הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - שנאת חינם ואהבת חינם

הרב ירון אשכנזי

בימים אלו אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. מהי שנאת חינם? וכיצד מעצימים את אהבת החינם?