x
הרב יובל הכהן אשרוב

עין הבדולח: ניקוי זכרונות - פרק 3

הרב יובל הכהן אשרוב

איך מנקים זיכרונות של כעסים מהעבר? הרב יובל הכהן אשרוב מרחיב על שיטת עין הבדולח המסייעת לנו במחיקת זיכרונות שליליים.

לפרטים נוספים על  שיטת 'עין הבדולח', הדרך מהמקורות לשנות את המציאות סביבנו להפוך את העולם הפנימי שלנו, לפרטים על השיטה לחץ כאן או צלצל ל:072-3201000.   לשיעורים מרתקים נוספים של הרב יובל הכהן אשרוב כנסו לאתר בסוד הדברים**

על שיטת עין הבדולח של הרב אשרוב לחץ כאן או צלצל 072-3201000. לשיעורים מרתקים נוספים של הרב יובל הכהן אשרוב כנסו לאתר בסוד הדברים

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,550 --> 00:00:15,240
כל פעם שאני מנסה לדבר בטלפון
,בצהריים על ענייני עבודה

2
00:00:15,520 --> 00:00:16,570
.אני לא מצליח

3
00:00:16,810 --> 00:00:19,360
,או ילד אחד ברגל ימין
,או ילד אחד בשמאל

4
00:00:19,700 --> 00:00:22,810
.או אחד עולה עליי. אין לי זמן לדבר

5
00:00:23,200 --> 00:00:24,580
!מה, קצת, דקה לעצמי

6
00:00:24,590 --> 00:00:25,660
.תנקה, אין לי מה להגיד לך

7
00:00:25,690 --> 00:00:28,750
פשוט תנקה. -תגידי לי, אני עוזרת בית

8
00:00:28,770 --> 00:00:30,180
?נהייתי שאני צריך לנקות כל הזמן

9
00:00:30,430 --> 00:00:33,130
מה זה לנקות? -תנקה את הרגשות. -כל
.מה שאני אומר לך, תנקה, תנקה, תנקה

10
00:00:33,140 --> 00:00:36,240
?אתה כועס? זה מעצבן אותך
.מאוד! -אז תנקה את הכעס-

11
00:00:36,250 --> 00:00:38,910
לנקות מה? מה, אני עם סמרטוט
?אנקה...? -אתה רוצה שאני אסביר לך

12
00:00:38,930 --> 00:00:42,550
אולי נשאל את כבוד הרב יובל הכוהן
.אשארוב שהוא יסביר... -שלום כבוד הרב

13
00:00:42,600 --> 00:00:44,610
.שלום שלום
,'אנחנו מדברים על 'עין הבדולח-

14
00:00:44,710 --> 00:00:48,390
,'ואשתי מאז שדיברת על 'עין הבדולח
,על השיטה הזאת שהיא שיטת המראות

15
00:00:48,650 --> 00:00:52,100
שהכול נמצא בתוכנו
,ולוקחים אחריות על כל מה שקורה בחוץ

16
00:00:52,740 --> 00:00:54,800
.אשתי עדן כל הזמן רוצה שאני אנקה

17
00:00:54,920 --> 00:00:58,040
עכשיו, אני לא הייתי
,איזה ספונג'אי כזה גדול בחיי

18
00:00:58,260 --> 00:00:59,930
?מה זה הלנקות הזה כל הזמן

19
00:01:00,250 --> 00:01:04,540
מה זה לנקות? תראה, זה קשור
,למשהו מאוד מאוד עמוק

20
00:01:05,220 --> 00:01:08,940
.שהמקור שלו בחוכמת הקבלה ובחסידות

21
00:01:09,540 --> 00:01:14,610
,שהשלם נמצא, הנשמה היא טהורה

22
00:01:15,250 --> 00:01:16,440
.הגוף הוא בריא

23
00:01:16,990 --> 00:01:20,310
,כשמעמיסים עליו לכלוך, רעלים, פסולת

24
00:01:20,330 --> 00:01:22,880
,גם ברובד של הגוף
- על זה אני אדבר בהזדמנות אחרת

25
00:01:23,540 --> 00:01:28,260
אז הכוחות של הגוף, של הנשמה
.מתכווצים ויורדים ואז הרגשות השליליים

26
00:01:28,750 --> 00:01:35,260
,לכן הבסיס של כל פעולה בריאותית
,כל פעולה של שיפור של המצב

27
00:01:35,620 --> 00:01:36,770
.היא טעונה ניקוי

28
00:01:37,270 --> 00:01:42,220
,בגוף זה ניקוי רעלים
,ובנפש זה ניקוי של פסולת צבורה בתוכנו

29
00:01:42,250 --> 00:01:43,900
,שזה זיכרונות שליליים

30
00:01:44,130 --> 00:01:48,070
,כמו שאמרנו בפינה אחרת
יש זיכרונות שליליים לגבי משהו

31
00:01:48,290 --> 00:01:52,420
שמייצרים תפיסת עולם מוטעית
.ועקב כך רגשות שליליים

32
00:01:52,860 --> 00:01:57,480
,לכן אם לא תנקה את המקור, את השורש
,אז להתמודד עם הרגשות

33
00:01:57,500 --> 00:02:00,420
.זה דון קישוט, זה להילחם בתחנות רוח
.אי אפשר

34
00:02:00,650 --> 00:02:03,890
,אי אפשר, זה כל פעם יעלה
,כי לא שינית את תפיסת העולם

35
00:02:04,210 --> 00:02:05,400
.כי לא שינית את הזיכרונות

36
00:02:06,080 --> 00:02:10,100
,אז שיטת הניקוי היא מאוד מאוד עתיקה
.כמו כל השיטה עצמה

37
00:02:10,710 --> 00:02:15,700
היא בעצם מה שאומר הרמב"ם
,בהלכות תשובה, והרבה ספרים אחרים אומרים

38
00:02:16,110 --> 00:02:22,060
שיש ביטוי שנקרא
."תבוא האם ותרחץ צואת בנה"

39
00:02:22,900 --> 00:02:26,170
,שברגע שהתינוק מלכלך בתוך הטיטול

40
00:02:26,300 --> 00:02:28,980
הוא לא יודע להגיד לאימא
.בואי תנקי אותי", הוא צורח"

41
00:02:29,110 --> 00:02:31,000
.הוא בוכה. -ואז האימא באה ומנקה

42
00:02:31,100 --> 00:02:33,670
זה מושג מאוד מאוד עמוק
,שמופיע בתורה על חטא העגל

43
00:02:34,140 --> 00:02:37,920
שברגע שהבן אדם מפנה את עצמו למעלה

44
00:02:38,000 --> 00:02:42,110
:ומבקש מהקב"ה
,ריבונו של עולם, תנקה אותי"

45
00:02:42,230 --> 00:02:45,590
תמחק לי את כל הזיכרונות השליליים"
,"שקשורים לאותו דבר

46
00:02:45,980 --> 00:02:48,120
."תבוא האם ותרחץ צואת בנה"
.זה קורה

47
00:02:48,620 --> 00:02:51,390
...באופן טבעי, כמו
.זה לא טבעי, צריך לעשות את זה-

48
00:02:51,790 --> 00:02:54,450
.אבל כשעושים את זה, כן, זה באופן טבעי
,כמו בבריאות הטבעית-

49
00:02:54,460 --> 00:02:58,130
כשאדם מתחיל לאכול נכון
,ומפסיק להכניס רעלים

50
00:02:58,180 --> 00:03:01,790
יפה. -באופן טבעי הרעלים בפנים
.יוצאים. הוא לא דואג איך להוציא אותם

51
00:03:02,030 --> 00:03:04,220
,יפה. -הפעולה הזאת היא עובדת לבד

52
00:03:04,240 --> 00:03:06,570
...הוא רק צריך למנוע את הרעלים
,עוד יותר מזה-

53
00:03:06,740 --> 00:03:09,480
הוא לא יודע מה הרעלים
.ואיפה הם נמצאים

54
00:03:09,520 --> 00:03:12,960
,אדם שמתחיל לאכול בריא
.רעלים מתנקזים, זה בטוח

55
00:03:13,000 --> 00:03:17,240
הוא לא יודע איך הם הגיעו לשם, הוא לא יודע
,איפה הם, הוא לא יודע איך הם יוצאים

56
00:03:17,510 --> 00:03:19,080
.אבל הם יוצאים
,אותו דבר בנפש

57
00:03:19,440 --> 00:03:21,280
,אתה לא חייב לדעת מה הזיכרונות

58
00:03:21,810 --> 00:03:24,150
...איך הם הגיעו אליך
.למה הם הגיעו אליי-

59
00:03:24,170 --> 00:03:27,240
,רגע, אני רוצה לחדד
?מה זה אתה לא חייב לדעת מה הזיכרון

60
00:03:27,410 --> 00:03:33,170
לצורך העניין, אם נמשיך בקו
,שמישהו הכעיס אותנו

61
00:03:33,540 --> 00:03:37,540
אז לא משנה על איזה זיכרון
.יושב הכעס הזה, אני מנקה את הכעס

62
00:03:38,000 --> 00:03:44,150
את לא מנקה את כעס, את מנקה את הזיכרונות
.שיוצרים מוחין מעוותים שיוצרים כעס

63
00:03:44,590 --> 00:03:45,910
?איך עובדים על הזיכרונות

64
00:03:46,110 --> 00:03:49,290
,לא צריך לדעת מה הזיכרונות
.רק לדעת לקחת אחריות על זה

65
00:03:49,590 --> 00:03:54,790
,וזה בהלכות תשובה מדובר
.כשהאדם עושה תשובה עד היכן שידו מגעת

66
00:03:54,820 --> 00:03:56,640
?מה עם כל שאר הדברים שהוא לא יודע

67
00:03:57,050 --> 00:04:00,260
.אז הוא רק עושה וידוי
:לכן בתשובה יש שלושה חלקים

68
00:04:00,590 --> 00:04:05,760
.חרטה: קודם כול תבין את הסיטואציה
.זה לא שם, זה פה

69
00:04:06,210 --> 00:04:10,450
מה שצריך לעשות שינוי זה לא
.אצל מי שנמצא שם בחוץ, אלא אצלי

70
00:04:10,720 --> 00:04:14,150
?ולהתחרט על מה
על זה שיש בתוכי עדיין את הפסולת הזו

71
00:04:14,170 --> 00:04:16,150
,שזה זיכרונות שליליים לגבי אותו דבר

72
00:04:16,650 --> 00:04:19,230
שמייצרים מוחין לא טובים
.ורגשות לא טובים. זו חרטה

73
00:04:19,240 --> 00:04:21,960
,דוגמה, עכשיו הילד הרגיז אותי
,תפס אותי באמצע שיחה חשובה

74
00:04:22,210 --> 00:04:25,750
,עצבן אותי, משך לי בחולצה
ואני מתעצבן שהוא עכשיו

75
00:04:26,020 --> 00:04:28,060
.עצר לי פה עסקה של 100 אלף שקל

76
00:04:28,510 --> 00:04:29,770
.אז אני עכשיו מתחיל לכעוס עליו

77
00:04:29,800 --> 00:04:33,240
,לפני שזה קורה, אני אומר: "רגע, רגע
.רגע. זה לא הילד. הרי הילד לא אשם, הוא ילד

78
00:04:33,460 --> 00:04:37,550
."הכעס נמצא בתוכי"
.קודם כול סליחה, חרטה על זה שיש בי כעס

79
00:04:37,570 --> 00:04:40,220
...לא. אתה קודם אומר
,התהליך מתחיל בהודיה

80
00:04:40,490 --> 00:04:42,750
.תודה בורא עולם על הניסיון

81
00:04:43,500 --> 00:04:46,870
למה תודה? כי יש בי
,איזה משהו שמפריע לקשר איתך

82
00:04:46,880 --> 00:04:48,150
.ואתה עכשיו מראה לי אותו

83
00:04:49,170 --> 00:04:52,820
?למה אני עכשיו כועס על הילד
,כי יש לי דעות משובשות

84
00:04:53,150 --> 00:04:55,320
,שכשאני מדבר בטלפון
.הילד צריך להיות בשקט

85
00:04:55,850 --> 00:04:58,120
,זו דעה משובשת
?כי הילד הוא ילד, נכון

86
00:04:58,160 --> 00:05:01,620
נכון. -אם היית חושב אחרת
.לגבי הילד, לא היית כועס

87
00:05:01,930 --> 00:05:04,850
זאת אומרת, יש לי זיכרונות
,אולי מהבית שלי

88
00:05:04,910 --> 00:05:07,540
שאבא שלי אמר שכשאני
.מדבר בטלפון, אתה תהיה בשקט

89
00:05:07,860 --> 00:05:10,560
,ועשית את זה. נגיד, סתם, אני אומר
...זה לא חייב להיות זה. -או-קיי

90
00:05:10,790 --> 00:05:13,360
...יכול להיות עוד מיליון סיטואציות כאלה

91
00:05:13,420 --> 00:05:16,080
.תודה על הסיטואציה. -הודיה
.הודיה על הסיטואציה. -הודיה-

92
00:05:16,390 --> 00:05:19,400
.עכשיו... -חרטה
.לא, קודם כול חרטה-

93
00:05:19,900 --> 00:05:23,510
:וידוי. וידוי - אתה אומר
,"חטאתי, עוויתי, פשעתי"

94
00:05:23,520 --> 00:05:25,080
?כמו שכתוב בספרים שלנו, כן

95
00:05:25,460 --> 00:05:28,460
.מחילה, סליחה וכפרה
.אני מבקש מחילה, סליחה וכפרה

96
00:05:28,830 --> 00:05:31,880
,וזה כתוב בספרים הקדושים
,זה פועל את פעולת הניקוי

97
00:05:31,890 --> 00:05:33,160
?הרי מה זה ביום כיפור

98
00:05:33,390 --> 00:05:36,900
על חטא שחטאנו בגלגול זה, על חטא שחטאנו"
.בגלגול..." על דברים שאנחנו לא יודעים

99
00:05:37,430 --> 00:05:40,110
,'על קורבן עולה ויורד" וכו"
..."וקורבן אשם"

100
00:05:40,130 --> 00:05:42,740
,אנחנו לא יודעים על מה
:רק אנחנו אומרים לבורא

101
00:05:42,750 --> 00:05:45,020
אנחנו מבינים שאתה אין סוף, אתה טוב"

102
00:05:45,310 --> 00:05:48,540
,כל הבעיות הן באות מההתנהגות שלי"
."אז אני מבקש ממך לסלוח לי

103
00:05:48,550 --> 00:05:50,270
.זה תהליך התשובה
?מה זה עושה

104
00:05:50,580 --> 00:05:53,740
,מעלה את המציאות
.זה נקרא להמתיק את הדינים בשורשם

105
00:05:54,020 --> 00:05:55,040
.תהליך מאוד פשוט

106
00:05:55,350 --> 00:06:00,640
.תודה בורא עולם. אני מצטער"
,"תסלח לי. תנקה אותי מכל הזיכרונות

107
00:06:00,980 --> 00:06:03,560
:כמו תינוק שצועק לאימא שלו
."אימא, תנקי אותי"

108
00:06:03,810 --> 00:06:09,530
.ואפשר לעשות את זה בכל מיני צורות
.העיקר הוא לקחת אחריות, להפוך את הראייה

109
00:06:09,550 --> 00:06:11,270
.זה העיקר
?הרי מהי חרטה

110
00:06:11,670 --> 00:06:14,890
חרטה היא שבן אדם מגיע למצב, שאם
:אדם היה אומר

111
00:06:14,970 --> 00:06:17,460
.אני פה הבעיה
.זו החרטה

112
00:06:17,750 --> 00:06:21,010
,והבעיה הזאת מונעת ממני המון דברים
.מלא שפע

113
00:06:21,150 --> 00:06:23,330
.תדע לך, אפילו שפע גשמי של פרנסה

114
00:06:23,790 --> 00:06:25,990
?למה יש כאלה שתקוע להם הכול

115
00:06:26,300 --> 00:06:29,360
היום אחד דיבר איתי, עושה
?עסקאות, הכול מתפרק, הכול זה, למה

116
00:06:29,670 --> 00:06:34,680
זיכרונות לא טובים שתוקעים לו
.את הרגשות ואת המוחין לגבי אותו דבר

117
00:06:34,990 --> 00:06:38,970
אז אם הזיכרון אצלו שכסף זה
,'בעיה או בריאות היא בעיה וכו

118
00:06:38,980 --> 00:06:40,950
.הוא חוסם את השפע של עצמו

119
00:06:41,340 --> 00:06:43,050
...על ידי ניקוי של זיכרונות שליליים

120
00:06:43,080 --> 00:06:45,800
,תאר לך הילד יושב לשחק
,ההורים מדברים כל הזמן

121
00:06:45,820 --> 00:06:50,050
:כל ערב אותה שיחה
"...אין לנו מספיק כסף, מאיפה נביא"

122
00:06:50,100 --> 00:06:53,070
.הילד שומע את זה, סופג את זה
.זיכרונות. -ייקח את זה איתו הלאה-

123
00:06:53,080 --> 00:06:55,980
:לוקח את זה איתו הלאה
.תמיד פרנסה היא בעיה

124
00:06:56,170 --> 00:06:58,100
:אז יש לנו ככה
- הודיה

125
00:06:58,250 --> 00:07:00,030
.קודם כול אנחנו אומרים תודה
.תודה-

126
00:07:00,290 --> 00:07:05,690
דבר שני סליחה. -נכון. -שזה קיים
.כי זה בעצם עוצר את האור מלהיכנס

127
00:07:06,180 --> 00:07:09,890
:והדבר השלישי... -הדבר השלישי
.אם אתה יודע מה זה, אתה מקבל לעתיד

128
00:07:09,960 --> 00:07:15,310
.זאת אומרת, קבלה לעתיד
.בהלכות תשובה יש: חרטה, וידוי, קבלה לעתיד

129
00:07:15,770 --> 00:07:16,810
.זה עושה את התיקון

130
00:07:17,090 --> 00:07:19,350
.זה... -והניקיון עובד לבד

131
00:07:19,530 --> 00:07:22,370
.מה? -והניקיון עובד כבר לבד
.ברור. התשובה באה לעולם-

132
00:07:22,400 --> 00:07:24,650
."כתוב: "אין דבר שעומד בפני תשובה

133
00:07:24,970 --> 00:07:28,860
?אז מה העיקרון של התשובה
.הרמח"ל אומר: עקירת הרצון

134
00:07:29,320 --> 00:07:32,470
,עקירת... אנחנו אומרים
,עקירת תפיסת העולם הזאת

135
00:07:32,480 --> 00:07:34,740
?מאיפה היא באה
.מהזיכרונות שלי

136
00:07:34,980 --> 00:07:37,940
,אז כשאני עושה תשובה
.ממילא נמחקים הזיכרונות

137
00:07:38,470 --> 00:07:41,300
?ואיך אתה יודע שזה קרה
.זה משתנה בחוץ

138
00:07:42,240 --> 00:07:44,530
,הרגש משתנה
.זה משתנה

139
00:07:44,940 --> 00:07:46,660
."אז תגיד לי: "רגע, זה לא השתנה

140
00:07:46,850 --> 00:07:49,480
.לא ניקית
.לא לקחת מספיק אחריות

141
00:07:49,490 --> 00:07:53,540
,אנשים אומרים לי: "תשמע, בסדר
.זה בתוכי, אבל זה גם אצלה

142
00:07:55,190 --> 00:07:58,250
"?מה, אתה פוטר אותה לגמרי מעונש"
,זה מצחיק, זה נכון-

143
00:07:58,270 --> 00:08:00,170
,אבל תשמע, אני גם האבא
.ואני צריך גם לחנך

144
00:08:00,510 --> 00:08:04,430
...הילדים, אין לי שום עניין
...אני לא צריך להגיד בכל זאת

145
00:08:04,440 --> 00:08:06,940
.נקודה חשובה מאוד מאוד
...אנשים יחשבו-

146
00:08:06,970 --> 00:08:11,750
יעשו... יתפללו לקב"ה, הילד ישבור
,אגרטלים בבית. -דוגמה יותר קשה

147
00:08:12,470 --> 00:08:13,250
.באים מחבלים

148
00:08:13,480 --> 00:08:17,160
מחבלים. -להרוג. מה, אז אני אשב
.עכשיו אעשה ניקוי? -כן, יהרגו אותי

149
00:08:17,680 --> 00:08:22,260
,יש ככה: אם עשיתי ניקוי כמו שצריך
.לא יקרה הדבר הזה

150
00:08:22,960 --> 00:08:27,480
אבל אם הוא כבר קורה, סימן שהמצב
.הוא לא נקי, וצריך להגיב על פי ההלכה

151
00:08:27,500 --> 00:08:29,420
.אז צריך להגיב. -בוודאי
.על פי ההלכה-

152
00:08:29,550 --> 00:08:30,370
.על פי ההלכה

153
00:08:31,080 --> 00:08:33,210
.הכול במסגרת של התורה

154
00:08:33,450 --> 00:08:35,690
."כי תראה, בתורה כתוב "ואהבת לרעך כמוך

155
00:08:36,130 --> 00:08:39,720
,אם היו מקיימים את זה כולם
?יש מקום לדיני גזל

156
00:08:40,100 --> 00:08:41,580
.לא
.לדיני רוצח? -לא-

157
00:08:41,600 --> 00:08:43,220
?מי ירצח מישהו אחר במזיד

158
00:08:43,560 --> 00:08:47,050
...אף אחד לא
...זאת אומרת, אם העולם נקי

159
00:08:47,490 --> 00:08:50,970
זה יקרה עוד מעט בעזרת השם
...כמו התמונות פה

160
00:08:51,330 --> 00:08:53,790
.אם העולם נקי, לא צריך דינים כאלה

161
00:08:53,810 --> 00:08:57,540
,אבל כשהוא לא נקי, או כשאני לא נקי
,וזה קורה

162
00:08:57,640 --> 00:09:00,020
."ודאי תגיב, "הבא להורגך השכם להורגו

163
00:09:00,320 --> 00:09:03,790
.ואז התגובה היא על פי עולם המעשה
.עולם המעשה זה הלכה

164
00:09:03,840 --> 00:09:07,020
עולם העשייה. -אני מחנך את הילד שלי
לא למשוך לי בחולצה

165
00:09:07,040 --> 00:09:09,870
.'ולהרביץ לי וכו
.בוודאי, לכבד את ההורים והכול, כן-

166
00:09:10,080 --> 00:09:12,120
.כן. תוך כדי שאני מנקה גם
.כן-

167
00:09:12,290 --> 00:09:13,930
.ודאי. זה חייב לבוא ביחד

168
00:09:15,220 --> 00:09:17,580
,עוד שאלה אחרונה
.יש גם היום הרבה בעיות חברתיות

169
00:09:17,630 --> 00:09:20,820
.אתה יודע, אנשים רואים עוולות
,או-קיי, זה אצלם, אבל עדיין

170
00:09:20,880 --> 00:09:25,040
.אתה יודע, קורים דברים פה במדינה
.יש לנו פעילות חברתית

171
00:09:25,070 --> 00:09:27,270
.אנחנו בתוך חברה

172
00:09:27,600 --> 00:09:31,370
,אתה רואה דברים לא טובים שקורים
,אתה רוצה לצאת להפגנה

173
00:09:31,610 --> 00:09:32,810
,לשנות את השלטון

174
00:09:33,110 --> 00:09:35,690
,להביע איזשהו משהו
.להיות פעיל חברתי

175
00:09:36,020 --> 00:09:38,600
,לכאורה לפי מה שאתה אומר
,אין לנו מה להיות פעילים חברתיים

176
00:09:39,250 --> 00:09:42,470
,כי אם יש איזושהי בעיה חברתית פוליטית
.היא נמצאת אצלי

177
00:09:42,890 --> 00:09:45,440
.אני כאילו צריך להיות בבית
.אין טעם לצאת להפגנה

178
00:09:45,480 --> 00:09:47,930
?אתה מאמין שהכלל הוא קובץ של פרטים

179
00:09:49,160 --> 00:09:49,790
.כן
.כן-

180
00:09:50,120 --> 00:09:52,540
?מה בפרטים האלה עושה את הכלל

181
00:09:53,150 --> 00:09:55,610
.הרגשות שלהם, המחשבות שלהם
?אתה מבין

182
00:09:55,960 --> 00:09:57,610
,כשאדם הוא אלים בראש שלו

183
00:09:57,790 --> 00:10:00,960
?'מה זה אלים ב-א
?אלים ב-א' בראש שלו, מה זה אומר

184
00:10:01,290 --> 00:10:03,510
.כשיש לו אויב, אז הוא יראה לו מה זה

185
00:10:04,030 --> 00:10:08,180
אז זה מייצר אווירה
,של אלימות בעולם, בחברה

186
00:10:08,600 --> 00:10:11,040
בעולם בכלל
.שאנשים רוצים להרוג אחד את השני

187
00:10:11,250 --> 00:10:12,710
"?תגיד: "מה, אני אחראי על זה

188
00:10:12,920 --> 00:10:15,210
,תשמע, זה בעולם שלך
.אתה אחראי על זה-

189
00:10:15,250 --> 00:10:16,290
.יש לך חלק בזה

190
00:10:16,760 --> 00:10:21,240
כי כשאתה רואה מישהו ואתה
,"...חושב עכשיו, "למה לא חיסלו אותו ולמה

191
00:10:21,320 --> 00:10:25,420
אז אתה מייצר את האנרגיה הזאת
.וזה יוצר

192
00:10:25,440 --> 00:10:30,040
לכן כתוב שבימות המשיח
?גר זאב עם כבש" וכו'. איך זה יקרה"

193
00:10:30,170 --> 00:10:32,430
?"איך זה יקרה בדיוק ש"גר זאב עם כבש

194
00:10:32,770 --> 00:10:34,850
...איך שני הדברים הכי שאחד רוצה לאכול
?איך-

195
00:10:35,220 --> 00:10:36,730
.איך? כשיהיה שלום בתוכנו

196
00:10:37,980 --> 00:10:40,560
,כשיהיה שלום. פעם באו לרבי שמעון
."אמרו לו: "יש בצורת

197
00:10:41,090 --> 00:10:44,730
:אז הוא לקח אחריות על עצמו, אמר
,"אני לא עשיתי את הייחוד למעלה כמו שצריך"

198
00:10:45,170 --> 00:10:47,330
.אז הוא התחיל לעשות בעצמו כמו שצריך

199
00:10:47,670 --> 00:10:49,050
,יש לנו מלא סיפורים על זה

200
00:10:49,670 --> 00:10:52,150
,שבעצם צדיקים לקחו על עצמם את הכול

201
00:10:52,170 --> 00:10:57,350
כי הם מבינים שאין הפרש
.בין הכלל לפרט

202
00:10:57,770 --> 00:11:00,740
.וזה כתוב בפירוש: עולם גדול, עולם קטן

203
00:11:00,770 --> 00:11:03,580
,שהעולם זה העולם הגדול
.והאדם זה עולם הקטן

204
00:11:03,600 --> 00:11:04,890
?מה פירוש עולם קטן

205
00:11:05,310 --> 00:11:08,010
.כולם בתוכו
.הכול נמצא בתוכי

206
00:11:08,340 --> 00:11:10,500
,אני יודע, זה נשמע מאוד קיצוני לאנשים

207
00:11:10,640 --> 00:11:13,230
.אבל זה משחרר אותך לגמרי
,זה מאוד קיצוני-

208
00:11:13,260 --> 00:11:17,050
אם לצורך העניין, בן אדם
,רואה חדשות או קורא עיתון

209
00:11:17,070 --> 00:11:21,700
,ורואה על דאע"ש... -לא דאע"ש
.'רואה איזו עוולה בבית חולים 'הדסה

210
00:11:21,730 --> 00:11:26,160
.למה? להפך, זה אני עוד יכולה להבין
עוולות קטנות אני יכולה עוד להזדהות

211
00:11:26,170 --> 00:11:27,930
."או להגיד: "או-קיי, אני גם קצת כזה

212
00:11:28,150 --> 00:11:30,120
?אבל דאע"ש? עריפת ראשים

213
00:11:30,700 --> 00:11:34,480
.יש בנו שמץ מינהו של כעס
איך קוראים למישהו בממשלה-

214
00:11:34,490 --> 00:11:36,540
...שעושה כל הזמן
.אומרים שהוא עורף ראשים

215
00:11:37,320 --> 00:11:38,890
?ככה חיים אנשים, את מבינה

216
00:11:39,100 --> 00:11:42,390
ביום-יום במשרדים עם עניבות
,ומחייכם אחד לשני

217
00:11:42,530 --> 00:11:43,790
.ועורפים אחד לשני את הראש

218
00:11:44,220 --> 00:11:47,470
עכשיו, זה נשמע מאוד קיצוני
.לאנשים מה שאני אומר, אבל זו המציאות

219
00:11:48,130 --> 00:11:50,160
.המציאות היא כוחנית מאוד

220
00:11:50,550 --> 00:11:52,190
.נלחמים כל הזמן אחד בשני

221
00:11:52,550 --> 00:11:55,410
- זה מייצר, זה בתוכי
.אז אני רואה את זה בחוץ

222
00:11:55,660 --> 00:11:58,850
זאת אומרת שאם מספיק אנשים
?ייקחו אחריות, המצב החברתי יהיה שונה

223
00:11:58,990 --> 00:12:01,610
,לגמרי. אני חושב, יש לי אופוריה כזו

224
00:12:01,630 --> 00:12:04,390
.עכשיו אני אומר דמיונות שלי
.כל מה שאני אומר לכם כתוב, דרך אגב

225
00:12:04,840 --> 00:12:06,270
,אני אומר עכשיו דמיון שלי

226
00:12:06,280 --> 00:12:09,340
?ואיך אומרים
?בעברית Wish for thinking

227
00:12:10,170 --> 00:12:14,660
שאני מייחל שכך יהיה, שעשרה אחוזים
.מהאנשים יעשו את זה. מספיק

228
00:12:15,860 --> 00:12:20,110
,עשרה אחוזים מהאנשים יעשו את זה
.לדעתי אנחנו במצב אחר לגמרי

229
00:12:20,270 --> 00:12:21,440
אני רוצה לסיים פה

230
00:12:21,490 --> 00:12:23,930
את הפינה הזו הספציפית באופטימיות כזו

231
00:12:23,960 --> 00:12:25,610
,שאם אנחנו נעשה את העבודה הפנימית

232
00:12:25,950 --> 00:12:28,160
,משמע, ניקח אחריות, נבקש סליחה

233
00:12:28,310 --> 00:12:30,900
.נבין שהכול אצלנו, -ננקה
,ננקה את זה-

234
00:12:31,170 --> 00:12:33,620
.נבקש סליחה
,הניקוי כבר יצא באופן טבעי

235
00:12:33,900 --> 00:12:36,680
,והעולם הפנימי שלנו לאט לאט יזדכך

236
00:12:36,780 --> 00:12:40,210
וגם המציאות מולנו תזדכך כמובן
.באופן טבעי. -בעזרת השם

237
00:12:40,400 --> 00:12:42,510
.זה היה נהדר
.תודה רבה, כבוד הרב

238
00:12:42,580 --> 00:12:46,820
,תודה רבה. אם אתם רוצים לראות עוד פרטים
,'אתם יכולים להיכנס לאתר 'בסוד הדברים

239
00:12:46,830 --> 00:12:50,460
'יש שם באנר על 'עין הבדולח
.ולהעמיק בנושא

240
00:12:50,580 --> 00:12:53,170
תודה רבה. -אנחנו ניפגש בקרוב
.כולנו, בלי נדר

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.9 (95 מדרגים)