x
ערוץ הידברות

אבא של שבת: חמין - פרק 5

ערוץ הידברות

השבוע באבא של שבת -חמין!

הרב יגאל כהן יסביר לנו מדוע בכלל אוכלים חמין בשבת, נצא לאיטליז ונלמד כיצד לבחור נתחי בשר מתאימים, ומשה מלול יכין חמין מיוחד וגם...נמשיך את ח"י הסלטים!

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,160 --> 00:00:05,020
,תראו איפה אני נמצא
,שדה חיטה יפהפה, משובב נפש

2
00:00:05,380 --> 00:00:07,050
!פשוט מדהים

3
00:00:21,560 --> 00:00:25,350
- חיטה, בשר, תפוח אדמה

4
00:00:25,700 --> 00:00:28,510
.כל זה נכנס לתוך סיר
?מה זה אומר לכם

5
00:00:28,890 --> 00:00:32,320
,חמין. כן, אנחנו נכנסים
.עושים הפעם חמין

6
00:00:32,390 --> 00:00:34,080
!אין כמו חמין לשבת

7
00:00:37,890 --> 00:00:41,860
אבל לפני הכול, בואו נברר
אצל הרב יגאל כהן מהו מקור המנהג

8
00:00:42,010 --> 00:00:45,090
.שנהגו בכל קהילות ישראל לאכול חמין

9
00:01:18,590 --> 00:01:23,230
החמין, המקור שלו שנהגו באמת
,בכל תפוצות ישראל לאכול חמין בשבת

10
00:01:24,390 --> 00:01:29,460
לפני כ-1,500 שנה הייתה
.'איזושהי כת שקראו לה 'הקראים

11
00:01:30,240 --> 00:01:33,450
,שהם האמינו רק בתורה שבכתב
.ולא בתורה שבעל-פה

12
00:01:34,300 --> 00:01:37,490
,והם נהגו שלא להבעיר אש בשבת כלל

13
00:01:37,590 --> 00:01:40,190
כמו שכתוב בתורה: "לא תבערו אש
."בכל מושבותיכם ביום השבת

14
00:01:40,780 --> 00:01:44,390
רק אנחנו קיבלנו במסורת
,ממשה רבנו בהר סיני

15
00:01:44,790 --> 00:01:49,820
,שהכוונה היא שאסור להבעיר ביום השבת
.אבל מותר להשאיר אש דולקת מערב שבת

16
00:01:50,780 --> 00:01:54,030
הם היו נוהגים לאכול דברים קרים
,כל השבת, כי הם טענו

17
00:01:54,630 --> 00:01:58,680
,לשיטתם הלא נכונה
.שאסור שתהיה אש כל השבת בבית

18
00:01:59,150 --> 00:02:02,640
ואילו אנחנו, אנחנו שקיבלנו
,את המסורת של תורה שבעל-פה

19
00:02:02,990 --> 00:02:06,610
יודעים שמותר להבעיר אש מערב שבת
.ולהשאיר אותה דולקת כל השבת

20
00:02:07,170 --> 00:02:11,870
כדי להראות שאנחנו באמת כן מאמינים
,בתורה שבעל-פה

21
00:02:12,250 --> 00:02:16,110
ומותר לנו להשאיר מערב שבת
,את האש דולקת

22
00:02:16,580 --> 00:02:19,690
.נהגו בני ישראל לאכול דבר חם בשבת

23
00:02:20,300 --> 00:02:21,690
.'ומפה המילה 'חמין

24
00:02:21,910 --> 00:02:26,280
.'אה, יפה. -מפה המילה 'חמין
.הכוונה היא דבר חם ולא דבר קר

25
00:02:26,800 --> 00:02:29,000
,הגמרא מביאה שיש תבלין מיוחד לשבת

26
00:02:29,480 --> 00:02:33,490
.שאין את הטעם שלו בשום יום מימות השבוע
.לא קיים, לא קיים, לא קיים-

27
00:02:33,510 --> 00:02:37,960
אין טעם של חמין בשבת דומה לחמין
.של אמצע שבוע. פשוט זה לא קיים

28
00:02:37,970 --> 00:02:43,070
זה תבלין מיוחד שבורא עולם ישתבח שמו
.מוריד לנו טעם מיוחד באוכל של שבת

29
00:02:43,340 --> 00:02:48,970
,כשאנחנו אוכלים ושמחים
,ואפילו אחרי זה קצת עייפים והולכים לישון

30
00:02:49,560 --> 00:02:52,290
.גם בזה יש מצווה של שינה בשבת תענוג

31
00:02:52,530 --> 00:02:54,360
.ראשי תיבות שב"ת
.שבת-

32
00:02:54,860 --> 00:02:58,210
כל זה בעצם חלק
.'מהמצווה הזאת שקרויה 'עונג שבת

33
00:02:58,850 --> 00:03:01,810
,החמין הוא תבשיל שהוא לא סטנדרטי

34
00:03:01,820 --> 00:03:05,060
זאת אומרת, אין חובה בגמרא
.לאכול דווקא דברים מסוימים

35
00:03:05,080 --> 00:03:07,650
כל קהילה... לכן אנחנו רואים
.שבקהילות שונות הדברים משתנים

36
00:03:08,080 --> 00:03:12,400
יש כאלה שיותר אורז, יש כאלה שזה יותר
.שעועית וחומוס ודברים אחרים

37
00:03:12,560 --> 00:03:17,040
העיקר שיהיה חם. -העיקר שיהיה חם ושיהיה
.טעים לכל אחד ואחד לחך. -לפני הכול

38
00:03:34,550 --> 00:03:38,480
ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק
,שכולנו מחכים לו ביום שבת

39
00:03:38,840 --> 00:03:42,850
- ומחכים לו כל הלילה ומתאפקים
.החמין

40
00:03:43,200 --> 00:03:45,640
,אז בשביל חמין טוב צריך בשר טוב

41
00:03:45,810 --> 00:03:48,330
,ובשביל זה הגענו ל'מעדני האטליז' באלעד

42
00:03:48,530 --> 00:03:54,220
ובואו איתי ביחד נבחר את הבשר
.הכי טוב לחמין לכבוד שבת קודש

43
00:03:54,920 --> 00:03:55,810
.בואו, בבקשה

44
00:03:57,330 --> 00:04:03,350
שלום, דניאל. באנו לבחור לחמין
את הבשר הכי טוב, הכי יפה והכי יקר

45
00:04:03,360 --> 00:04:05,620
.לחמין לכבוד שבת קודש
?והכי יקר-

46
00:04:05,680 --> 00:04:08,210
.והכי יקר. -איזה יופי
?ואתה יודע למה הכי יקר? -למה-

47
00:04:08,400 --> 00:04:12,280
:כי יש לנו הבטחה מבורא עולם
,תקנו - ואני משלם

48
00:04:12,730 --> 00:04:15,790
.אז באמת לא מעניין אותנו כמה עולה
.אנחנו רוצים לכבד את השבת

49
00:04:16,240 --> 00:04:18,070
?מה תציע לנו לכבוד שבת קודש

50
00:04:18,520 --> 00:04:19,770
.יש לך פה את הפילה

51
00:04:19,800 --> 00:04:22,100
.כן, הנה הפילה נמצא פה
.זה הבשר הכי טוב בפרה-

52
00:04:22,110 --> 00:04:26,360
,שימו לב שזה לא עומד על שריר, זאת אומרת
.אין על זה משקל, אז הבשר הוא יותר רך

53
00:04:26,370 --> 00:04:27,840
.הוא יותר רך, נכון
.החלק הכי טוב

54
00:04:27,850 --> 00:04:32,750
הנה הצלעות שהבשר שלהן
,גם כן יותר מעודן ויותר רך מהצוואר

55
00:04:32,760 --> 00:04:36,150
כי הצוואר תופס את המשקל
,של הראש של הפרה

56
00:04:36,160 --> 00:04:39,480
.והצלעות פחות, ה'ריפלך', מה שנקרא
.נכון-

57
00:04:39,500 --> 00:04:44,340
.פה יש לנו את מספר 8 שזה על הרגל
.זה בשר יותר רזה, פחות שמן, למי שמקפיד

58
00:04:44,900 --> 00:04:46,610
.כל אחד טעמו האישי הוא

59
00:04:46,720 --> 00:04:49,630
'ויש לו מתחתיו את ה'אוסובוקו
.שזה בא עם העצם ביחד

60
00:04:49,660 --> 00:04:52,260
.הוא טיפה יוצא יבש בחמין

61
00:04:52,350 --> 00:04:58,180
הוא יותר מתאים לבשר בתוך צלי
.עם ירקות ותבלינים

62
00:04:58,210 --> 00:05:03,950
יש לנו פה את העצם
,שיש בתוך העצם את המח של העצם

63
00:05:04,470 --> 00:05:11,130
,וזה בתוך החמין ביום השבת
,כשפותחים ונותנים ככה את המכה הקטנה

64
00:05:11,540 --> 00:05:14,850
.יוצא משהו פשוט מעדן וטעים עם החלה

65
00:05:15,000 --> 00:05:17,620
.יש לך את השפונדרה
.שפונדרה מתחת לצוואר. -18-

66
00:05:17,810 --> 00:05:20,230
.נכון
.שימו לב איזה בשר יפהפה-

67
00:05:20,370 --> 00:05:23,070
.יש פה ככה נימים של שומן

68
00:05:23,680 --> 00:05:25,440
.'זה נקרא 'בשר משויש

69
00:05:25,510 --> 00:05:28,180
?עכשיו, למה אני בוחר את הבשר הזה
.מסיבה אחת פשוטה

70
00:05:28,190 --> 00:05:33,550
,קודם כול, הוא די שמן
.ולחמין טוב צריך טיפה שמנוניות

71
00:05:34,110 --> 00:05:37,730
עוד דבר אחד שאנחנו צריכים לדעת
,לגבי איכות של הבשר

72
00:05:37,750 --> 00:05:40,770
הוא צריך להיות מאוד מאוד אדום
:ממספר סיבות

73
00:05:40,860 --> 00:05:43,760
,א', אם הוא אדום אז הוא טרי

74
00:05:44,430 --> 00:05:48,640
.והוא גם כן מפרה או עגל יותר צעיר

75
00:05:48,940 --> 00:05:53,020
.ועכשיו בוא ניקח בשר לכבוד שבת קודש
.יאללה, הגיע הזמן-

76
00:05:53,030 --> 00:05:56,480
דניאל, אני חושב שאני אקח את
.ה'אסאדו' הזה. הוא נראה יפהפה

77
00:05:56,790 --> 00:06:02,450
,בדרך כלל אני מעדיף את כל החתיכה שלמה
,גם כן אם זה השריר או כל דבר

78
00:06:02,660 --> 00:06:06,920
.אני שם אותו ממש שלם בתוך החמין
,הוא שומר על העסיסיות שלו

79
00:06:06,930 --> 00:06:09,280
הוא שומר על הטעם שלו
.ואני מקבל טעם גן עדן

80
00:06:09,610 --> 00:06:12,810
האמת היא, שגם חשוב לדעת
.מאיפה מגיע הבשר

81
00:06:13,190 --> 00:06:16,150
,אז בארץ שלנו, ברוך השם
.הבשר מגיע מרמת הגולן

82
00:06:16,640 --> 00:06:20,190
.הבשר הוא מאוד איכותי
.שם הפרות אוכלות אוכל טבעי

83
00:06:20,200 --> 00:06:23,280
.המזון משפיע מאוד על איכות הבשר

84
00:06:23,480 --> 00:06:26,310
דניאל, אני רואה פה
.'חתיכה יפהפייה של 'אונטריפ

85
00:06:26,600 --> 00:06:31,690
תארוז פה, את החתיכה הזאת. תארוז לי 
.אותה כמו שהיא. איך שהיא שלמה, מצוין

86
00:06:34,700 --> 00:06:37,550
,'טוב, לקחנו גם 'שפונדרה
,'לקחנו גם 'אונטריפ

87
00:06:38,300 --> 00:06:40,700
.ובשר לכבוד שבת יש לנו

88
00:06:41,920 --> 00:06:45,360
,ובואו נחליט מה אנחנו רוצים לעשות
.'את ה'שפונדרה' או את ה'אונטריפ

89
00:06:45,630 --> 00:06:46,790
.ועכשיו הולכים לבשל

90
00:06:46,810 --> 00:06:48,960
,תזמין אותי אליך לשבת
!תן לי ליהנות. -בשמחה

91
00:06:48,980 --> 00:06:51,870
!ברוך הבא! אתה מוזמן
.מצוין. אמריקה-

92
00:06:58,530 --> 00:07:01,830
היום אנחנו נעשה חמין
.שהבסיס שלו הוא מרוקאי

93
00:07:02,310 --> 00:07:04,550
,שלב ראשון אני מכין קודם את החיטה

94
00:07:04,710 --> 00:07:06,040
,שלב שני נעשה את החמין

95
00:07:06,350 --> 00:07:09,530
.ושלב שלישי - אני לא אגלה לכם
.הפתעה

96
00:07:17,390 --> 00:07:18,950
.חצי בצל מטגנים

97
00:07:19,990 --> 00:07:22,480
.שום
.לא חשוב הגודל

98
00:07:23,080 --> 00:07:26,560
.חיטה - לטגן אותה למשך 2-3 דקות

99
00:07:28,510 --> 00:07:30,280
:אני מוסיף את התבלינים

100
00:07:30,760 --> 00:07:38,120
,כורכום, פפריקה מתוקה, כמון
.פלפל שחור, כף אחת של מלח שטוחה

101
00:07:38,380 --> 00:07:40,120
.מטגן עם התבלינים

102
00:07:42,190 --> 00:07:45,230
.סילאן, אגוז מוסקט

103
00:07:46,540 --> 00:07:49,830
ועל כל זה אני מוסיף
.שתי כוסות מים חמים

104
00:07:51,070 --> 00:07:56,170
מכסה עם מגבת בכדי שזה יספוג
,את הנוזלים המיותרים

105
00:07:56,620 --> 00:07:59,750
.למשך 40 דקות על אש נמוכה

106
00:08:00,320 --> 00:08:01,840
.ובינתיים ניגש להכין את החמין

107
00:08:10,600 --> 00:08:12,370
.נשים שמן

108
00:08:12,640 --> 00:08:16,670
,נטגן את הבשר
.לא הרבה זמן בתוך השמן

109
00:08:18,350 --> 00:08:20,410
.פשוט צורבים אותו מכל הכיוונים

110
00:08:21,880 --> 00:08:23,250
.קיבל חריכה קלה

111
00:08:26,000 --> 00:08:29,080
,ברגע שאני מטגן אותו
,אני יוצר איזו שכבה אטומה

112
00:08:29,090 --> 00:08:31,060
.ואז הבשר שומר על העסיסיות שלו

113
00:08:31,560 --> 00:08:33,720
.לוקחים את הבצל

114
00:08:35,190 --> 00:08:38,950
,מוסיף את השעועית
,תפוחי האדמה

115
00:08:40,410 --> 00:08:40,860
.בטטה

116
00:08:41,640 --> 00:08:46,070
,וישר מוסיף תבלינים של כורכום
,מרק עוף

117
00:08:46,180 --> 00:08:48,880
.פפריקה
.ונערבב את זה

118
00:08:50,480 --> 00:08:52,140
.משהו כמו שליש אגוז

119
00:08:53,350 --> 00:08:54,550
.תבלין לקציצות

120
00:08:55,060 --> 00:08:58,790
,לאחר שטיגנתי מספר שניות
,נוסיף את השום

121
00:08:59,470 --> 00:09:01,720
.נוסיף את הבשר

122
00:09:04,100 --> 00:09:06,320
.את המים אני גם מוסיף בהדרגה

123
00:09:06,330 --> 00:09:09,270
.ננער את הסיר ואחרי כן נוסיף עוד מים

124
00:09:09,560 --> 00:09:11,190
.והחיטה מוכנה

125
00:09:11,640 --> 00:09:16,570
אתם יכולים לראות ולא להריח, אבל אני יכול
!להגיד לכם שהריח הוא פשוט מדהים 

126
00:09:16,590 --> 00:09:17,400
!פשוט מדהים

127
00:09:18,210 --> 00:09:22,420
,את החיטה אנחנו מעבירים לשקית בד
.אפשר עם שקית קוקי

128
00:09:22,450 --> 00:09:26,830
 ברגע שאני שם את החיטה, תלוי מה
,הגובה שאני סוגר. אם סגרתי למעלה

129
00:09:27,060 --> 00:09:28,530
.אז החיטה תצא יותר בצקית

130
00:09:28,570 --> 00:09:33,290
 ואם סגרתי למטה - אז אני לא נותן לחיטה
.להתפתח יותר. היא תצא יותר יבשה

131
00:09:33,330 --> 00:09:34,750
.כל אחד, עניין של טעם

132
00:09:34,820 --> 00:09:39,460
,אני אוהב את החיטה לא יבשה
.אבל גם לא דביקה מדי

133
00:09:39,790 --> 00:09:41,690
,ניתן קשירה קלה

134
00:09:42,180 --> 00:09:44,380
 בכדי שגם בשבת
.אני לא אצטרך להסתבך עם זה

135
00:09:44,810 --> 00:09:46,960
,הנה החמין מתחיל לבעבע

136
00:09:47,720 --> 00:09:49,450
.מקבל צבע יפהפה

137
00:09:49,760 --> 00:09:53,740
.נוסיף עליו מלמעלה חצי כף סילאן

138
00:09:54,130 --> 00:09:58,360
.לוקח את החיטה, קובר אותה בתוך החמין

139
00:09:58,910 --> 00:10:02,360
מחזיר את הסיר ונותן לו להמשיך להתבשל

140
00:10:02,380 --> 00:10:04,760
.לפחות שעה וחצי-שעתיים

141
00:10:05,030 --> 00:10:09,450
ונכין עוד משהו מאוד מאוד מעניין
.לכבוד שבת קודש

142
00:10:09,640 --> 00:10:11,510
.אנחנו נעשה עוגת בשר

143
00:10:15,100 --> 00:10:17,790
יש תערובת של בשר
.עם כל מיני דברים מאוד מתוקים

144
00:10:18,300 --> 00:10:21,880
,מאוד מאוד טעים, גם הילדים יאהבו את זה
.וככה יהיה לכם כיף מסביב לחמין

145
00:10:22,460 --> 00:10:26,270
.ובואו נתחיל לעבוד
,ניקח את התמרים, נקצוץ אותם

146
00:10:26,990 --> 00:10:28,210
.ניקח את השזיפים כנ"ל

147
00:10:28,920 --> 00:10:33,740
.אנחנו נשים בתוך הקערה
,נוסיף את הבוטנים הקלויים

148
00:10:34,190 --> 00:10:39,690
,בישקוטים, קינמון, פלפל שחור 
.סוכר, אגוז מוסקט

149
00:10:40,460 --> 00:10:43,640
,להרטיב מעט את היד עם מים
.כדי שיהיה יותר נוח לערבב את זה

150
00:10:44,840 --> 00:10:49,720
ביצה נועדה לקשור את הבשר
.עם פרורי הלחם

151
00:10:53,270 --> 00:10:57,710
 ,אנחנו לוקחים נייר כסף, לוקחים את הבשר
,מניחים אותו במרכז

152
00:10:58,470 --> 00:11:00,700
.ומתחילים לגלגל

153
00:11:02,300 --> 00:11:04,140
.ופשוט כמו סוכרייה

154
00:11:04,680 --> 00:11:06,720
.'במרוקאית קוראים לזה 'אל-עמרה

155
00:11:06,970 --> 00:11:13,880
אני לוקח קיסם שיניים, עושה מספר חורים
,בכדי שהבשר יספוג את הטעמים של החמין

156
00:11:13,980 --> 00:11:15,690
.וקדימה לסיר

157
00:11:17,160 --> 00:11:19,130
.עושה מעט מקום

158
00:11:19,850 --> 00:11:22,080
.מכניס אותה לתוך סיר החמין

159
00:11:22,510 --> 00:11:24,530
.ויש את אלה שאוהבים את הג'חנון בשבת

160
00:11:25,030 --> 00:11:31,040
 אז ממש פשוט ולעניין: לקחת בתוך שקית
.קוקי כמה ג'חנון, לשים את זה בתוך השקית

161
00:11:31,050 --> 00:11:34,520
,לסגור היטב, להניח על החמין
,לשים מכסה

162
00:11:34,920 --> 00:11:38,590
,'וזה יוצא לכם ג'חנון 'כדבעי
.כמו שצריך

163
00:11:38,720 --> 00:11:43,510
.אני מוסיף ככה מלמעלה קצת גריסי פנינה
.מוסיף הרבה סמיכות

164
00:11:44,650 --> 00:11:46,210
.שלושת רבעי שעה לערך

165
00:11:46,580 --> 00:11:51,140
 ,בכדי שהחמין לא יתייבש
.אני שם נייר אפייה

166
00:11:51,340 --> 00:11:57,160
כמובן נייר אפייה אני שם בסיר חמין
,אחרי שהוא בושל כל צורכו

167
00:11:57,190 --> 00:12:00,080
.כי אחרת פה אנחנו נכנסים לספק בהלכה

168
00:12:00,950 --> 00:12:04,850
,סגרתי את הסיר. הכנתי את הפלטה
.הדלקתי אותה

169
00:12:05,800 --> 00:12:11,680
.וניפרד מהחמין למשך ה-16 שעות הקרובות

170
00:12:11,760 --> 00:12:16,080
שם אותו אחר כבוד
.בתוך ארונית ששומרת על החום 

171
00:12:16,760 --> 00:12:19,390
.הו... מה שכן, זה מריח טוב

172
00:12:21,430 --> 00:12:21,890
!וואו

173
00:12:24,010 --> 00:12:25,230
.איזה יופי של חמין

174
00:12:48,720 --> 00:12:50,970
?אתם זוכרים שהבטחתי לכם ח"י סלטים

175
00:12:51,340 --> 00:12:54,100
אז היום בעזרת השם אנחנו נכין
,עוד מספר סלטים

176
00:12:54,110 --> 00:12:58,220
ואתם יודעים מה? אנחנו נכין
.עוד סלט אחד בונוס. 19 סלטים

177
00:13:03,290 --> 00:13:08,200
.מיונז נמצא בכל בית
.בסיס לסלטים, טעים כממרח

178
00:13:08,570 --> 00:13:10,720
.כמו כל דבר
.כולנו אוהבים אותו

179
00:13:11,190 --> 00:13:14,020
.והפעם אנחנו נלמד להכין מיונז ביתי

180
00:13:14,320 --> 00:13:20,930
בואו נתחיל לעבוד. אנחנו לוקחים
,מג'ימיקס' או כל מעבד מזון עם סכין' 

181
00:13:21,420 --> 00:13:23,000
.'מה שנקרא, 'ספינר מרוקאי

182
00:13:23,770 --> 00:13:27,230
.אנחנו לוקחים 2 ביצים
.נבדוק שהן נקיות

183
00:13:27,760 --> 00:13:30,710
.חשוב מאוד שהן יהיו בטמפרטורת החדר

184
00:13:31,100 --> 00:13:32,540
.מוסיפים אותן לתוך המיקסר

185
00:13:32,550 --> 00:13:38,390
 נותנים לזה בערך דקה שזה יעבוד רק על
.הביצים עם החלבון ועם החלמון ביחד

186
00:13:39,670 --> 00:13:43,030
לאחר כדקה אנחנו רואים שהקצף
,נהיה לבן

187
00:13:43,270 --> 00:13:49,970
ומתחילים לזרזף שמן בזרזוף דק
,רק בהתחלה, ב-20-30 שניות הראשונות

188
00:13:50,310 --> 00:13:56,690
 ואחרי זה מגבירים את הקצב, עד שאנחנו
.מסיימים בערך שלושת רבעי בקבוק של שמן

189
00:13:58,010 --> 00:14:01,070
,אנחנו מרגישים שהמיונז מתייצב

190
00:14:01,410 --> 00:14:07,180
.מוסיפים עליו שתי כפות לימון
.זה בערך חצי לימון סחוט

191
00:14:07,190 --> 00:14:08,770
.אני אוהב לעבוד רק עם לימון טרי

192
00:14:09,690 --> 00:14:12,720
,מוסיפים עליו פחות מחצי
.אפילו רבע כף מלח

193
00:14:12,750 --> 00:14:16,270
,קחו בחשבון שהוא בסיס לסלטים אחרים

194
00:14:16,290 --> 00:14:18,240
.והסלטים האחרים יש להם גם מליחות

195
00:14:18,820 --> 00:14:20,600
.אנחנו נוכל לאזן את זה

196
00:14:20,950 --> 00:14:24,760
.ואנחנו מוסיפים כף אחת חרדל

197
00:14:25,220 --> 00:14:28,930
ומוסיפים 2 פקקים של חומץ

198
00:14:29,290 --> 00:14:32,670
.בכדי למנוע ולעכב את חיידק הסלמונלה

199
00:14:33,750 --> 00:14:34,960
.זהו. עצרנו אותו

200
00:14:37,880 --> 00:14:42,870
 מאוד מאוד חשוב: אורך חיי המדף
.של המיונז הוא שבוע מקסימום

201
00:14:43,190 --> 00:14:45,840
 אני לא מאמין שהוא יישאר אצלכם שבוע
.אחרי שתטעמו אותו

202
00:14:46,160 --> 00:14:47,770
,ועוד דבר אחד שאני רוצה להוסיף

203
00:14:48,800 --> 00:14:52,520
,אפשר להוסיף לו שום
.ואז הוא הופך לממרח מאוד מאוד טעים

204
00:14:52,790 --> 00:14:58,190
אפשר גם להוסיף שיפקה, איזה 2-3
.שיפקה חמוצה, מוסיף לו המון טעם

205
00:14:58,380 --> 00:15:01,960
,וכיד הדמיון הטובה
.כל אחד לפי טעמו

206
00:15:02,360 --> 00:15:04,280
.ויש לנו מיונז תוצרת בית

207
00:15:08,860 --> 00:15:11,950
,טוב, והסלט הבא סלט מאוד מעניין
,מאוד מאוד טעים

208
00:15:12,080 --> 00:15:14,860
.סלט פלפלים ועגבניות קלויים

209
00:15:14,870 --> 00:15:18,150
,כן, גם העגבניות שורפים על האש
.גם הפלפלים שורפים על האש

210
00:15:18,960 --> 00:15:23,340
.נתחיל עם העגבניות
,חותכים אותן לקוביות

211
00:15:23,550 --> 00:15:26,780
כמובן לאחר שקילפנו את העגבניות
.ואת הפלפלים

212
00:15:30,740 --> 00:15:33,940
,אם נשאר טיפה מהשרוף
.לא נורא, זה רק מוסיף טעם

213
00:15:39,670 --> 00:15:41,770
.ניקח את הפלפלים החריפים

214
00:15:51,050 --> 00:15:52,130
,לוקח את הגמבה

215
00:15:52,740 --> 00:15:56,380
.גם כן קוביות
.הכול בא בקוביות

216
00:16:01,530 --> 00:16:02,940
.קוצץ את זה כמו שצריך

217
00:16:08,030 --> 00:16:12,570
.מוסיף 2 שיני שום
.קוצץ אותן גם כמו שצריך

218
00:16:20,270 --> 00:16:23,100
.עכשיו בואו ניגש לתיבול

219
00:16:23,710 --> 00:16:26,870
,ניקח בערך 3 כפות לימון

220
00:16:27,940 --> 00:16:29,480
,בערך חצי כף מלח

221
00:16:30,560 --> 00:16:32,090
.נותן לו ערבוב

222
00:16:34,190 --> 00:16:40,430
.מוסיף בערך 2 כפות שמן זית או שמן רגיל

223
00:16:40,820 --> 00:16:45,710
 ,האמת היא שהסלט המקורי שלו
.מוסיפים לו שמן שנקרא שמן ארגן

224
00:16:45,850 --> 00:16:49,120
,שזה בא ממרוקו, מאגאדיר

225
00:16:49,490 --> 00:16:53,960
בדרך לאגאדיר, שזה שמן
,עם טעם מאוד מאוד מאוד ייחודי

226
00:16:53,970 --> 00:16:57,110
 אבל אצלנו בארץ עדיין אין לנו
.את שמן הארגן. לא נתקלתי בו

227
00:16:58,180 --> 00:17:00,490
,לקראת ההגשה, ממש רק לקראת ההגשה

228
00:17:00,850 --> 00:17:03,150
,אני מוסיף מעט כוסברה

229
00:17:03,780 --> 00:17:08,380
.ויש לנו סלט פשוט מדהים וטעים

230
00:17:08,970 --> 00:17:10,640
.והנה, כן, תטעמו

231
00:17:11,620 --> 00:17:15,180
.עם החלה של שבת זה יוצא פשוט מדהים

232
00:17:21,760 --> 00:17:24,530
והסלט הבא זה סלט מאוד מאוד מאוד
.שאני אוהב

233
00:17:24,540 --> 00:17:27,350
,זה מזכיר לי את ימי ילדותי
,זה הסלט של ממה

234
00:17:27,900 --> 00:17:30,450
...שאימא שלי הייתה עושה את זה ב

235
00:17:30,710 --> 00:17:32,880
 לא יודע למה, אבל תמיד היא הייתה
.עושה אותו בשבת בבוקר

236
00:17:33,450 --> 00:17:36,240
.ואני רוצה לשתף אתכם בחוויה הזאת
.סלט מאוד מאוד טעים

237
00:17:36,750 --> 00:17:39,390
,אנחנו לוקחים שלושה תפוזים

238
00:17:41,650 --> 00:17:46,980
.קולפים אותם, ללא הלבן
.הלבן הוא מעט מריר

239
00:17:47,270 --> 00:17:48,740
.נשתדל לא להשתמש בו

240
00:17:57,480 --> 00:17:59,230
.חותכים אותם לקוביות

241
00:18:06,300 --> 00:18:06,940
.יפה

242
00:18:08,240 --> 00:18:12,950
.בואו נסיים עם החיתוכים
,נחתוך איזה שתי שיני שום

243
00:18:15,360 --> 00:18:16,200
.גם כן דק

244
00:18:31,240 --> 00:18:31,740
.יפה

245
00:18:32,410 --> 00:18:38,370
,טוב, אנחנו נוסיף רק כף אחת לימון
,בכדי שיישאר הטעם של התפוזים

246
00:18:38,390 --> 00:18:39,960
.אבל הוא ידגיש מעט את החמוציות

247
00:18:40,400 --> 00:18:42,940
.גם בערך רבע כף מלח

248
00:18:44,030 --> 00:18:47,880
,גם קורט, אפילו פחות, כמון
.שלא ישתלט לנו על הטעם

249
00:18:48,900 --> 00:18:52,730
,ונוסיף אריסה ביתית
.או אריסה שאפשר לקנות

250
00:18:52,790 --> 00:18:55,730
,נוסיף כף אחת ככה גדושה של אריסה
.אפילו שתיים

251
00:18:56,670 --> 00:18:59,720
.וכוס של זיתים שחורים

252
00:18:59,920 --> 00:19:02,430
.זיתים שחורים מיובשים

253
00:19:02,750 --> 00:19:05,480
.אנחנו מוצאים אותם בכל מקום
.גם ראינו את זה

254
00:19:06,040 --> 00:19:08,630
,ונשאר לנו רק לערבב את זה
.ובזה נגמר הסיפור

255
00:19:13,890 --> 00:19:20,280
 כן, הנה. ויש לנו עוד סלט
.מוכן וטעים לשובע

256
00:19:25,440 --> 00:19:28,930
,והסלט הבא
?איך אפשר בלי חצילים בשולחן

257
00:19:29,380 --> 00:19:34,030
,ויש פה סלט מאוד מאוד מעניין
,פשוט, קל להכנה

258
00:19:34,330 --> 00:19:38,590
,ואני מבטיח מבטיח שהוא מאוד מאוד טעים
.כמו כל הסלטים האחרים שעשינו

259
00:19:39,010 --> 00:19:42,080
,אז ככה: אנחנו לוקחים 3 חצילים

260
00:19:43,290 --> 00:19:47,170
 חותכים אותם לקוביות של
.של בערך 3 על 3 סנטימטרים

261
00:19:47,350 --> 00:19:50,750
 .מטגנים אותם
.אני ממליץ לטגן אותם בשמן עמוק

262
00:19:51,070 --> 00:19:53,500
.בשמן עמוק יספוג הכי פחות שמן

263
00:19:53,960 --> 00:19:57,990
,יש לנו 100 גרם של חומוס
.גרגירי חומוס

264
00:19:58,660 --> 00:20:02,070
,קניתי בקופסה
.נתתי לזה רתיחה קלה וסיננתי

265
00:20:02,510 --> 00:20:05,460
.יש לנו 100 גרם זיתים, 100 גרם גמבה

266
00:20:06,720 --> 00:20:10,270
.ובואו ניכנס עכשיו לעבודה

267
00:20:10,300 --> 00:20:15,550
,הנה, יש לנו פה חצילים אחרי טיגון
.מה שנקרא, הכינותי מראש

268
00:20:15,850 --> 00:20:18,370
.אנחנו לוקחים את החומוס, מוסיפים

269
00:20:18,970 --> 00:20:21,600
,לוקחים את ה-100 גרם חריסה
.מוסיפים אותה

270
00:20:21,620 --> 00:20:23,600
.פשוט הכול להוסיף ולערבב

271
00:20:26,410 --> 00:20:30,880
.פה לוקחים איזה 3 כפות לימון

272
00:20:31,600 --> 00:20:34,390
.גמבה חמוצה
.רצועות גמבה חמוצה

273
00:20:34,800 --> 00:20:35,790
.זיתים פרוסים

274
00:20:36,670 --> 00:20:39,930
.וכמות של חצי בצל קצוץ

275
00:20:42,730 --> 00:20:44,030
.רבע כף מלח

276
00:20:44,650 --> 00:20:48,430
.מה שנותר לנו, לערבב את הסלט

277
00:20:49,800 --> 00:20:52,000
.ואני מבטיח שהסלט הזה מאוד טעים

278
00:20:52,020 --> 00:20:55,040
,אנחנו גם נערבב אותו בעדינות
,מה שנקרא, לקפל

279
00:20:55,560 --> 00:20:58,750
.בכדי שלא נמעך את החצילים
.אנחנו לא רוצים חצילים מעוכים

280
00:20:59,770 --> 00:21:04,410
,בסוף אנחנו ניקח חופן פטרוזיליה קצוצה

281
00:21:05,180 --> 00:21:07,050
.מי שאוהב יותר, מי שאוהב פחות

282
00:21:07,640 --> 00:21:09,460
.גם צבע, גם טעם

283
00:21:10,050 --> 00:21:13,890
.ויש לנו עוד סלט אחד מוכן

284
00:21:14,860 --> 00:21:16,520
.וכן, הנה, עוד סלט אחד

285
00:21:17,280 --> 00:21:18,690
.בבקשה. בתיאבון

286
00:21:25,040 --> 00:21:28,930
.הסלט הבא זה סלט בריאות
.סלט יפה, טעים

287
00:21:29,400 --> 00:21:31,010
?ומה יש להוסיף עליו

288
00:21:31,300 --> 00:21:32,620
.בואו נראה על מה אנחנו מדברים

289
00:21:33,110 --> 00:21:35,250
.וכדאי ומומלץ מאוד לעשות אותו

290
00:21:35,620 --> 00:21:41,920
,אז אנחנו נעשה סלט סלק אדום מגורד
.שהסלק הוא לא מבושל, וסלט קולרבי

291
00:21:42,090 --> 00:21:43,740
.פשוט ולעניין
.לא מסובך

292
00:21:44,160 --> 00:21:48,300
,גירדתי בפומפייה או בג'וליאן
,מה שנוח לכם

293
00:21:49,080 --> 00:21:51,680
.ראש אחד של סלק אדום

294
00:21:54,590 --> 00:21:56,200
.נוסיף את הקולרבי עליו

295
00:21:58,770 --> 00:22:03,970
.על זה אנחנו נכתוש איזה 2 שיני שום

296
00:22:07,910 --> 00:22:08,860
.שתי שיני שום

297
00:22:09,230 --> 00:22:11,850
,נוסיף על כותש השום
,בכדי שנשחרר את השום

298
00:22:11,860 --> 00:22:18,830
איזה בערך 3, אפילו 4 כפות
.מלימון סחוט

299
00:22:19,550 --> 00:22:21,850
,נערבב את זה
,ננצל את כל מה שיש לנו

300
00:22:22,040 --> 00:22:23,430
.ונוסיף את זה פה

301
00:22:24,520 --> 00:22:27,400
,איזה חצי כף
.פחות מחצי כף כמון

302
00:22:27,450 --> 00:22:32,360
 ,שילוב של כמון עם שום
.הוא פשוט כל הזמן בכל אוכל מצוין

303
00:22:32,720 --> 00:22:36,800
,נוסיף עוד חצי כף מלח
.כל אחד לפי טעמו

304
00:22:37,110 --> 00:22:38,040
.נערבב את זה

305
00:22:38,750 --> 00:22:41,290
זה אני ממליץ להכין
,את הסלט הזה לפני ההגשה 

306
00:22:41,640 --> 00:22:43,210
.כי עדיין הוא שומר על הצבעים שלו

307
00:22:43,770 --> 00:22:50,680
אנחנו נוסיף מעט שמן
.בכדי לשמר אותו

308
00:22:51,950 --> 00:22:58,300
,הסלט עצמו מוכן. ואם שמתם לב
,לא סתם יש לידי פה 2 חצאי לימון

309
00:22:59,070 --> 00:23:01,930
,כי הרבה פעמים באמצע הבישול
,או ככה באמצע העבודה

310
00:23:01,960 --> 00:23:06,550
 נכנס איזה זבוב טורדני, ואנחנו רוצים
,לגרש אותו, רוצים שהאוכל יהיה די נקי

311
00:23:06,930 --> 00:23:11,000
אז פשוט אנחנו שמים לימון
.והוא מבריח את הזבובים

312
00:23:11,380 --> 00:23:13,000
.תנסו את זה
.לא יקרה שום דבר

313
00:23:13,780 --> 00:23:15,100
.והנה הסלט מוכן

314
00:23:15,960 --> 00:23:19,880
 אם אנחנו רוצים מעט מאוד
,להעשיר את הצבע ואת הטעם

315
00:23:19,900 --> 00:23:21,880
.נוסיף לו מעט פטרוזיליה

316
00:23:23,290 --> 00:23:27,080
.ויש לנו סלט יפהפה, טעים וגם בריא

317
00:23:33,900 --> 00:23:38,200
והסלט הבא שיש לנו זה יהיה
סלט כרוב במיונז

318
00:23:38,520 --> 00:23:42,740
.עם כל מיני ירקות
,סלט טעים

319
00:23:43,380 --> 00:23:47,060
נראה טוב
.וגם לא מסובך להכנה

320
00:23:47,070 --> 00:23:48,890
.אז יש לנו ככה: כרוב קצוץ

321
00:23:49,550 --> 00:23:54,880
,לפני שאנחנו מתחילים לעבוד
.אנחנו מוסיפים לו מעט מאוד מלח

322
00:23:56,450 --> 00:24:02,920
 אני אוסיף פה כמות של לא יותר
.מ-2 כפות מיץ לימון טרי

323
00:24:03,260 --> 00:24:07,660
.מערבב היטב
.ותכף גם תבינו למה אני עושה את זה

324
00:24:07,690 --> 00:24:11,430
.נותן לכרוב לספוג מעט מאוד את הטעם הזה

325
00:24:12,020 --> 00:24:16,070
,ולקחתי חצי גמבה צהובה
.הוספתי אותה

326
00:24:16,650 --> 00:24:18,020
.חצי גמבה ירוקה

327
00:24:18,110 --> 00:24:20,260
.הכול חתוך לקוביות קטנות

328
00:24:21,300 --> 00:24:23,180
.חצי גמבה אדומה

329
00:24:26,970 --> 00:24:28,500
,בערך חצי קופסת תירס

330
00:24:30,100 --> 00:24:35,650
,ו-2 מלפפונים בחומץ
.לא במלח, מגורדים

331
00:24:37,130 --> 00:24:40,350
,ולוקח את הכול
.מערבב ביחד

332
00:24:41,990 --> 00:24:43,180
.נותן ערבוב טוב

333
00:24:45,740 --> 00:24:53,280
.על כל זה אני מוסיף מיונז
.במקרה הזה, זה מיונז שהכנו בבית

334
00:24:53,790 --> 00:24:58,940
,פשוט מיונז טעים, כ-4 כפות
.ואם נצטרך עוד, נוסיף

335
00:25:03,830 --> 00:25:06,500
,בסוף אני מוסיף שמיר קצוץ

336
00:25:06,660 --> 00:25:09,510
.מוסיף גם טעם ומוסיף גם צבע

337
00:25:12,450 --> 00:25:13,720
.והסלט מוכן

338
00:25:13,850 --> 00:25:16,960
.שיהיה לכולנו בתיאבון ושבת שלום

339
00:25:26,760 --> 00:25:31,470
 ,אחרי שהכנו מטעמים לכבוד שבת
,עשינו קניות ושמענו דבר תורה

340
00:25:31,710 --> 00:25:34,600
.הגיע הזמן שנתרווח ונשמע איזה שיר טוב

341
00:25:35,090 --> 00:25:39,860
 ,והפעם אנחנו מארחים את משה
,את נתי ואת פיני

342
00:25:40,230 --> 00:25:43,890
,האחים למשפחת שיליץ
.'שמכונים 'השיליצים

343
00:25:44,440 --> 00:25:46,120
.שלום, משה
.שלום שלום-

344
00:25:46,130 --> 00:25:48,360
.כמעט שבת שלום לכם
.כמעט שבת שלום-

345
00:25:49,680 --> 00:25:51,500
?מה אנחנו נשמע היום

346
00:25:51,940 --> 00:25:53,590
לא נשמע, נשיר כולנו יחד

347
00:25:54,420 --> 00:25:58,510
 ,שיר של רבי שלמה קרליבך
.שלום עליכם', על-פי לחן של רבי שלמה'

348
00:25:58,830 --> 00:26:03,000
!איזה יופי! איזה יופי
.הרב שלמה קרליבך, פינה חמה בלב

349
00:26:03,470 --> 00:26:05,250
.הוא פינה חמה בלב של כל יהודי

350
00:26:05,390 --> 00:26:07,510
 אני חושב שרבי שלמה קרליבך
היה אחד החלוצים

351
00:26:07,650 --> 00:26:12,590
 בקטע שהוא הגיע והראה
.את היופי והאהבה שיש ביהדות

352
00:26:13,340 --> 00:26:17,230
אני חושב שאם אנחנו רוצים
- ליהנות מהשבת, להתענג על השבת 

353
00:26:18,470 --> 00:26:22,020
זה מתחיל קודם בשיר טוב
.'של רבי שלמה קרליבך, 'שלום עליכם

354
00:26:22,290 --> 00:26:23,500
.הו, יפה

355
00:26:24,730 --> 00:26:25,480
.בבקשה

356
00:26:34,900 --> 00:26:46,710
שלום עליכם מלאכי השרת"

357
00:26:49,370 --> 00:27:01,080
מלאכי השרת, מלאכי עליון"

358
00:27:03,660 --> 00:27:16,190
ממלך מלכי המלכים"

359
00:27:17,990 --> 00:27:29,460
הקדוש, הקדוש ברוך הוא"

360
00:27:32,260 --> 00:27:44,200
שלום עליכם מלאכי השרת"

361
00:27:46,690 --> 00:27:58,980
מלאכי השרת, מלאכי עליון"

362
00:28:00,820 --> 00:28:14,320
ממלך מלכי המלכים"

363
00:28:15,360 --> 00:28:27,470
הקדוש, הקדוש ברוך הוא"

364
00:29:29,367 --> 00:29:31,755
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (92 מדרגים)