x
הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - אוצר המלך

הרב יצחק פנגר

איך מתמודדים עם קשיים? הרב יצחק פנגר במשל נפלא על אתגרים וניסיונות, וגם על האוצר שנמצא בתוך הצרות

תמלול ההרצאה

1
00:00:02,610 --> 00:00:07,050
היה היה מלך ששם אבן גדולה
,בדרך שאנשים הלכו אצלו במדינה 

2
00:00:07,060 --> 00:00:10,540
 ורצה לראות מה יהיה. הוא התחבא
.מאחורי השיחים והתבונן באנשים

3
00:00:10,900 --> 00:00:13,690
:אז רוב האנשים התלוננו
?מה, זה מלך זה"

4
00:00:13,700 --> 00:00:17,760
?מה, יש פה אבנים. איפה העירייה פה"
"?בשביל מה משלמים ארנונה? בשביל מה

5
00:00:17,990 --> 00:00:21,620
,יש כאלה, פשוט עברו מאחורי האבן
?ואתה יודע, התעלמו, מה אפשר לעשות

6
00:00:21,630 --> 00:00:23,390
.נו, ככה זה החיים
.ככה זה החיים

7
00:00:23,410 --> 00:00:26,510
,היה אחד שהחליט שהאבן מפריעה לו
,אולי לאחרים

8
00:00:26,700 --> 00:00:28,310
,אז הוא יפנה אותה
.הוא יתמודד איתה

9
00:00:28,360 --> 00:00:31,320
 הוא לקח עץ גדול, התחיל
,להרים את האבן, להרים את האבן

10
00:00:31,340 --> 00:00:34,400
,עד שהוא הצליח לגולל את האבן
.ומתחת לאבן היה בור

11
00:00:34,700 --> 00:00:36,140
.בתוך הבור היה אוצר

12
00:00:36,350 --> 00:00:38,380
.לקח את האוצר ושמח עד מאוד

13
00:00:38,880 --> 00:00:40,060
.המשל הזה הוא עלינו

14
00:00:40,310 --> 00:00:43,890
 המלך זה אלוקים שהוא שם לנו
.לפעמים אבנים בדרך, קשיים

15
00:00:44,320 --> 00:00:46,090
?איך מגיבים לאבנים, לקשיים

16
00:00:46,480 --> 00:00:50,330
?יש כאלה מתלוננים: "למה דווקא אני
"?איפה אלוקים פה בתמונה

17
00:00:50,570 --> 00:00:53,030
,יש כאלה עוברים סביב האבן
.מנסים להתחמק מהקשיים

18
00:00:53,350 --> 00:00:56,130
.ויש כאלו שמבינים שקושי הוא הזדמנות

19
00:00:56,140 --> 00:00:59,330
,מאחורי כל אתגר, יש ניסיון
,אפשרות לגדול יותר

20
00:00:59,670 --> 00:01:01,120
.לצמוח יותר, להתפתח יותר

21
00:01:01,330 --> 00:01:03,640
.לכל צרות יש גם אוצרות

22
00:01:04,010 --> 00:01:06,950
,אם תתמודד, אתה תמצא את זה
.זה יגדל אותך

23
00:01:06,960 --> 00:01:09,850
 ,הכי פשוט זה לברוח, "קשה לי עם אשתי
,קשה לי עם בעלי, קשה לי עם הילדים

24
00:01:09,860 --> 00:01:10,760
."יאללה, אני בורח"

25
00:01:10,780 --> 00:01:14,440
.לא, לא, לא, לא, לא. תתמודד
.ואם תתמודד - אולי תמצא אוצר

26
00:01:14,660 --> 00:01:15,430
.שיהיה בהצלחה

27
00:01:16,580 --> 00:01:20,896
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (111 מדרגים)