הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי: יולדת בשבת - להסיע ילדים בשבת

הרב ירון אשכנזי

האישה צריכה ללדת בשבת, מה עושים עם הילדים? האם מותר להסיע את הילדים למקום אחר כדי שישמרו עליהם?