הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - האם אפשר לומר סליחות לפני חצות לילה?

הרב ירון אשכנזי

אדם שנקלע למקום שחפצים לומר סליחות בתחילת הלילה קודם חצות, האם יכול להשלים מניין, או שיסרב להם ולא ישלים מניין?