הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - אתה יכול להשתנות

הרב יוסף בן פורת

האם אתה מוביל או מובל? דע, כי יש לך את הכוח לשנות ולהשתנות, רק אל תשכח את השכל מאחור. הרב יוסף בן פורת על חיים במודעות של רווח מול הפסד