x
ערוץ הידברות

החוט המקשר - אנשי הקיבוץ

ערוץ הידברות

ישי גרוס שבא מבית דתי ירושלמי, משה גלאנטי שהיום הוא גבאי בבית כנסת בקיבוץ, ושגיא בן יהודה שששאלות קיומיות הובילו אותו למסע של חיפוש אחר האמת. סיפורם של אנשי הקיבוץ. בהנחיית גולן אזולאי