הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת וישלח - ויאבק איש

הרב הרצל חודר

קשה לך לקיים את כל המצוות? קח לפחות מצווה אחת, ואותה תעשה בשלמות ובקביעות. הרב הרצל חודר בהרצאה חשובה על מסירות נפש בקיום מצוות