הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי: סגולות חנוכה - תפילה ליד הנרות

הרב ירון אשכנזי

מדוע טוב להתפלל ליד הנרות? איזו סגולה מיוחדת יש בנרות החנוכה?

 

(אורך 1:48)