הרב אביעד ארג'ואן

הרב אביעד ארג’ואן - מה פירוש "סברי מרנן"?

הרב אביעד ארג'ואן

מה פירוש המילים "סברי מרנן" שאנו אומרים בקידוש? הרב אביעד ארג'ואן מסביר את המצוה על דרך הפשט, רמז, דרש וסוד