הרב דניאל בן ששון

הרב דניאל בן ששון - הקברנים השתיינים

הרב דניאל בן ששון

כל מה שקורה בעולם, לטוב או למוטב, הכל מאיתו יתברך. הרב דניאל בן ששון מסביר את ברכת 'שהכל' המבטאת את השגחת השם בכל מצב