הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - הלוואה בריבית

הרב זמיר כהן

כיצד הגיב הרב כאשר ראה שהעשיר נותן לו ריבית? הרב זמיר כהן על הזהירות הרבה שיש לנהוג באיסורי ריבית