הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס: עונג שבת - חלק א

הרב אבנר קוואס

איזו עסקה טובה עושה האדם עם השבת? הרב אבנר קוואס בהרצאת חובה על הזכות שיש לנו בשמירת השבת. חלק א'