אליך שנייה

518
00:36:46,390 --> 00:36:50,160
אני שומע ומתרשם
שאתה, ברוך השם, במשך עשרות שנים

519
00:36:50,880 --> 00:36:54,240
משמש כחזן בית הכנסת
.של יהודי טורקיה ביהוד

520
00:36:54,350 --> 00:36:56,650
."בית כנסת "בית מאיר
.בית מאיר" זה נקרא"-

521
00:36:56,880 --> 00:37:02,330
שאלה לי אליך, יש הבדלים בין המקאמים
,האלו שאנחנו מכירים אותם

522
00:37:03,350 --> 00:37:07,470
,קוראים להם היום ירושלמים, המזרחיים
?לבין המקאמים של יהודי טורקיה

523
00:37:07,770 --> 00:37:13,710
קצת שמתי לב, לשירה שלכם
,יש איזשהו קווץ' כזה, מה שנקרא

524
00:37:14,180 --> 00:37:16,930
,קצת תוספת של איזה בכי
איזה געגוע

525
00:37:17,210 --> 00:37:21,210
בתוך השירה הרגילה
.של כל העדות האחרות הספרדיות

526
00:37:21,790 --> 00:37:24,360
,מה...? ככה בקווים כלליים

527
00:37:24,840 --> 00:37:27,330
?מה ההבדל המובהק בעצם בין הסגנונות

528
00:37:28,450 --> 00:37:30,420
.יש הרבה הבדלים
אני לא מוסיקולוג

529
00:37:30,450 --> 00:37:33,000
כדי ללמד עליהם ולהסביר עליהם בהרחבה

530
00:37:33,020 --> 00:37:35,650
.אבל בכל אופן המקאמים שונים

531
00:37:36,090 --> 00:37:39,470
.יש ביניהם דמיון
.מקאמים זה סולומת, כן? -מעין סולמות-

532
00:37:39,490 --> 00:37:44,700
המקאם זה בעצם רצף של מספר תווים
,שהוא מוביל את כל המנגינה אחריו

533
00:37:45,450 --> 00:37:47,600
וכל רצף הוא מקאם נפרד

534
00:37:47,640 --> 00:37:50,210
ובחוכמה גדולה, בתבונה גדולה

535
00:37:50,230 --> 00:37:53,680
אתה יכול גם לעבור
,מרצף לרצף לחבר מקאמים

536
00:37:53,960 --> 00:37:57,550
שזאת אומנות כשלעצמה מאוד יפה
.ומאוד מסובכת גם

537
00:37:58,130 --> 00:38:05,260
בכל אופן, המקאמים הטורקיים הם מקאמים
.שלא שייכים בהכרח לאוכלוסייה היהודית שם

538
00:38:05,470 --> 00:38:09,360
,הם מקאמים של המקום
.של האזור הגיאוגרפי הזה

539
00:38:09,750 --> 00:38:14,350
,כך עד היום
,להבדיל אלף אלפי הבדלות

540
00:38:14,770 --> 00:38:18,540
המואזין שקורא במסגדים באיזמיר

541
00:38:18,790 --> 00:38:21,770
הוא קורא במקאם אחר
.מאשר המואזין בירושלים

542
00:38:22,200 --> 00:38:26,990
אלה מקאמים אחרים לגמרי
.בכיוון נפשי, הייתי אומר אפילו, אחר

543
00:38:27,000 --> 00:38:30,090
זה גם בהחלט משהו שבא ממקומות
,הרבה יותר פנימיים

544
00:38:30,110 --> 00:38:33,890
.כך לפחות אני מרגיש את זה
,חס וחלילה, בלי לפגוע בשום מקאמים

545
00:38:34,160 --> 00:38:35,780
.בשום מסורת חזנית אחרת

546
00:38:36,900 --> 00:38:43,410
אל מקאמים יותר עשירים
,גם בסולמות שהם משתמשים

547
00:38:43,880 --> 00:38:48,380
מגבהים גדולים מאוד
.עד לבס מאוד מאוד נמוך

548
00:38:48,670 --> 00:38:52,740
המקאמים משחקים מאוד
.בפערים מאוד מאוד גדולים

549
00:38:53,040 --> 00:38:55,410
הם מאוד מאוד מיוחדים
.מהבחינה הזו לחלוטין

550
00:38:55,910 --> 00:39:00,530
וזה רק מלמד על העושר התרבותי העצום
.שיש לכל שבט בישראל

551
00:39:00,890 --> 00:39:03,590
,ואני, אם דיברנו על מנגינה
אז יש פה יהודי

552
00:39:04,080 --> 00:39:07,220
,שאני כבר כמה לשמוע את הסיפור שלו

553
00:39:07,720 --> 00:39:10,220
.מנגינת חייו בעצם
,ערן שיושב כאן איתנו

554
00:39:10,590 --> 00:39:13,770
שכבר הזכרת את הסבתא שלך
,והסבא שלך שהם טורקים

555
00:39:13,790 --> 00:39:18,560
אבל אתה עצמך היה לך איזה סוג
.של יציאת מצרים פנימית שערכת

556
00:39:18,910 --> 00:39:20,170
.ספר לנו
.אני מצרי מהצד השני, האמת-

557
00:39:20,200 --> 00:39:22,430
על התשובה שלך. -מהצד השני אני מצרי
...אז זה מסתדר עם ה

558
00:39:23,060 --> 00:39:26,700
אבל הרגע שזכור לנו
,שהרגשנו איזושהי השגחה פרטית

559
00:39:26,770 --> 00:39:28,830
משהו שהבנו שיש איזשהו כוח עליון

560
00:39:28,850 --> 00:39:31,280
או משהו אחר חוץ מהטבע הזה

561
00:39:31,300 --> 00:39:34,670
שאנחנו נמצאים בו
,וחיים אותו ביום-יום שלנו

562
00:39:35,440 --> 00:39:38,570
היה באיזה פסטיבל שהלכנו
.עם עשרות אלפים של אנשים

563
00:39:39,120 --> 00:39:40,820
...איך שנכנסו לפסטיבל
.הגעתי עם אחי בכלל

564
00:39:40,830 --> 00:39:43,680
.הגענו לשם, אוהל חב"ד
.על ההתחלה של הפסטיבל יש אוהל חב"ד

565
00:39:45,110 --> 00:39:46,960
.יד ההשגחה משכה אותנו לבפנים

566
00:39:47,250 --> 00:39:49,950
.לא הבנת מה זה עושה שם
,לא, נכנסנו, אתה יודע-

567
00:39:49,970 --> 00:39:52,230
.זה היה נחמד
,אנשים שרים במעגל, מנגנים

568
00:39:52,260 --> 00:39:57,500
הם נראים גם, אתה יודע, לא כמו שאני זוכר
."שלימדו אותי "בעלי השחורים והלבושים

569
00:39:57,520 --> 00:40:01,130
.זה היה מפחיד אותנו ביותר בתור קיבוץ
.בקיבוץ גדלנו, ברוך השם

570
00:40:02,060 --> 00:40:04,200
.אז זה היה קצת יותר משוחרר כזה

571
00:40:04,210 --> 00:40:05,350
.יושבים, מנגנים

572
00:40:05,390 --> 00:40:07,840
מוזיקה שנשמעה קצת יותר

573
00:40:07,870 --> 00:40:09,440
.לא חסידית כזו כבדה מדי

574
00:40:10,550 --> 00:40:14,290
,ונכנסו לשם ואיזה מישהו הציע לי ספר
.את "אגרות קודש" אני חושב

575
00:40:14,320 --> 00:40:15,290
."זה היה "אגרות קודש

576
00:40:15,850 --> 00:40:17,350
אמר לי: שאל שאלה בראש ותפתח

577
00:40:17,370 --> 00:40:20,550
.ומה שיוצא זו התשובה שלך

578
00:40:20,570 --> 00:40:23,260
,כאילו, אם אתה לא מבין
.תגיד לי, אני אסביר לך מה התשובה

579
00:40:24,190 --> 00:40:25,980
.אז אמרתי: אין לי מה לשאול
הדבר היחידי שיש לי לשאול

580
00:40:25,990 --> 00:40:29,240
,זה כאילו על אשתי שאנחנו לא בקשר
,נפרדנו כביכול

581
00:40:29,260 --> 00:40:32,250
,ולדעת מה קורה הלאה
,אם כן או לא

582
00:40:32,270 --> 00:40:34,750
שאני אדע אם להמשיך הלאה
.או להישאר במחשבה איתה

583
00:40:35,830 --> 00:40:37,540
.ופתחתי והתשובה הייתה מדויקת להפליא

584
00:40:37,570 --> 00:40:41,630
כאילו היה רשום שמה שאתה אוהב במיוחד
.צריך לשחרר אותו בשביל שיגיע עד אליך

585
00:40:42,660 --> 00:40:45,520
,וככה עשיתי, שחררתי
והקב"ה שלח אותה ממש אליי

586
00:40:45,750 --> 00:40:47,960
,למקום שישבתי מתוך עשרות אפלי אנשים

587
00:40:47,980 --> 00:40:51,320
.שלח אותה אליי
?איך זה מתורגם להתחזקות רוחנית-

588
00:40:51,340 --> 00:40:52,520
,הבנו שיש פה
.הבנו שיש השגחה

589
00:40:52,550 --> 00:40:54,850
שנינו ראינו שזה לא ייאמן
.מתוך עשרות אלפי אנשים

590
00:40:54,870 --> 00:40:56,900
אני והחבר שלה לשעבר
,יושבים אחד ליד השני

591
00:40:56,940 --> 00:40:59,120
,והיא רואה אותי והיא רואה לבבות
והיא רואה אותו והיא רואה חושך

592
00:40:59,150 --> 00:41:03,700
.ומחליטה כאילו, הופ, שלח אותה לבחור
.איש ואישה שזכו שכינה שרויה ביניהם -

593
00:41:03,870 --> 00:41:06,730
.אז ברוך השם. -נהדר
.והיום, ברוך השם, זכינו להקים מקום-

594
00:41:06,750 --> 00:41:10,070
זהו, שמעתי שאתה גם משתדל
.להשפיע לאחרים. -זה לא אני, זו אשתי

595
00:41:10,120 --> 00:41:15,230
אשתי, ברוך השם, היא... -הקמת... הקמתם
.מקום בשם "אשיבה" בקיבוץ חולדה. -נכון

596
00:41:15,350 --> 00:41:17,880
.זה בית... -לא פחות ולא יותר
?מה תכליתו של המקום

597
00:41:17,990 --> 00:41:19,890
,זה בית לאומנות יהודית
,ככה זה נקרא

598
00:41:20,280 --> 00:41:23,470
,ומשלב קודם כול אומנות
יצירות מדהימות שאשתי מציירת

599
00:41:23,490 --> 00:41:27,330
ואני משתדל ככה לתלות אותן
,ולבצע כל מיני דברים במקום

600
00:41:28,030 --> 00:41:31,360
,לנגן קצת. והמקום הוא מדהים
.קודם כול, הוא יפהפה

601
00:41:31,380 --> 00:41:33,410
אז זה פותח את הלבבות
.של האנשים היופי הזה

602
00:41:33,850 --> 00:41:35,570
,ועושים שמה הופעות
,עושים שמה התוועדויות

603
00:41:35,600 --> 00:41:37,630
,עושים קירוב לבבות
.קירוב של כל עם ישראל ממש

604
00:41:37,660 --> 00:41:38,580
.כולם שם מתחזקים

605
00:41:38,590 --> 00:41:41,530
.אני מתחזק כל פעם שאני נמצא שם

606
00:41:41,590 --> 00:41:45,050
כמו שאמרת, תהליך התשובה
.אצל כולנו הוא דינמי ומתמשך

607
00:41:45,440 --> 00:41:48,020
.ניסים, אני צריך ממך עוד קצת
.קצת על המשפחה

608
00:41:48,040 --> 00:41:50,300
.אתה אמרת שאתם משפחת אשכנזי. -נכון

609
00:41:50,390 --> 00:41:53,540
המקור הוא בכלל מאשכנז
.והגעתם לטורקיה. -נכון

610
00:41:53,810 --> 00:41:56,510
ויש לכם במשפחה
.הרבה הרבה רבנים

611
00:41:56,850 --> 00:42:00,690
תן לנו קצת טעימה מהשושלת
.המיוחדת הזו של רבני אשכנזי

612
00:42:02,580 --> 00:42:06,550
אני יכול לספר מהסיפורים שסיפרו לי
.על הרבנים הראשונים שהגיעו

613
00:42:06,910 --> 00:42:14,610
הסיפור של ההגעה של המשפחה לאיזמיר
זה סיפור יפה כשלעצמו וקצת עצוב

614
00:42:14,690 --> 00:42:21,420
כי זה קשור בפוגרומים שהיו באירופה
בגבול פולין איפה שהוא

615
00:42:22,090 --> 00:42:29,500
שכנראה שרבי יוסף אשכנזי
הראשון שאנחנו שומעים עליו

616
00:42:29,530 --> 00:42:32,660
הוא היה... -לא קראו לו
.אז אשכנזי. -לא קראו לו אז אשכנזי

617
00:42:32,950 --> 00:42:39,270
הגיע עם בנו ל... הוא חיפש כנראה מקום
.גם למסחר וגם למגורים בגלל הפוגרומים

618
00:42:39,280 --> 00:42:44,440
הוא הגיע לאיזמיר עם בנו
,ומצאה חן בעיניו מאוד התורה

619
00:42:44,510 --> 00:42:49,560
,האווירה התורנית שבאיזמיר
שזו הייתה אז בגדולתה באמת

620
00:42:50,480 --> 00:42:52,660
.בסביבות 1800

621
00:42:53,690 --> 00:42:57,790
הגיעו לאיזמיר והוא החליט
.שהוא משתקע באיזמיר

622
00:42:58,540 --> 00:43:03,530
השאיר את בנו שם ליד אחד הרבנים
,המפורסמים של איזמיר

623
00:43:04,050 --> 00:43:07,230
.חזר לאירופה ולעולם לא ראו אותו יותר

624
00:43:07,950 --> 00:43:12,580
הקטן, הילד הקטן
.עשה את הבר מצווה שלו

625
00:43:12,590 --> 00:43:14,720
הוא היה קרוב ל-13
שם באיזמיר

626
00:43:15,940 --> 00:43:19,710
,אצל הרב וגדל שם באיזמיר

627
00:43:19,730 --> 00:43:24,690
התחתן עם בתו של הרב
.שהוא היה איתו, שהוא אימץ אותו

628
00:43:25,520 --> 00:43:29,560
וקראו לו רבי יהודה אשכנזי

629
00:43:30,510 --> 00:43:34,090
והוא היה הראשון בעצם
.בשושלת שהתפתחה באיזמיר

630
00:43:34,260 --> 00:43:37,690
.של רבני אשכנזי
.מרבני משפחת אשכנזי-

631
00:43:39,110 --> 00:43:40,600
.והוא נפטר מאוד צעיר

632
00:43:40,710 --> 00:43:44,010
מסופר עליו, בגיל 33 הוא נפטר בלימודו

633
00:43:44,790 --> 00:43:50,170
ומסופר עליו שהוא נפטר בישיבה

634
00:43:50,960 --> 00:43:54,460
,והקברים שהגיעו
,החברת קדישא שהגיעו

635
00:43:55,020 --> 00:44:00,140
לא יכלו ליישר אותו כי הוא היה
.מכופף על לימודו, על ספרו

636
00:44:00,960 --> 00:44:03,800
,אז ביקשו ממנו באוזנו "רבי, אנא

637
00:44:04,250 --> 00:44:09,800
עשה לנו טובה, מכבודך ולכבודך"
.אנחנו רוצים", הוא התיישר

638
00:44:10,620 --> 00:44:15,330
...הוא התיישר והוא היה
.הוא בעצם אבי השושלת. -הוא אבי השושלת-

639
00:44:15,960 --> 00:44:20,050
,ואחריו המפורסם ביותר
,שאני הבאתי את ספר התהילים

640
00:44:20,070 --> 00:44:22,140
.פירוש על תהילים שהוא כתב
."איך זה נקרא? "נאה להודות-

641
00:44:22,150 --> 00:44:24,810
"נאה להודות"
של רבי ניסים אברהם אשכנזי

642
00:44:25,390 --> 00:44:29,150
שעל שמו נקרא אבא של סבי
ניסים אברהם אשכנזי

643
00:44:29,170 --> 00:44:33,450
.ועל שם הסבא הזה. -גם אתה קרוי
.שמי, ניסים אברהם אשכנזי-

644
00:44:33,600 --> 00:44:35,520
."דור לדור ישבח מעשיך"

645
00:44:36,390 --> 00:44:39,360
הרב ניסים אברהם אשכנזי
חיבר חיבור מאוד ייחודי

646
00:44:39,390 --> 00:44:41,580
.שלא היה מקובל במסורת יהודי ספרד

647
00:44:41,600 --> 00:44:44,940
.הוא חיבר פירוש לכל תלמוד ירושלמי

648
00:44:46,070 --> 00:44:48,560
לכל התלמוד הירושלמי
,הוא חיבר את הפירוש

649
00:44:48,650 --> 00:44:52,210
."נחמד למראה". -"נחמד למראה"
.משהו נדיר מאוד

650
00:44:52,450 --> 00:44:55,540
,יפה. גם רבי חיים פלאג'י
,רק אני אציין

651
00:44:55,560 --> 00:44:58,170
אם דיברת על ההוא
,שהגיע מאירופה והתפעל

652
00:44:58,540 --> 00:45:03,750
אז קראתי לאחרונה תיאור
של אחד המבקרים שהגיע מאשכנז לטורקיה

653
00:45:04,020 --> 00:45:07,290
וראה את רבי חיים פלאג'י
והוא תיאר כמו שצריך

654
00:45:07,670 --> 00:45:10,190
,מי הייתה הדמות הזו
.איך היא הרשימה אותו

655
00:45:10,610 --> 00:45:14,390
,ואכן, הצדיקים הללו
.עד היום אנחנו עוסקים בתורתם ומשנתם

656
00:45:14,410 --> 00:45:17,350
וזה מעניין שזה מקיף
.את כל החוגים ואת כל העדות

657
00:45:17,360 --> 00:45:21,600
,אני רוצה... -אני רוצה להוסיף עוד משהו
.אם כבר הזכרת את רבי חיים פלאג'י. -בקצרה

658
00:45:21,630 --> 00:45:22,710
.בקצרה מאוד. -כן

659
00:45:23,600 --> 00:45:28,480
 רבי ניסים אברהם אשכנזי והוא היו חברים
.מאוד מאוד טובים. -בלב ונפש

660
00:45:29,500 --> 00:45:34,710
רבי חיים פלאג'י, בעצם הוא הספיד אותו
.כשנפטר רבי ניסים אברהם אשכנזי

661
00:45:35,150 --> 00:45:40,030
מה שאני רוצה להגיד בעיקר זה
האחדות הייתה, האחווה ביניהם הייתה

662
00:45:40,060 --> 00:45:44,840
 כל כך גדולה שזה למרות
,שהיו מחלוקות הלכתיות ביניהם

663
00:45:44,860 --> 00:45:47,990
והם חלקו אחד על השני
,מחלוקות הלכתיות

664
00:45:48,470 --> 00:45:51,570
אבל זה אף פעם לא הפריד
.את החברות שלהם

665
00:45:52,220 --> 00:45:56,670
נעשים כאוהבים זה לזה, כמו שחז"ל
.אומרים לנו מחלוקת שהיא לשם שמיים

666
00:45:56,740 --> 00:46:00,110
רפאל, כל המטעמים הללו
.יש להם אימא

667
00:46:00,170 --> 00:46:05,520
אני מבין שאימא שלך שתחיה
.היא שעמלה על כל המאכלים המקוריים הללו

668
00:46:05,960 --> 00:46:08,600
,ואנחנו רוצים באמת
אנחנו והצופים, קצת להכיר

669
00:46:09,300 --> 00:46:13,510
?דרך החך על מה מדובר
?מה המאכלים שמיוחדים ליהודי טורקיה

670
00:46:13,530 --> 00:46:15,100
.אז תעבור לפי הסדר בקצרה

671
00:46:15,250 --> 00:46:18,220
?את הבורקס אני כבר מצליח לקלוט, כן

672
00:46:18,640 --> 00:46:21,630
,מה? מה זה? -אני רוצה רק לטעום
...לטעום את זה, לא רק... -טוב

673
00:46:22,900 --> 00:46:27,960
לא, אבל יש פה באמת... אימא שלי, חלק מזה
הם הדברים שאנחנו בדך כלל אוכלים בשבת

674
00:46:28,500 --> 00:46:30,150
.כי אי אפשר באמת להכין את הכול

675
00:46:30,170 --> 00:46:32,000
.זו עבודה קשה, הבורקס הזה במיוחד

676
00:46:32,020 --> 00:46:33,420
,הרב פלאג'י, אם כבר הזכרתם

677
00:46:33,880 --> 00:46:36,440
היה מאוד מזהיר שלא לאכול את התרד

678
00:46:36,460 --> 00:46:39,310
ולא לאכול את זה
.כי זו עבודה קשה

679
00:46:39,330 --> 00:46:41,750
אימא שלי כל יום שישי
,משתדלת לכבוד שבת

680
00:46:41,770 --> 00:46:44,320
.מכינה לנו במיוחד
.דבר כזה לוקח כמה שעות

681
00:46:44,810 --> 00:46:49,540
גם זה בויוס. זה בעצם בויוס
.שיש בו בפנים מה שנקרא חנדרג'ו

682
00:46:49,750 --> 00:46:54,320
,חנדרג'ו זה בצל 
.עגבניות מטוגנות, זה בפנים

683
00:46:55,290 --> 00:46:58,090
כן? ויש פה גם בויוס
.עם אספינקה, זה תרד

684
00:46:58,810 --> 00:47:00,890
כל הדברים האלה
?זה הרבה עבודה. -הביצים מה

685
00:47:01,220 --> 00:47:04,540
גואבוס חמינדוס
.שאנחנו אוכלים בשבת בבוקר

686
00:47:04,560 --> 00:47:07,560
...אוכלים. כל הלילה
.אז השם של זה חמינדוס, טוב-

687
00:47:07,760 --> 00:47:11,650
.חמין. חמינדוס
?מה אני רואה? גבינה? זו גבינה-

688
00:47:11,670 --> 00:47:14,530
.אני רואה נכון? -זה? -כן
.זה ג'ג'יק-

689
00:47:14,640 --> 00:47:17,930
ג'ג'יק. זה יוגורט
,שעושים ביחד עם מלפפון, שום

690
00:47:18,520 --> 00:47:22,290
.יש גם מוסיפים שמיר
אפילו הוציאו את זה, בסופרים יש

691
00:47:22,320 --> 00:47:25,240
.אם אתה תשים לב, התחילו לשים
.ומכאן לקינוחים-

692
00:47:25,620 --> 00:47:27,840
?מה זה? סחלב
.'זה נקרא סוטלץ-

693
00:47:27,860 --> 00:47:31,930
.לא, יש באמת... סחלב זה היה נקרא
.ממה זה עשוי? -אבל זה סוטלץ' דווקא

694
00:47:31,950 --> 00:47:36,940
זה אורז שמבושל ביחד עם חלב
,ושמים בזה סוכר, שמים קינמון. -ועד לקינוח

695
00:47:36,960 --> 00:47:40,680
אם אני מזהה נכון. מה טיבו
?של הקינוח הזה? ממה הוא עשוי

696
00:47:41,300 --> 00:47:43,750
,זה... אני, לא הראתם לי את זה
ואתה שמת את זה

697
00:47:43,760 --> 00:47:45,820
.לידך דווקא
?אתה גדלת על זה, לא-

698
00:47:46,180 --> 00:47:47,180
.אני יודע איפה לשבת

699
00:47:47,200 --> 00:47:49,930
,אבל אם אני זוכר
.אימא שלי אמרה שהיא מכינה טרבדיקוס

700
00:47:49,960 --> 00:47:51,770
.כן, זה טרבדיקוס
.טרבדיקוס, כן-

701
00:47:52,060 --> 00:47:53,800
?מה עניינו
?במה הוא מלא

702
00:47:53,810 --> 00:47:57,600
,יש בפנים בוטנים, אגוזים
.קינמון. -טוב

703
00:47:57,630 --> 00:47:59,470
.כל מיני דברים
והדברים האלה הם שנותנים

704
00:47:59,490 --> 00:48:02,410
.את ההרגשה. -בקיצור, מטבח מעניין
.מטבח מעניין יש להם לטורקים

705
00:48:02,430 --> 00:48:04,940
.ואני רוצה שאלה אחרונה לידידינו זאב

706
00:48:05,660 --> 00:48:10,450
אתה דיברת על איזה חזון שיש לך
.להקים מפעל שיישמר את הפיוטים

707
00:48:10,470 --> 00:48:14,570
ספר לנו על זה בקצרה
.כדי שנהיה רגועים שיש מי שדואג להמשך

708
00:48:14,860 --> 00:48:17,110
כן. אני רוצה להדגיש
.את מה שאמרנו קודם

709
00:48:17,950 --> 00:48:20,270
בסך הכול כעת במדינת ישראל

710
00:48:20,340 --> 00:48:22,220
בתי כנסת של העדה

711
00:48:22,240 --> 00:48:23,790
.הם בודדים וספורים

712
00:48:24,350 --> 00:48:29,080
ונוצר מצב כיום
,שהרבה מצאצאי העדה, הנכדים

713
00:48:29,110 --> 00:48:33,020
אפילו לא יודעים שיש קריאה בתורה
.שונה, יש לחנים שונים

714
00:48:33,680 --> 00:48:39,720
והדרך היחידה להחיות את זה
,היא פשוט להתקבץ במקומות

715
00:48:39,880 --> 00:48:44,050
,בבתי הארחה או במלון
ולעשות שבת לחן יהודי טורקיה

716
00:48:44,430 --> 00:48:47,640
עם קריאה בתורה ו... -טוב, אני מקווה
שכל מי שיושב פה סביב השולחן העגול הזה

717
00:48:47,730 --> 00:48:49,030
.שותף לתקווה שלך

718
00:48:49,530 --> 00:48:52,740
ואכן לכל עדה
.יש את השורשים והייחודיות שלה

719
00:48:52,760 --> 00:48:56,670
ואם זה גם יגרום
,להרבה כאלו רחוקים להתקרב

720
00:48:56,710 --> 00:48:57,970
.אז והיה זה שכרנו

721
00:48:58,280 --> 00:49:01,090
,כמו כל דבר טוב
.הגענו לסיום התוכנית שלנו

722
00:49:01,100 --> 00:49:04,810
אני רוצה להודות באמת מעומק הלב
:לאורחים המיוחדים שהיו לנו

723
00:49:05,180 --> 00:49:07,770
,הרב אברהם אבוהב
,מרדכי אשר

724
00:49:08,280 --> 00:49:10,680
,ניסים אשכנזי
,ערן סטפנסקי

725
00:49:10,700 --> 00:49:13,420
רפאל בן עזרא
,וזאב מור חיים

726
00:49:13,660 --> 00:49:15,670
שכל אחד נתן את חלקו המיוחד

727
00:49:15,920 --> 00:49:18,710
.להכרת העדה השורשית והמיוחדת הזו

728
00:49:18,970 --> 00:49:21,060
תודה גם לדוד חפצדי על השירה

729
00:49:21,370 --> 00:49:23,150
.ולנתנאל אברהם שהיה על הקלידים

730
00:49:23,440 --> 00:49:26,880
תודה לשרה בן עזרא
.על המטעמים שהיו על השולחן הזה היום

731
00:49:27,170 --> 00:49:29,090
הישארו איתנו גם בפרקים הבאים

732
00:49:29,240 --> 00:49:31,290
.שוודאי יהיו מעניינים לא פחות

733
00:49:31,630 --> 00:49:35,400
דוד ונתנאל, אנחנו עוברים אליכם
."לשיר סיום, "אשא עיניי

734
00:49:35,580 --> 00:49:39,090
המילים של דוד חפצדי
.והלחן כמובן טורקי

735
00:49:39,510 --> 00:49:41,690
.שבת שלום לכולם
.היו ברוכים

736
00:49:54,340 --> 00:49:56,240
?אפשר קצת כפיים
.כפיים

737
00:50:27,870 --> 00:50:32,690
,שביל ארוך עובר אדם כאן
מעידות ומכשולים

738
00:50:33,060 --> 00:50:37,880
,ערפל סובב הולך לו
דברים לא מובנים

739
00:50:40,660 --> 00:50:45,600
לילה לילה וגם יום
הכול חולף כמו חלום

740
00:50:45,900 --> 00:50:53,280
אמונה גדולה בלב
תיתן מזור לכל כאב

741
00:50:58,700 --> 00:51:01,010
אשא עיניי, ארים קולי

742
00:51:01,440 --> 00:51:03,870
אנא שמע תפילתי

743
00:51:04,120 --> 00:51:08,750
כנודד במדבר
אנא הרווה את צימאוני

744
00:51:09,130 --> 00:51:11,320
אשא עיניי, ארים קולי

745
00:51:11,670 --> 00:51:14,100
אנא שמע את תפילתי

746
00:51:14,350 --> 00:51:19,130
כנודד במדבר
אנא הרווה את צימאוני

747
00:51:19,600 --> 00:51:24,660
אלי הטוב ענה
כבן לאב פונה

748
00:51:24,790 --> 00:51:29,430
מתוך עמקי נשמתי
לך אשפוך שיחי

749
00:51:30,000 --> 00:51:35,410
מתוך עמקי נשמתי
לך אשפוך שיחי

750
00:52:16,130 --> 00:52:18,880
שביל אפל עובר אדם כאן

751
00:52:18,950 --> 00:52:21,270
לפעמים גם לא רואים

752
00:52:21,520 --> 00:52:26,360
,אך אם יש תקווה בלב
מאירים כל הדרכים

753
00:52:29,150 --> 00:52:34,160
לילה לילה וגם יום
הכול חולף כמו חלום

754
00:52:34,460 --> 00:52:41,780
אמונה גדולה בלב
תיתן מזור לכל כאב

755
00:52:47,290 --> 00:52:49,740
אשא עיניי, ארים קולי

756
00:52:49,760 --> 00:52:52,390
אנא שמע תפילתי

757
00:52:52,440 --> 00:52:57,220
כנודד במדבר
אנא הרווה את צימאוני

758
00:52:57,540 --> 00:52:59,980
אשא עיניי, ארים קולי

759
00:53:00,170 --> 00:53:02,430
אנא שמע תפילתי

760
00:53:02,790 --> 00:53:06,630
כנודד במדבר
אנא הרווה את צימאוני

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (92 מדרגים)