הרב יצחק פנגר

הידברוטיפ: הרב יצחק פנגר - העורב והמים

הרב יצחק פנגר

מה יעשה העורב הצמא שמצא אגרטל עם מים, אך הפתח צר? אם אתה ממש תרצה אתה תצליח, בתנאי אחד - אל תתייאש