הרב חגי צדוק

הרב חגי צדוק - לך א-לי תשוקתי

הרב חגי צדוק

כיצד צריכים אנו להבין את מציאות בורא העולם? כיצד אנו מתארים את הקב"ה וכיצד לא, ומדוע. לפנינו הבסיס החשוב שחייב כל יהודי לדעת