הרב גואל אלקריף

הכנה לאלול - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

למה הרבה עושים את רצון ה' ולא זוכים לברכה? כיצד גרם הבבא סאלי לישועה גדולה מן השמים? וכיצד נפרד האב מבנו בשואה ונתן לו את חייו?