הרב הרצל חודר

פרשת ראה: ראיה נכונה - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

כיצד לעיתים עוטף יצר הרב את הקללה בעטיפה של ברכה? מהי הדרך להתכונן לראש השנה? ואילו פלאות עשה רבי חיים קורח מגדולי רבני תימן? שיעורו השבועי של הרב הרצל חודר