הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - דירה להזכיר

הרב הרצל חודר

תחשוב על השני טיפה, הוא נמצא ממש לידך. הרב הרצל חודר במסר קצר על רגישות לזולת