הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - קשה לי לקום לסליחות, מה עושים?

הרב ירון אשכנזי

הסליחות מפריעות לי ללימודים, מה עדיף לעשות?