הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - רבי יהודה לייב הלוי אשלג, בעל הסולם

הרב הרצל חודר

מי היה "בעל הסולם"? מדוע זכה להיות גדול בתורה וענק בלימוד? הרב הרצל חודר בקצע קצר על רבי יהודה לייב הלוי אשלג - בעל פירוש "הסולם" על הזוהר הקדוש