הרב רונן חזיזה

הרב רונן חזיזה - פרשת הקרבנות

הרב רונן חזיזה

כיצד היו נמחלים העוונות בתקופת בית המקדש? מדוע השו"ע ממליץ לקרוא בכל יום את 'פרשת הקרבנות'? הרב רונן חזיזה מסביר את ההלכה, ומבקר במקום קבורתו של הבית יוסף, שחיבר את השולחן ערוך