x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - סיפורים על הרב עובדיה יוסף

הרב אליהו עמר

 כיצד שבר הרב את צום יום הכיפורים? מדוע ביקש הרב לענות לשיחת טלפון של גבאי פשוט? הרב אליהו עמר בסיפורים מפעימים על החתירה אל האמת, הענווה ואהבת התורה של מרן זצ"ל

תמלול ההרצאה

1
00:00:05,840 --> 00:00:07,480
,הלילה הזה הוא לילה גדול מאוד

2
00:00:07,520 --> 00:00:09,400
.זה ליל האזכרה של הרב עובדיה יוסף

3
00:00:09,960 --> 00:00:12,880
אי אפשר להתעלם מהתופעה
.המיוחדת הזו

4
00:00:13,370 --> 00:00:16,420
הרב עובדיה יוסף היה ידוע
,בחתירתו אל האמת

5
00:00:17,060 --> 00:00:20,430
,היה מאוד תקיף מבחינה הלכתית
הוא לא היה מוותר

6
00:00:21,030 --> 00:00:22,120
והוא היה ללא חת

7
00:00:22,560 --> 00:00:25,290
וגם כן הוא קיבל
,הרבה ריקושטים בגלל זה

8
00:00:25,340 --> 00:00:27,040
זאת אומרת הוא לא ליקק דבש

9
00:00:27,570 --> 00:00:30,850
,ומהיום הראשון שלו. נכון
בסוף ימיו עם הגלימה

10
00:00:30,870 --> 00:00:33,220
,וזכה לכבוד שהוא כבוד מלכים

11
00:00:33,250 --> 00:00:35,070
אבל תדעו לכם שרוב החיים שלו

12
00:00:35,600 --> 00:00:38,230
.הוא ספג ביזיונות על גבי ביזיונות

13
00:00:38,950 --> 00:00:43,710
,הוא הוציא את החיבור ההלכתי שלו הראשון
.חזון עובדיה", על הלכות פסח"

14
00:00:43,990 --> 00:00:49,440
שו"ת חזון עובדיה", וכשהספר הזה יצא"
הוא כמעט איבד את החיים שלו

15
00:00:49,640 --> 00:00:52,860
.כפשוטו, כפשוטו
זה יצא בערב פסח

16
00:00:52,870 --> 00:00:54,720
,כיוון שהספר עוסק בדיני הפסח

17
00:00:55,190 --> 00:00:57,670
וזה היה אמור להיות ליל הסדר
,הכי יפה של החיים שלו

18
00:00:58,160 --> 00:01:00,550
אבל כשהוא הגיע לבית הכנסת
:התחילו להגיד לו

19
00:01:00,670 --> 00:01:03,490
אתה מבזה את הבן איש חי
.ואתה חולק על הבן איש חי

20
00:01:03,540 --> 00:01:08,710
,הבן איש חי היה פוסק במאה ה-19
,רבנו יוסף חיים מבגדד

21
00:01:09,290 --> 00:01:13,320
,הוא היה תלמיד חכם בעל קנה מידה
שהצליח להוציא מערכת הלכתית יפהפייה

22
00:01:13,340 --> 00:01:15,390
,שהוא בולל את ההלכה עם תורת הסוד

23
00:01:16,220 --> 00:01:20,170
והרב עובדיה נצמד יותר
לפסקה הפשטנית, של השולחן ערוך

24
00:01:20,180 --> 00:01:23,960
,עם כללי הפסיקה
.תורת פסיקה מאוד מאוד ידועה וברורה

25
00:01:24,380 --> 00:01:27,960
ומטבע הדברים נוצרו מחלוקות
אחר כבוד גדול שהוא למד את ההלכות

26
00:01:27,980 --> 00:01:30,820
.של הבן איש חי
הוא היה מוסר שיעור בספר של הבן איש חי

27
00:01:31,350 --> 00:01:33,440
ומי כמוהו ידע
,את תורתו של הבן איש חי

28
00:01:33,500 --> 00:01:37,610
את "שו"ת רב פעלים" ואת כל הספרים
.של הרב, הוא היה בקי בהם ישר והפוך

29
00:01:38,290 --> 00:01:42,910
,ואלא מה? האמת, כך הוא פסק
שהאמת היא אמת שונה

30
00:01:42,940 --> 00:01:45,850
,כמו שיטתו של השולחן ערוך
.אז הוא הוציא ספר כזה

31
00:01:46,560 --> 00:01:48,060
.פשוט ביזו אותו בבית הכנסת

32
00:01:48,090 --> 00:01:51,090
אתם יודעים מה זה בן אדם
,שפרי הביכורים שלו

33
00:01:51,180 --> 00:01:54,100
,פעם ראשונה שאתה מוציא ספר
.אתה מחכה לאיזו מילה טובה

34
00:01:54,600 --> 00:01:57,860
,לא רק שהוא לא קיבל מילה טובה
.אלא הוא קיבל קיתונות של בוז וגנאי

35
00:01:58,250 --> 00:02:00,670
הוא פשוט הגיע הביתה
ונשכב על המיטה

36
00:02:00,710 --> 00:02:03,290
,והוא הרגיש שזהו
.די, פה הוא סיים

37
00:02:03,470 --> 00:02:04,550
,מרה שחורה באמת

38
00:02:04,880 --> 00:02:07,450
עד כדי כך שאשתו חששה
.לחיים שלו, כפשוטו

39
00:02:08,260 --> 00:02:09,490
.זה היה ליל הסדר נוראי

40
00:02:10,040 --> 00:02:13,830
והיא פשוט רצה לבית
של רבי עזרא עטיה בירושלים

41
00:02:13,860 --> 00:02:16,420
ואמרה לו שיבוא להציל את בעלה
,כי היא חוששת על החיים שלו

42
00:02:16,480 --> 00:02:17,220
.שיקרה לו משהו

43
00:02:17,570 --> 00:02:19,660
.מרוב צער שהוא לא יקבל משהו בלב

44
00:02:20,450 --> 00:02:22,650
ואז רבי עזרא עטיה
הגיע למוחרת בבוקר

45
00:02:23,180 --> 00:02:25,770
ועודד אותו ותמך בו ופרגן לו

46
00:02:26,820 --> 00:02:30,060
,ואמר לו: תדע לך
.לך בכוחך זה ותעשה ותצליח

47
00:02:30,600 --> 00:02:35,030
.ולאחר מכן, לאט לאט עם השנים, ביזו אותו
הוא עבר פעם בשוק מחנה יהודה

48
00:02:35,040 --> 00:02:37,980
...וזרקו עליו עגבניות ו
.לא פשוט

49
00:02:38,310 --> 00:02:40,180
.ביצים אומרים פה. לא פשוט

50
00:02:40,190 --> 00:02:43,920
אגב, אותו אחד שזרק עליו
את העגבניות או את הביצים

51
00:02:43,950 --> 00:02:46,180
,באותו מקום של מחנה יהודה

52
00:02:46,550 --> 00:02:51,580
שנים לאחר מכן היה פיגוע
באותו המקום ונהרג הבן או הבת

53
00:02:51,620 --> 00:02:53,350
.של אותו מוכר

54
00:02:53,870 --> 00:02:56,530
,מידת הדין תבעה
,באותו מקום שהוא זלזל ברב

55
00:02:56,590 --> 00:02:57,560
.מידת הדין תבעה את זה

56
00:02:57,910 --> 00:03:00,530
.ומעולם הרב לא נקם ולא נטר

57
00:03:01,210 --> 00:03:05,630
כמה שביזו אותו, בחיים בחיים
.הוא לא היה לוקח את הדברים באופן אישי

58
00:03:05,660 --> 00:03:09,520
עכשיו ממש מצאו מחברות
...שהוא

59
00:03:09,880 --> 00:03:14,020
הוציאו כל מיני קונטרסים הלכתיים
:והרב הגיה על הקונטרס

60
00:03:14,040 --> 00:03:16,510
,זה לא נכון, זה לא זה
.כל מיני הערות

61
00:03:16,600 --> 00:03:18,350
אבל בחיים הוא לא הוציא
,את הקונטרס הזה

62
00:03:19,000 --> 00:03:20,800
לא הפיץ את זה

63
00:03:20,860 --> 00:03:23,660
שהוא סתר את כל הראיות
,של מישהו שחלק עליו או משהו כזה

64
00:03:23,680 --> 00:03:25,370
.ושאלו אותו למה
:אז הוא אמר

65
00:03:25,400 --> 00:03:27,860
,כי אין בזה עניין לציבור
...זה לא איזה נושא שזה

66
00:03:28,320 --> 00:03:30,570
ההוא טעה אז אני עברתי
,על כל מה שהוא כתב

67
00:03:30,600 --> 00:03:32,750
,כתבתי איפה שהוא טעה בהערות שלו

68
00:03:32,790 --> 00:03:38,290
איפה אני חשבנתי גם את מה שהוא כתב
ולמרות הכול פסקתי את מה שפסקתי

69
00:03:38,760 --> 00:03:42,540
והוצאתי פסיקה הלכתית שונה. אז לעצמי
השארתי את ההערות האלו בספרייה

70
00:03:42,580 --> 00:03:45,720
אבל חס וחלילה לא להוציא
.ולא לבזות ולא שום דבר

71
00:03:46,130 --> 00:03:49,400
היה מאוד חשוב לו הכבוד
.והדברים של האחרים

72
00:03:50,270 --> 00:03:50,890
.יישר כוח

73
00:03:51,300 --> 00:03:53,290
היה חשוב לו מאוד הכבוד
.והדברים של האחרים

74
00:03:53,360 --> 00:03:55,190
,עמל התורה שלו
אהבת התורה שלו

75
00:03:55,200 --> 00:03:58,120
הייתה אהבת תורה
.שלא היה לה אח ורע

76
00:03:59,540 --> 00:04:02,800
,הוא היה מוסר בשנים הראשונות
.הוא היה מוסר שיעור בבית הכנסת

77
00:04:03,270 --> 00:04:07,180
עכשיו, אחד המשתתפים בשיעור
.ראה אותו שהוא כל פעם מגיע ברגל

78
00:04:07,200 --> 00:04:09,720
אמר לו: כבוד הרב, יש לי משאית
?ואני יכול לבוא לקחת אותך

79
00:04:10,420 --> 00:04:12,340
רק הוא לא סיפר לרב
.איזו משאית יש לו

80
00:04:13,140 --> 00:04:15,760
היה עובד בתברואה בירושלים
.והייתה לו משאית פח זבל

81
00:04:17,010 --> 00:04:19,380
,הוא לקח את הרב
,הסיע אותו עם משאית פח זבל

82
00:04:19,420 --> 00:04:22,420
והרב לא... הגיע לשיעור
.עם המשאית הזו

83
00:04:22,450 --> 00:04:26,110
.היו רואים אותם נוסעים בקבינה
.מצד אחד הנהג, מצד שני הרב עובדיה

84
00:04:26,610 --> 00:04:28,790
,היה מאוד מאוד פשוט
?מאוד פשוט. למה

85
00:04:28,820 --> 00:04:30,440
...אם יש עוד כמה דקות

86
00:04:31,910 --> 00:04:35,020
אם יש עוד כמה דקות
,שאפשר להשיג בזה לימוד של תורה

87
00:04:35,030 --> 00:04:36,760
.אז גם אם אני אסע עם משאית פח זבל

88
00:04:37,220 --> 00:04:41,090
לימים, הוא אמר שמי שנוסע
לשיעורי תורה במשאית פח זבל

89
00:04:41,100 --> 00:04:44,180
.זוכה שבסוף ייקחו אתו ברכב מכובד וזה

90
00:04:44,550 --> 00:04:46,740
הוא ידע שהוא נוסע בסוף
,על רכבים מכובדים

91
00:04:47,240 --> 00:04:49,670
,אבל הוא לא היה שמה
.הוא לא היה שם במקום

92
00:04:49,920 --> 00:04:53,550
,לא יודע אם לפני
.אולי זה היה 35 שנה, אולי יותר

93
00:04:54,000 --> 00:04:57,690
הייתה איזו עצרת התעוררות
באזור נתניה

94
00:04:58,330 --> 00:05:01,360
,והרב הגיע לשמה
עשו בדיוק סבב כזה

95
00:05:01,920 --> 00:05:04,630
,והביאו אותו עם אוטו
,איזו סובארו חבוטה כזו

96
00:05:04,640 --> 00:05:07,750
,יצא משם הראשון לציון
.הוציא אותו איזה אוטו של סובארו

97
00:05:08,020 --> 00:05:09,890
.לא היה אכפת לו
אם עכשיו הוא צריך לחזק

98
00:05:09,910 --> 00:05:13,360
,איזו קבוצה של יהודים
.אז הוא מגיע והוא מחזק

99
00:05:13,710 --> 00:05:18,740
זו מידה שכותב כאן הרב
שמידת התפארת, שהיא התורה

100
00:05:18,780 --> 00:05:20,120
.שהיא משפיעה כלפי מטה

101
00:05:20,480 --> 00:05:24,030
,שאדם לומד את התורה שלו בענווה
לא על מנת לקנטר

102
00:05:24,430 --> 00:05:27,640
,ולחתור באמת אל האמת
והוא היה חותר אל האמת ללא חת

103
00:05:27,670 --> 00:05:30,180
.למרות שהוא לא קיבל מזה כבוד גדול

104
00:05:30,670 --> 00:05:37,610
,אולי אחרי מותו כבוד גדול עשו לו במותו
אבל בחיי חיותו הוא סבל שנים רבות

105
00:05:37,640 --> 00:05:39,500
,מאוד מביזיונות
.אבל זה לא עניין אותו

106
00:05:40,050 --> 00:05:43,270
הוא אמר את האמת כפי שהיא
.והוציא את הפסיקות ההלכתיות כפי שהן

107
00:05:44,200 --> 00:05:50,410
יש עוד נקודה מאוד מעניינת
.בגישה ההלכתית שהייתה לרב

108
00:05:51,360 --> 00:05:53,930
.עמל התורה שלו ואהבת התורה שהייתה לו

109
00:05:55,110 --> 00:06:00,630
סיפר לי... את זה סיפר לי יהודי
...שהוא היה בעל

110
00:06:00,910 --> 00:06:05,860
זאת אומרת, הוא היה עם אותו בן אדם
.ש... מחילה, סליחה

111
00:06:09,030 --> 00:06:13,060
הוא היה עם אותו בן אדם
.שהיה עם הרב עובדיה

112
00:06:13,480 --> 00:06:17,780
לפני כמה שנים, אני חושב
שזה אולי 15 שנה או 16 שנה בערך

113
00:06:17,800 --> 00:06:20,510
.הסיפור הזה קרה
.זה היה מוצאי יום הכיפורים

114
00:06:20,840 --> 00:06:23,220
.ציינו את זה פה בעבר
.היה מוצאי יום הכיפורים

115
00:06:23,310 --> 00:06:27,860
מי שהיה עד הראייה לכך זה הרב וענונו
,והוא סיפר למי שסיפר לי

116
00:06:27,870 --> 00:06:29,100
.הרב וענונו סיפר לו

117
00:06:29,470 --> 00:06:32,340
הוא אומר שאת יום הכיפורים
הוא עשה במחיצתו של הרב עובדיה יוסף

118
00:06:33,070 --> 00:06:35,520
כדי להתחקות אחרי ההנהגות
.ואחרי הדברים

119
00:06:35,890 --> 00:06:39,120
,הוא אומר: בסיום הצום
,אז כל אחד רץ הביתה וזה

120
00:06:39,430 --> 00:06:40,620
...הוא רוצה לאכול ו

121
00:06:41,690 --> 00:06:43,630
,יום כיפורים, אחרי הכול
.זה לא צום קל

122
00:06:44,150 --> 00:06:45,740
:הוא אומר שהוא אמר
,אני לא הולך הביתה

123
00:06:45,760 --> 00:06:48,070
.אני נשאר שמה, בחדר הספרייה

124
00:06:48,470 --> 00:06:50,610
מעניין אותי לראות
,איך הרב שובר את הצום

125
00:06:50,760 --> 00:06:52,680
.איך הצום נגמר

126
00:06:53,690 --> 00:06:56,770
,הוא אומר: אני עמדתי בצד
אז הרב סיים וניגש לאחד מבני הבית

127
00:06:56,780 --> 00:06:57,920
ואמר שיכינו הבדלה

128
00:06:59,350 --> 00:07:02,860
...והוא ניגש לספרייה והוציא משמה
,הוא אומר: אני הסתכלתי

129
00:07:03,320 --> 00:07:06,100
.הוא הוציא ריטב"א על מסכת סוכה

130
00:07:07,250 --> 00:07:09,950
,פתח את הספר ליד הספרייה
.בינתיים שמארגנים שם את ההבדלה

131
00:07:10,430 --> 00:07:12,800
.פתח את הספר, התחיל לעיין בריטב"א

132
00:07:13,690 --> 00:07:18,330
,עשר דקות, רבע שעה
,חצי שעה, ההבדלה מוכנה

133
00:07:18,590 --> 00:07:19,820
,כוס התה התקררה

134
00:07:20,570 --> 00:07:21,960
.והרב שקוע בספר

135
00:07:22,290 --> 00:07:26,380
,אלה שם כבר עשו הבדלה
,די, יצא רבנו תם ועוד מעט זריחה כבר

136
00:07:26,510 --> 00:07:27,690
.והרב שקוע בספר

137
00:07:28,290 --> 00:07:31,890
,הוא אומר: אני עומד בצד
.אני ממתין שעה, שעתיים

138
00:07:32,550 --> 00:07:37,340
כמדומני, אם אני לא טועה, באותו זמן
.כבר יום הכיפורים היה בשעון חורף

139
00:07:37,980 --> 00:07:42,790
אז יצא בערך ב-18:00, 18:00 ומשהו
.כבר, 18:30 אולי, יצא יום הכיפורים

140
00:07:43,410 --> 00:07:46,550
הוא אומר עד השעה
כמעט 23:00 בלילה

141
00:07:47,220 --> 00:07:49,440
הרב עמד על יד הספרייה
.ועיין בריטב"א

142
00:07:50,200 --> 00:07:52,970
בשעה 23:00 כנראה סיפק אותו
,מה שסיפק אותו

143
00:07:53,630 --> 00:07:57,440
,סגר את הספר
החזיר למקום ואז כאילו התעורר

144
00:07:57,460 --> 00:07:59,610
:ואמר לבני הבית
?נו, מה קורה עם הבדלה

145
00:07:59,990 --> 00:08:02,100
,אמרו לו: כבוד הרב
.מה הבדלה? עוד מעט בוקר

146
00:08:02,130 --> 00:08:02,760
?מה זה הבדלה

147
00:08:03,180 --> 00:08:03,910
.עשו כבר

148
00:08:04,300 --> 00:08:06,620
היה שקוע בלימוד שלו
.בצורה מפעימה

149
00:08:06,630 --> 00:08:10,360
פשוט כל העולם היה מתבטל
.מתי שהוא היה לומד

150
00:08:10,930 --> 00:08:14,660
זה סיפר גם כן אחד
.מהאנשים שהיו באותו המעמד

151
00:08:15,030 --> 00:08:18,110
,היה פעם לפני כמה שנים
היה איזה אירוע משפחתי

152
00:08:18,130 --> 00:08:20,910
שעשו שבת חתן במלון "הייאט" בירושלים

153
00:08:21,600 --> 00:08:25,170
וביקשו שהרב... זה היה אחד מבני המשפחה
המקורבים, וביקש שהרב יבוא

154
00:08:25,190 --> 00:08:26,730
."לעשות את השבת במלון "הייאט

155
00:08:26,760 --> 00:08:29,830
אז הוא אמר שהוא לא יכול ולא זה
.כי יש לו ספרים והוא מעיין

156
00:08:30,410 --> 00:08:32,330
?אמרו לו: מה הבעיה
...כבוד הרב, בוא תביא

157
00:08:32,630 --> 00:08:35,720
.תגיד לנו, נביא לך את הספרים
זה הסיפור? הכבוד שלנו

158
00:08:35,750 --> 00:08:37,520
.שהרב יהיה בשבת אצלנו

159
00:08:37,890 --> 00:08:39,260
.צריך להביא ספרים, נביא ספרים

160
00:08:40,180 --> 00:08:43,590
,אותו אחד שאמר לרב שהוא יביא את הספרים
.הוא אומר: התחרטתי על זה שאמרתי לרב

161
00:08:43,640 --> 00:08:46,030
הוא אישר שהוא מגיע
והוא אמר שהוא ייתן להם

162
00:08:46,050 --> 00:08:47,050
.את רשימת הספרים

163
00:08:47,080 --> 00:08:47,990
?חשבו: כמה ספרים הוא יביא

164
00:08:48,010 --> 00:08:50,120
,אולי ספר אחד-שניים לעיין
?אני יודע מה

165
00:08:50,880 --> 00:08:54,710
הוא נתן להם רשימה של 300 ספרים
.שהוא רוצה לעיין בשבת

166
00:08:54,750 --> 00:08:56,140
.הוא אומר: זה הגיע בעגלה

167
00:08:56,850 --> 00:08:59,090
.היה צריך הובלה להביא את זה, 300 ספרים

168
00:08:59,640 --> 00:09:03,630
הוא אומר: והרב למד
.בכל הספרים הללו במהלך השבת

169
00:09:03,660 --> 00:09:05,810
,פתח ועיין
,הוא ידע מה הוא רוצה

170
00:09:05,830 --> 00:09:10,650
זאת אומרת הוא לא אמר
.תביאו 300 ספרים", 300 ספרים לעיון"

171
00:09:11,060 --> 00:09:13,490
,הוא אומר: זה היה פשוט מדהים
.אהבת התורה שלו

172
00:09:13,850 --> 00:09:17,970
,סיפר לי אבנר שם טוב
סיפר לי שהיה פעם יהודי אחד

173
00:09:18,060 --> 00:09:24,740
שהיה באחד הדינרים
שעשו למען טובת אחת מרשתות החינוך

174
00:09:25,350 --> 00:09:27,390
...והביאו
,"אני חושב שזה היה "אל המעיין

175
00:09:27,870 --> 00:09:30,570
.וביקשו שהרב עובדיה יגיע
.הוא אמר: הוא היה נוכח במקום הזה

176
00:09:30,920 --> 00:09:33,880
מי שיודע, בירושלים יש שדרה
.שנקראת שדרת המלונות

177
00:09:35,050 --> 00:09:38,680
."מלון "רמדה", אחרי זה מלון "גני ירושלים
יש שמה כמה מלונות

178
00:09:38,700 --> 00:09:40,670
.שנמצאים ברצף אחד אחרי השני

179
00:09:41,190 --> 00:09:46,120
אז קיימו את הדינר באולם
.במלון האחרון של אותו רחוב

180
00:09:46,520 --> 00:09:48,460
הוא אומר: הרב הגיע לשם
.והוא מאוד כעס

181
00:09:49,360 --> 00:09:51,830
?ושאלו אותו: למה
?"הוא אומר: למה לא עשיתם ב"רמדה

182
00:09:52,110 --> 00:09:54,750
מה זה משנה לרב
?אם יעשו ב"רמדה" או יעשו במלון הזה

183
00:09:54,770 --> 00:09:56,020
?מה אכפת לו
.הוא לא אוכל גם ככה

184
00:09:56,090 --> 00:09:57,620
.הוא בא, אמר דברי תורה והלך

185
00:09:58,390 --> 00:10:04,140
הוא אמר להם: הזמן שלוקח להגיע
מהמלון "רמדה" למלון האחרון בשדרה

186
00:10:04,510 --> 00:10:05,810
.זה עוד שתיים-שלוש דקות

187
00:10:06,140 --> 00:10:09,840
לא חבל על הזמן שלי? יכולתי ללמוד
.עוד שתיים-שלוש דקות נוספות

188
00:10:10,510 --> 00:10:12,970
,לא יודע אם הציבור כאן יודע
אבל בהקפות בשמחת תורה

189
00:10:12,980 --> 00:10:14,840
הרב עובדיה לא היה אומר
."את ה"יהי רצון

190
00:10:15,700 --> 00:10:18,310
,כשעושים הקפות בשמחת תורה
."אחרי כל הקפה אומרים "יהי רצון

191
00:10:18,710 --> 00:10:20,960
."הוא לא היה אומר את ה"יהי הרצון
.אז שאלו אותו למה הוא לא אומר

192
00:10:21,440 --> 00:10:24,300
הוא אומר: כי כיוון
שב"יהי רצון" אומרים על מה שהתרשלנו

193
00:10:24,330 --> 00:10:27,240
.בעסק ולימוד התורה
הוא אומר: אני מפחד שאם אני אקרא את זה

194
00:10:27,260 --> 00:10:29,390
,אני אתחיל לבכות
.ואני לא רוצה לבכות בשמחת תורה

195
00:10:29,710 --> 00:10:32,590
.שהוא התרשל בעסק ועמל ולימוד התורה

196
00:10:33,150 --> 00:10:37,710
,זה משאיר אותנו מאוד מאוד מרחוק
.מאוד אחורנית, הסיפור הזה

197
00:10:38,460 --> 00:10:41,800
,זה... אבל צריך לדעת
,צריך לדעת, היו ענקי עולם

198
00:10:41,820 --> 00:10:43,560
.היו ענקי עולם
.זה לא פשוט

199
00:10:44,270 --> 00:10:50,940
,נסיים אולי במשהו באמת נחמד
.שרואים אנשים שחיו, באמת חיו למעלה

200
00:10:52,240 --> 00:10:55,240
.זה דורש מאיתנו לשאוף
...צריך לדעת שגם

201
00:10:57,880 --> 00:11:00,990
אחד מהרבנים שזכו לחבר חיבורים
.בכל מקצועות התורה

202
00:11:01,860 --> 00:11:04,900
יש רבנים שחיברו ספר
,בנושא הלכתי מסוים

203
00:11:05,220 --> 00:11:08,170
אבל אם אתה רוצה לדעת
,מה דרכו של אותו רב בנושאים אחרים

204
00:11:08,850 --> 00:11:09,970
.הוא לא חיבר על זה חיבור

205
00:11:10,320 --> 00:11:13,450
שמה אתה פוסק כמו הרב השני
,שחיבר חיבור על הנושא ההוא

206
00:11:13,880 --> 00:11:15,450
.בזה אתה פוסק כמו הרב השלישי

207
00:11:15,830 --> 00:11:18,810
הרב עובדיה הוא זכה לדבר
- באמת מופלא

208
00:11:19,740 --> 00:11:22,740
הייתה לו שיטה, משנה מאוד סדורה
בנושא הפסיקה ההלכתית

209
00:11:23,190 --> 00:11:26,490
והוא כתב לפי השיטה הזו
בכל מקצועות התורה

210
00:11:27,050 --> 00:11:30,330
,בקשת אדירה ורחבה
זאת אומרת בכל תחום בתורה

211
00:11:30,790 --> 00:11:33,810
שאתה רוצה לדעת מה השיטה
- והפסיקה ההלכתית

212
00:11:34,180 --> 00:11:38,110
,הרב עובדיה כתב שמה
.הוא השאיר משנה סדורה מאוד באותו נושא

213
00:11:38,680 --> 00:11:41,110
...פשוט דבר שהוא דבר מדהים ו

214
00:11:41,970 --> 00:11:43,940
ויש עוד כתבים
,שצריכים גם כן לצאת

215
00:11:43,960 --> 00:11:48,440
...שהרב כתב אותם ועוד לא
,עכשיו יצא שו"ת יביע אומר חלק יא

216
00:11:48,450 --> 00:11:52,000
,שגם דברים מדהימים
,ממש מהדברים האחרונים

217
00:11:52,050 --> 00:11:58,120
ועדיין יש עוד דברים נוספים
,שנמצאים בשלבים של עריכה

218
00:11:58,540 --> 00:12:01,210
פשוט אוצר בלום
.שהוא השאיר בכל מקצועות התורה

219
00:12:01,690 --> 00:12:07,380
,'כשהוא הגיע בשנת 51
בשנת תשי"א הוא היה דיין

220
00:12:07,500 --> 00:12:08,980
.בבית הדין בפתח תקווה

221
00:12:09,460 --> 00:12:12,910
,מי שביקש היה הרב כץ שמה
,הוא היה אב בית הדין

222
00:12:13,500 --> 00:12:16,770
.והוא ביקש שהוא יגיע
הוא שמע עליו שהוא מומחה

223
00:12:16,790 --> 00:12:18,310
.ודיין מומחה
זה בדיוק אחרי שהוא סיים

224
00:12:18,350 --> 00:12:21,360
.את הסיפור שהיה לו עם מצרים
,כשהוא יצא ממצרים

225
00:12:21,810 --> 00:12:24,540
אז הוא שם סבל מרורות
.עם הקהילה היהודית שמה

226
00:12:25,110 --> 00:12:28,540
והיה לרבנים של מצרים
,כובע מיוחד כזה, תרבוש

227
00:12:28,620 --> 00:12:30,120
.תרבוש כזה, אדום כזה

228
00:12:30,550 --> 00:12:34,320
בתמונות שהרב עובדיה במצרים
.הוא עם הכובד הזה של רבני מצרים

229
00:12:34,950 --> 00:12:38,640
...וכשהוא יצא ממצרים ו
.יצא"... העזיבו אותו"

230
00:12:39,120 --> 00:12:42,870
.אז הוא הפליג בספינה מקהיר לאיטליה

231
00:12:43,650 --> 00:12:46,630
,ואז כשהוא עלה על הספינה
אז הוא לקח את הכובע הזה

232
00:12:46,660 --> 00:12:49,370
:וזרק אותו בים ואמר
.יציאת מצרים

233
00:12:49,440 --> 00:12:52,320
הוא לא רצה אפילו
.שיישאר לו זכר מהכובע הזה. שום דבר

234
00:12:52,770 --> 00:12:53,900
.הוא כל כך היה פגוע מהם

235
00:12:54,250 --> 00:12:59,930
...היה באשדוד יהודי אחד ש
.זה סיפר לי בעל המעשה

236
00:13:00,220 --> 00:13:01,930
...קראו לו

237
00:13:03,390 --> 00:13:07,060
,והבה, והבה, אם אני לא טועה
.אם אני מאיית נכון את השם שלו

238
00:13:07,420 --> 00:13:10,690
...הוא היה גבאי בבית כנסת באשדוד ב

239
00:13:11,470 --> 00:13:12,930
.שנים רבות מאוד
.הוא נפטר

240
00:13:13,230 --> 00:13:14,730
.הבנים שלו עדיין חיים שמה

241
00:13:15,010 --> 00:13:18,190
,והבה... משהו כזה
,זה פחות או יותר השם

242
00:13:18,210 --> 00:13:19,220
.אם אני מאיית את זה נכון

243
00:13:19,820 --> 00:13:22,960
.והוא כל פעם... היה דבר מדהים

244
00:13:23,370 --> 00:13:26,830
הוא היה מתקשר עוד כשהרב עובדיה
,היה הראשון לציון, היה מתקשר אליו ללשכה

245
00:13:27,230 --> 00:13:28,830
,אומר לו: כבוד הרב
אני רוצה שתבוא אלינו

246
00:13:28,850 --> 00:13:31,740
.למסור שיעור בבית כנסת באשדוד

247
00:13:32,080 --> 00:13:34,590
,הוא היה יורד
.אפילו היה בקושי מניין של אנשים

248
00:13:35,200 --> 00:13:39,280
ואף אחד לא הצליח להבין
איך ההוא מצליח להוריד את הרב עובדיה

249
00:13:39,320 --> 00:13:42,250
מירושלים כל פעם לאשדוד
.ככה כאילו במחי יד

250
00:13:42,560 --> 00:13:45,580
פעם אחת הוא התקשר
ושמה בלשכה אמרו לו

251
00:13:45,600 --> 00:13:49,360
,שהרב עסוק והוא לא יכול כרגע
.אי אפשר להעביר לו וזה

252
00:13:49,820 --> 00:13:52,370
,אז הוא אמר שם לפקיד בלשכה
,הוא אמר לו: תשמע

253
00:13:52,610 --> 00:13:56,390
אם הרב עובדיה, אם תגיד לו שווהבה
מאשדוד התקשר ואתה לא העברת

254
00:13:56,400 --> 00:13:58,380
,את שיחת הטלפון
.הוא יכעס עליך מאוד

255
00:13:58,930 --> 00:14:01,510
...הפקיד קיבל
.הוא לא ידע בדיוק מי זה

256
00:14:01,530 --> 00:14:03,620
,לך תדע, אולי איזה שר
.אולי איזה מישהו

257
00:14:04,350 --> 00:14:08,500
אז הוא אמר בטלפון הפנימי לרב
,שיש איזה אחד מאשדוד, והבה

258
00:14:08,540 --> 00:14:11,390
.שנמצא על הקו, מבקש
,הוא אומר שאם הרב לא יענה

259
00:14:11,540 --> 00:14:12,970
.אם אני לא אעביר, הרב יכעס

260
00:14:13,860 --> 00:14:15,890
.אז הוא אמר: כן, כן, כן, כן
.תעביר

261
00:14:15,950 --> 00:14:18,320
.אמר: הו, מזל שבאמת עשיתי את זה

262
00:14:18,350 --> 00:14:19,310
...הרב באמת היה

263
00:14:19,840 --> 00:14:21,810
ואז הוא העביר והוא דיבר איתו
.'וכו' וכו

264
00:14:21,930 --> 00:14:24,170
:וכשהסתיימה השיחה הוא אמר לו
תדע לך, אני כל פעם

265
00:14:24,190 --> 00:14:25,780
,שאני רוצה את הרב עובדיה
.הוא עונה לי

266
00:14:26,820 --> 00:14:29,260
ובאשדוד סיפר לי אחד
,מהיהודים שגרים שמה

267
00:14:29,720 --> 00:14:32,190
הוא אומר: שאלתי אותו
...מה הסוד שלך? מה

268
00:14:32,590 --> 00:14:35,480
.לא צדיק בנסתר אתה
מי אתה שאתה כל פעם

269
00:14:35,510 --> 00:14:37,480
?מושך את הרב עובדיה כרצונך, כביכול

270
00:14:38,060 --> 00:14:40,090
:ואז הוא אמר לו
תדע לך שאני הייתי במצרים

271
00:14:41,110 --> 00:14:44,490
כשהרב היה דיין במצרים
ורדפו אותו

272
00:14:45,230 --> 00:14:46,400
.וביזו אותו שמה

273
00:14:46,820 --> 00:14:49,660
,היה לו קומץ של אנשים נאמנים
ואחד האנשים בבית הכנסת

274
00:14:49,690 --> 00:14:51,260
.שהיה נאמן לו זה הייתי אני

275
00:14:52,010 --> 00:14:53,460
והרב לא שכח לי את זה

276
00:14:54,030 --> 00:14:56,220
.והייתה לו הכרת הטוב כל החיים
,הוא כבר נפטר

277
00:14:56,540 --> 00:14:58,740
,אבל כל החיים
גם בשנים שהרב עובדיה

278
00:14:58,750 --> 00:15:01,300
היה הראשון לציון ועסוק
,עד מעל לראש

279
00:15:01,750 --> 00:15:04,100
,ברגע שהוא היה מתקשר
,לא משנה מתי

280
00:15:04,110 --> 00:15:04,960
.הייתה לו הכרת הטוב

281
00:15:05,430 --> 00:15:07,410
ואם הוא היה מבקש שיעור תורה
,בבית הכנסת

282
00:15:07,470 --> 00:15:09,960
,הוא היה יורד מירושלים
מגיע בשביל עשרה אנשים

283
00:15:09,970 --> 00:15:10,920
.למסור לו שיעור תורה

284
00:15:11,360 --> 00:15:13,990
,זו הייתה התורה
,אם דיברנו על תפארת

285
00:15:14,510 --> 00:15:19,560
,הענווה, השפלות, ההשפעה לציבור
זה היה אחד מהדברים המדהימים שלו

286
00:15:19,570 --> 00:15:20,320
.שישב ועסק בתורה

287
00:15:21,250 --> 00:15:25,460
לסיום, נסיים רק בסיפור נחמד
שקרה ביום הראשון של הרב עובדיה

288
00:15:25,500 --> 00:15:29,030
שהוא הגיע לבית הדין בפתח תקווה
.'בשנת 51

289
00:15:29,640 --> 00:15:33,900
,בית הדין היה בעיקר עם דיינים יוצאי אשכנז
.והוא היה הדיין הספרדי הראשון

290
00:15:35,010 --> 00:15:36,790
הוא הגיע לשם, קודם כול
.הוא היה עני מרוד

291
00:15:36,890 --> 00:15:39,270
.לא היה לו מה לאכול
.לא היה לו מה לאכול

292
00:15:39,770 --> 00:15:42,300
,הוא בא לשם
,היה לו כובע כזה, צ'כי כזה

293
00:15:42,510 --> 00:15:45,460
.מעוך כזה ובצבע חום חאקי

294
00:15:46,130 --> 00:15:49,040
,כשהוא נכנס לשם
...אז אפילו מישהו אמר לו איזה

295
00:15:49,070 --> 00:15:52,250
.לעג לו על הצורה שבה הוא לבוש

296
00:15:52,290 --> 00:15:55,170
,ומסכן, לא היה לו כסף
לא היה לו כסף לקנות אפילו בגד

297
00:15:55,790 --> 00:15:56,630
.של תלמיד חכם

298
00:15:57,460 --> 00:16:00,150
.אבל הוא התעלם מהדברים הללו
מהר מאוד התברר להם

299
00:16:00,200 --> 00:16:02,390
,ש"אל תסתכל בקנקנן
"אלא במה שיש בו

300
00:16:02,440 --> 00:16:03,550
.כי היה בו הרבה מאוד

301
00:16:04,080 --> 00:16:09,560
,מה שהתחיל, זה היה ביום הראשון
הגיע גט מיוצאי ספרד

302
00:16:10,090 --> 00:16:12,510
,ושם היה כתוב במילה
,אני חושב שהיה שם

303
00:16:12,580 --> 00:16:16,780
.עכשיו שכחתי את השם
.היה שם משהו, איך מאייתים איזה שם מסוים

304
00:16:17,270 --> 00:16:20,100
אחד הדיינים האשכנזים אמר
.שצריך לאיית את זה ככה

305
00:16:20,400 --> 00:16:22,490
:הרב עובדיה אמר לו
לא, לא, לא, צריך לאיית את זה

306
00:16:22,510 --> 00:16:23,690
.בצורה שהיא צורה שונה

307
00:16:24,130 --> 00:16:25,460
.האיות הנכון לא ככה

308
00:16:25,770 --> 00:16:28,250
.אמר לו: מה פתאום
מה זה? גם הדיין הזה שהגיע הבוקר

309
00:16:28,330 --> 00:16:30,540
וגם תראה איך הוא נראה
וגם זה, הוא עוד יגיד לנו

310
00:16:30,560 --> 00:16:31,470
?איך לכתוב את הגט

311
00:16:32,460 --> 00:16:33,470
...אז

312
00:16:34,410 --> 00:16:36,960
.הוא התווכח עם הרב עובדיה
,הרב עובדיה אמר: שמע

313
00:16:36,970 --> 00:16:40,220
,אני לא יודע מה אתה רוצה
אבל הרב "גט פשוט" כתב

314
00:16:40,600 --> 00:16:41,680
.שככה צריך לכתוב

315
00:16:42,890 --> 00:16:44,300
,ההוא הסתכל עליו
:הוא אמר לו

316
00:16:44,370 --> 00:16:47,650
,"כבודו, לא יודע מי זה "גט פשוט
...אני לא מכיר את ה

317
00:16:48,020 --> 00:16:48,870
.את הספר הזה

318
00:16:49,910 --> 00:16:52,970
אנחנו פה לא נהגנו ככה
.ולא זה ולא זה

319
00:16:53,440 --> 00:16:56,120
,אז הרב עובדיה הסתכל עליו
..."אמר לו: את "הגט פשוט

320
00:16:56,160 --> 00:16:59,440
,זה היה המהר"ם בן חביב
,אחד מענקי ירושלים

321
00:16:59,840 --> 00:17:03,340
.שחי לפני כמעט 300 שנה, 350 שנה

322
00:17:03,880 --> 00:17:06,840
היה תלמיד חכם בקנה מידה
,"והוא חיבר ספר שנקרא "גט פשוט

323
00:17:06,900 --> 00:17:09,300
.ספר הלכתי ברמה גבוהה מאוד

324
00:17:09,340 --> 00:17:11,670
.ההוא לא הכיר את הספר
.הרב עובדיה ידע אותו בעל פה

325
00:17:11,860 --> 00:17:12,650
.ספר מורכב

326
00:17:13,580 --> 00:17:16,510
:אז הרב עובדיה אמר לו
?"אתה לא מכיר את ה"גט פשוט

327
00:17:16,640 --> 00:17:17,110
.אומר לו: לא

328
00:17:17,940 --> 00:17:19,500
?אומר לו: את ה"פני יהושע" אתה מכיר

329
00:17:19,620 --> 00:17:21,850
,"הו, "פני יהושע
.פני יהושע" איזה דבר זה"

330
00:17:21,900 --> 00:17:23,310
:הוא אומר לו
אתה יכול להביא לי פה בבקשה

331
00:17:23,350 --> 00:17:25,000
?"מהספרייה את הספר "פני יהושע

332
00:17:25,300 --> 00:17:30,440
,פני יהושע" היה פוסק הלכתי"
,פוסק אשכנזי מאוד מאוד מפורסם

333
00:17:30,470 --> 00:17:31,730
,שחי באזור גרמניה

334
00:17:32,250 --> 00:17:35,800
והוא נחשב כפוסק
וגם יש לו ביאור על הש"ס

335
00:17:36,190 --> 00:17:41,330
מאוד מכובד, שאין ארון ספרים
שלומדים את הש"ס בעיון

336
00:17:41,350 --> 00:17:43,520
."שלא מתכבד בספר "פני יהושע

337
00:17:44,090 --> 00:17:47,410
אז הוא אמר לו: אתה יכול להביא לי
?פני יהושע" על מסכת כתובות בדף יד"

338
00:17:48,480 --> 00:17:51,050
הספר הובא לשולחן
והוא אמר לו: תפתח, תקרא שם

339
00:17:51,130 --> 00:17:54,180
,"מה כותב ה"פני יהושע
,שאתה כל כך מתרשם ממנו

340
00:17:54,630 --> 00:17:57,680
,על המהר"ם בן חביב
.שאתה לא מכיר אותו

341
00:17:58,280 --> 00:18:01,600
,תראה מה הוא כותב
,מי שאתה מחשיב אותו כקודש קודשים

342
00:18:01,620 --> 00:18:03,220
.מה הוא כותב על המהר"ם בן חביב

343
00:18:03,730 --> 00:18:08,480
שם יש איזשהו דיון מסוים
"ובכתובות בדף יד בספר "פני יהושע

344
00:18:08,950 --> 00:18:12,250
ה"פני יהושע" שמה אומר
:איזה דבר מסוים ואז הוא כותב

345
00:18:12,280 --> 00:18:15,910
איך אכניס את ראשי"
:במקום שלהבת בין שני הררים

346
00:18:15,990 --> 00:18:20,270
,"המהר"ם בן חביב מצד אחד"
.וכמדומני פוסק ספרדי נוסף מהצד השני

347
00:18:20,850 --> 00:18:22,800
איך אני יכול בכלל להתערב
?בין שניהם

348
00:18:23,100 --> 00:18:28,650
,הרי עוביי", העובי שלי"
,זה לא הקוטן, זה לא הציפורן"

349
00:18:28,670 --> 00:18:29,920
."הזרת הקטנה שלהם"

350
00:18:30,200 --> 00:18:31,920
אז איך אני אכניס את ראשי
?בין הררים

351
00:18:31,980 --> 00:18:34,530
והוא כותב שם ביטויים של כבוד כל כך
.על המהר"ם בן חביב

352
00:18:35,100 --> 00:18:37,560
,הוא אומר לו: על מהר"ם בן חביב
,שאתה לא מכיר אותו

353
00:18:38,010 --> 00:18:40,740
,ה"פני יהושע", שאתה כל כך מכבד אותו
.תראה מה הוא כותב עליו

354
00:18:41,300 --> 00:18:45,400
ואז ההוא הבין
שכנראה הדיין הזה שהגיע לפה

355
00:18:45,430 --> 00:18:47,190
.הוא יודע קצת יותר ממה שזה נראה

356
00:18:48,150 --> 00:18:50,570
,ואז הרב כץ, הרב ראובן כץ
,היה אב בית הדין

357
00:18:51,330 --> 00:18:53,260
הגיע ושמע מה שקרה שמה

358
00:18:53,500 --> 00:18:57,270
ואז הוא אמר: מהיום כל הגיטין
,של הספרדים

359
00:18:58,060 --> 00:18:59,300
.יכתוב אותם הרב עובדיה

360
00:18:59,710 --> 00:19:04,450
,וכל הגיטין של יוצאי אשכנז
.יכתבו אותם הרבנים האשכנזים בהרכב

361
00:19:04,840 --> 00:19:06,540
,וככה באמת היה
.מאז היה הסדר

362
00:19:06,870 --> 00:19:09,490
:אז אמרו לרב עובדיה
,הנה, בבקשה, זה הגט הראשון שלך

363
00:19:09,540 --> 00:19:10,250
.תכתוב אותו

364
00:19:11,590 --> 00:19:14,900
,אתה אמרת שככה צריך לאיית
.בכבוד, אז כבודו יכתוב את הגט

365
00:19:15,600 --> 00:19:17,450
,ואז הרב עובדיה התיישב
.התחיל לכתוב את הגט

366
00:19:17,500 --> 00:19:19,220
?אמרו לו: רגע, מה זה לכתוב את הגט
?...מה אתה

367
00:19:20,600 --> 00:19:22,810
איפה הספר? אתה לא מעתיק
?את נוסח הגט

368
00:19:23,360 --> 00:19:25,470
:אמר להם הרב עובדיה
.אני יודע את נוסח הגט בעל פה

369
00:19:25,950 --> 00:19:27,120
?מה?! בעל פה

370
00:19:27,470 --> 00:19:29,620
הוא אמר להם: במשך הזמן הקצר
שהייתי במצרים

371
00:19:29,660 --> 00:19:31,170
.כתבתי למעלה מ-100 גיטין

372
00:19:31,580 --> 00:19:33,960
...כנראה שמה
.היה בלגן שמה

373
00:19:34,300 --> 00:19:36,910
.לא הסתדרו שם אחד עם השני
,לא רק עם הרב עובדיה לא הסתדרו

374
00:19:36,960 --> 00:19:38,160
.כנראה גם בינם לבין עצמם

375
00:19:38,760 --> 00:19:40,320
אז הוא אומר: כתבתי למעלה
.מ-100 גיטין

376
00:19:40,470 --> 00:19:42,000
,אז הוא אומר שמה
,להוא שישב לידו

377
00:19:42,030 --> 00:19:44,980
,גם אם אתה תכתוב 100 גיטין
.גם אתה תדע לכתוב את הגט בעל פה, זה בסדר

378
00:19:45,600 --> 00:19:49,520
.הוא התיישב וכתב אותו
ההוא, כל מה שהוא עשה בכל הקריירה

379
00:19:49,550 --> 00:19:52,730
המרשימה שלו, לא התקרב עדיין
.להיקף הקטן של הרב עובדיה

380
00:19:53,200 --> 00:19:57,550
אבל את הכול הוא ביצע את זה
.בצורה מאוד בצניעות, מאוד בענווה

381
00:19:57,760 --> 00:20:01,400
שמירת העיניים של הרב עובדיה
.הייתה שמירת עיניים מופלאה, מופלאה

382
00:20:01,690 --> 00:20:03,860
הוא היה יושב בבית הדין
והיו מגיעים כל מיני אנשים

383
00:20:03,900 --> 00:20:08,110
ורבים ומתווכחים וצועקים
ולא תמיד היו מגיעות הנשים שם

384
00:20:08,140 --> 00:20:10,830
בצורה שהיא הייתה הולמת
.ומכבדת את המעמד

385
00:20:11,580 --> 00:20:14,600
,הרב עובדיה מעולם לא הרים את העיניים
ויש תמונות בבית הדין

386
00:20:15,020 --> 00:20:18,220
שיושבים הרכב
ותמיד הרב עובדיה נמצא ככה

387
00:20:18,350 --> 00:20:21,330
,ורואים אותו מחזיק איזה עט
.מחזיק איזה עט ביד

388
00:20:21,360 --> 00:20:22,930
.חושבים שהוא כותב את מה שהם רבים

389
00:20:23,110 --> 00:20:27,280
,"הוא לא היה "ספרי דדינא
,הוא לא היה הפרוטוקול

390
00:20:27,620 --> 00:20:31,970
.הקצרנית שצריכה לכתוב את כל הדברים

391
00:20:32,270 --> 00:20:33,500
.פשוט היה יושב ומקשקש

392
00:20:34,570 --> 00:20:38,130
,הם היו מדברים
.והוא עושה... כל מיני קשקושים

393
00:20:38,180 --> 00:20:39,530
?היה צריך להסתכל עליהם שהם רבים

394
00:20:39,560 --> 00:20:42,790
בסוף מגיעים. הוא שומע בינתיים
,מה שהם זה

395
00:20:43,160 --> 00:20:44,400
.בסוף הוא יגיע לידי החלטה

396
00:20:45,010 --> 00:20:49,130
הבת שלו סיפרה ששנים רבות
היא חשבה שבבית הדין

397
00:20:49,590 --> 00:20:50,750
.יושבים ומציירים

398
00:20:51,280 --> 00:20:54,410
היא אומרת: כל פעם אבא היה חוזר
בצוהריים, מביא לה דף

399
00:20:54,520 --> 00:20:57,500
,עם כל מיני מנדלות כאלו
.כל מיני קשקושים ושרבוטים

400
00:20:57,510 --> 00:21:01,590
,היה לו לא רק כתב יפה
.גם יד נעימה מאוד בציור

401
00:21:01,980 --> 00:21:03,650
והוא היה שמה מצייר ומשרבט כל מיני

402
00:21:03,670 --> 00:21:07,270
,והיה נותן לה אחרי זה שתצבע
.ואני יודע מה, תמלא, שלא תצא מחוץ לקווים

403
00:21:07,600 --> 00:21:09,190
היא הייתה בטוחה
.שזה מה שעושים בבית הדין

404
00:21:09,310 --> 00:21:13,170
,שנים לאחר מכן, כשהיא גדלה
,היא הבינה שמשהו פה לא מסתדר

405
00:21:13,200 --> 00:21:14,380
.אבא שלה הוא היה פוסק גדול

406
00:21:14,940 --> 00:21:16,270
מה זאת אומרת שכל יום שהיה חוזר

407
00:21:16,290 --> 00:21:18,560
מבית הדין הוא היה מביא לה
?את הדף המקושקש הזה

408
00:21:19,040 --> 00:21:20,830
.עד שהתברר שהרב לא הרים את העיניים

409
00:21:21,290 --> 00:21:23,900
והוא טען שבזכות זה הוא זכה
,לילדים תלמידי חכמים

410
00:21:24,570 --> 00:21:25,720
.בזכות שמירת העיניים שלו

411
00:21:26,310 --> 00:21:28,430
ופעם הגיע אליו יהודי תלמיד חכם מאוד

412
00:21:29,100 --> 00:21:33,170
,ואמר לו: כבוד הרב
.אתה, יש לך כישרון גדול וגם לי יש

413
00:21:34,150 --> 00:21:35,250
.כנראה הוא החזיק מעצמו

414
00:21:36,000 --> 00:21:38,800
,ואמר לו: כבוד הרב
לך יש התמדה גדולה

415
00:21:39,410 --> 00:21:40,800
.וגם לי יש התמדה גדולה

416
00:21:41,530 --> 00:21:45,110
כבוד הרב, הפערים ביני לבינך
,הם עדיין פערים שלא מצליחים

417
00:21:45,130 --> 00:21:46,560
.אני לא מצליח להדביק את הפער

418
00:21:47,460 --> 00:21:48,200
?מה חסר לי

419
00:21:48,750 --> 00:21:50,430
,יש לנו, פחות או יותר
.את אותם הנתונים

420
00:21:50,850 --> 00:21:55,050
כנראה היה מדובר ביהודי כישרוני מאוד
.וגם מתמיד גדול

421
00:21:55,380 --> 00:21:57,310
?מה ההבדל בינינו
איך אתה הצלחת להעפיל

422
00:21:57,330 --> 00:22:00,570
לכאלה פסגות, ואני עדיין לא מתקרב
?למקומות שאתה הגעת אליהם

423
00:22:01,310 --> 00:22:04,650
:אז הרב עובדיה אמר לו
תדע לך שזה נעוץ בפסוק

424
00:22:04,690 --> 00:22:09,790
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"
."'וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה

425
00:22:09,880 --> 00:22:13,430
?אתה יודע מה הסוד של הזיכרון
.שאתה שומר על העיניים

426
00:22:13,870 --> 00:22:16,590
הוא אומר: אם אתה תשמור על העיניים
,כמו שאני שומר על העיניים

427
00:22:17,190 --> 00:22:18,930
.יהיה לך יותר קל לזכור את דברי התורה

428
00:22:19,250 --> 00:22:22,940
,ורמז לו שם במה שרמז לו
.לאותו יהודי, על העניין של שמירת העיניים

429
00:22:23,900 --> 00:22:25,620
.לכן הדברים הללו הם דברים נפלאים

430
00:22:27,070 --> 00:22:30,160
.אין מי שיימלא את החלל
.זה חלל אדיר

431
00:22:30,650 --> 00:22:35,640
שההסתלקות שלו לפני ארבע שנים
,עדיין לא מצליחים למלא את הפער

432
00:22:35,670 --> 00:22:38,030
אבל לפחות השאיר לנו את החיבורים
,הנפלאים שלו

433
00:22:38,510 --> 00:22:41,460
שזה מגדלור בכל מה שקשור
,לכל הפסיקה ההלכתית

434
00:22:41,840 --> 00:22:47,080
,בכל קשת ובכל מכמני התורה
בצורה מדהימה לאורך ולרוחב

435
00:22:47,510 --> 00:22:50,680
,יש את הבנים שלו
,שממשיכי דרכו, שברא כרעא דאבוה

436
00:22:51,100 --> 00:22:55,010
,וברוך השם שלא תפסוק התורה
.ואדרבה, תרבה ותגדל

437
00:22:55,380 --> 00:22:57,880
אבל החיסרון שלו
.הוא חיסרון שלא יוכל להימנות

438
00:22:58,410 --> 00:23:01,750
,וזה באמת, הדברים הללו
,שאולי קצת זלגנו הפעם הזו

439
00:23:01,780 --> 00:23:04,240
אבל באמת הדברים הללו
שיהיו לעילוי נשמתו הטהורה

440
00:23:04,810 --> 00:23:08,110
ושנזכה בעזרת השם
,שיהיה מליץ יושר בשמיים על עם ישראל

441
00:23:08,560 --> 00:23:11,810
,שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו
.בעזרת השם, בזכות הדברים הללו

442
00:23:12,220 --> 00:23:15,140
,חשוב לי כאן לציין כסגולה
,שזה באמת הרבה אנשים עשו

443
00:23:15,150 --> 00:23:16,410
...שעלו לקבר שלו ו

444
00:23:17,100 --> 00:23:19,420
ראו על הקבר של הרב עובדיה
.הרבה מאוד ישועות

445
00:23:20,190 --> 00:23:22,560
והרבה מאוד אנשים
שעשו על הקבר של הרב עובדיה

446
00:23:22,580 --> 00:23:23,720
,שני, חמישי ושני

447
00:23:24,650 --> 00:23:26,150
.זכו לראות ישועה, ממש

448
00:23:26,590 --> 00:23:29,510
- באו שני, חמישי ושני
,אני לא יודע, זה לא כתוב בשום מקום

449
00:23:30,010 --> 00:23:32,500
.אבל אלו עובדות שמוכחות בשטח

450
00:23:32,990 --> 00:23:35,920
זה צריך לדעת שגדולים צדיקים
,במיתתם יותר מבחייהם

451
00:23:36,000 --> 00:23:40,310
בפרט מי שעוסק בתורתו
,ומשתדל ללמוד ולחקור אל האמת

452
00:23:40,360 --> 00:23:42,860
,בלי נגיעות
באמת לנסות לברר ולהעמיק

453
00:23:43,500 --> 00:23:45,420
כי דעתו הייתה דעה רחבה מאוד

454
00:23:45,870 --> 00:23:49,180
והרבה פעמים הוא היה כותב דברים
שהם בקיצור, אבל כשאתה מעיין במקורות

455
00:23:49,250 --> 00:23:52,530
ומצליב את זה גם עם נתונים אחרים
,שהרב כתב

456
00:23:52,990 --> 00:23:55,530
אתה רואה שהוא חשבן את המערכת
.בצורה מאוד מאוד רחבה

457
00:23:56,140 --> 00:23:59,760
,יזכה אותנו הקב"ה, בעזרת השם
שנדע ונחקור אל האמת בצורה הנכונה

458
00:23:59,860 --> 00:24:02,240
,ושזכותו של הרב תגן עלינו
.בעזרת השם

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)