גולן אזולאי והרב ראובן זכאים בשיחה על אבלות וחורבן

הרב ראובן זכאים

חז"ל אומרים "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה". על מה באמת אנחנו בוכים? גולן אזולאי בשיחת בירור עם הרב ראובן זכאים על משמעות האבלות בימינו ביחס לחורבן בית המקדש

 

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,090 --> 00:00:08,480
.אנחנו בשידור מיוחד לתשעה באב

2
00:00:09,200 --> 00:00:14,150
חז"ל אומרים: "כל המתאבל
."על ירושלים זוכה ורואה בבניינה

3
00:00:14,940 --> 00:00:18,190
?אז מה המשמעות של המשפט הזה

4
00:00:18,360 --> 00:00:20,950
.איתנו באולפן נמצא הרב ראובן זכאים

5
00:00:21,680 --> 00:00:23,730
...בתשעה באב לא אומרים שלום, אז

6
00:00:24,900 --> 00:00:26,450
.בשורות טובות
.בשורות טובות-

7
00:00:27,240 --> 00:00:29,440
?אז מה? מה אומר המשפט הזה בעצם

8
00:00:30,790 --> 00:00:36,190
המפשט הזה אומר שכדי לבנות
את בית המקדש, צריך קודם כול להבין

9
00:00:36,930 --> 00:00:38,220
,עד כמה הוא חסר לנו

10
00:00:38,750 --> 00:00:43,050
,ומתוך תחושת החיסרון העמוקה
,תבוא גם הבקשה

11
00:00:43,300 --> 00:00:45,860
.תבוא גם התחינה שבית המקדש ייבנה מחדש

12
00:00:45,860 --> 00:00:48,990
לפעמים בן אדם לא יודע מה
.חסר לו בעצם. -זאת הנקודה

13
00:00:49,090 --> 00:00:52,870
:אנשים מסתכלים מסביב, אומרים
,תשמע, יחסית נכון, מצבנו לא הכי מזהיר"

14
00:00:52,880 --> 00:00:57,450
.אבל זה לא כל כך חסר לי"
.בסדר, יש לי את הבעיות היומיומיות שלי

15
00:00:57,460 --> 00:00:59,500
,עכשיו כן בית מקדש"
."לא בית מקדש

16
00:01:00,580 --> 00:01:04,730
ולכן חז"ל הבליטו את הנקודה הזו של
כל המתאבל על ירושלים" כדי ללמד אותנו"

17
00:01:04,760 --> 00:01:09,010
,שכדי להגיע לאבלות כלשהי
,שלא תבוא ולא תהיה על אדם

18
00:01:09,560 --> 00:01:14,610
על מה הוא מדבר? הוא מדבר
,על כמה הייתה אותה דמות בשבילו

19
00:01:15,070 --> 00:01:17,630
.כמה היא חסרה לו
.כך לגבי בית המקדש

20
00:01:17,640 --> 00:01:24,070
ישנה איזו אגדה שאומרת
,שנפוליון הגיע לרובע יהודי במקום מסוים

21
00:01:24,090 --> 00:01:26,560
.ושמע אותם אבלים ודואבים ובוכים

22
00:01:27,060 --> 00:01:28,840
,וכשהם הסבירו לו שזה על בית המקדש

23
00:01:28,850 --> 00:01:31,000
הוא שאל אם זה משהו
.שקרה בשנים האחרונות

24
00:01:31,560 --> 00:01:34,120
אז אמרו לו: "לא, זה סיפור ישן
."כבר למעלה מאלף שנה

25
00:01:34,130 --> 00:01:39,140
אז הוא אמר: "אומה שיודעת לבכות
,על נכס של לפני יותר מאלף שנה

26
00:01:39,590 --> 00:01:43,020
זו אומה שיש לה עתיד"
."ויש סיכוי שאכן תראה

27
00:01:43,080 --> 00:01:44,640
.זה מה שהבין אפילו נפוליון

28
00:01:45,160 --> 00:01:46,260
.וזה גם נוגע אלינו

29
00:01:46,550 --> 00:01:48,690
.אז בוא נדבר על מה אנחנו בוכים

30
00:01:48,980 --> 00:01:56,740
,מה? על נכס שאבד לנו
,המרגלית היקרה הזאת שעזבה אותנו 

31
00:01:57,500 --> 00:01:59,970
?או על משהו יותר עמוק מזה

32
00:02:00,020 --> 00:02:01,690
.יפה. טוב שהצגת את זה כך

33
00:02:01,700 --> 00:02:06,050
כי אם מדובר על עצים ואבנים, ואפילו
,שחז"ל אמרו שכל מי שלא ראה את בית המקדש

34
00:02:06,080 --> 00:02:07,560
.לא ראה בניין נאה מימיו

35
00:02:07,980 --> 00:02:12,410
.אבל אתה יודע, יש עדיין אפשרויות
.יש היום אנשים שמומחים לדבר

36
00:02:12,420 --> 00:02:13,530
.בוא נקים את בית המקדש

37
00:02:13,540 --> 00:02:19,140
בוא נניח שהיינו משיגים אפילו את הרשות
,של אומות העולם לבנות את בית המקדש

38
00:02:19,150 --> 00:02:22,190
אבל כולנו יודעים שבית המקדש
,זה לא רק המעטפת החיצונית

39
00:02:22,210 --> 00:02:25,490
,יש פה את העומק
.את השכינה שהייתה שורה בישראל

40
00:02:25,800 --> 00:02:29,260
,אדם היה נכנס, גולן, לבית המקדש
.היה יוצא אדם אחר

41
00:02:29,700 --> 00:02:31,700
.היה רואה שינוי מהותי

42
00:02:32,060 --> 00:02:34,960
:הוא רואה
."אני לא אותו בן אדם כמו שנכנסתי"

43
00:02:35,320 --> 00:02:39,620
ו... -נכון? אני הבנתי שכשבן אדם
היה מגיע, היה רואה... בעלייה לרגל

44
00:02:40,030 --> 00:02:41,560
,היה מגיע, רואה את בית המקדש

45
00:02:42,210 --> 00:02:44,970
,קודם כול, רק הראייה של בית המקדש

46
00:02:45,930 --> 00:02:49,730
.היה מתחיל לטהר לו את נפש
.בדיוק, עובר איזה מסע טיהור-

47
00:02:50,650 --> 00:02:53,900
תראה, אדם שמגיע לבית הכנסת
,ביום כיפור, נאמר אפילו פעם בשנה

48
00:02:53,920 --> 00:02:56,860
:תסכים איתי שהוא יאמר לך
.תשמע, עברתי חוויה". -כן"

49
00:02:56,950 --> 00:03:03,050
,בית המקדש זה היה מרכז העולם
,מרכז ירושלים, מרכז הר הבית

50
00:03:03,610 --> 00:03:05,540
,השכינה שורה שם בעוצמות אדירות

51
00:03:05,590 --> 00:03:08,410
שבן אדם, אפילו החוטא הגדול
,ביותר שהיה מגיע לשם

52
00:03:08,930 --> 00:03:12,200
.היה נהפך לאיש אחר
.יש איזה סימוכין בתלמוד

53
00:03:12,220 --> 00:03:15,150
,התלמוד מספר
.אומר זאת בקצרה, על יוסי משיתא

54
00:03:15,160 --> 00:03:18,640
הייתה איזו דמות ככה
,נודעת לשמצה בזמן התלמוד

55
00:03:18,660 --> 00:03:22,010
שאומות העולם, כשבאו הרומאים
?ורצו להיכנס... -יוסי משיתא

56
00:03:22,020 --> 00:03:22,990
.כן, זה היה שמו

57
00:03:23,850 --> 00:03:26,830
,והם רצו להיכנס לבית המקדש
.גם הם פחדו

58
00:03:27,000 --> 00:03:30,690
גם הם ידעו, הם הרגישו
,שסכנה בשבילם להיכנס

59
00:03:30,710 --> 00:03:32,700
.אז הם חיפשו איזה יהודי פורק עול

60
00:03:32,710 --> 00:03:37,100
אמרו: "אצלו אפשר יהיה למצוא
,"את העזות הזו להיכנס לבית המקדש

61
00:03:37,110 --> 00:03:40,820
ואמרו לו: "תשמע, כנס והכלי הראשון
."שתוציא יהיה שלך

62
00:03:41,860 --> 00:03:43,720
.הוא נכנס והוציא את המנורה

63
00:03:43,890 --> 00:03:46,640
,כשהם ראו את המנורה
,הם כל כך הוקסמו מהיופי שלה

64
00:03:46,980 --> 00:03:50,920
עד שאמרו לו: "יוסי, בחייך, אתה
?את המנורה הזו תיקח לבית שלך

65
00:03:50,930 --> 00:03:55,900
זה לא מתאים. מנורה כזו מרהיבה"
.צריכה לפאר את הארמון של הקיסר

66
00:03:56,190 --> 00:03:59,220
,כנס עוד פעם"
."והפעם מה שתוציא - שלך

67
00:03:59,810 --> 00:04:01,330
.יוסי לא הסכים להיכנס

68
00:04:01,760 --> 00:04:05,870
הגמרא שם מתארת תיאור ארוך ומחריד

69
00:04:06,490 --> 00:04:11,180
באיזו מסירות נפש הוא התעקש
?שהוא לא נכנס פעם שנייה. -למה לא

70
00:04:11,400 --> 00:04:14,010
:והוא צעק, ובזה יצאה נשמתו בטהרה

71
00:04:14,110 --> 00:04:17,660
.אוי לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת"
."לא הכעיסנו פעם שנייה

72
00:04:17,950 --> 00:04:20,210
,וכל מי שקורא את המעשה הזה
?תמה: מה קרה

73
00:04:20,600 --> 00:04:23,830
?מה יצר פה את הטוויסט בעלילה

74
00:04:24,100 --> 00:04:29,250
,בן אדם שמקודם היה כל כך רחוק
,שמסוגל להיכנס למקום שגויים מפחדים להיכנס

75
00:04:29,530 --> 00:04:31,290
,ובריש גלי הוא מוציא מנורה

76
00:04:31,600 --> 00:04:34,450
?פתאום הבן אדם מדבר זמירות אחרות

77
00:04:34,880 --> 00:04:40,800
,התשובה היא: יוסי לפני שנכנס לבית המקדש
.זה לא אותו יוסי אחרי שהוא נכנס לבית המקדש

78
00:04:41,060 --> 00:04:44,930
אם התורה אומרת שכשאתה עולה
,"'לרגל, אתה "למען תלמד לירא את ה

79
00:04:45,240 --> 00:04:49,530
:אומרים בעלי התוספות
,אדם רואה כוהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם

80
00:04:49,800 --> 00:04:52,120
.נתעכב על זה שנייה
,אדם שומע את שירת הלוויים

81
00:04:52,130 --> 00:04:56,370
,שזו לא רק הייתה מוזיקה מיוחדת
.זו הייתה מוזיקה מטהרת

82
00:04:56,570 --> 00:05:01,400
מקרבת את האדם לבוראו. -אני שמעתי
,שהם היו לומדים, הייתה להם לשכה כזאת

83
00:05:01,410 --> 00:05:03,120
,שהם היו לומדים חמש שנים, הלוויים

84
00:05:04,460 --> 00:05:09,120
ללמוד מנגינות וכל מנגינה ומנגינה
.היה לה עניין מסוים

85
00:05:09,440 --> 00:05:11,650
,לפי הקורבן, הם היו מזהים את הבן אדם

86
00:05:11,660 --> 00:05:15,000
היו מזהים באיזה מצב נפשי
,הוא נמצא, רוחני

87
00:05:15,380 --> 00:05:17,190
והם היו כולם מנגנים לו מנגינה

88
00:05:17,470 --> 00:05:20,930
.שמטהרת אותו ומעבירה אותו לממד אחר

89
00:05:20,960 --> 00:05:24,480
בדיוק. אתה יודע שהרב עובדיה זצ"ל
תמיד היה אומר

90
00:05:25,130 --> 00:05:29,060
,שהרבה מהמוזיקה
,הרבה מהנגינות של הלוויים

91
00:05:29,370 --> 00:05:30,690
.זה התפזר בין האומות

92
00:05:30,700 --> 00:05:33,470
.זה ידוע, גם החסידות, גם אצלנו זה מקובל

93
00:05:33,780 --> 00:05:36,490
,הוא אומר שיש בספרים
,הוא מביא גם מקורות לזה

94
00:05:36,500 --> 00:05:41,050
שהרבה מהמנגינות של הערבים, דווקא
:אלו הנוגות האלה, המעוררות, הוא אומר

95
00:05:41,470 --> 00:05:44,920
יכול להיות שיש להן שורשים"
,"בשירה של הלוויים בבית המקדש

96
00:05:45,100 --> 00:05:49,310
:והוא רמז את זה בפסוק
."על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו"

97
00:05:49,970 --> 00:05:53,440
.ניקח את זה כדוגמה
אם אדם שומע לפעמים מנגינה מאוד עצובה

98
00:05:53,470 --> 00:05:55,760
,שנוקבת את הלב

99
00:05:56,520 --> 00:05:57,900
.ברור שזה עושה אצלו משהו

100
00:05:57,980 --> 00:06:03,050
ויחד עם עבודת הקורבנות ויחד עם הניסים
והנפלאות שאדם היה רואה בירושלים

101
00:06:03,060 --> 00:06:06,280
,בבית המקדש אונליין
,תגיד לי אתה

102
00:06:06,710 --> 00:06:09,500
?זה לא הפסד עצום לראות כזה גילוי פנים
.מדהים-

103
00:06:09,570 --> 00:06:11,990
,אתה יודע כשאתה מדבר
...ועכשיו דיברנו

104
00:06:12,430 --> 00:06:16,110
,אין לי מושג למה
?אבל אתה יודע איזה שיר עולה לי

105
00:06:17,430 --> 00:06:20,020
אנא בחסדך תרוממני"

106
00:06:20,240 --> 00:06:23,590
."די נפשי סבלה חרפת שכני"

107
00:06:24,670 --> 00:06:27,320
?...איך כתוב
?איך בהמשך, איך זה הולך שם

108
00:06:27,360 --> 00:06:31,110
כוהניי יקריבו עולותיך"
."ישראל ישתחווה לפניך

109
00:06:31,420 --> 00:06:33,450
...תראה, כל השירים של
...בפרט של

110
00:06:34,220 --> 00:06:36,340
.המשוררים הגדולים

111
00:06:36,680 --> 00:06:40,250
,כן, תראה שתמיד הערגה לציון ולירושלים

112
00:06:40,360 --> 00:06:41,720
.כל הזמן פיעמה בליבם

113
00:06:42,010 --> 00:06:44,990
,כשאדם לא מבין מה הוא הפסיד
,כמו שאמרתי בתחילת הדברים

114
00:06:45,490 --> 00:06:47,170
:אז ההפסד שלו הוא כפול

115
00:06:47,200 --> 00:06:50,670
,א', הוא לא מבקש
.ו-ב', נדמה לו שטוב לו

116
00:06:50,750 --> 00:06:52,340
,הוא לא יודע מהו טוב אמיתי

117
00:06:52,690 --> 00:06:54,090
,'הוא לא יודע מהי קרבת ה

118
00:06:54,100 --> 00:06:57,230
הוא לא יודע מה זה לראות עין בעין
.שהשכינה שורה בישראל

119
00:06:57,520 --> 00:07:01,890
,ולכן בשלושת השבועות האלה
,בימים האלה וביום תשעה באב בעיקר

120
00:07:02,180 --> 00:07:06,460
שזה שיא האבלות, התפקיד שלנו לא רק
סתם להצטער על מה שהיה

121
00:07:06,470 --> 00:07:08,490
,ולחשוב על החופש ביום למחרת

122
00:07:08,500 --> 00:07:12,530
אלא מה אנחנו עושים כדי להחזיר את הימים
?הנפלאים האלה. -אז מה אנחנו עושים

123
00:07:13,630 --> 00:07:14,790
.זה בידיים שלנו

124
00:07:15,330 --> 00:07:18,010
?מי הבטיח לי את זה
.הקב"ה בכבודו ובעצמו

125
00:07:18,310 --> 00:07:20,600
...הוא... -אנחנו יכולים אבל
.סליחה, הרב. -כן

126
00:07:20,610 --> 00:07:24,070
?אנחנו יכולים באמת להביא את זה
?מי אנחנו

127
00:07:24,080 --> 00:07:26,800
,אנחנו כאלה... סליחה
.קטנים כאלה

128
00:07:27,370 --> 00:07:29,330
,צדיקים גדולים פה התפללו

129
00:07:29,340 --> 00:07:33,560
הבעל שם טוב הקדוש ואור החיים הקדוש
,ניסו להיפגש כדי להביא את המשיח

130
00:07:33,940 --> 00:07:38,110
כדי... אנשים ניסו עם תפילות
,להוריד את בית המקדש

131
00:07:38,880 --> 00:07:40,510
?אנחנו נביא את הגאולה

132
00:07:40,520 --> 00:07:43,270
.אתם אומרים לנו שאנחנו הדור האחרון
?במה אנחנו הדור האחרון

133
00:07:43,870 --> 00:07:49,090
,תאר לעצמך שיש למשל קיר, קיר בטון
.קיר שקשה, קשה מאוד לפרוץ אותו

134
00:07:49,560 --> 00:07:55,620
ובא בן אדם שיש לו את הכלים הנכונים ועשה
,את מרבית העבודה, הוא ניסר את הקיר

135
00:07:55,910 --> 00:07:57,730
.אבל השאיר את הפיניש

136
00:07:58,450 --> 00:08:02,910
,עכשיו יבוא איזה פועל פשוט עם פטיש קטן
.ייתן 'בום' אחד והקיר נפל

137
00:08:03,160 --> 00:08:06,740
תאמר לי אתה, כמה כוח יש לפועל הזה
?מול הקיר האימתני

138
00:08:07,670 --> 00:08:16,280
התשובה היא שהפטיש הקטן הצטרף למסור הענק
,הזה שניסר את הבטון עד הסוף כמעט

139
00:08:16,710 --> 00:08:20,740
וביחד בשילוב ידיים
.הם הצליחו להשיג את התוצאה המרובה

140
00:08:21,040 --> 00:08:24,620
,הצדיקים שאתה דיברת עליהם, גולן
.הם עשו לנו את עיקר העבודה

141
00:08:24,870 --> 00:08:26,740
:אלה הצדיקים האלה שהשולחן ערוך אומר

142
00:08:27,140 --> 00:08:30,790
כל ירא שמיים יהא מצר ודואג"
."על חורבן בית המקדש

143
00:08:31,180 --> 00:08:36,950
,צריך גם יראת שמיים, צריך להבין
.כלומר, מה הקב"ה מרגיש בבית המקדש

144
00:08:36,960 --> 00:08:40,990
הגמרא אומרת הרי שכל לילה בחצות
,השכינה צועקת

145
00:08:41,280 --> 00:08:42,960
:אשרי מי שיש לו אוזניים לשמוע

146
00:08:43,410 --> 00:08:48,670
.אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם"
."אוי לו למלך שהגלה את בניו מעל שולחנו

147
00:08:48,960 --> 00:08:53,270
.כלומר, הקב"ה נמצא איתנו ממש בצרה
.הוא בוכה יחד איתנו

148
00:08:53,700 --> 00:08:57,970
.ולמה הוא לא עושה? הוא מחכה לנו
.אנחנו צריכים לבקש, להרגיש. חסר לנו

149
00:08:57,980 --> 00:08:59,850
"!אבא, תבנה לנו את בית המקדש"

150
00:08:59,850 --> 00:09:06,170
הרבי מליובאוויטש אומר שהגאולה כבר
,נמצאת פה, ממש עומדת בדלת

151
00:09:06,190 --> 00:09:07,920
.צריך לפתוח את הדלת ולהכניס אותה פנימה

152
00:09:08,670 --> 00:09:13,790
:שכל אחד מאיתנו, מעבר לזה שצריך לצעוק
"!עד מתי? די! מספיק! מספיק"

153
00:09:13,970 --> 00:09:19,830
!נגיד: "תאמר לצרותינו די. מספיק
."אנחנו רוצים ש... רוצים להתחבר

154
00:09:19,840 --> 00:09:22,270
?על מה אנחנו מבקשים
?מה אנחנו מבקשים

155
00:09:22,340 --> 00:09:23,970
.'בדיוק, קרבת ה
?מה אנחנו מבקשים מהקב"ה-

156
00:09:24,310 --> 00:09:27,210
.אנחנו רוצים להתחבר אליך
,אנחנו רוצים להתחבר

157
00:09:27,610 --> 00:09:33,000
...שתביא לנו פה חיבור ונהיה

158
00:09:33,080 --> 00:09:37,240
,נהיה כבר גאולים מכל השעבודים
,מכל ההפרעות של היצר

159
00:09:37,250 --> 00:09:41,650
מכל הניסיונות, מכל הרדיפה האובססיבית אחרי
.כל מיני דברים שבאמת לא יועילו ולא יצילו

160
00:09:42,120 --> 00:09:45,160
.אבל אין אשמה
.אני אומר שוב: אנחנו לא אשמים

161
00:09:45,710 --> 00:09:49,370
ואני רוצה לומר לך שאולי דווקא
...בגלל שאנחנו במצב כל כך ירוד

162
00:09:49,860 --> 00:09:51,870
,אגב, זה לא כזה מדויק
,זה מאוד תלוי

163
00:09:51,990 --> 00:09:54,320
זו מטוטלת. -לא, אני לא אמרתי
.שאנחנו בכזה מצב ירוד

164
00:09:54,430 --> 00:09:57,260
.יש... -זה נראה לכאורה
.יש ירידת הדורות-

165
00:09:57,270 --> 00:10:00,370
גם בבית ראשון ובבית שני
.היו מצבים ירודים. -ברור

166
00:10:00,380 --> 00:10:02,980
,אבל בוא תראה איך דווקא
,כמה שהדור הזה ירוד

167
00:10:03,010 --> 00:10:08,080
,בוא תראה כמה, כיהלום בכותרת
,אנשים שבועטים בכל המוסכמות

168
00:10:08,120 --> 00:10:10,000
ואומרים: "אנחנו רוצים להתקרב
."לריבונו של עולם

169
00:10:10,310 --> 00:10:11,920
.זה דבר שאף אחד לא יכול היה לחלום עליו

170
00:10:12,300 --> 00:10:14,630
כלומר, בדור כזה עם כל
...הניסיונות והקשיים

171
00:10:14,640 --> 00:10:17,380
.ואני אומר, תשמע, מי שיש לו רק עיניים
,לא צריך יותר מעיני בשר

172
00:10:17,880 --> 00:10:20,000
אתה רואה שהדור שלנו
.הוא הכי מתאים לגאולה

173
00:10:20,280 --> 00:10:23,140
,אנשים עוזבים קריירה
:עוזבים עולם ומלואו ואומרים

174
00:10:23,150 --> 00:10:25,200
."ריבונו של עולם, אין לנו אלא אתה"

175
00:10:25,210 --> 00:10:26,800
?תגיד לי, אנחנו לא דור שראוי לגאולה

176
00:10:27,040 --> 00:10:30,870
אני אגיד לך עוד נקודה, האר"י הקדוש
.היה לו תלמיד בשם רבי חיים ויטאל

177
00:10:31,550 --> 00:10:35,090
וזה אני אומר את זה לעודד את עצמי
.וגם את כולנו. -אולי תעודד אותנו

178
00:10:35,120 --> 00:10:36,790
.כי שאלת שאלה מדי מדי חזקה

179
00:10:37,710 --> 00:10:39,170
:האר"י תמיד היה מספר לרבי חיים ויטאל

180
00:10:39,200 --> 00:10:43,090
תשמע, הנשמה שלך היא נשמה גבוהה. אתה לא"
."יודע כמה המעשים שלך נחשבים בשמיים

181
00:10:43,100 --> 00:10:46,290
:ויום אחד שאל אותו
?רבנו, אולי הרב מגזים קצת"

182
00:10:46,360 --> 00:10:50,290
,תגיד, מה אני דומה לתנאים"
?לאמוראים, לגאונים

183
00:10:50,710 --> 00:10:52,990
מה? איפה העבודה שלי"
"?מול העבודה שלהם

184
00:10:53,230 --> 00:10:57,020
,אמר לו האר"י יסוד: "תדע לך
,בשמיים לא מחשיבים רק את המעשה

185
00:10:57,540 --> 00:10:59,960
,אלא מתי אדם עושה אותו"
."באיזה דור הוא חי

186
00:11:00,250 --> 00:11:03,790
האם יהודי שאז היה צריך
,להניח תפילין ונתקל בקשיים

187
00:11:03,840 --> 00:11:07,790
האם הקשיים שלו מתקרבים בכהוא זה
?לקשיים של יהודי בדור שלנו

188
00:11:08,050 --> 00:11:10,990
האם יהודי של הדור הקודם
היו לו ניסיונות כל כך בהישג יד

189
00:11:11,520 --> 00:11:15,580
...ונפילות כל כך
.בכף היד כל הבלגן. -בדיוק-

190
00:11:15,640 --> 00:11:19,690
נפילות כאלו שבקלות אדם יכול לאבד
.את עולמו כמו בדורות הקודמים

191
00:11:19,750 --> 00:11:21,410
,לכן כל מעשה טוב שלנו נחשב

192
00:11:21,420 --> 00:11:24,870
ולכן דווקא המעשים שלנו
.הם יכולים להביא את הגאולה

193
00:11:25,060 --> 00:11:29,220
.אמן כן יהי רצון
אני אגיד לקראת סיום-

194
00:11:30,470 --> 00:11:34,540
שבאמת הדור היום
...של אנשים שעושים תשובה

195
00:11:35,040 --> 00:11:36,670
.קוראים לבית המקדש, בית הבחירה

196
00:11:37,670 --> 00:11:43,070
,ובקבלת תורה בהר סיני, במעמד הר סיני
.כפה עלינו הר כגיגית

197
00:11:43,850 --> 00:11:45,580
.זאת אומרת, הייתה כפייה דתית

198
00:11:46,590 --> 00:11:50,870
כן? כמו... -סוג של. -סוג של
?כפייה דתית, כאילו: אתה מקבל או לא

199
00:11:51,400 --> 00:11:54,280
והיום אנשים... -אבל זה אחרי
.שאמרנו "נעשה ונשמע". -כן, כן, בסדר

200
00:11:54,330 --> 00:11:58,240
,תהיה פייר. -אבל עדיין
.נכון, אבל עדיין זה היה מלחיץ

201
00:11:58,480 --> 00:12:04,760
היה קצת מלחיץ כי צריך שילוב של אהבה
,ויראה. -והיום מי שעושה, מי שמתקרב

202
00:12:04,770 --> 00:12:06,290
.אז הוא בוחר בזה

203
00:12:06,930 --> 00:12:10,170
...ואני מאמין שמי ש
,שכל אחד מאיתנו שיבחר

204
00:12:10,180 --> 00:12:12,910
.גם אנשים דתיים, שצריכים לבחור בהתקרבות
.ברור, ברור-

205
00:12:12,950 --> 00:12:21,990
אז בית הבחירה נראה לי נבנה על-ידי בחירה
,שאתה עושה בהתקרבות לטוב, לה' יתברך

206
00:12:22,010 --> 00:12:24,260
.'ל'אהבת לרעך כמוך

207
00:12:24,610 --> 00:12:27,730
פנטסטי. -כל אחד בונה בעצם
.את בית המקדש הפרטי שלו

208
00:12:28,130 --> 00:12:29,760
...הרי מהבנייה
.מהבחירות הטובות שהוא עושה. -בדיוק-

209
00:12:29,770 --> 00:12:32,370
מהבנייה האישית של כל אחד
.נבנה בית המקדש הגדול

210
00:12:32,380 --> 00:12:35,870
,הרי כל מעשה טוב שאנחנו עושים
.זה עוד לבנה בבית המקדש

211
00:12:35,950 --> 00:12:42,930
...אני חוזר לאותה נקודה שבעצם דווקא
,וזה מה שמנחם ומעודד

212
00:12:43,400 --> 00:12:45,760
.לא צריך הרבה
.זה ממש בהישג ידינו

213
00:12:45,780 --> 00:12:47,220
."הנה זה עומד אחר כותלנו"

214
00:12:47,610 --> 00:12:49,430
...ודווקא שרואים את הקשיים ואת ה

215
00:12:50,180 --> 00:12:54,050
,ואתה מתגבר על זה
,ואתה אומר: "אני דווקא", ולמרות הכול

216
00:12:54,420 --> 00:12:58,160
.אתה בונה לבנה משמעותית בבית המקדש
,אז הנה, אפרופו בנייה-

217
00:12:58,610 --> 00:13:01,540
...יש פה את ספר הזכויות. ספר לנו
.הזכויות והקבלות

218
00:13:01,550 --> 00:13:06,060
...תגיד לי, מה אפשר עוד
,כשאנחנו מדברים על בניין בית המקדש

219
00:13:06,510 --> 00:13:12,070
:אתה יודע, יש איזה שיר מאוד יפה שתוכנו

220
00:13:12,370 --> 00:13:15,700
,בלבבי משכן אבנה להדר כבודו"

221
00:13:15,840 --> 00:13:18,960
,ובמשכן מזבח אשים לקרני הודו"

222
00:13:18,990 --> 00:13:21,130
,ואש תמיד אקח לי מאש העקידה"

223
00:13:21,540 --> 00:13:23,700
."וקורבן אקריב לו את נפשי היחידה"

224
00:13:23,890 --> 00:13:26,010
.שיר שחיבר הרב יצחק הוטנר

225
00:13:26,450 --> 00:13:29,410
.אז זו הנקודה... -יפה
.של בניין בית המקדש הפרטי של כל אדם-

226
00:13:29,980 --> 00:13:34,210
אתה רואה שיש לך דבר
,שאתה צריך לתחזק בו

227
00:13:35,190 --> 00:13:39,110
,וכמו שהמקובלים מגלים
- שדווקא דבר שאתה מרגיש שמאתגר אותך

228
00:13:39,460 --> 00:13:40,830
.אולי שם דווקא התיקון שלך

229
00:13:40,910 --> 00:13:44,010
,שם בית המקדש הפנימי
.שם זה בית הבחירה האישי שלך

230
00:13:44,420 --> 00:13:46,530
ולא צריך לבחור
.בדווקא דברים גדולים

231
00:13:46,680 --> 00:13:48,310
,ספר הזכויות הזה שלפנינו

232
00:13:49,120 --> 00:13:51,860
?אני בעלעול קצר... -מדהים, לא

233
00:13:51,880 --> 00:13:53,400
.הגאולה צריכה לבוא אתמול כבר

234
00:13:53,900 --> 00:13:55,880
כנראה שצריך עוד כמה וכמה מעשים קטנים

235
00:13:55,910 --> 00:13:56,850
,של כל אחד מאיתנו

236
00:13:56,860 --> 00:13:59,150
כל אחד ואחת. -כל אחד פה לוקח

237
00:13:59,200 --> 00:14:00,670
.על עצמו... -שלוקח על עצמו קבלה

238
00:14:00,720 --> 00:14:03,040
.קבלה בלהתחזק במשהו מסוים. -בדיוק

239
00:14:03,190 --> 00:14:06,410
הוא מתקשר ומשאיר את מה שהוא

240
00:14:06,940 --> 00:14:08,860
.החליט לקחת על עצמו. -מה הוא קיבל על עצמו

241
00:14:08,870 --> 00:14:11,530
אגב... - זה נרשם בספר. -הענווה במקרה הזה

242
00:14:11,540 --> 00:14:15,450
,לא ראויה. חשוב מאוד כן לומר מה הקבלה

243
00:14:15,510 --> 00:14:18,060
."משום שעל זה נאמר: "ממך יראו וכן יעשו

244
00:14:18,100 --> 00:14:19,980
כלומר, אם עוד מישהו או מישהי

245
00:14:20,140 --> 00:14:21,410
,מכוח הקבלה שלך

246
00:14:21,830 --> 00:14:23,150
- יתרשמו וירצו גם כן

247
00:14:23,170 --> 00:14:24,560
.אז הזכויות הן כולן שלך

248
00:14:24,960 --> 00:14:27,910
...וכמובן אני מבין שגדולי ישראל

249
00:14:28,130 --> 00:14:29,760
,יקבלו את הספר הזה. -הרב שלום כהן

250
00:14:29,790 --> 00:14:31,810
,רבי חיים קנייבסקי, הרב דוד בצרי

251
00:14:32,350 --> 00:14:33,720
- רבי דוד אבוחצירא

252
00:14:34,520 --> 00:14:36,670
הם, הם מפנים מזמנם היקר

253
00:14:36,960 --> 00:14:39,630
כדי לברך כל אחד ואחת שייקחו על עצמם קבלות

254
00:14:39,970 --> 00:14:41,550
.שיש להן מטרה אחת ויחידה

255
00:14:42,490 --> 00:14:44,110
,תמיד זה טוב שאדם יקבל על עצמו קבלות

256
00:14:44,130 --> 00:14:45,380
,אבל הפעם אנחנו צריכים

257
00:14:45,390 --> 00:14:46,780
,אנחנו, כל הצופים שלנו

258
00:14:47,520 --> 00:14:49,650
.להביא את הגאולה כמה שיותר מהר

259
00:14:49,720 --> 00:14:51,460
.אמן, אמן כן יהי רצון. -וזה בידיים שלנו

260
00:14:52,190 --> 00:14:52,900
.אמן כן יהי רצון

261
00:14:52,920 --> 00:14:55,020
.שנזכה במעשים טובים... -אמן

262
00:14:55,030 --> 00:14:57,570
,בחיבור טוב, במילים טובות

263
00:14:57,960 --> 00:14:58,960
,בעין טובה

264
00:14:59,910 --> 00:15:02,890
.לזכות לחיבור ולהביא פה את הגאולה

265
00:15:02,920 --> 00:15:04,360
.תודה רבה לך. -אמן כן יהי רצון

266
00:15:04,420 --> 00:15:05,690
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה