הידברות

הרב יעקב אשר סינקלייר - איפה החבל?

הידברות

באחרית הימים הקב"ה ימתח חבל מצד אחד של העולם לצדו האחר. מי יזכה לאחוז בחבל ולהינצל? הרצאה מרגשת על חורבן הבית וחיזוק האמונה בדורנו