x
הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת: פרשת לך לך - האם גזלנו את ארץ ישראל מהערבים?

הרב יוסף בן פורת

התורה פותחת בהבטחת ה' לנו את ארץ ישראל. האם מישהו חשב שהצורך להוכיח את זכותנו על הארץ יהיה רלוונטי גם בתקופתנו? האם בכלל אנחנו מאמינים שהארץ שייכת לנו?