הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי: הלכות חנוכה - השמש

הרב ירון אשכנזי

האם מותר לי ליהנות מאור הנרות שבחנוכיה, ומה תפקיד השמש?

(אורך 5:26)