הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - פרות לא עפות

הרב יצחק פנגר

תשמח במה שיש לך כי תמיד יכול להיות גרוע יותר. הרב יצחק פנגר מביא בפנינו 2 סיפורים קצרים ומשעשעים הממחישים את העניין