מסע בין נשמות – דודו כהן מראיין את הרב רונן חזיזה

ערוץ הידברות

למרות השפעתו הגדולה ושלל הפרויקטים שיצר, רבים לא מכירים את הדמות המאירה שעומדת מאחורי "5 דקות תורה ביום". דודו כהן ביקר את הרב רונן חזיזה מצפת, בפרק השלישי של "מסע בין נשמות"

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,060 --> 00:00:04,580
,האמת היא שאני גם מרגיש הרבה שמחה
.כי בשבילי זה כמו עקידת יצחק

2
00:00:04,680 --> 00:00:05,350
?עד כדי כך

3
00:00:05,370 --> 00:00:08,750
"...אשא עיניי אל ההרים"

4
00:00:12,280 --> 00:00:15,590
,תנסו לייצר משהו שמחייב אתכם
...שמאלץ אתכם. בלי זה

5
00:00:29,920 --> 00:00:32,700
לפני כמעט 20 שנה עשיתי אבט"שים כחייל

6
00:00:32,720 --> 00:00:35,360
.כאן במתקן הקשר 'גבע' שמאחוריי

7
00:00:35,890 --> 00:00:40,260
היום כמעט 20 שנה אחרי, אני מגיע לכאן
,לצפת לראיין את הרב רונן חזיזה

8
00:00:40,680 --> 00:00:45,340
,אחד הרבנים היותר מעניינים
,היותר ייחודיים בשנים האחרונות

9
00:00:45,820 --> 00:00:47,830
,מופיע עם גיטרה בחושך

10
00:00:47,900 --> 00:00:52,490
הוציא את סדרת החוברות
,'הפופולארית '5 דקות תורה' וגם '5 דקות תנ"ך

11
00:00:52,990 --> 00:00:55,090
,'הוציא את חומש 'תורה מאירה

12
00:00:55,420 --> 00:00:57,500
.עשה הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים

13
00:00:58,000 --> 00:00:59,960
.בואו נשמע את הרב רונן חזיזה

14
00:01:11,400 --> 00:01:13,530
.הרב רונן חזיזה, שלום
.שלום וברכה-

15
00:01:13,730 --> 00:01:15,780
.אני הרבה זמן מחכה לפגוש אותך

16
00:01:16,770 --> 00:01:20,750
אני עצמתי הכרתי אותך
.'דרך '5 דקות תורה ביום

17
00:01:20,820 --> 00:01:24,020
עכשיו אני מנוי של '5 דקות
,תנ"ך ביום', או נ"ך

18
00:01:25,980 --> 00:01:28,380
,שזה פרויקט מדהים שאנחנו עוד נדבר עליו

19
00:01:28,990 --> 00:01:30,700
,אבל אני רואה את כל הדברים האלה

20
00:01:31,700 --> 00:01:36,220
ודווקא פה אני רציתי לעשות
.את הריאיון, לפחות את תחילתו

21
00:01:36,500 --> 00:01:38,460
?מתי יש זמן לעשות את כל הדברים האלה

22
00:01:38,480 --> 00:01:41,800
'לכתוב '5 דקות תורה
,'כל יום, '5 דקות תנ"ך

23
00:01:42,210 --> 00:01:46,170
,'כל החומשים האלה של 'תורה מאירה
.תרגומים, ספרים

24
00:01:46,700 --> 00:01:47,450
?מאיפה כל זה

25
00:01:48,850 --> 00:01:54,240
האמת, אני אגיד לך, שנראה לי
.שאני לא מספיק מנצל את הזמן

26
00:01:55,440 --> 00:02:00,020
,אם הייתי מנצל את הזמן כמו שצריך
.היית רואה עולם ומלואו

27
00:02:00,240 --> 00:02:01,920
,כל יהודי יכול לעשות את זה, באמת

28
00:02:02,830 --> 00:02:04,870
- אבל כל זה בא ממקום אחד

29
00:02:05,750 --> 00:02:10,860
מרצון אמיתי בלב
,שכל יהודי ירגיש את הקב"ה

30
00:02:11,560 --> 00:02:12,860
,יתקרב לקב"ה

31
00:02:13,520 --> 00:02:15,830
,והדבר שהוא מכנה משותף לכול

32
00:02:16,450 --> 00:02:22,880
זה שאני הבנתי שיש איזשהו פער
,בין הספרים שכתובים היום בספרייה

33
00:02:22,900 --> 00:02:26,480
,ויש בכל מקום ספרי הלכה, ספרי מוסר

34
00:02:26,840 --> 00:02:30,710
.לבין הדור שלנו
.התרחקו מאוד מאוד מאוד אחד מהשני

35
00:02:30,730 --> 00:02:32,090
,המרחק הוא מאוד מאוד גדול

36
00:02:32,790 --> 00:02:35,020
.ואז אנשים לא מבינים את מה שיש שם

37
00:02:35,030 --> 00:02:39,380
אני החלטתי להפוך את כל זה
,לשפה שמדוברת היום

38
00:02:39,750 --> 00:02:41,750
,למצב של האנשים בדורנו

39
00:02:42,420 --> 00:02:43,990
.לכן זה כל כך נוגע לאנשים

40
00:02:44,010 --> 00:02:45,930
.זה לא שאני חידשתי
.לא חידשתי שום דבר

41
00:02:45,940 --> 00:02:49,380
,אני לוקח את החומר שקיים
ואני פשוט משכתב אותו

42
00:02:49,390 --> 00:02:52,570
,ומעבד אותו ומכניס אותו למציאות בכיף

43
00:02:53,380 --> 00:02:54,570
.שכל יהודי ייהנה ממנו

44
00:02:54,750 --> 00:02:58,510
.אז אתה מפיק את כל הדברים האלה וכותב
?כמה שעות אתה כותב ביום

45
00:02:59,710 --> 00:03:04,720
.לפעמים שמונה שעות, לפעמים עשר שעות

46
00:03:05,210 --> 00:03:09,940
משרה מלאה. אני מקווה שיש
.פנסיה וכאלה. -בעזרת השם

47
00:03:10,930 --> 00:03:14,730
,אני למשל, באמת, אני באתי
.לא עשיתי בכוונה ארכיון

48
00:03:15,340 --> 00:03:19,650
אני באמת מגיע נקי וסקרן
?לשמוע מאיפה בעצם הגעת

49
00:03:20,130 --> 00:03:22,450
?אתה בעל תשובה
?אתה דתי מבית

50
00:03:24,670 --> 00:03:28,330
,תראה, יש הרבה רבנים
.ואתה משהו כל כך ייחודי בנוף

51
00:03:28,790 --> 00:03:33,700
דיברנו קודם לפני הצילומים, למה אתה לא
מוציא את הדיסקים האלה, עושה דיסק, אולפן

52
00:03:33,720 --> 00:03:35,070
.וזה וזה - לא

53
00:03:35,690 --> 00:03:40,470
למה אתה לא מפיץ אותם בחנויות
.דיסקים רגילות? לא, משהו אחר

54
00:03:41,290 --> 00:03:44,440
כן, תראה, קודם כול שאלת
אם אני דתי מבית

55
00:03:44,450 --> 00:03:46,160
.או חוזר בתשובה
.כן, הכנסתי כמה שאלות-

56
00:03:47,210 --> 00:03:50,040
,אז תראה, אני עד גיל 18 הייתי דתי

57
00:03:51,070 --> 00:03:52,240
.ואז חזרתי בתשובה

58
00:03:52,560 --> 00:03:53,230
?מה זה דתי

59
00:03:54,320 --> 00:03:58,800
...דתי זה כמו שגדלים בבית
.מצוות אנשים מלומדה? -לא-

60
00:03:58,820 --> 00:04:04,040
,ברוך השם, ההורים שלי הם אנשים יראי שמיים
.אנשים טובים, אנשים עם ערכים עמוקים

61
00:04:04,490 --> 00:04:07,440
אתה יודע, יוצאי מרוקו
.הם באו עם זה מהבית

62
00:04:07,600 --> 00:04:11,190
?איפה גדלת, בצפת
לא. אני עד הבר מצווה גדלתי בבית שאן-

63
00:04:12,570 --> 00:04:14,850
.ולמדתי בבית ספר ממלכתי דתי

64
00:04:15,530 --> 00:04:18,780
,משם, מכיתה ז' עברתי לחספין
.לישיבה התיכונית

65
00:04:19,450 --> 00:04:23,980
ואז ההורים שלי החליטו לעשות מעבר בכלל
.מבית שאן לירושלים

66
00:04:24,010 --> 00:04:26,450
,הם רצו יותר קדושה לילדים
.לדאוג יותר

67
00:04:26,760 --> 00:04:28,450
.עברנו לירושלים כל המשפחה

68
00:04:29,070 --> 00:04:33,770
,ואז סיימתי את ח' בחורב
.ועברתי ל'נתיב מאיר' לישיבה התיכונית

69
00:04:34,100 --> 00:04:36,380
.כל המשפחה עברה לכיוון החרדי? -לא

70
00:04:36,980 --> 00:04:41,630
,כשהיינו שם היינו עדיין עם כיפה סרוגה
,דתי לאומי, למדתי בישיבה תיכונית

71
00:04:42,380 --> 00:04:43,730
,האחיות שלי באולפנות

72
00:04:44,580 --> 00:04:47,380
,וכשהייתי בכיתה י"ב

73
00:04:48,200 --> 00:04:51,480
.החלטתי ככה, פתאום הרגשתי בתוך הלב

74
00:04:51,630 --> 00:04:54,020
זה סוד גדול שאני אגלה לך
.איך זה התחיל

75
00:04:54,680 --> 00:04:58,740
המורה לאנגלית שהיה מלמד אותנו
,אנגלית בתיכון, הוא היה חסיד ברסלב

76
00:04:59,420 --> 00:05:03,080
,והוא היה מספיק את החומר מהר באנגלית
.ומכניס לנו אמונה

77
00:05:03,300 --> 00:05:06,110
.שמע, זה ממש הדתה
.לגמרי-

78
00:05:06,830 --> 00:05:09,950
,ופשוט אני, נדלק לי הניצוץ בפנים

79
00:05:10,680 --> 00:05:13,520
,והוא נתן לי כל מיני ספרים
נתיבות שלום' של האדמו"ר מסלונים'

80
00:05:14,270 --> 00:05:15,750
,שהוא היה אז עוד חי

81
00:05:16,380 --> 00:05:20,200
,והתחלתי להתחבר לחסידות
,לעבודת השם מבפנים

82
00:05:20,690 --> 00:05:21,730
,וזה התחיל לבעור בי

83
00:05:21,820 --> 00:05:26,810
ופשוט עזבתי. בתחילת כיתה י"ב עזבתי את
.הישיבה התיכונית, הלכתי לישיבה גבוהה

84
00:05:27,520 --> 00:05:33,090
,ואז פתחו ישיבה בבת עין בגוש עציון

85
00:05:33,760 --> 00:05:37,820
ושם ישיבה כזו מעורבבת
,עם דתי לאומי וחרדי וחסידים

86
00:05:38,280 --> 00:05:43,380
ושם נכנסתי ללימוד שם
,והתחתנתי בגיל מאוד מוקדם

87
00:05:44,150 --> 00:05:45,930
.בגיל 19 וחצי
...או או או-

88
00:05:46,050 --> 00:05:47,190
.כן, ברוך השם

89
00:05:47,230 --> 00:05:49,880
?אתה ממליץ לרוב האנשים להתחתן בגיל כזה
.מאוד, בטח-

90
00:05:49,990 --> 00:05:51,950
?כולם? מה, זה לא תלוי בבן אדם

91
00:05:52,210 --> 00:05:57,650
מה זה? תראה, אם אדם מרגיש שהוא
,לא מספיק בנוי, אז זה משהו אחר

92
00:05:57,790 --> 00:06:00,780
אבל רוב החבר'ה היום
,מתבגרים מאוד מאוד מהר

93
00:06:01,450 --> 00:06:05,830
.ומומלץ להיכנס לזה מיד
...סתם להעביר את הזמן לפני כן זה לא

94
00:06:06,550 --> 00:06:08,600
.כשאתה מתחתן, אתה נכנס ישר לעניינים

95
00:06:08,850 --> 00:06:10,940
ברוך השם גם הילדים שלי
.התחתנו בגיל מוקדם

96
00:06:11,390 --> 00:06:13,790
.אני היום סבא לכמה נכדים, ברוך השם

97
00:06:14,250 --> 00:06:16,260
,אתה יכול להוציא סדרת חוברות
.'סבא רונן'

98
00:06:18,260 --> 00:06:23,280
אז זהו, אז איך אומרים? התחתנתי
.ואז עברנו לצפת

99
00:06:24,890 --> 00:06:26,950
,'בצפת הייתי בכולל 'מרכז תורני לאומי

100
00:06:27,700 --> 00:06:32,220
?ואז שם, איך אומרים
,הוספנו קדושה על קדושה

101
00:06:32,840 --> 00:06:36,660
.והתחלתי להוציא את מה שיש לי בלב החוצה

102
00:06:37,980 --> 00:06:42,040
:מה זאת אומרת? באיזה גיל אתה אומר
,תשמע, אני עד עכשיו למדתי למדתי

103
00:06:42,060 --> 00:06:47,030
עכשיו אני רוצה להתחיל
?ליצור פה משהו חדש, לייצר

104
00:06:48,360 --> 00:06:52,470
תראה, האמת שמי שיש לו את זה בפנים
,והוא רוצה לתת לאחרים לטעום

105
00:06:53,010 --> 00:06:55,640
אז הוא עושה את זה
.גם תוך כדי שהוא לומד

106
00:06:56,130 --> 00:06:59,580
,אני עוד בגיל 17 וחצי
,ממש כשזה התחיל לבעור בי

107
00:06:59,850 --> 00:07:01,340
,'כתבתי קונטרס שקראו לו 'למה

108
00:07:02,200 --> 00:07:06,330
ושם הוצאתי דיבורים, ולא כתבתי בסוף
.מי כתב את הקונטרס

109
00:07:06,350 --> 00:07:09,690
,אמרתי, מי שרוצה להתחזק או לכתוב לי
.יכתוב לי מכתב לכתובת

110
00:07:09,700 --> 00:07:12,840
.אז לא היו מיילים, שלחו לי מכתבים
.פקסימיליה-

111
00:07:13,080 --> 00:07:14,670
,כן, אז שלחו לי מכתבים לדואר

112
00:07:15,040 --> 00:07:17,770
והייתי יושב בישיבה
.ועונה תשובות לאנשים במכתבים

113
00:07:18,510 --> 00:07:22,120
וגם קרובי משפחה שלי שלא ידעו שזה
,אני כתבתי את זה, כתבו לי מכתבים

114
00:07:22,720 --> 00:07:28,230
ואנשים התחזקו מזה. אז זה תמיד
...ליווה אותי באיזשהו מקום, אבל

115
00:07:29,510 --> 00:07:32,270
אז זהו, אז ככה שזה תמיד היה
.תוך כדי לעשות

116
00:07:32,380 --> 00:07:34,880
:אף פעם אתה לא אומר
.הגעתי למשהו שאני יכול

117
00:07:34,900 --> 00:07:37,940
אבל כשאתה מרגיש את הצורך של האנשים
- ואתה רואה שהם מתחברים למה שאתה עושה

118
00:07:38,580 --> 00:07:40,450
.אז זה נותן לך כוח להמשיך

119
00:07:40,800 --> 00:07:43,920
'חמש דקות תורה ביום'
?זה הדבר המרכזי, נכון

120
00:07:44,510 --> 00:07:48,510
עם הכי הרבה תפוצה שאתה
,עוסק בו היום או ההופעות? -זהו

121
00:07:49,360 --> 00:07:53,360
.כל נישה שאתה תתפוס היא עולם

122
00:07:54,160 --> 00:07:57,730
,זאת אומרת, יש אנשים שמכירים אותי רק מזה
.יש אנשים שמכירים אותי רק מזה

123
00:07:58,070 --> 00:08:00,090
.כל נישה היא כאילו עולם בפני עצמו

124
00:08:02,720 --> 00:08:04,980
אז ככה שאנחנו יכולים לשבת
,עד הערב לדבר על הכול

125
00:08:05,000 --> 00:08:07,590
,'אבל דיברת על ה-'5 דקות תורה

126
00:08:08,590 --> 00:08:13,700
,זו בעצם אחת הנקודות היפות והמיוחדות

127
00:08:14,320 --> 00:08:17,780
.שהתחיל בצורה מאוד מיוחדת

128
00:08:18,350 --> 00:08:20,060
ערב שבועות לפני עשר שנים

129
00:08:21,680 --> 00:08:23,690
,בבית הכנסת כאן בשכונה בצפת

130
00:08:24,040 --> 00:08:27,400
:דרשתי לציבור, אמרתי
,רבותיי, קיבלנו תורה מהשם"

131
00:08:28,420 --> 00:08:30,040
."מה, צריכים ללמוד"

132
00:08:30,930 --> 00:08:32,740
.יושבים מולך מאה אנשים בעלי בתים

133
00:08:33,340 --> 00:08:35,300
,אחד עובד בעבודה כזו
.עבודה שנייה

134
00:08:36,300 --> 00:08:40,650
אמרתי להם: "רבותיי, אני מבקש, לפחות
.כל אחד ילמד חמש דקות כל יום

135
00:08:41,000 --> 00:08:43,010
"?מי מוכן ללמוד כל יום חמש דקות תורה"

136
00:08:44,060 --> 00:08:46,190
:הסתכלו עליי. אמרתי להם
."רבותיי, מי מוכן? תרימו יד"

137
00:08:46,860 --> 00:08:48,720
.כולם הרימו יד, כולם

138
00:08:49,240 --> 00:08:53,050
,אמרתי, איזה יופי! מאה אנשים
.חמש דקות - חמש מאות דקות תורה

139
00:08:53,260 --> 00:08:54,510
?עכשיו השאלה מה ללמוד

140
00:08:54,700 --> 00:08:59,100
.זהו, אז אני סיימתי את הדרשה
.ישבתי בהיכל, חזן הייתי

141
00:08:59,900 --> 00:09:03,970
התפללתי, הכול, בסוף התפילה אנחנו צועדים
,החוצה. ניגש אליי יהודי נהג מונית

142
00:09:04,510 --> 00:09:07,020
.אומר לי: "הרב, אין בעיה, אני אלמד
"?מה אני אלמד

143
00:09:08,010 --> 00:09:11,200
?אמרתי לו: "קח ספר". אומר לי: "איזה ספר
.הספרים האלה אני לא מבין מה כתוב

144
00:09:11,890 --> 00:09:14,590
:אני אקרא תהילים?" אמרתי לו"
."לא, לא תהילים. ללמוד, לימוד"

145
00:09:15,200 --> 00:09:17,370
...הוא אומר לי: "אבל אני לא
."אין לי מה ללמוד

146
00:09:17,960 --> 00:09:19,950
,פתאום קלטתי שהכנסתי את כולם לבעיה

147
00:09:21,360 --> 00:09:24,870
- ואז ישבתי וכתבתי
- משהו מהראש, לא מספרים

148
00:09:25,370 --> 00:09:27,110
,לימוד קצר של חמש דקות לכל יום

149
00:09:28,000 --> 00:09:31,330
?וככה, איך אומרים
.הדפסתי את זה למתפללים

150
00:09:32,140 --> 00:09:35,260
:חודש אחרי זה, אמרו לי
.הרב, נגמר. אנחנו רוצים עוד"

151
00:09:35,640 --> 00:09:38,240
,"וגם אשתי רוצה וחברה שלה והשכן"

152
00:09:38,780 --> 00:09:43,090
,וככה זה התחיל להתגלגל
.עד שהיום זה נהיה, ברוך השם, מפעל

153
00:09:43,210 --> 00:09:44,610
?וההופעות, איך זה התחיל

154
00:09:44,900 --> 00:09:49,960
...ההופעות שלך זה משהו, זה משולב דרשה
תראה, המילה הופעה-

155
00:09:50,050 --> 00:09:54,890
היא בכלל פה... -לא בדיוק הופעה, זה יותר
.הרצאה, דרשה. -זו הופעה של הקב"ה

156
00:09:56,130 --> 00:09:58,580
,"יש בתפילה, אומרים: "ממקומך מלכנו תופיע

157
00:09:59,210 --> 00:10:01,720
.אז השם הוא מופיע
?אבל איפה השם מופיע

158
00:10:02,080 --> 00:10:03,280
.איפה שאנחנו מפסיקים להופיע

159
00:10:04,160 --> 00:10:08,270
כשאדם מעלים את עצמו, מוציא
.את עצמו מהתמונה - הקב"ה נכנס

160
00:10:09,270 --> 00:10:13,930
?וזה קל להוציא את עצמך מהתמונה
.כי אתה לא רב רגיל

161
00:10:13,950 --> 00:10:16,870
,בגלל שזה גם שירה ונגינה והופעה

162
00:10:17,250 --> 00:10:20,080
אז יש פה איזה משהו שהוא ממגנט
.אל האישיות שלך

163
00:10:21,060 --> 00:10:23,140
.ולכן אני לא מופיע באור

164
00:10:24,700 --> 00:10:25,670
.לא רואים אותי בהופעות

165
00:10:26,740 --> 00:10:28,840
?כל ההופעה, מההתחלה עד הסוף
.מההתחלה ועד הסוף-

166
00:10:29,640 --> 00:10:30,920
,ברגע שמישהו מדליק את האור

167
00:10:30,940 --> 00:10:33,800
,לפעמים אני עושה הופעות לקבוצות
.למתנ"סים או מישהו שמזמין

168
00:10:34,440 --> 00:10:36,530
ברגע שמישהו לקראת הסוף מדליק
.את האור, אני מפסיק את הנגינה

169
00:10:37,940 --> 00:10:38,800
.אני לא מנגן באור

170
00:10:39,800 --> 00:10:40,830
.תכבה, אני אנגן

171
00:10:42,220 --> 00:10:45,220
.למה? כי זו שעה להיות עם הקב"ה

172
00:10:45,990 --> 00:10:51,010
הופעת 'אש קודש' זה פשוט
.לתת לבן אדם לפגוש את הקב"ה

173
00:10:51,040 --> 00:10:51,920
.זו פגישה עם השם

174
00:10:51,940 --> 00:10:53,350
איך אמר לי מישהו
?מאור יהודה אחרי ההופעה

175
00:10:53,360 --> 00:10:55,790
:הוא אומר לי
."תשמע, הייתי בגן עדן בלי למות"

176
00:10:56,730 --> 00:10:58,750
.ככה הוא אומר לי
.פטנט. -כן-

177
00:10:59,060 --> 00:11:03,490
,אתה מכבה את האור, אתה מנתק את הכול
.והקב"ה, פשוט אתה מרגיש אותו לידך

178
00:11:03,520 --> 00:11:06,110
.כי השם כל הזמן נמצא לידנו
.אנחנו לא איתו

179
00:11:06,980 --> 00:11:10,340
 ,זה לא שהוא לא איתנו, אנחנו לא איתו
.כי אנחנו עסוקים פה, עסוקים שם

180
00:11:10,630 --> 00:11:11,720
,אתה עוצר את הכול

181
00:11:12,740 --> 00:11:15,120
,ואתה מגלה שהקב"ה לידך

182
00:11:15,130 --> 00:11:17,600
אז אתה מדבר איתו
.ואתה שר לו ואתה מודה לו 

183
00:11:17,640 --> 00:11:21,060
,אתה מתחיל לבכות לבד
.כי הנשמה מרגישה את הקרבה של השם

184
00:11:21,770 --> 00:11:22,440
.זה עולמות

185
00:11:23,800 --> 00:11:28,080
 ,ובדור הזה של דור הסמארטפונים
?מה אתה עושה עם הפלאפונים בהופעות

186
00:11:29,230 --> 00:11:31,370
...לפני שאני מתחיל הופעה, אני אומר, רבותיי

187
00:11:31,380 --> 00:11:34,560
אני קודם כול מסביר לאנשים
.לקראת מה אנחנו נכנסים 

188
00:11:35,300 --> 00:11:37,820
...אני מגיע למקום חדש, או שאנשים

189
00:11:37,990 --> 00:11:40,770
מי שבא לפה כל שבוע
,ביום שלישי אצלנו, הוא מכיר 

190
00:11:41,420 --> 00:11:42,690
.אז אני רק מחזק את זה

191
00:11:42,710 --> 00:11:44,570
:אבל כשאני בא למקום חדש, אני אומר
,רבותיי, תקשיבו

192
00:11:45,230 --> 00:11:49,430
.אני לא באתי למסור לכם דרשה, הרצאה
.אני לא דרשן

193
00:11:50,350 --> 00:11:54,350
.אני גם לא באתי לשיר לכם שירים
.אני לא זמר. זה לא המקצוע שלי

194
00:11:55,560 --> 00:11:56,350
?אז למה באתי

195
00:11:56,800 --> 00:11:59,440
 באתי כדי שאתם ואני
.ניכנס לפגישה אצל השם

196
00:12:00,210 --> 00:12:02,200
?רוצים לפגוש את השם
.כן-

197
00:12:03,210 --> 00:12:06,350
 :אני אומר להם
.בסדר, אז אנחנו נפגוש את הקב"ה

198
00:12:06,670 --> 00:12:09,760
 בשביל זה הכול יהיה בחושך, כי אתם
.לא צריכים לראות אותי ואני לא אראה אתכם

199
00:12:11,000 --> 00:12:13,590
 ,עכשיו הגיטרה
.היא רק כדי שייפתח לנו קצת הלב

200
00:12:13,630 --> 00:12:15,860
.זה בשביל האווירה, לא בשביל לשיר

201
00:12:17,170 --> 00:12:18,960
,עכשיו, לגבי הפלאפונים

202
00:12:19,290 --> 00:12:24,190
 מי שיעשה על שקט, בסך הכול
.לא מפריע לי, אבל הוא מפריע לעצמו

203
00:12:25,180 --> 00:12:29,040
,אתה נכנס לפגישה עם ראש ממשלה, עם ראש עיר
.לא משנה - אתה מכבה את הפלאפון

204
00:12:29,520 --> 00:12:34,060
,אם אתה רוצה שהשם באמת יהיה איתך
.מה שאתה עושה - השם יעשה

205
00:12:34,570 --> 00:12:36,510
."ה' צילך על יד ימינך"

206
00:12:37,050 --> 00:12:39,110
- כמו צל: אתה מרים את היד
.הצל מרים את היד

207
00:12:39,760 --> 00:12:42,290
.אם אתה תתנתק חצי - אז השם יבוא חצי

208
00:12:42,470 --> 00:12:44,940
.תתנתק לגמרי - השם יבוא לגמרי

209
00:12:46,030 --> 00:12:48,170
 :אז אני אומר להם
."רבותיי, נא לנטרל פלאפונים"

210
00:12:48,840 --> 00:12:50,770
 ,אז אתה רואה אנשים מוציאים
.עושים על שקט

211
00:12:50,960 --> 00:12:53,750
 ואני אומר להם: "טוב, ועכשיו
."כל מי שעשה על שקט שיכבה

212
00:12:55,770 --> 00:12:57,560
?אני אומר להם עכשיו, למה
.בשבילך

213
00:12:58,170 --> 00:12:59,650
.שתהיה אתה עם הקב"ה

214
00:13:01,010 --> 00:13:05,700
,"מי שיגיד לך אחרי זה: "לא היית זמין
.תגיד לו: "נכון. הייתי בשמיים. אין קליטה

215
00:13:06,370 --> 00:13:07,560
."הייתי בפגישה עם בורא עולם"

216
00:13:08,040 --> 00:13:12,680
,אפרופו, סמארטפונים, אתה יודע
.הדור הזה, מישהו פעם אמר לי חידוש תורה

217
00:13:13,130 --> 00:13:16,660
:בן דוד שלי אמר לי
."זה דור שמלאכים עולים ויורדים"

218
00:13:16,680 --> 00:13:19,920
 זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים
.התחזקות מאוד מאוד גדולה

219
00:13:20,590 --> 00:13:24,400
מצד שני, גם התהומות שחלק מהאנשים
.מגיעים, הם הרבה יותר עמוקים 

220
00:13:24,960 --> 00:13:28,780
 ,גם אם בן אדם היה, נגיד
,לפני עשרים-שלושים שנה יורד למטה

221
00:13:28,790 --> 00:13:30,530
.זה לא היה ה'למטה' שיש היום

222
00:13:31,350 --> 00:13:35,530
?איך מתמודדים עם זה
.אתה יש לך גישה גם לבני נוער, למשל

223
00:13:36,160 --> 00:13:38,700
,בא אליך נער, וזה אני גם חושב על עצמי

224
00:13:38,720 --> 00:13:40,700
,כאילו על הילדים שלי כשהם יגדלו

225
00:13:41,390 --> 00:13:43,690
.אומר לך: שמע, לא מתאים לי
.תן לי ליהנות

226
00:13:44,130 --> 00:13:48,290
.תן לי. עזוב אותי
.לא יודע מה עולם הבא, שמה עולם הבא

227
00:13:48,320 --> 00:13:51,490
.כשאני אהיה זקן אני אלך לבית כנסת
?אולי כשאני אתחתן, בסדר

228
00:13:51,730 --> 00:13:55,460
,בינתיים תן לי. אני עוד לא נשוי
.עוד לא זה, כולה בן 16 

229
00:13:55,680 --> 00:13:57,010
.עזוב אותי, תן לי ליהנות

230
00:13:57,370 --> 00:13:58,700
?איך מתמודדים עם דבר כזה

231
00:14:00,420 --> 00:14:02,710
.תראה, יש סיפור

232
00:14:04,270 --> 00:14:08,300
סיפור על איזשהו חסיד
,שהבן שלו רצה להתחתן עם גויה

233
00:14:09,940 --> 00:14:12,360
.והחסיד לא ידע מה לעשות

234
00:14:12,480 --> 00:14:15,720
.הוא כבר קבע תאריך והוא החליט שזה סופי

235
00:14:16,790 --> 00:14:19,780
,כמה שהוא דיבר איתו, כמה שהוא שכנע אותו
.לא עזר שום דבר

236
00:14:20,300 --> 00:14:25,000
:אופציה אחרונה אמר לו
."שמע, יש לי את האדמו"ר. בוא אליו"

237
00:14:25,470 --> 00:14:27,050
,עכשיו, לפני שהוא לקח אותו
:הוא דיבר עם האדמו"ר

238
00:14:27,070 --> 00:14:29,240
.כבוד הרב, הוא הולך להתחתן עם גויה"

239
00:14:29,400 --> 00:14:31,240
.תעשה משהו. הושיעה נא"

240
00:14:31,650 --> 00:14:34,860
,תשפיע עליו, תן לו משהו"
."אתה יודע, חזק ככה על הלב

241
00:14:35,690 --> 00:14:36,710
,טוב", אמר לו הרב"
."תביא אותו אליי"

242
00:14:37,680 --> 00:14:41,270
.הוא לקח אותו אליו, נכנס
.הוא בחוץ קורא תהילים והילד עם הרב 

243
00:14:42,290 --> 00:14:44,840
 ,חמש דקות, עשר דקות
.רבע שעה, עשרים דקות

244
00:14:45,220 --> 00:14:48,430
.הוא אומר: יש! כנראה הרב נותן לו בראש

245
00:14:49,450 --> 00:14:54,110
 .בקיצור, גומר את השיחה. יוצאים
.טוב, נוסעים בדרך חזור

246
00:14:54,360 --> 00:14:58,290
"?כל הדרך האבא כזה, "נו, איך היה
"...פשש... היה ממש"-

247
00:14:58,940 --> 00:15:04,370
:הוא אומר לו: "נו, היה טוב?" אומר לו
...איזה רב, איזו אישיות, איזה"

248
00:15:04,920 --> 00:15:07,200
."משהו, משהו. ממש התאהבתי בבן אדם"

249
00:15:08,500 --> 00:15:09,990
"?אמר לו: "נו, ומה הוא דיבר איתך

250
00:15:10,200 --> 00:15:12,150
."דיבר איתי על החיים, על הפה, על השם"

251
00:15:13,490 --> 00:15:16,590
"?הוא דיבר איתך על החתונה"
."לא"-

252
00:15:17,650 --> 00:15:19,410
"?מה לא"
."אמר לו: "לא

253
00:15:20,400 --> 00:15:22,780
"?אז על מה הוא דיבר איתך"
."על פה ועל שם"-

254
00:15:23,710 --> 00:15:27,250
,האבא תפס את הראש שלו
!מה זה? הרב לא הזכיר כלום! מילה

255
00:15:28,280 --> 00:15:30,720
.גמרו את הנסיעה
,טוב, ההוא הולך

256
00:15:31,300 --> 00:15:34,190
.ממשיך. טוב, מה שהרב עושה
?מה אפשר להרהר אחרי הרב

257
00:15:35,060 --> 00:15:39,510
 שבוע-שבוע וחצי פתאום
.התחיל סכסוך בינו לבינה

258
00:15:40,180 --> 00:15:43,910
- מריבה, חיכוכים, טק טק, זה הלך וגדל
.ביטלו את החתונה

259
00:15:45,030 --> 00:15:47,670
.איך שהאבא שמע, וואי, איזו שמחה
,רץ לרב

260
00:15:47,700 --> 00:15:50,130
!כבוד הרב, ישתבח שמו"
!החתונה התבטלה

261
00:15:50,570 --> 00:15:54,600
,תגיד לי, הרב"
"?הבנתי שלא דיברת איתו על החתונה

262
00:15:54,880 --> 00:15:56,070
אמר לו: "לא, לא דיברתי איתו
."על החתונה

263
00:15:56,560 --> 00:15:58,620
?אמר לו: "מה לא דיברת איתו
"?אז איך זה קרה

264
00:15:59,340 --> 00:16:02,310
,אמר לו: "תקשיב, אני נתתי לו לאהוב אותי

265
00:16:03,770 --> 00:16:06,220
."ומי שאוהב אותי, לא יכול לאהוב גויה"

266
00:16:08,510 --> 00:16:09,300
?אתה מבין את הנקודה

267
00:16:10,190 --> 00:16:13,010
,כשמישהו פוגש אותי
:אני דואג רק לדבר אחד

268
00:16:14,420 --> 00:16:18,660
שהוא יאהב את השם
.ושהוא ירגיש שהשם אוהב אותו 

269
00:16:19,140 --> 00:16:21,580
.זה הכול. השם כבר יעשה את הכול

270
00:16:21,740 --> 00:16:24,070
,מי שאוהב את השם
.הוא לא ירד

271
00:16:24,990 --> 00:16:26,830
.גם אם הוא ירד, זו לא ירידה אמיתית

272
00:16:27,650 --> 00:16:30,310
:וזו נקודה שצריכים לזכור
,בדור שלנו הכול כאילו

273
00:16:31,000 --> 00:16:32,820
.גם העבירות הן כאילו

274
00:16:34,460 --> 00:16:36,450
.אתה מבין? זו לא ירידה שהייתה פעם

275
00:16:37,160 --> 00:16:40,770
.הכול שטחי, לכן גם מהר מאוד אפשר לעלות

276
00:16:41,860 --> 00:16:44,720
.מהר מאוד אפשר לשנות
.לא פוגעים בעצם הנשמה

277
00:16:45,110 --> 00:16:48,640
,יש משפט של רבי נחמן מברסלב
:הוא אמר לחסידים שלו

278
00:16:49,470 --> 00:16:52,790
אני עשיתי שהעבירות שלכם"
."יהיו בלי ידיים ובלי רגליים 

279
00:16:54,740 --> 00:16:58,840
,כלומר, גם כשתעשו עבירה
,זו עבירה מבאסת כזאת

280
00:16:59,720 --> 00:17:05,210
.לא כיף, אז ממילא התשובה היא קלה יותר

281
00:17:06,090 --> 00:17:07,840
.עכשיו, אני אגיד לך חידוש תורה
,אני יודע שאני מדבר הרבה

282
00:17:07,850 --> 00:17:10,920
 אבל אני אגיד לך חידוש תורה
.שחייב להגיד אותו

283
00:17:11,120 --> 00:17:14,920
חייב. -אחרי זה תגיד לי חידושי פייסבוק
.וואטסאפ, איך מנתקים אותם מהדברים האלה

284
00:17:15,520 --> 00:17:17,480
.אני חייב להגיד לך חידוש תורה
,תשמע

285
00:17:19,690 --> 00:17:24,270
 בלעם אמר: "לא הביט אוון ביעקב
ולא ראה עמל בישראל

286
00:17:24,700 --> 00:17:27,790
."ה' אלוקיו עמו ותרועת מלך בו"

287
00:17:28,690 --> 00:17:31,750
,מה הכוונה? יש כוונה מצדיקים
,'מביא את זה בעל ה'נתיבות שלום

288
00:17:32,780 --> 00:17:38,010
.עמל ואוון" זה עבירות"
.רוהבם עמל ואוון" זה חטאים, מעשים לא טובים"

289
00:17:38,530 --> 00:17:41,650
- "לא הביט אוון ביעקב"
,ה' לא רואה עבירות בישראל 

290
00:17:42,300 --> 00:17:43,570
."ולא ראה עמל בישראל"

291
00:17:43,600 --> 00:17:45,930
?איך יכול להיות
.מי שאומר השם ותרן, ייוותרו חייו

292
00:17:46,630 --> 00:17:48,010
?מה זה להגיד שהשם לא רואה עבירות

293
00:17:48,440 --> 00:17:49,720
?אומר, איזה עבירות השם לא רואה

294
00:17:50,270 --> 00:17:53,110
לא הביט אוון ביעקב"
,ולא ראה עמל בישראל

295
00:17:53,130 --> 00:17:56,900
."ה' אלוקיו עמו ותרועת מלך בו"

296
00:17:57,280 --> 00:18:02,230
 כשאדם עושה עבירה ובזמן העבירה
,הוא מרגיש שהשם איתי

297
00:18:02,590 --> 00:18:05,300
 ,וכואב לי שאני עושה את העבירה
.אבל אני לא יכול לא לעשות אותה

298
00:18:05,790 --> 00:18:07,100
.עבירה כזאת השם לא מסתכל

299
00:18:07,870 --> 00:18:10,040
,ה' אלוקיו עמו בזמן העבירה

300
00:18:10,090 --> 00:18:12,810
?ותרועת", מה זאת אומרת"
,"טו טו טו טו... "ותרועת מלך בו

301
00:18:13,220 --> 00:18:15,560
.כואב לו שהוא עושה את העבירה
,לכן אני אומר לכל החבר'ה

302
00:18:16,030 --> 00:18:19,230
אני אומר להם: תקשיב, אתה עכשיו הולך
לעשות עבירה? אל תגיד 

303
00:18:19,620 --> 00:18:23,140
,אה, ריבונו של עולם, יש לי איזה משהו
...אני אדבר איתך אחרי זה, כאילו

304
00:18:23,630 --> 00:18:26,600
,נחזור אחרי זה. ואז אתה הולך, נופל
?אומר: איך אני אחזור

305
00:18:26,910 --> 00:18:28,490
.לא, אל תיפרד מהשם

306
00:18:29,530 --> 00:18:31,420
.לך לעבירה עם השם

307
00:18:33,290 --> 00:18:37,050
."תהיה שם. זה כתוב "בכל דרכיך דעהו

308
00:18:37,860 --> 00:18:40,940
?הגמרא אומרת: "מה זה בכל דרכיך
."ואפילו לדבר עבירה

309
00:18:41,810 --> 00:18:45,070
,כשאתה מלמד ילד שהשם איתו
.זהו

310
00:18:46,780 --> 00:18:49,730
.וואטסאפ, פייסבוק, עולם
:תלמד אותו רק את זה

311
00:18:50,390 --> 00:18:51,450
.השם איתך

312
00:18:52,120 --> 00:18:55,580
כשאתה רואה ילדים שנפלו מהדרך
,ממשפחות טובות

313
00:18:56,010 --> 00:18:58,220
?מה היו רוב הטעויות שנעשו איתם

314
00:19:00,140 --> 00:19:02,030
,אתמול... אתה מדבר איתי וכואב לי

315
00:19:02,270 --> 00:19:05,480
 אתמול אומר לי בחור: "הרב, אני לא יודע
,מה לעשות. בא לי ללמוד גמרא

316
00:19:05,860 --> 00:19:07,770
.אני נזכר בצעקות שקיבלתי כשהייתי ילד"

317
00:19:08,590 --> 00:19:09,670
."אני לא יכול להתחזק"

318
00:19:11,060 --> 00:19:12,890
.בחור ממשפחה שלמד בתלמוד תורה

319
00:19:13,200 --> 00:19:15,580
.הוא אומר לי: "אני לא יכול להתחזק
."תבין באיזו מצוקה אני נמצא

320
00:19:16,370 --> 00:19:18,600
?אמרתי לו: "איך הצליחו כל כך הרבה להרוס

321
00:19:19,830 --> 00:19:20,780
"?לפגוע כל כך"

322
00:19:22,340 --> 00:19:26,220
...הטעויות נעשו בנקודה כזאת שהוא

323
00:19:26,630 --> 00:19:28,850
?שהילד מקשר את התורה לדבר שלילי

324
00:19:30,810 --> 00:19:36,370
שהילד לא יודע שקשר שלו זה עם השם
.ולא עם דברים שהוא עושה 

325
00:19:37,100 --> 00:19:40,810
.לא עם הרב והאבא
,יש את הקטע של הרב והאבא והכול

326
00:19:41,150 --> 00:19:42,780
.אבל הקשר שלו הוא עם השם

327
00:19:44,090 --> 00:19:46,300
,אתה מבין? כשהוא נוטל ידיים
אין לו רומן עם נטלה

328
00:19:46,990 --> 00:19:49,500
 ,ועם המים ועם המגבת וכל שנייה
...טה טה טה טה

329
00:19:49,570 --> 00:19:53,030
,יש לו רומן עם השם
.אז הלב שלו מחובר להשם

330
00:19:53,040 --> 00:19:56,510
...המעשה הוא
,אז ממילא כשהוא בישיבה הוא עם השם

331
00:19:56,850 --> 00:19:59,370
.וזה המוטו. זו הנקודה

332
00:19:59,400 --> 00:20:02,040
 אתה יודע, אני בדיוק עכשיו
,קורא ספר על יוצאים בשאלה

333
00:20:03,480 --> 00:20:06,920
,שהמחברת היא ראיינה הרבה אנשים
?ומה הנקודה 

334
00:20:07,430 --> 00:20:12,630
 ,הרוב המכריע אמרו, זאת אומרת
.ההיחלשות שלהם זה בגלל אנשים מסביבם

335
00:20:13,030 --> 00:20:15,850
,כמו שאמרת, ראיתי את הרב
,ראיתי את האבא, ראיתי את האימא

336
00:20:16,300 --> 00:20:18,070
,הם היו ככה, הוא עשה ככה

337
00:20:18,080 --> 00:20:20,600
.הפוליטיקאי ההוא הציגו אותו ככה וככה

338
00:20:21,130 --> 00:20:24,190
...זאת אומרת, יש פה חכמה ש

339
00:20:24,210 --> 00:20:26,260
גם אני, איך שקראתי את זה
,אמרתי לילדים שלי

340
00:20:26,270 --> 00:20:29,640
 אמרתי להם: "תדעו לכם, תראו את הרב
,הכי גדול עושה דבר לא טוב

341
00:20:29,870 --> 00:20:33,830
.לא קשור. אתה מול הקב"ה"
.נגמר הסיפור". -בדיוק, בדיוק

342
00:20:33,910 --> 00:20:36,650
,הוא לא בוחן אותך לפי צינור אחר

343
00:20:36,920 --> 00:20:39,980
.הוא בוחן אותך לפי מה שאתה
.זה מה שאני עושה בהופעות-

344
00:20:41,410 --> 00:20:46,060
,ישב ראש כולל, ישב חילוני מחלל שבת
אחד ליד השני

345
00:20:46,080 --> 00:20:49,080
 ,בחושך, יעצמו עיניים בלי פלאפון
.בלי כלום - הם שווים

346
00:20:49,940 --> 00:20:52,300
.הם שווים בנקודה שעכשיו הוא מול הקב"ה

347
00:20:53,820 --> 00:20:57,870
 אתה מבין? אני מגלה להם את הקשר
.שלהם עם השם. זה הכול

348
00:20:58,580 --> 00:20:59,970
.מפה, לך, קדימה

349
00:21:00,230 --> 00:21:05,350
,הייתי באיזשהו מקום, עשינו הופעה
:אמר לי הרב שלהם, של הבחורים

350
00:21:05,820 --> 00:21:07,790
"?אומר לי: "מה עשית
"?אמרתי לו: "מה עשיתי

351
00:21:08,070 --> 00:21:10,440
?אומר לי: "מה עשית
,הבאת אותם עד לשוקת

352
00:21:10,890 --> 00:21:14,040
...הם היו כבר"
!תגיד להם: שים ציצית

353
00:21:14,080 --> 00:21:16,690
!תגיד להם: תניח תפילין"
!תגיד להם משהו

354
00:21:16,710 --> 00:21:18,080
."השארת אותם ככה"

355
00:21:18,370 --> 00:21:19,500
."אמרתי לו: "אני לא אגיד להם כלום

356
00:21:20,950 --> 00:21:24,030
.אני אגיד להם: "השם איתכם
."זה הכול. לך עם זה

357
00:21:25,560 --> 00:21:28,130
לך עם זה. הוא כבר
.יניח תפילין, הוא כבר ישים ציצית 

358
00:21:29,290 --> 00:21:31,680
?ואולי זה לא עובד
.אין דבר כזה-

359
00:21:32,950 --> 00:21:33,680
.אין דבר כזה

360
00:21:34,260 --> 00:21:38,200
אני אספר לך סיפור מחבר
.שגם הוא ככה מנגן, מחזק

361
00:21:38,530 --> 00:21:39,470
,הוא סיפר לי ככה

362
00:21:40,570 --> 00:21:41,650
.שהוא הלך בצפת

363
00:21:42,350 --> 00:21:45,560
מעל מקווה האר"י יש שביל
.שיורד לכיוון שכונת מאור חיים

364
00:21:45,910 --> 00:21:50,500
,עובר לידו בחור, ככה נראה בעל תשובה
.עם פאות וזקן, כולו באורות

365
00:21:50,810 --> 00:21:54,330
:קודש. -כן. אומר לו
"?ישראל, מה נשמע"

366
00:21:54,340 --> 00:21:56,900
.מחבק אותו חיבוק
.אז הוא מחבק אותו בחזרה

367
00:21:57,280 --> 00:21:59,630
"?אז הוא אומר לו: "ישראל, אתה מזהה אותי
."אמר לו: "לא

368
00:22:00,940 --> 00:22:02,390
."אמר לו: "תסתכל עליי טוב
."אמר לו: "לא

369
00:22:02,650 --> 00:22:07,120
 אמר לו: "תקשיב, לפני שנה היית
,באיזשהו מקום, ניגנת לאיזו קבוצה

370
00:22:07,260 --> 00:22:10,460
,ובא אליך אחר כך בסוף מישהו עם שיער

371
00:22:10,890 --> 00:22:13,470
?רסטות כאלה עד למטה, זוכר

372
00:22:13,840 --> 00:22:14,690
."אמר לו: "אני זוכר

373
00:22:15,900 --> 00:22:18,060
.אמרתי לך שניגנת יפה"
."זה הייתי אני

374
00:22:19,200 --> 00:22:22,040
.הוא אמר לו: "כן, ישתבח שמו
"?איך עשית תשובה

375
00:22:22,840 --> 00:22:25,410
,אמר לו: "תקשיב, כשאמרתי לך שניגנת יפה

376
00:22:25,570 --> 00:22:28,640
:אתה לחצת לי יד ואמרת לי"
,תזכור דבר אחד

377
00:22:29,730 --> 00:22:30,900
."השם אוהב אותך"

378
00:22:32,680 --> 00:22:35,850
,הוא אומר: "הלכתי הביתה
,שמתי את הראש על הכרית

379
00:22:36,450 --> 00:22:39,520
,ומתחיל לחשוב: השם אוהב אותי"
?למה

380
00:22:40,570 --> 00:22:41,910
?...השם אוהב אותי, אז איך אני"

381
00:22:42,560 --> 00:22:44,660
.אני גם אוהב אותו"
?איך אני אומר לו שאני אוהב אותו

382
00:22:44,960 --> 00:22:49,920
,המילים האלה לא נתנו לי מנוחה"
."עד שעשיתי תשובה

383
00:22:51,570 --> 00:22:52,650
.דרך אגב, זה פשט משנה

384
00:22:53,800 --> 00:22:57,150
."אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

385
00:22:58,120 --> 00:23:00,670
?מה זאת אומרת
,אז ברטנורא מסביר

386
00:23:01,190 --> 00:23:04,310
,שאהרון היה רואה מישהו
,מחבק אותו, אוהב אותו

387
00:23:04,880 --> 00:23:06,330
?ומקרבן לתורה" - מה הקשר"

388
00:23:06,490 --> 00:23:08,080
.היה אומר: "וואי, איזה פדיחות
.אהרון אוהב אותי

389
00:23:08,600 --> 00:23:10,590
 ,אם אהרון אוהב אותי"
."אני חייב להיות כמו שצריך

390
00:23:11,050 --> 00:23:15,060
:אז אני אומר לאנשים
?אם השם אוהב אותך, איך אתה צריך להיות

391
00:23:16,270 --> 00:23:17,280
.זהו, זה עושה הכול

392
00:23:18,020 --> 00:23:22,740
ואני הסברתי לפי זה את המשנה שאומרת
,שבדור האחרון בן קם על אביו 

393
00:23:22,760 --> 00:23:24,990
...וכלה בחמותה, וחוצפה ישגה והכול

394
00:23:25,290 --> 00:23:29,480
 ואין לנו על מי להישען, אלא"
?על אבינו שבשמיים" - מה הפירוש

395
00:23:30,020 --> 00:23:33,650
,למה לא כתוב: אין לנו על מי להישען
?רק על התורה? על המצוות? על ההלכה 

396
00:23:34,000 --> 00:23:34,810
.גם זה לא יתפוס

397
00:23:35,360 --> 00:23:36,610
- "על אבינו שבשמיים"

398
00:23:37,020 --> 00:23:41,760
.תגיד לאנשים שיש להם אבא בשמיים
.זה הכול. זה כבר יסדר את הכול

399
00:23:42,360 --> 00:23:45,740
:אבל עדיין, אין בזה סכנה שהם יגידו
."בסדר, יש לי אבא בשמיים"

400
00:23:45,750 --> 00:23:47,380
:יש הרבה גם מסורתיים, אגב, שאומרים

401
00:23:47,930 --> 00:23:53,630
ברוך השם", מקפיד לנשק את המזוזה"
,כל יום בשכבו ובקומו, בצאתו ובלכתו

402
00:23:54,200 --> 00:23:55,430
.וזהו, כאן זה בערך מפסיק

403
00:23:55,830 --> 00:24:01,980
תראה, זו השאלה. אדם שלא רוצה
.לקיים תורה ומצוות, לא יעזור לו שום דבר

404
00:24:02,940 --> 00:24:05,350
,אם יגידו לו את זה בצורה קשה
.זה עוד יותר לא יעזור לו

405
00:24:06,100 --> 00:24:07,350
,כשאתה אומר לו שהשם אוהב אותו

406
00:24:08,040 --> 00:24:09,780
.הוא יודע שיש תורה ויש מצוות

407
00:24:10,390 --> 00:24:13,700
החיזוק הזה נותן לו את האופציה להצליח
.ולעשות את זה בסוף

408
00:24:14,360 --> 00:24:17,640
?הסכנה שתהיה לו חלישות מזה, כן

409
00:24:18,150 --> 00:24:20,800
?איך יש משפט כזה של רבי נחמן מברסלב

410
00:24:22,090 --> 00:24:26,420
שפעם בא אליו בשמיים מלאך
.והוכיח אותו על דברים שהוא עשה

411
00:24:27,440 --> 00:24:32,180
:אמר לו רבי נחמן
."אם באת להחליש אותי - תלך"

412
00:24:33,370 --> 00:24:34,800
.אתה רוצה לחזק אותי - תחזק אותי

413
00:24:35,220 --> 00:24:38,910
.אבל להחליש אותי, אני לא רוצה
.מספיק יש לי חלישות ממה שאני עובר

414
00:24:39,170 --> 00:24:42,050
.הדור שלנו עובר כל כך דברים קשים

415
00:24:42,450 --> 00:24:44,580
,אנשים שבורים מכל מה שעובר עליהם

416
00:24:45,430 --> 00:24:47,360
,וכשאתה בא ואומר להם שהשם אוהב אותם

417
00:24:48,300 --> 00:24:51,970
אין, זה נותן להם את הכוח
.וזה מושך אותם לעשייה

418
00:24:51,990 --> 00:24:55,600
הניסיון מראה שהם לוקחים את זה
.לכיוון החיובי ולא לכיוון השלילי

419
00:24:57,910 --> 00:25:01,070
 טוב, יפה. אני חושב
.שהגיע הזמן לערוך קצת סיור

420
00:25:01,090 --> 00:25:04,580
,הקמת פה אימפריה בתוך הרי צפת

421
00:25:05,130 --> 00:25:11,520
.בית מדרש ומוסדות מעניינים
.אז בוא נראה. -בשמחה 

422
00:25:16,540 --> 00:25:19,930
?אתה יודע משהו
.אני ברוך השם בתהליך גמילה מפלאפון

423
00:25:20,580 --> 00:25:22,550
?גמילה מפלאפון? למה
.לגמרי-

424
00:25:23,330 --> 00:25:27,140
פלאפון זה משהו שלוקח לך מהחיים
.חלק גדול מאוד

425
00:25:27,390 --> 00:25:31,710
 כשאתה בלי פלאפון בכלל, אתה פשוט
מתחיל לחיות, לנצל את החיים מאה אחוז

426
00:25:31,720 --> 00:25:32,640
.ממה שהשם נותן לך

427
00:25:32,750 --> 00:25:38,040
?איך אתה מסתדר אבל
.צריכים אותך, מתקשרים דחוף מבית הדפוס

428
00:25:38,220 --> 00:25:41,050
 תראה, בדרך כלל אדם נמצא
,במקום שיש מכשיר טלפון

429
00:25:41,330 --> 00:25:42,760
.במשרד, בעבודה

430
00:25:43,040 --> 00:25:46,200
.מי שבאמת רוצה אותו, יכול להשיג אותו
.פשוט להשתחרר מזה

431
00:25:47,040 --> 00:25:49,390
,אתה נמצא במקום שאתה חי את המציאות

432
00:25:50,290 --> 00:25:51,190
.זה תענוג

433
00:25:51,220 --> 00:25:55,840
,שמע, אם היה לי נוף כזה כמו פה
...נראה לי גם אני הייתי

434
00:25:58,460 --> 00:25:59,460
.אש קודש

435
00:25:59,720 --> 00:26:01,620
?אש קודש. מאיפה השם הזה באמת

436
00:26:01,700 --> 00:26:06,620
 ראיתי את כל החבר'ה הצעירים
.שהם מחפשים, מחפשים. יש להם אש

437
00:26:07,330 --> 00:26:10,980
,אמרתי: "חבר'ה, צריך לקחת את האש הזו
."לנתב אותה לקדושה

438
00:26:11,450 --> 00:26:15,840
.עשינו מלווה מלכה עם מאה נערים
אמרתי: "אני מכריז בפני בית דין של מעלה

439
00:26:15,860 --> 00:26:19,890
,ובפני בית דין של מטה"
,"'שאני מקים ארגון שנקרא 'אש קודש

440
00:26:20,220 --> 00:26:23,540
ארגון שמנתב את אש הנעורים
.לדרך הקודש

441
00:26:29,350 --> 00:26:32,260
,זה בית המדרש שלנו
.'בית המדרש 'אש קודש

442
00:26:33,480 --> 00:26:38,180
 המקום פה פתוח לרווחה כל ימות השבוע
.לכל מי שרוצה לבוא ללמוד

443
00:26:38,200 --> 00:26:40,250
,מה זה? כמו שעכשיו נכנסנו
?הוא באמת פתוח

444
00:26:40,440 --> 00:26:43,830
 כל הזמן פתוח. השלטים של המזגנים
.נמצאים, אתה רואה, על השולחן

445
00:26:44,320 --> 00:26:47,250
.או-קיי. -כל מי שרוצה בא
,יש שתייה חמה, שתייה קרה

446
00:26:47,550 --> 00:26:49,560
,מדליק מזגן על חשבון בורא עולם

447
00:26:50,560 --> 00:26:53,060
.ויושב ללמוד תורה, לעבוד את השם

448
00:26:53,680 --> 00:26:56,330
.כולם מוזמנים מכל הארץ להגיע לפה

449
00:26:56,450 --> 00:26:59,980
,פעם בשבוע מגיעים לכאן מכל הארץ

450
00:27:00,470 --> 00:27:02,740
,בעיקר מהצפון, אבל מכל הארץ

451
00:27:03,340 --> 00:27:05,630
,יום שלישי בערב
.יושבים כאן

452
00:27:05,640 --> 00:27:08,840
:המקום מתחלק לשניים
.צד נשים, צד גברים

453
00:27:08,860 --> 00:27:10,120
,יש לנו מחיצות מיוחדות

454
00:27:11,020 --> 00:27:14,080
.'ופשוט יושבים כאן בהופעת 'אש קודש

455
00:27:14,400 --> 00:27:19,790
,שעה, שעה ורבע, חושך
,ניגון בגיטרה, שירים להשם

456
00:27:19,830 --> 00:27:24,060
.תפילות, דיבורים
,הקירות ספוגים פה מדמעות של יהודים

457
00:27:24,070 --> 00:27:26,320
.והרבה יהודים נושעו
אתמול סיפר לי בחור

458
00:27:26,720 --> 00:27:28,580
,שאח שלו היה חולה הרבה זמן על ערש דווי

459
00:27:28,600 --> 00:27:30,670
.והוא היה מגיע כל שבוע פה להופעה

460
00:27:31,070 --> 00:27:36,700
,והתפללנו עליו ככה
"...רופא חולי עמו ישראל"

461
00:27:36,990 --> 00:27:38,420
:כולם שרו, איזה מאתיים איש

462
00:27:38,830 --> 00:27:43,230
רופא חולי עמו ישראל"

463
00:27:43,640 --> 00:27:49,120
,'ברוך, ברוך אתה, ברוך אתה ה"

464
00:27:49,470 --> 00:27:53,340
."רופא חולי עמו ישראל"

465
00:27:53,610 --> 00:27:57,850
.ואנשים בוכים, בוכים להשם
.דמעות כאלה פותחות שערי שמיים

466
00:27:58,620 --> 00:28:02,390
 ,פשוט. אנשים, אתה רואה מה זה
...הם מבריאים, אנשים מתחתנים, אנשים

467
00:28:02,820 --> 00:28:04,690
.אין, ישועות אצל השם
.רק מהשם

468
00:28:04,780 --> 00:28:06,320
.ישר לקב"ה

469
00:28:06,420 --> 00:28:10,740
 .נראה שאתה נולדת לעניין הזה של הקירוב וזה
?מה היית עושה אם לא היית עוסק בזה

470
00:28:11,640 --> 00:28:12,740
.הייתי עוסק בזה

471
00:28:15,170 --> 00:28:19,050
?תשמע, מה אני אגיד לך
,לא יודע, לא יודע. זה הקב"ה כיוון

472
00:28:20,270 --> 00:28:21,130
.כיוון את הכול

473
00:28:21,430 --> 00:28:23,330
אתה יודע, פעם כשהייתי מחוץ
לעיר עלה לי חידוש 

474
00:28:23,340 --> 00:28:27,840
 :ש'לבד' זה ראשי תיבות
.לדעת בארץ דרכך

475
00:28:29,390 --> 00:28:33,410
 ,אדם הרבה פעמים נמצא בחברה וכל מיני
,והיום בכלל עם כל הפייסבוק והוואטסאפ

476
00:28:33,430 --> 00:28:36,300
 ,אתה כל הזמן מחובר למלא מלא מלא
.אתה לא מוצא את הדרך שלך בחיים

477
00:28:37,140 --> 00:28:40,570
.כשאתה כזה לבד, אז אתה מוצא את הדרך

478
00:28:40,990 --> 00:28:44,130
,אז נכון, כל היום אדם נמצא עם אנשים
אבל לפחות קצת זמן ביום

479
00:28:44,750 --> 00:28:46,630
להיות מחובר לקב"ה

480
00:28:47,480 --> 00:28:49,120
.ולהגיע למקומות מיוחדים

481
00:28:50,030 --> 00:28:53,010
 .כל כך הרבה אופטימיות
,אתה יודע, אני עיתונאי במקור

482
00:28:53,220 --> 00:28:57,160
.ואני מחפש, אתה יודע, את הזה
,השאלה, מאחורי החיוכים

483
00:28:57,170 --> 00:28:59,530
,האופטימיות והאהבה לקב"ה

484
00:29:00,290 --> 00:29:01,790
?מה למשל מטריד אותך

485
00:29:02,800 --> 00:29:04,500
?מה פחות גורם לך לשמוח

486
00:29:06,180 --> 00:29:07,270
,תראה, אני אגיד לך

487
00:29:09,730 --> 00:29:14,550
,הקב"ה כנראה כשהוא ברא את הנשמה שלי

488
00:29:15,070 --> 00:29:18,260
,ככה אני מרגיש
,הוא נטע בה איזה 'צ'יפ' כזה

489
00:29:19,180 --> 00:29:26,900
שה'צ'יפ' הזה יש לו תכונה
...שכשמגיע משהו קשה, הוא נהפך להיות יותר 

490
00:29:26,920 --> 00:29:28,900
.כאילו, הפוך על הפוך על הפוך על הפוך

491
00:29:29,760 --> 00:29:35,210
 זה ככה זה, כנראה בגלל שהתפקיד שלי הוא
.לתת לאנשים את הכוח והתקווה להמשיך הלאה

492
00:29:36,180 --> 00:29:39,450
,מה שנקרא, לפעמים מחליש אותי

493
00:29:39,930 --> 00:29:41,670
,שאני רואה כמה עבודה צריך לעשות

494
00:29:42,410 --> 00:29:44,330
...כמה עם ישראל עדיין

495
00:29:45,150 --> 00:29:48,240
,כמה שאתה עושה, אתה יודע
,עשר שנים אתה כותב חוברת

496
00:29:48,560 --> 00:29:50,900
."אני לא מכיר את זה, לא שמעתי על זה"

497
00:29:51,250 --> 00:29:53,310
.עם ישראל כחול אשר על שפת הים

498
00:29:53,830 --> 00:29:57,620
,אז צריך לעשות הרבה, אבל זה לא מחליש
...זה ככה

499
00:29:57,850 --> 00:30:00,280
.זה נותן עוד יותר אנרגיות
...כל הזמן, זה-

500
00:30:00,750 --> 00:30:05,550
.זה ככה משהו להפוך תמיד את הירידה לעלייה

501
00:30:06,140 --> 00:30:07,750
?איך נסיים את זה
?עם גיטרה, משהו

502
00:30:09,050 --> 00:30:10,210
?איך נסיים את זה
?עם גיטרה

503
00:30:13,790 --> 00:30:15,480
,אז ככה, אפילו שזה לא ממש הופעה

504
00:30:16,560 --> 00:30:18,890
.הופעה פרטית
.כן, ככה-

505
00:30:19,300 --> 00:30:20,570
 .זכינו
שיר אחד-

506
00:30:22,380 --> 00:30:26,630
 שהוא שיר שנותן לאדם אפשרות
.לבקש מהשם סליחה

507
00:30:27,340 --> 00:30:30,800
האדם מסתובב הרבה פעמים בחיים
.ומרגיש ככה משהו על הלב יושב לו

508
00:30:32,090 --> 00:30:33,930
.הוא לא בסדר
.הוא יודע שהוא לא בסדר

509
00:30:35,250 --> 00:30:37,820
,אז כשהוא אומר סליחה
.הוא מוריד את זה ממנו

510
00:30:38,940 --> 00:30:42,560
 .הוא פשוט מודה
.אני מודה, השם, טעיתי. סלח לי

511
00:30:43,440 --> 00:30:45,810
והשם כל כך קרוב
.ומקבל את התשובה של האדם

512
00:30:46,240 --> 00:30:49,660
:השיר הזה נקרא
."נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים" 

513
00:30:50,960 --> 00:30:53,810
.נפתחו השמיים ואתה שוב מולי, אלוקים"

514
00:30:54,630 --> 00:30:56,810
.מביט עליי מלמעלה, פותח שערים"

515
00:30:57,820 --> 00:31:00,620
."מביט עליי מלמעלה בגעגועים"

516
00:31:04,260 --> 00:31:10,190
נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים"

517
00:31:11,900 --> 00:31:17,490
נפתחו השמיים ואתה שוב מולי אלוקים"

518
00:31:18,950 --> 00:31:23,890
מביט עליי מלמעלה, פותח שערים"

519
00:31:26,030 --> 00:31:31,500
מביט עליי מלמעלה, מאיר לי פנים"

520
00:31:33,210 --> 00:31:38,280
נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים"

521
00:31:40,060 --> 00:31:45,600
נפתחו השמיים ואתה שוב מולי אלוקים"

522
00:31:46,730 --> 00:31:52,180
מביט עליי מלמעלה, פותח שערים"

523
00:31:53,480 --> 00:31:58,910
מביט עליי מלמעלה בגעגועים"

524
00:31:59,770 --> 00:32:07,190
,על כל מה שחטאתי לך ולא עשיתי רצונך"

525
00:32:07,670 --> 00:32:13,990
סלח לי השם, סלח לי השם"

526
00:32:14,630 --> 00:32:21,590
,על כל מה שהכעסתי אותך ולא שמעתי בקולך"

527
00:32:21,910 --> 00:32:28,250
סלח לי השם, סלח לי השם"

528
00:32:28,820 --> 00:32:35,570
כי אני באמת אוהב אותך ורוצה את קרבתך"

529
00:32:35,830 --> 00:32:42,270
קרב אותי השם, קרב אותי השם"

530
00:32:42,900 --> 00:32:49,230
כי אני באמת אוהב אותך, אתה אבי, אני בנך"

531
00:32:49,610 --> 00:32:56,740
."קרב אותי השם, קרב אותי השם"

532
00:33:00,160 --> 00:33:01,720
?נהוג למחוא כפיים אחרי שיר

533
00:33:02,830 --> 00:33:04,430
,כשמוחאים כפיים מאינסטינקט

534
00:33:05,260 --> 00:33:06,490
,אני אומר להם: "תעצרו רגע

535
00:33:07,430 --> 00:33:08,490
.אנחנו בפגישה עם השם"

536
00:33:09,410 --> 00:33:11,180
,אם אתם רוצים למחוא כפיים בשבילו"

537
00:33:11,980 --> 00:33:12,600
."אז תמחאו כפיים"

538
00:33:13,320 --> 00:33:15,330
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה