x
הרב יובל הכהן אשרוב

עין הבדולח: זוגיות - פרק 4

הרב יובל הכהן אשרוב

"הבעיה בשלום בית שלנו היא פשוט שהיא לא רואה את עצמה"  "לא יעזור כלום כי הוא פשוט לא מוכן להשתנות!"  אילו מפתחות וכלים יש לנו כדי להתמודד עם האתגרים השונים של הזוגיות? 

לפרטים נוספים על  שיטת 'עין הבדולח', הדרך מהמקורות לשנות את המציאות סביבנו להפוך את העולם הפנימי שלנו, לפרטים על השיטה לחץ כאן או צלצל ל:072-3201000.   לשיעורים מרתקים נוספים של הרב יובל הכהן אשרוב כנסו לאתר בסוד הדברים**

על שיטת עין הבדולח של הרב אשרוב לחץ כאן או צלצל 072-3201000. לשיעורים מרתקים נוספים של הרב יובל הכהן אשרוב כנסו לאתר בסוד הדברים

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,390 --> 00:00:13,320
.חבל שאת לא מבינה על מה אני מדבר

2
00:00:13,380 --> 00:00:14,680
.לא, חבל שאתה לא מבין על מה אני מדברת

3
00:00:14,690 --> 00:00:16,990
לא, כי אם היית קצת מקשיבה
,ומבינה את הדעה שלי

4
00:00:17,230 --> 00:00:18,990
.היית יכולה להבין שאת פשוט טועה

5
00:00:19,150 --> 00:00:21,160
...אנחנו לא חייבים להסכים על כל דבר, זה לא

6
00:00:21,170 --> 00:00:22,500
.אבל פה את חייבת להסכים איתי

7
00:00:23,670 --> 00:00:24,970
,אז זהו, זה בדיוק העניין

8
00:00:25,010 --> 00:00:26,460
.אני לא חייבת להסכים איתך

9
00:00:26,770 --> 00:00:28,680
,זה לא נכון, לא הבנת

10
00:00:28,690 --> 00:00:30,570
.'לא הבנת את 'עין הבדולח
.לא, את הבנת-

11
00:00:31,010 --> 00:00:33,080
אתה יודע מה? -אם אני
.לא הבנתי, זה אומר שגם את לא הבנת

12
00:00:33,220 --> 00:00:35,290
צודק, בוא נדבר עם הרב
.יובל הכוהן אשרוב

13
00:00:35,300 --> 00:00:36,660
.כבוד הרב, אשתי לא מבינה כלום

14
00:00:39,760 --> 00:00:42,930
.אני הבנתי את הסיפור והיא לא מבינה
...כן, כן-

15
00:00:43,850 --> 00:00:47,220
,טוב, זו בעיה בהרבה בתים
,לא רק בארץ

16
00:00:47,580 --> 00:00:51,650
,בכל העולם כולו. -לא, אבל באמת
,עין הבדולח' זה משהו שנגיד בתוך בית'

17
00:00:51,720 --> 00:00:56,050
זה משהו שזוג צריך ללמוד
?...או רק אחד יכול ללמוד או

18
00:00:56,690 --> 00:00:59,720
האמת, מספיק אחד
.כי השני נמצא בתוכו

19
00:01:00,660 --> 00:01:02,520
?כמה גירושין יש היום, אתם יודעים

20
00:01:03,210 --> 00:01:06,980
המון. -25 אחוז מתגרשים
,בשנה הראשונה שמתחתנים

21
00:01:07,170 --> 00:01:09,470
.ובכולל זה 45 אחוז

22
00:01:09,780 --> 00:01:11,650
.אחד משני זוגות היום... -70

23
00:01:12,610 --> 00:01:15,370
.לא, 45 אחוז ביחד. -הכול ביחד

24
00:01:15,390 --> 00:01:17,450
...ארבעים וחמישה אחוז כל ה
.אחד משני זוגות מתגרשים-

25
00:01:17,640 --> 00:01:23,890
.מה הסיבה? ויכוחים לא נגמרים לעולם
.הם לא ייגמרו לעולם גם כן

26
00:01:24,380 --> 00:01:26,970
.כי כל אחד צודק ומאשים את השני

27
00:01:27,290 --> 00:01:28,830
?ממה זה נובע
.ממה שחז"ל אמרו

28
00:01:28,880 --> 00:01:31,350
,חז"ל אמרו פשוט, אמרו פסוק אחד, משפט אחד

29
00:01:31,370 --> 00:01:33,870
.שאם נבין אותו נתעורר קצת
:אמרו

30
00:01:34,310 --> 00:01:36,330
."אין אדם רואה נגעי עצמו"

31
00:01:36,690 --> 00:01:39,250
,אדם לא מסוגל לראות מה לא בסדר אצלו

32
00:01:39,330 --> 00:01:42,320
כי אם הוא יראה מה לא בסדר אצלו
,ויודה בזה לפני אשתו

33
00:01:42,360 --> 00:01:43,840
,בכלל רחמנא לצלן

34
00:01:44,350 --> 00:01:47,590
?אז מה אתה
?אתה טיפש? אתה לא יודע מה אתה אומר

35
00:01:47,930 --> 00:01:51,290
,אז הוא לא רואה את נגעי עצמו
.אבל את נגעי אשתו הוא רואה בגדול

36
00:01:51,960 --> 00:01:53,330
.רואה בגדול על מסך גדול

37
00:01:53,340 --> 00:01:58,370
זה מה שהוא רואה, אתה מבין? לא אמרו שהוא
כאילו במזיד עושה בכוונה לא לראות

38
00:01:58,660 --> 00:02:00,670
,ולהאשים אותה
.זו המציאות

39
00:02:01,310 --> 00:02:02,900
.אדם לא רואה את נגעי עצמו

40
00:02:03,180 --> 00:02:06,530
?מה 'עין הבדולח' עושה
.אומר: שמע, קח אחריות על הכול

41
00:02:07,270 --> 00:02:09,820
,אם אשתך מעצבנת אותך
- הילדים מעצבנים, לא משנה מי

42
00:02:09,890 --> 00:02:10,820
.זה אצלך

43
00:02:11,340 --> 00:02:15,000
,אם היית מנקה אצלך
.מיד ההתנהגות של השני משתנה

44
00:02:15,460 --> 00:02:17,980
,תראו, אפשר להאמין לי, אפשר לא
.אבל הכי טוב לעשות

45
00:02:18,160 --> 00:02:21,330
.לבדוק את זה
?אבל זה לא מייצר רגשות אשמה-

46
00:02:21,660 --> 00:02:24,210
,אני אשמה בזה, אני אשמה בזה"
,אני אשמה בריבים שלנו

47
00:02:24,220 --> 00:02:26,200
,אני אשמה בחינוך הילדים שלנו"
."אני אשמה בכול

48
00:02:26,230 --> 00:02:28,090
.אני אסתובב עם איזה שק אשמה

49
00:02:28,100 --> 00:02:30,580
,אני בסוף אכנס למיטה
,אשים את הראש מתחת לשמיכה

50
00:02:30,590 --> 00:02:35,110
ואני אגיד: "עדיף שאני לא אזוז, כי אני
,נוראית". -נכון, זה מקום שאפשר להגיע אליו

51
00:02:35,120 --> 00:02:36,640
,וזה לא נכון להגיע לשם

52
00:02:37,090 --> 00:02:39,310
.שאדם עכשיו מאשים את עצמו
.לא

53
00:02:39,480 --> 00:02:41,410
.הרעיון הוא לקחת אחריות

54
00:02:41,820 --> 00:02:44,520
.זה כבר קיים
.זה התולדות

55
00:02:44,530 --> 00:02:47,810
.מה שקורה שם זה התולדות של מה שאני כבר

56
00:02:47,820 --> 00:02:52,030
.אני כבר ככה, אז בוא נשנה את זה
זו צריכה להיות שמחה עצומה

57
00:02:52,250 --> 00:02:55,390
:שיש פה איזו שיטה שאתה אומר
וואלה, אני יכול לשנות בפנים דברים"

58
00:02:55,890 --> 00:02:59,360
,וכל המערכת משתנה"
."כל האינטראקציה בבית משתנה

59
00:02:59,760 --> 00:03:04,630
זוגות שהיו ממש לפני גירושין, למדו את זה
,בפשטות, לא נכנסו אפילו לעומק

60
00:03:05,040 --> 00:03:08,370
- התחילו רק לשנות את הראייה
.ניצלו מהרבנות

61
00:03:09,170 --> 00:03:10,720
?למה
.כי זו לא היא אשמה

62
00:03:11,260 --> 00:03:14,640
גם בגן עדן היא לא הייתה אשמה
,והנחש לא היה אשם

63
00:03:14,670 --> 00:03:17,420
.כל אחד אחראי על מה שהוא עושה

64
00:03:17,560 --> 00:03:21,610
וכל אחד יכול לעשות את זה? חוץ מאותם
:שלושה דברים שהזכרנו בתוכניות הקודמות

65
00:03:21,620 --> 00:03:27,380
,של הלקחת אחריות ולנקות ולבקש סליחה
,ואחר כך גם כן לבקש ניקוי ולנקות את הדברים

66
00:03:27,620 --> 00:03:31,290
?לא צריך עוד איזה כללים שחייבים שיהיו לי
?אני חייב להיות יהודי בשביל זה

67
00:03:31,880 --> 00:03:33,860
?אני צריך להאמין בקב"ה בשביל זה

68
00:03:34,550 --> 00:03:37,390
...אתה צריך להאמין רק ב
,בוא נגיד שני דברים

69
00:03:38,220 --> 00:03:40,060
.א', שיש בורא לעולם

70
00:03:40,490 --> 00:03:43,430
,וזה אין לי בעיה עם כל הגלובוס
כי נוצרים מאמינים שיש בורא לעולם

71
00:03:43,470 --> 00:03:47,110
...ומוסלמים, אולם זה לא אותו
...רוב האנשים מאמינים שיש איזה מקור-

72
00:03:47,120 --> 00:03:51,310
בורא לעולם. הדבר השני
'שהוא תנאי ל'עין הבדולח

73
00:03:51,890 --> 00:03:55,810
,שיש השגחה פרטית
.שלא קורה לי שום דבר במקרה

74
00:03:55,820 --> 00:03:57,550
...הו, זה
?מה-

75
00:03:57,630 --> 00:04:00,750
.זה דבר שלא כולם מסכימים עליו

76
00:04:00,830 --> 00:04:06,120
שמסכימים שכל דבר שקורה לי על המילימטר
.הוא מדויק ולא קרה שום דבר במקרה

77
00:04:06,130 --> 00:04:09,510
.זה לא דבר שאני חושב שכולם חושבים ככה
.נכון, לא כולם חיים ככה-

78
00:04:09,830 --> 00:04:12,890
,בוא נגיד, לא כולם מבינים את זה
.מאמינים בזה, אבל בטח לא חיים ככה

79
00:04:13,280 --> 00:04:17,430
,'אם אתה מתחיל לחיות את 'עין הבדולח
.אתה פשוט רואה את זה שזה ככה

80
00:04:17,920 --> 00:04:21,770
מביאים לך מול העיניים בדיוק מה
.שאתה צריך בשביל לנקות בפנים

81
00:04:21,790 --> 00:04:24,470
.עד עדי כך זה מדויק
.עד כדי כך, עד אלפית המילימטר-

82
00:04:24,480 --> 00:04:26,830
?אז למה אני אקח אחריות
...אני לא אשם, זה כתוב לי, זה

83
00:04:26,870 --> 00:04:30,570
...אתה לא אשם, אתה
.הרי זה המסך של מה שיש לך בפנים

84
00:04:31,030 --> 00:04:32,880
.מה שקורה בחוץ זה מה שיש לך בפנים

85
00:04:33,360 --> 00:04:36,640
,אתה לא עכשיו אשם או לא אשם
.זה מה שיש, זאת המציאות

86
00:04:36,700 --> 00:04:39,070
איך אתה בוחר להגיב. -אז יש
...כי כתבו לי את זה, זה לא קשור לזה, זה

87
00:04:39,490 --> 00:04:43,510
.זה בכל מקרה יהיה כי זה כתוב שזה יהיה
.לא, אפשר למחוק-

88
00:04:43,780 --> 00:04:46,090
.אפשר לעשות תשובה
.זו לא גזירה. -לנקות-

89
00:04:46,110 --> 00:04:51,320
לא, אפשר להשתנות. זו הבשורה
.העיקרית של 'עין הבדולח', אתה יכול לשנות

90
00:04:51,680 --> 00:04:54,740
,אמרתי בתור בדיחה באחד השיעורים
?מה זה אחריות באנגלית

91
00:04:55,420 --> 00:04:56,600
responsibility

92
00:04:56,690 --> 00:04:59,730
?responsibility מה זה
,היכולת להגיב

93
00:05:00,460 --> 00:05:01,510
.responsibility זה

94
00:05:01,520 --> 00:05:04,310
?ומה הטעות? איך אומרים באנגלית
mistake-

95
00:05:04,390 --> 00:05:06,110
mistake
.לקחת לא נכון

96
00:05:06,140 --> 00:05:07,920
,זה לקחת take

97
00:05:07,930 --> 00:05:11,170
,לקחת לא נכון את המציאות - mistake
.לתפוס לא נכון את מה שקורה איתי

98
00:05:11,250 --> 00:05:14,890
,אבל אני רוצה לחזור לעניין של ההשגחה
.השגחה פרטית

99
00:05:15,530 --> 00:05:16,970
?לכולם יש השגחה פרטית

100
00:05:17,480 --> 00:05:20,240
.בואי נגיד, יש דרגות של השגחה פרטית

101
00:05:20,260 --> 00:05:23,350
לעובדי ה' זה הרבה יותר מדויק
.'לצורך עבודת ה

102
00:05:23,810 --> 00:05:26,900
אבל פעם שאלו את הבעל שם טוב
?עליו השלום: מה זו השגחה פרטית

103
00:05:27,310 --> 00:05:29,220
.אז הוא הראה להם עלה נושר מעץ

104
00:05:29,550 --> 00:05:31,250
."אמר: "בואו, נרדוף אחרי העלה הזה

105
00:05:31,270 --> 00:05:35,480
רדפו, נכנסו ליער, ראו שהוא נוחת
.על איזושהי חיה פצועה

106
00:05:36,000 --> 00:05:39,260
הוא אמר: "תדעו לכם, החיה הזו
,נפצעה והיא לא יכולה לזוז, קר לה

107
00:05:39,530 --> 00:05:42,460
,היא צעקה לקב"ה"
."אז הוא הוריד עלה וכיסה אותה

108
00:05:42,830 --> 00:05:44,090
."הוא אמר: "זו השגחה פרטית

109
00:05:44,740 --> 00:05:46,950
,אז יש השגחה פרטית על תולעת ביער

110
00:05:47,580 --> 00:05:50,680
,על כל כבשה שיהיה לה את העשב שלה
.הכול יש השגחה פרטית

111
00:05:50,700 --> 00:05:52,190
.אוי ואבוי לחשוב אחרת

112
00:05:52,340 --> 00:05:54,220
,זאת אומרת, כל סיטואציה שקורית

113
00:05:54,240 --> 00:05:59,340
היא בהשגחה פרטית בשבילי, בשביל
שאני אראה משהו... -שאני אלמד שיעור

114
00:05:59,720 --> 00:06:03,750
ואתקן. אם לא, סתם בזבזתי
.את החיים שלי באותו רגע

115
00:06:04,230 --> 00:06:09,630
:אם לא הבנתי את השיעור פה, והשיעור הוא
.אני צריך לתקן, בשביל זה באתי לעולם

116
00:06:09,640 --> 00:06:12,440
,יש לי מצבור של זיכרונות ופסולת בפנים

117
00:06:13,360 --> 00:06:17,350
.ובאתי לעולם לנקות את זה ולהתחבר
,אז התגובה היא עדיין הבחירה שלנו-

118
00:06:17,370 --> 00:06:20,960
,אבל הסיטואציה היא קיימת
.היא אמורה הייתה להיות

119
00:06:21,140 --> 00:06:25,510
היא אמורה להיות כל עוד שיש בתוכך
.את הדברים שצריכים תיקון, בוודאי

120
00:06:25,890 --> 00:06:31,170
אז אם נתקן את הזיכרונות, זאת אומרת
שאני יכולה לשנות את הסיטואציות העתידיות

121
00:06:31,320 --> 00:06:33,150
.שכבר כתובות לי
.בוודאי, בוודאי-

122
00:06:33,210 --> 00:06:36,160
."הכול צפוי והרשות נתונה"

123
00:06:36,170 --> 00:06:38,440
?למה היא נתונה
.הרשות נתונה לשנות

124
00:06:39,320 --> 00:06:42,170
לשנות. -אז עכשיו אני סוף סוף
.מבין מה זה המשפט הזה

125
00:06:42,180 --> 00:06:44,950
זו המפכה. -שמע, כל הזמן שאומרים
:לי את המשפט הסותר הזה

126
00:06:45,200 --> 00:06:47,870
."הכול צפוי והרשות נתונה"
?אז אם צפוי, איך היא נתונה

127
00:06:48,060 --> 00:06:51,180
.וכל פעם לא הבנתי. הנה עכשיו
?איך המקובלים ראו את התיקון שלנו-

128
00:06:51,200 --> 00:06:54,370
,ראו, בוא נגיד אנלוגיה לסרט

129
00:06:54,870 --> 00:06:58,100
.הסרט כבר במחשב
.התמונות הולכות להיות מוקרנות

130
00:06:58,110 --> 00:06:59,840
.כבר יודעים אילו תמונות יהיו שם

131
00:07:00,390 --> 00:07:04,800
אז כל סיטואציה בחיים שלנו היא עוד
.תמונה מ'הסרט' שלנו, במירכאות

132
00:07:05,150 --> 00:07:08,690
,שעכשיו, איך שאני מגיב בתוך התמונה
,אני כאילו עורך כמו עורך וידיאו

133
00:07:08,710 --> 00:07:12,430
אני עורך עכשיו את התמונה
.והיא חוזרת לקובץ שונה

134
00:07:12,450 --> 00:07:15,770
או לא, מי שהוא לא מודע, מי שלא
.עושה 'עין הבדולח', היא תחזור אותו דבר

135
00:07:16,070 --> 00:07:18,190
.אז היא תחזור לו אלף פעמים אותה תמונה

136
00:07:18,480 --> 00:07:21,270
,אבל אם הוא עושה שינוי מודע
.היא לא חוזרת

137
00:07:21,800 --> 00:07:25,530
,קרה לך פעם שיחסים עם מישהו
- שהבנת משהו, עשית איזה שינוי

138
00:07:25,730 --> 00:07:27,750
.פתאום השתנה הכול? -כן
.הרבה זמן-

139
00:07:28,100 --> 00:07:31,180
.למה? שינית משהו בתוכך, לא בו

140
00:07:32,060 --> 00:07:34,750
,משהו בך השתנה כלפי אותו בן אדם

141
00:07:35,090 --> 00:07:37,770
או הגעת לאיזו תובנה ליחסים שלך עם אשתך

142
00:07:37,940 --> 00:07:39,210
- או יחסים שלך בעבודה

143
00:07:39,580 --> 00:07:42,050
,פק', זה משתנה לך'
.אתה רואה את המציאות אחרת

144
00:07:42,060 --> 00:07:45,540
?הדברים קורים אחרת, למה
.כי הכול זה מראות

145
00:07:45,550 --> 00:07:49,990
אז אני מתחבר לקטע הזוגי, אני מתחבר
לקטע החברתי שאם אתה משנה אצלך

146
00:07:50,000 --> 00:07:51,700
.אתה תראה כבר מיד תוצאות קרובות

147
00:07:51,710 --> 00:07:55,110
,אבל לשנות עולם, לשנות חברה
,לשנות פוליטיקה

148
00:07:55,130 --> 00:07:58,300
?לשנות... -זה לא קצת יומרני
זה קצת נראה לי "איך אני-

149
00:07:58,580 --> 00:08:02,680
"...בתוך הניקוי שלי עכשיו"
.ישפיע על ביבי-

150
00:08:03,220 --> 00:08:05,540
,לא יודע אם ישפיע על ביבי
.אבל באמת יוריד את החיזבאללה

151
00:08:05,910 --> 00:08:08,370
,האמת, זה נשמע הזוי לגמרי

152
00:08:08,710 --> 00:08:12,540
 דמיוני לחלוטין שאדם אחד
.יכול להשפיע על מציאות כולה

153
00:08:12,560 --> 00:08:14,760
?אבל מה לעשות שחז"ל ככה אמרו

154
00:08:15,140 --> 00:08:19,150
המלבי"ם, האר"י ז"ל, הרמח"ל
.אמרו האדם עולם קטן

155
00:08:19,650 --> 00:08:22,430
 תקשיב לי, לוקחים את זה ברצינות
,את האמרות האלה של חז"ל

156
00:08:22,450 --> 00:08:23,920
,וכדאי שניקח אותן ברצינות

157
00:08:24,410 --> 00:08:28,990
:יש באדם את כל הבריאה כולה
,כל הכוכבים, כל בני האדם

158
00:08:29,070 --> 00:08:30,570
.כל... הכול נמצא אצלי

159
00:08:31,150 --> 00:08:35,480
,אז המלבי"ם אומר שכשאני עושה תנועה
.אני משפיע על כל המציאות כולה

160
00:08:35,810 --> 00:08:39,340
,רגע, הפיזיקאים לא מצאו את זה
?תורת השדות המורחבים של אייזנברג

161
00:08:39,680 --> 00:08:42,150
...שאני מזיז אצבע, אז המרחק מפה לירח

162
00:08:42,160 --> 00:08:46,560
או איזה משק כנפיים של פרפר
.משנה את כל השדה האלקטרומגנטי 

163
00:08:46,830 --> 00:08:48,600
.נו, הגיעו לזה כבר בפיזיקה

164
00:08:48,800 --> 00:08:54,680
 אז זה שאני עכשיו אומר משהו טוב, או חס ושלום
.לשון הרע, זה משנה משהו ביקום? בוודאי

165
00:08:55,390 --> 00:08:58,490
,אז אם אדם הוא מספיק חזק
הוא כולל בתוכו את כולם

166
00:08:58,560 --> 00:09:01,680
.והוא מספיק חזק - פשיטא שהוא יכול לשנות

167
00:09:02,120 --> 00:09:04,450
,תראו, זה נשמע יומרני, נכון

168
00:09:04,760 --> 00:09:08,190
.אבל קטן אתה בעינך
?איך אמר שמואל לשאול המלך

169
00:09:08,430 --> 00:09:10,360
.שאול לא האמין שהוא יביא את הגאולה

170
00:09:10,610 --> 00:09:13,570
,אמר: בעיניך אתה קטן
.אבל בעיני ה' אתה גדול מאוד

171
00:09:13,780 --> 00:09:15,920
.כל יהודי זה דבר גדול, ענק
.עצום-

172
00:09:16,140 --> 00:09:20,930
,ענק. -כשהכרתי את עדן ממש בהתחלה
.היא הלכה להפגנה נגד פרוות של בעלי חיים

173
00:09:21,700 --> 00:09:25,750
,יש אנשים שלוקחים את הפרוות
.משתמשים בהן והורגים ככה בעלי חיים

174
00:09:26,010 --> 00:09:28,680
.ככה, על הרקע הזה הכרתי אותה

175
00:09:28,920 --> 00:09:31,170
,והיא הלכה להפגנה ודיברה
...ואני זוכר שזה היה נורא

176
00:09:31,420 --> 00:09:34,510
 והיא אפילו התרגשה ואפילו בכתה
.על איך עושים ככה לחיות

177
00:09:34,580 --> 00:09:38,700
 הייתי צריכה לדבר ושידרו סרטון
,על איך עושים פרוות, זה באמת מזעזע

178
00:09:38,720 --> 00:09:40,190
.והתחלתי לבכות
.ככה הכרתי אותה-

179
00:09:40,440 --> 00:09:44,530
עכשיו אני אומר, בואו ניקח את הסיטואציה
.הזאת, נקפיץ אותה לעולמנו, לעכשיו

180
00:09:45,310 --> 00:09:48,520
,'אנחנו מכירים את 'עין הבדולח
.למדנו כבר כמה שיעורים קטנים

181
00:09:48,820 --> 00:09:52,150
.ויש כמובן... זה כמובן על קצה המזלג
את כל השיטה אפשר למצוא כמובן

182
00:09:52,320 --> 00:09:58,260
'בצורה מפורטת בקלטות וכו
,ו'בסוד הדברים' באתר האינטרנט 

183
00:09:58,270 --> 00:10:01,240
,אבל מעבר לזה, בקצת שלמדנו כאן עכשיו

184
00:10:01,620 --> 00:10:04,610
אם לוקחים את הסיטואציה הזאת
,'ואנחנו רוצים לפעול ב'עין הבדולח

185
00:10:04,960 --> 00:10:09,580
...מה אדם שנגד הריגת בעלי חיים עושה
.נגד הריגה בכלל-

186
00:10:10,180 --> 00:10:14,470
הרב קוק ב'חזון הצמחונות' אומר שזה
,שאנחנו היום אוכלים בשר

187
00:10:15,050 --> 00:10:17,610
...זה פשוט בגלל ירידה רוחנית של כל

188
00:10:17,630 --> 00:10:20,860
אחרי חטא המבול הייתה ירידה רוחנית
.והתחילו לאכול חיות

189
00:10:21,520 --> 00:10:26,400
וזה בסדר. בזמן שאנחנו בירידה רוחנית
,יש קורבנות, יש בית מקדש

190
00:10:26,410 --> 00:10:27,380
.זה בסדר גמור

191
00:10:27,820 --> 00:10:32,830
 אבל רבנו בחיי גם כן אומר
,שכשהאנושות תתחיל לעלות יפסיקו לפגוע בחיות

192
00:10:32,840 --> 00:10:34,230
.יפסיקו לאכול בעלי חיים

193
00:10:34,700 --> 00:10:38,190
,וגם אם העלית את הנושא הזה
.זה מאוד חשוב איזה רגש עלה

194
00:10:38,570 --> 00:10:41,550
 ?זאת אומרת, מה עלה לי
...רגש של עצב, רגש של כאב, רגש

195
00:10:41,880 --> 00:10:43,660
...זה מאוד משמעותי איזה רגש עולה לצורך

196
00:10:43,680 --> 00:10:45,920
.אני אתן לכם סיפור קצת הפוך

197
00:10:47,270 --> 00:10:50,290
 ,כשהייתי מלמד רפואה סינית
באה אליי פעם בחורה

198
00:10:50,880 --> 00:10:55,040
 שהיא הייתה ידועה בתור עושה הפגנות
.נגד ניסויים בעכברים

199
00:10:55,760 --> 00:10:57,160
?בעכברים
.בעכברים-

200
00:10:57,260 --> 00:11:00,930
?כן. למה דווקא על עכבר
?למה הורגים עכברים בשביל ניסויים

201
00:11:01,520 --> 00:11:04,830
 אז היא הייתה... טוב, לא נעים לי
,להגיד את זה פה

202
00:11:04,840 --> 00:11:08,410
.אבל היא הייתה בהיריון והיא רצתה הפלה

203
00:11:08,680 --> 00:11:13,090
היא אמרה לי: "יש לך איזו שיטה
"?להפיל את זה בדרך טבעית

204
00:11:13,380 --> 00:11:17,560
...כלומר, לא להרוג עכבר, אבל את העובר
.חס ושלום-

205
00:11:17,650 --> 00:11:20,050
.אז מה שהיא אמרה זה נכון

206
00:11:20,350 --> 00:11:23,970
?באיזה מוחין אתה עובד? מה הרגש
?מאיפה אתה בא

207
00:11:23,980 --> 00:11:27,660
למה אתה בא? אתה באמת רוצה לשמור
?על העכברים ועל הילד שלך לא

208
00:11:28,040 --> 00:11:30,850
?אז למה אתה עושה את זה
?בשביל כבוד? או אולי בשביל שו-אוף

209
00:11:30,900 --> 00:11:33,970
?...כל מיני דברים. מה
.אז הכול בסוף בפנים

210
00:11:34,150 --> 00:11:35,800
.הכול בעולם הפנימי של הבן אדם

211
00:11:35,860 --> 00:11:42,280
 ,ועכשיו אני רוצה לשאול אם, לצורך העניין
,פתאום אני רואה משהו טוב בחוץ

212
00:11:42,440 --> 00:11:45,460
.או-קיי? דיברנו רק על דברים שליליים
.את רואה את בעלך פתאום. -נגיד-

213
00:11:46,990 --> 00:11:49,150
 ,ואת לא יודעת איזה טוב נפל
?אז מה את עושה

214
00:11:49,170 --> 00:11:51,660
?אז סימן ש... -מה זכיתי? מה זכיתי
.זיככת משהו-

215
00:11:52,540 --> 00:11:56,390
לא, אבל באמת כשאני רואה
,סיטואציה בחוץ של דברים טובים

216
00:11:56,400 --> 00:11:58,760
...זה גם קיים ב
?לא, את לא רואה דברים טובים. -למה-

217
00:11:58,850 --> 00:12:01,570
.זה מעורר בך דברים טובים
.אה, או-קיי-

218
00:12:01,660 --> 00:12:06,500
,אחד אחר... למשל, אני נכנס לשטיבלך
,רואה מניין מתפללים בדבקות

219
00:12:06,560 --> 00:12:09,620
 ...זה עושה לי ממש
:אחד אחר יראה דבר כזה, יגיד

220
00:12:09,630 --> 00:12:11,250
"?הדוסים האלה למי הם מדברים"

221
00:12:12,090 --> 00:12:14,680
,מה זה מעורר אצלך
.זה הטוב או לא טוב

222
00:12:14,700 --> 00:12:16,610
,או-קיי, ואם זה עורר בי משהו טוב

223
00:12:16,620 --> 00:12:17,730
?זה אומר שקיים בי
,אז יש בך משהו טוב-

224
00:12:17,740 --> 00:12:19,880
...יש בך
.התחלת לנקות-

225
00:12:19,900 --> 00:12:21,780
.בחרת בחירות נכונות והתחלת לנקות

226
00:12:22,000 --> 00:12:24,190
אנחנו חייבים לסכם את עניין
ולהגיש עוד לפינה הבאה

227
00:12:24,430 --> 00:12:26,190
,שתגיע בקרוב, אבל בואו נסכם

228
00:12:26,420 --> 00:12:29,320
,שכבר הכול קיים בתוכנו
לקחנו אחריות, ניקינו

229
00:12:29,610 --> 00:12:32,340
,וראינו באמת שבאמת אין בחוץ

230
00:12:32,430 --> 00:12:35,970
,גם הגדול, גם הכללי, גם החברתי
,בוודאי הזוגי

231
00:12:36,570 --> 00:12:40,350
 ,לא קשור לאישה, לא קשור לממשלה
,לא קשור לפוליטיקה

232
00:12:40,400 --> 00:12:43,600
זה הכול בתוכנו וכל אחד
.צריך לנקות משהו אחר

233
00:12:44,450 --> 00:12:47,140
,לגבי האוכל ובכלל בשר וכל מה שהזכרנו

234
00:12:47,470 --> 00:12:48,970
.נדבר בפינות הבאות

235
00:12:49,000 --> 00:12:51,090
,תודה רבה לכם שהייתם איתנו
,תודה רבה לכבוד הרב

236
00:12:51,480 --> 00:12:53,760
.תודה רבה לך אשתי
.להתראות בקרוב

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (91 מדרגים)