הרב גואל אלקריף

לפני שתשעה באב עובר - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה המטרה העיקרית של הקינות בתשעה באב? למה שמחו אנשי ביתר על חורבן ירושלים? האם באמת טעה רבי עקיבא כשאמר שבר כוכבא הוא המשיח? ומתי באמת סוף סוף יגיע המשיח?