הרב רפאל סבח

הידברוטיפ - רבי יוחנן - הרב רפאל סבח

הרב רפאל סבח

האם יתכן שרבי יוחנן רואה סיבה לבכות בגלל יופי? אנחנו לא זכינו לראות את בניית בית המקדש, אבל אם נתבונן ונראה כמה הצטערו עליו רבותינו, נוכל אולי להבין בעצמנו את גודל החיסרון