הרב מרדכי לוי

הרב מרדכי לוי - אזיקים או תכשיטים?

הרב מרדכי לוי

איך אפשר לקיים מצוות בשמחה? תלוי איך מסתכלים על המצווה, כמו אזיקים או כמו תכשיטים. עצה קטנה ומסר גדול מאת הרב מרדכי לוי