הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי: סגולות חנוכה - תפילה

הרב ירון אשכנזי

מדוע טוב להתפלל ליד הנרות? איזו סגולה מיוחדת יש בנרות החנוכה?