הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - האם צריך ליטול ידיים אחרי הסליחות בבוקר?

הרב ירון אשכנזי

אדם שהשכים לקום קודם עלות השחר לאמירת סליחות, האם צריך לשוב וליטול ידיו שוב בהגיע עלות השחר?