x
מרן הרב יצחק יוסף

הרב יצחק יוסף: פרשת לך לך התשע"ח - ברכת ברך עלינו

מרן הרב יצחק יוסף

לא אמר "ברך עלינו", או המסופק אם אמר - מה דינו? שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף שליט"א, שנערך במוצאי שבת פרשת לך לך התשע"ח