הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת כי תצא מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

כיצד מתנהלים ההכרויות בציבור החרדי? ואיך יתכן שהתורה התירה ליוצאי המלחמה להתחתן עם גויה?

לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO