הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - בשביל בעל הבית

הרב זמיר כהן

כיצד אפשר לקבל שפע וברכה לפנים משורת הדין? הרב זמיר כהן בקטע קצר על אחריות ואכפתיות כלפי הזולת