x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - קשרים נסתרים

הרב אליהו עמר

מה הקשר בין רבי עקיבא למשה רבנו? בין סיסרא להמן הרשע? בין יעל לאסתר המלכה? לכאורא נראה שאין קשר בין האישים בתנ"ך אך כשנכנסים לעומק התורה רואים שכל הדמויות בתנ"ך מצטרפות למארג אחד גדול ומרתק

תמלול ההרצאה

1
00:00:17,160 --> 00:00:21,670
היום אנחנו ננסה להתמקד
על איזשהו פרק מאוד מעניין

2
00:00:22,140 --> 00:00:25,220
,בעם ישראל
,צומת דרכים מאוד מאוד מעניינת

3
00:00:25,690 --> 00:00:27,980
.שנראה הקשרים בין כמה וכמה אישים

4
00:00:28,060 --> 00:00:30,310
,ברמת העיקרון, אין קשר בין אחד לשני

5
00:00:30,400 --> 00:00:31,900
אבל בהתבוננות מעמיקה

6
00:00:32,270 --> 00:00:34,100
.מוצאים קשר מאוד מאוד מעניין

7
00:00:34,720 --> 00:00:36,250
,עם ישראל יוצא ממצרים

8
00:00:37,200 --> 00:00:38,670
.משה רבנו מנהיג אותם

9
00:00:39,080 --> 00:00:40,660
יש פה אמונה מאוד מאוד גדולה

10
00:00:40,680 --> 00:00:42,230
ללכת אחרי הקב"ה

11
00:00:42,590 --> 00:00:46,280
ובורא עולם, אגב, זוכר את זה
.לעם ישראל שנים רבות לאחר מכן

12
00:00:46,840 --> 00:00:51,070
כה אמר ה' זכרתי לך"
חסד נעורייך אהבת כלולותייך

13
00:00:51,470 --> 00:00:53,850
לכתך אחריי במדבר"
."בארץ לא זרועה

14
00:00:54,290 --> 00:00:57,340
קמו, הלכו אחרי הקב"ה
.בארץ לא זרועה

15
00:00:58,140 --> 00:01:00,030
.בט"ו בשבט אנחנו לוקחים שעורה

16
00:01:00,410 --> 00:01:03,420
שעורה היא אחד מהפירות
שנשתבחה בהם ארץ ישראל

17
00:01:03,900 --> 00:01:07,710
,והשעורה מסמלת על מאכל בהמה
.כידוע

18
00:01:08,030 --> 00:01:10,850
...הקורבן שמקריבים
,יש שני קורבנות

19
00:01:10,870 --> 00:01:14,660
אבל קורבן אחד קבוע
שמקריבים אותו בבית המקדש משעורים

20
00:01:14,760 --> 00:01:19,730
זה קורבן העומר. ספירת העומר
.על שם השעורים שמביאים בקורבן העומר

21
00:01:20,220 --> 00:01:23,350
ספירת העומר, מתחילים אותה
.מפסח ועד שבועות

22
00:01:24,360 --> 00:01:26,390
?מה הסיבה
?למה דווקא אז עם השעורים

23
00:01:26,780 --> 00:01:32,760
אלא התשובה היא שעם ישראל התנהג
.כמו שבהמה מתנהגת אצל אדוניה

24
00:01:33,470 --> 00:01:36,760
:כשלוקחים בהמה, היא לא שואלת את האדון
?לאן אתה לוקח אותי

25
00:01:37,040 --> 00:01:39,500
?איפה אתה הולך לעצור
?איפה תהיה לי שתייה

26
00:01:39,530 --> 00:01:40,570
?איפה יהיה לי אוכל

27
00:01:41,040 --> 00:01:44,340
,"האדון אמר "הולכים
.הולכים בלי חשבון

28
00:01:44,610 --> 00:01:47,280
,ככה עם ישראל
.הקב"ה אמר להם: תצאו למדבר

29
00:01:47,810 --> 00:01:51,450
קמו, יצאו. לא עשו חשבון
.מה עם האוכל, מה עם השתייה

30
00:01:51,480 --> 00:01:54,860
.יוצאים כמה מיליונים של אנשים
?מה עם הילדים? איפה האחריות

31
00:01:55,250 --> 00:01:57,300
.והקב"ה זוכר את זה לעם ישראל

32
00:01:57,710 --> 00:02:02,840
זכרתי לך חסד נעורייך"
."אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר

33
00:02:02,930 --> 00:02:06,000
אבל הייתה נקודת משבר
.בכל הסיפור הזה

34
00:02:06,480 --> 00:02:08,000
.הם הגיעו על שפת ים סוף

35
00:02:08,710 --> 00:02:12,290
וכשהם עמדו על שפת הים
,המצרים היו מאחוריהם

36
00:02:12,310 --> 00:02:15,210
הים מלפניהם והעם נכנס פה
.למצוקה מאוד מאוד גדולה

37
00:02:15,660 --> 00:02:18,680
:הם התחילו לצעוק ואמרו למשה רבנו
?למה הבאת אותנו

38
00:02:18,710 --> 00:02:21,250
זה היה נראה פה איזשהו פלונטר
ללא מוצא כזה

39
00:02:21,660 --> 00:02:23,600
.שיהיה רק לסיפור הזה סוף מר

40
00:02:24,000 --> 00:02:27,960
או שהמצרים יטבחו בהם
.או שהולכים המצרים לזרוק אותם לים

41
00:02:28,020 --> 00:02:30,040
,כך או כך
.לא יצאו מהסיפור הזה בשלום

42
00:02:30,510 --> 00:02:32,620
וגם משה רבנו עצמו
לא ידע מה לעשות

43
00:02:32,960 --> 00:02:37,270
.והוא פונה לקב"ה
?ואז בורא עולם אומר לו: מה תצעק אליי

44
00:02:37,700 --> 00:02:42,420
.בעל הטורים כותב שהוא אמר לו: מה
.מה" בגימטרייה - מ' זה 40"

45
00:02:42,710 --> 00:02:45,030
:הוא אומר לו
.יש עוד 40 יום שאתה תצעק אליי

46
00:02:45,040 --> 00:02:48,840
זה לא עכשיו, זה אחרי חטא העגל
אתה תעמוד 40 יום בהר סיני

47
00:02:49,260 --> 00:02:53,570
ותתפלל שהקב"ה יקבל
,את התשובה של עם ישראל

48
00:02:53,680 --> 00:02:56,900
."אבל עכשיו "דבר אל בני ישראל וייסעו

49
00:02:57,250 --> 00:02:59,540
,הבקשה הזו הייתה בקשה מאוד מוזרה

50
00:02:59,880 --> 00:03:02,780
אבל עם ישראל מוסר נפש
.ונכנסים לתוך הים

51
00:03:03,160 --> 00:03:04,390
.אז קורה הבלתי ייאמן

52
00:03:04,820 --> 00:03:08,300
הים, שבדרך כלל המולקולות
,של המים הן מתאחדות

53
00:03:08,850 --> 00:03:12,210
,פתאום הים נבקע
נהג נגד מנהגו

54
00:03:12,500 --> 00:03:15,820
ועם ישראל נכנס
והמצרים לאחר מכן טבעו בים

55
00:03:15,860 --> 00:03:20,160
וזה הוביל את עם ישראל
.לפרץ עצום של שירה

56
00:03:20,500 --> 00:03:23,560
,השירה בקעה מהם
,"אז ישיר משה ובני ישראל"

57
00:03:23,700 --> 00:03:25,520
,וזו שירה מאוד מאוד מיוחדת

58
00:03:25,800 --> 00:03:28,780
,שאחת הסגולות של השירה הזו
,שמי שאומר אותה

59
00:03:29,470 --> 00:03:36,350
כותב האר"י ז"ל: אדם שכל יום אומר
,אז ישיר" ומדמיין שהוא עומד על שפת הים"

60
00:03:36,380 --> 00:03:39,460
,תדמיין את הריח
,את הריח של הגלים, של הים, את הרעש

61
00:03:39,910 --> 00:03:42,250
- ואומר "אז ישיר" בכוונת הלב

62
00:03:42,590 --> 00:03:44,770
מוחלים לו על כל עוונותיו

63
00:03:45,330 --> 00:03:49,800
כי אתה משבח, כביכול, את הקב"ה
.על נס ההצלה שהיה לעם ישראל

64
00:03:50,110 --> 00:03:51,730
"אז ישיר משה ובני ישראל"

65
00:03:52,640 --> 00:03:54,490
.זה מופיע קטע אחד

66
00:03:55,220 --> 00:03:59,070
,בדרך כלל כשיש פרשה
בהפטרה של פרשת השבוע

67
00:03:59,160 --> 00:04:00,600
.מביאים סיפור דומה לפרשה

68
00:04:01,460 --> 00:04:06,010
.יש סיפור דומה
.מצאנו סיפור דומה עם דבורה וברק

69
00:04:06,370 --> 00:04:09,350
זה סיפור שמופיע
.בספר שופטים פרק ה

70
00:04:09,850 --> 00:04:15,060
הייתה תקופה קשה מאוד לעם ישראל
,שיבין, מלך חצור

71
00:04:15,120 --> 00:04:17,170
.והיה לו שר צבא שקראו לו סיסרא

72
00:04:17,650 --> 00:04:20,300
,הוא היה בחור צעיר
,הוא היה בגיל 30, סיסרא

73
00:04:20,610 --> 00:04:23,590
,אבל הבן אדם היה דיקטאטור
.היה לו שר צבא קטסטרופה

74
00:04:23,990 --> 00:04:27,680
.אף אחד לא יכול היה להתעסק איתו
.הוא הכניע את כל העולם כולו תחתיו

75
00:04:28,270 --> 00:04:32,140
והמפעל שלהם, היה להם שם
,חרושת הגויים

76
00:04:32,460 --> 00:04:34,960
,הם ייצרו 900 רכב ברזל

77
00:04:35,280 --> 00:04:42,270
כמו שתגידו 900 טנקים. 900 רכב ברזל
.ופשוט רמסו את עם ישראל

78
00:04:42,570 --> 00:04:49,640
במצב הזה שהיה בו עם ישראל
הקב"ה שמע את תפילתם והושיע אותם

79
00:04:50,140 --> 00:04:53,100
,ודבורה פנתה לברק
,דבורה הייתה נביאה

80
00:04:53,440 --> 00:04:55,610
.ואמרה לברק: תגייס לוחמים

81
00:04:56,030 --> 00:04:57,150
.לא הרבה התנדבו

82
00:04:58,020 --> 00:04:59,990
.הביאו רק 10,000 לוחמים

83
00:05:00,310 --> 00:05:02,760
.זה כלום, זה מבחינת מספרית שום דבר

84
00:05:02,770 --> 00:05:03,800
.אין סיכוי להילחם

85
00:05:04,310 --> 00:05:07,920
,כל הלוחמים שבאו
הם באו במסירות נפש

86
00:05:08,220 --> 00:05:14,340
וזה כתוב: "זבולון עם חרף נפשו למות
."ונפתלי על מרומי שדה

87
00:05:14,420 --> 00:05:17,130
,זאת אומרת, ידעו
,הולכים להתאבד

88
00:05:17,170 --> 00:05:20,940
אבל אם דבורה אמרה
.וברק איתה - עולים ונלחמים

89
00:05:21,820 --> 00:05:24,630
,אזור ההתגוששות היה בהר תבור

90
00:05:25,110 --> 00:05:27,480
.ליד מרגלות נחל קישון

91
00:05:27,500 --> 00:05:30,750
המבואות של נחל קישון
.נמצאות בהר תבור

92
00:05:31,120 --> 00:05:35,180
משם נחל קישון הולך ומתפתל
.עד שהוא מגיע למפרץ חיפה

93
00:05:35,280 --> 00:05:39,050
בשפך מפרץ חיפה
.יש את השפך של נחל קישון

94
00:05:39,070 --> 00:05:41,610
יש שם נמל היום קטן
.שנמצא בפנים

95
00:05:42,170 --> 00:05:44,920
הדבר הזה הוביל את עם ישראל
.לניצחון האדיר הזה

96
00:05:45,480 --> 00:05:49,410
.לא היה דבר מובן מאליו
.סיסרא, ככה כתוב, הגיע עם כל הצבא שלו

97
00:05:49,870 --> 00:05:51,910
.הוא היה בטוח שהם מנצחים

98
00:05:52,020 --> 00:05:55,920
הוא ראה את הקבוצה שמה
,של היהודים שהגיעה, 10,000 איש

99
00:05:56,250 --> 00:05:58,380
.בקושי עם כלי נשק, בקושי זה

100
00:05:58,800 --> 00:06:02,570
,הוא אמר לחבר'ה: הגענו פה עם טנקים
,הגענו עם 900 רכב ברזל

101
00:06:02,600 --> 00:06:06,120
,עם רב כחול הים
.הכנענו את כל העולם מתחת ידינו

102
00:06:06,690 --> 00:06:10,060
.אנחנו לא צריכים הרבה
בואו נתרחץ בנחל קישון

103
00:06:10,640 --> 00:06:12,280
קצת, טיפה ככה להתאוורר

104
00:06:12,620 --> 00:06:17,440
,ואחרי רחצה טובה, ארוחת בוקר
,נלך ונאכל לקינוח

105
00:06:17,690 --> 00:06:20,250
.נקנח את כל החבר'ה האלה שם על הר תבור

106
00:06:20,770 --> 00:06:23,360
הוא נכנס לנחל קישון
.ואז קרה דבר מדהים

107
00:06:23,700 --> 00:06:26,490
נחל קישון, המבואות שלו
.פתאום התחילו לעלות

108
00:06:27,410 --> 00:06:29,500
הקב"ה, כתוב שזה היה לפנות בוקר

109
00:06:29,880 --> 00:06:33,710
מן שמיים נלחמו הכוכבים"
,"ממסילותם נלחמו עם סיסרא

110
00:06:33,990 --> 00:06:36,150
,הייתה תנועה שונה של הכוכבים

111
00:06:36,440 --> 00:06:40,070
כתוצאה מכך הייתה הקפצה
.של הטמפרטורות בכדור הארץ

112
00:06:40,480 --> 00:06:45,260
,הם כולם היו עם שריון של קשקשים
.שריון ברזל

113
00:06:45,590 --> 00:06:50,160
.הם התחילו להתלהט בפנים
.שריון הברזל ספח אליו חום

114
00:06:50,560 --> 00:06:52,780
הם הרגישו כמו שמתבשלים
.בקופסאות שימורים

115
00:06:53,310 --> 00:06:55,530
.הרחיצה בנהר הייתה חובה

116
00:06:55,890 --> 00:06:58,680
כולם קפצו למים
,ואז פתאום הנחל התרומם

117
00:06:59,160 --> 00:07:02,110
.נוצר סחף ופשוט גרף את כולם

118
00:07:02,640 --> 00:07:06,400
.נותר בן אדם אחד, קראו לו סיסרא
.תפס את הרגליים וברח

119
00:07:07,440 --> 00:07:09,750
,הוא ברח לא לכיוון צפון
.כיוון חצור

120
00:07:10,080 --> 00:07:12,720
הוא ברח בדיוק לכיוון ההפוך
.כי הוא ידע שירדפו אחריו

121
00:07:13,160 --> 00:07:16,210
,אז הוא ככה תכנן
הוא אמר: אני אברח לצד השני

122
00:07:16,480 --> 00:07:19,440
,ככה שירדפו לכיוון חצור צפונה מהר תבור

123
00:07:19,810 --> 00:07:23,680
,לא יעלו שאני ברחתי לכיוון בית שאן
.בקעת הירדן, שזה צד דרום

124
00:07:24,610 --> 00:07:28,790
בשלב הזה דבורה וברק פורצים בשירה

125
00:07:29,430 --> 00:07:31,920
,כי באמת זה דבר
זה נס לא נורמאלי

126
00:07:32,190 --> 00:07:34,060
.שהקב"ה נלחם בשבילם

127
00:07:34,330 --> 00:07:36,490
."ותשר דבורה וברק בן אבינועם"

128
00:07:36,800 --> 00:07:39,620
.הם מדברים על הקושי, על השעבוד

129
00:07:39,860 --> 00:07:42,270
חדלו פרזון בישראל חדלו"

130
00:07:42,460 --> 00:07:44,660
."עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל"

131
00:07:44,920 --> 00:07:48,820
הם מדברים על המאבק של
זבולון עם חירף נפשו למות"

132
00:07:48,850 --> 00:07:50,390
."ונפתלי על מרומי שדה"

133
00:07:50,640 --> 00:07:53,530
הם מדברים גם כן על זה
.שנחל קישון גרפם

134
00:07:53,900 --> 00:07:56,650
."נחל קדומים נחל  קישון"

135
00:07:57,050 --> 00:07:59,310
אני יודע שלנחל קישון
.קוראים נחל קישון

136
00:07:59,750 --> 00:08:04,060
,פתאום נהיה לנחל קישון עוד שם
.קוראים לנחל הזה נחל קדומים

137
00:08:04,440 --> 00:08:06,130
.מיד נברר את הנקודה הזו

138
00:08:06,330 --> 00:08:08,670
ובסוף היא מזכירה
:איזו גברת אחת

139
00:08:09,830 --> 00:08:13,640
תבורך מנשים יעל"
אשת חבר הקיני

140
00:08:13,870 --> 00:08:17,230
."מנשים באוהל תבורך"
:נשים באוהל תבורך" - זו הכוונה"

141
00:08:17,410 --> 00:08:20,650
.שרה, רבקה, רחל ולאה
."מנשים באוהל תבורך"

142
00:08:20,990 --> 00:08:25,370
,מברכת דבורה את יעל
,אשת חבר הקיני, אשתו של הקיני

143
00:08:25,780 --> 00:08:30,510
,שהיא מבורכת מנשים באוהל
.כמו שרה, רבקה, רחל ולאה

144
00:08:30,920 --> 00:08:33,600
?מי זו היעל הזו
.אז הנביא מספר מה קרה

145
00:08:34,490 --> 00:08:39,130
,כשסיסרא ברח לצד השני
הוא עבר ליד אזור ביתה של יעל

146
00:08:39,810 --> 00:08:41,580
.ויעל יצאה לקראתו

147
00:08:42,000 --> 00:08:44,140
.הוא היה דרוך עם חושים חייתיים

148
00:08:44,160 --> 00:08:47,020
,תחשבו מה זה בן אדם שנמלט
.הוא יודע שמחפשים אחריו

149
00:08:47,770 --> 00:08:50,810
,כל אוושה הכי קלה
,הוא לא חושב פעמיים

150
00:08:50,820 --> 00:08:53,020
.הוא שולף את האקדח, הוא יורה
.והוא היה מקצוען

151
00:08:53,780 --> 00:08:56,520
,ואז הוא מגיע ליעל
:ויעל אומרת לו

152
00:08:56,530 --> 00:08:58,640
.סורה נא, אדוני"
."סורה נא

153
00:08:58,950 --> 00:09:00,690
פעמיים היא אמרה לו
."את המילה "סורה נא

154
00:09:00,700 --> 00:09:03,120
אנחנו תכף נבין גם
.למה היא עשתה לו את זה פעמיים

155
00:09:04,050 --> 00:09:08,040
,הוא נכנס פנימה לתוך האוהל
,הוא רואה בה כבת ברית

156
00:09:08,160 --> 00:09:10,790
.אפשר לסמוך עליה
.הוא מבקש לשתות מים, הוא צמא

157
00:09:11,100 --> 00:09:13,070
.היה חום אימים
.הוא ברח

158
00:09:13,400 --> 00:09:17,540
,כל החבר'ה התרחצו בנחל
.הנחל גרף אותם. הוא ברח בעור שיניו

159
00:09:18,240 --> 00:09:20,730
?היא אומרת לו: מה פתאום
?למה, אצלנו מביאים מים

160
00:09:21,060 --> 00:09:22,890
.אצלנו מביאים חלב

161
00:09:23,280 --> 00:09:25,940
?ופעם, חלב של פעם, כן
,לא החלב של היום

162
00:09:26,120 --> 00:09:29,410
.החלב הסמיך, החלב הכבד

163
00:09:29,770 --> 00:09:31,980
,היא נותנת לו לשתות חלב
.הוא טיפה נרגע

164
00:09:32,740 --> 00:09:35,730
המצב הופך להיות נינוח יותר
.ואז הוא נרדם

165
00:09:36,480 --> 00:09:40,380
היא לוקחת את היתד, שתוקעים אותה
.באוהל, שמחזקים איתה את האוהל

166
00:09:40,420 --> 00:09:43,040
בלי לחשוב פעמיים
היא ניגשה לראש שלו

167
00:09:43,220 --> 00:09:46,940
,ופשוט תקעה לו ברקה מצד לצד
.הופ! והרגה אותו

168
00:09:47,260 --> 00:09:49,150
ובזה למעשה הסתיימה כל המלחמה

169
00:09:49,480 --> 00:09:51,440
:ודבורה מברכת אותה

170
00:09:51,850 --> 00:09:54,190
תבורך מנשים יעל"
."אשת חבר הקיני

171
00:09:54,660 --> 00:09:58,780
וזו למעשה השירה הנפלאה
,שפרצה אז מכולם, שירת דבורה

172
00:09:58,980 --> 00:10:01,380
."ותשר דבורה וברק בן אבינועם"

173
00:10:01,770 --> 00:10:07,390
זו ההפטרה של הפרשה
.שעוסקת בענייני "אז ישיר" וקריעת ים סוף

174
00:10:07,790 --> 00:10:10,960
?אז מה הקשר בין הפרשה להפטרה
.לכאורה שירה

175
00:10:11,450 --> 00:10:13,800
פה שרו על הצלה
.ופה שרו על הצלה

176
00:10:14,190 --> 00:10:18,130
פה זה היה עם המים
,וגם פה היה עם נחל קישון

177
00:10:18,170 --> 00:10:19,730
.זה גם כן סוג של מים

178
00:10:20,170 --> 00:10:23,780
,פה המצרים טבעו
.פה סיסרא עם כל החבר'ה שלו טבעו

179
00:10:24,380 --> 00:10:26,240
.לכאורה זה נראה המכנה המשותף

180
00:10:26,790 --> 00:10:32,490
,אבל אם מעמיקים טיפה יותר
.יש כאן מילה שהיא קצת יותר עמוקה

181
00:10:32,920 --> 00:10:34,660
.נחל קישון קוראים לו נחל קדומים

182
00:10:35,330 --> 00:10:38,420
אומרת הגמרא במסכת פסחים
:בדף קיח עמוד ב

183
00:10:39,000 --> 00:10:40,370
?למה קוראים לו נחל קדומים

184
00:10:41,100 --> 00:10:44,790
כשעם ישראל, כתוב כשיצא
.אחרי קריעת ים סוף, המצרים טבעו

185
00:10:45,630 --> 00:10:48,860
.אין יותר מצרים
.גם אם תחזרו, לא תפגשו אותם

186
00:10:49,280 --> 00:10:50,590
.כולם טבעו בים

187
00:10:51,210 --> 00:10:53,680
.כתוב שהיהודים מאוד מאוד חששו

188
00:10:53,700 --> 00:10:56,090
.עם ישראל יצא
.הם קיבלו כזו טראומה

189
00:10:56,440 --> 00:10:58,290
.אני רק אתן פה את הרקע

190
00:10:58,660 --> 00:11:02,010
,אלה אנשים שלפני שבוע
פרעה קם באמצע הלילה

191
00:11:02,270 --> 00:11:05,970
.אמר להם: קומו, תלכו, תצאו
.לא רוצה לראות אתכם יותר פה

192
00:11:06,510 --> 00:11:10,210
,לא, אתם לא עבדי פרעה
.אתם עבדי השם. רק תלכו

193
00:11:10,830 --> 00:11:11,920
והם יצאו ממצרים

194
00:11:12,470 --> 00:11:17,030
ואחרי שבוע הבן אדם מתייצב
,עם כל הצבא ורוצה להחזיר אותם באוזניים

195
00:11:17,050 --> 00:11:18,170
.להחזיר אותם למצרים

196
00:11:18,560 --> 00:11:20,740
.זאת אומרת, לאיש יש שבע נשמות

197
00:11:21,450 --> 00:11:24,230
.שחרר אותם ועוד פעם חזר
,לך תדע, ככה הם אמרו

198
00:11:24,730 --> 00:11:27,470
,אולי כשאנחנו יצאנו מים סוף

199
00:11:28,030 --> 00:11:31,470
.המצרים יצאו מגדה אחרת
.היה להם לחץ

200
00:11:31,580 --> 00:11:35,320
,בקום המדינה
,אחד הפרויקטים הראשונים של המוסד

201
00:11:35,360 --> 00:11:37,930
,זה לא היה המוסד
.קראו לזה אז ה"ש.ב" - שירותי הביטחון

202
00:11:38,270 --> 00:11:41,260
,זה היה להשיג פושעים נאצים
ללכוד את הפושעים הנאצים

203
00:11:41,300 --> 00:11:42,740
.ולהביא אותם למשפט בישראל

204
00:11:42,930 --> 00:11:45,320
,אחד מהם זה אייכמן
.המשפט המפורסם שלו

205
00:11:45,880 --> 00:11:47,910
?למה? מה הייתה הסיבה
חוץ מעניין הנקמה

206
00:11:48,510 --> 00:11:52,130
היה פה עניין. הסתובבו פה אנשים
.עם סיוטים לא פשוטים בכלל

207
00:11:52,160 --> 00:11:54,880
המון ניצולי שואה
,היו מסויטים עד סוף ימי חייהם

208
00:11:55,290 --> 00:11:58,190
לילות קשים מאוד
ואנשים שאיבדו את שפיות דעתם

209
00:11:58,520 --> 00:11:59,630
.על מה שהם עברו שמה

210
00:12:00,010 --> 00:12:02,650
,הרבי מצאנז, זיכרונו לברכה
היה אומר

211
00:12:02,800 --> 00:12:08,830
,שכל יהודי שהיה בשואה ונפטר
,אפילו אחרי שנים רבות על מיטתו

212
00:12:09,200 --> 00:12:10,660
"צריך להגיד "השם ייקום דמו

213
00:12:11,090 --> 00:12:13,980
,כיוון שהשואה קיצרה את החיים
,בכל מצב היא קיצרה את החיים

214
00:12:14,010 --> 00:12:15,690
היו כאלה שנהרגו שם

215
00:12:16,010 --> 00:12:19,110
והיו כאלה שיצאו משם
ושרפו את הנשמה שלהם שם

216
00:12:19,440 --> 00:12:24,260
והיו כאלו שכל החיים שלהם
ליוו אותם כל מיני זיכרונות קשים

217
00:12:24,600 --> 00:12:26,400
על פרק אחד בחיים
.ועל הפרק השני

218
00:12:26,770 --> 00:12:28,920
אחד מהדברים שהשקיעו בהתחלה
במדינת ישראל

219
00:12:28,950 --> 00:12:30,790
זה להביא את הפושעים הנאצים האלו לדין

220
00:12:31,090 --> 00:12:34,160
.ולמה? כי זה גורם ליציאת הטראומה

221
00:12:34,470 --> 00:12:37,070
,אתה רואה את מי שהיה
,אתה רואה שתפסו אותו

222
00:12:37,250 --> 00:12:39,270
הוא לא יכול להופיע לך יותר
.בסיוטים בלילה

223
00:12:39,580 --> 00:12:42,090
,אין. אתה יודע: הרגו אותו
.תלו אותו, השמידו אותו

224
00:12:42,540 --> 00:12:44,930
:ככה תמיד יש את הפחד
.לך תדע, אולי יחזרו

225
00:12:45,760 --> 00:12:49,110
אחד הדברים שהקב"ה
,עשה חסד עם עם ישראל

226
00:12:49,370 --> 00:12:54,820
אמר לים: את כל הגופות
.שבלעת של המצרים, פלוט אותן החוצה

227
00:12:55,130 --> 00:13:00,910
תוציא שכל אחד יראה
את האדון ששעבד אותו נמצא למרגלותיו

228
00:13:01,260 --> 00:13:02,320
.וזה יוריד את הטראומה

229
00:13:03,080 --> 00:13:04,800
:אמר לו השר של הים
.מה פתאום

230
00:13:05,300 --> 00:13:08,000
,יש פה לכרישים בים סוף
,יש הרבה כרישים שמה

231
00:13:08,460 --> 00:13:10,380
,הבאת אוכל לכרישים
?עכשיו אתה לוקח

232
00:13:10,560 --> 00:13:13,280
?נתת לי מתנה, עכשיו אתה לוקח את המתנה

233
00:13:13,840 --> 00:13:16,220
:אמר לו הקב"ה
.אל תדאג, אני נותן ריבית

234
00:13:17,110 --> 00:13:20,470
אתה תיתן עכשיו
.ואני אשלם לך בריבית

235
00:13:20,910 --> 00:13:24,280
?אמר לו: מי ערב
.אמר לו: נחל קישון הוא ערב

236
00:13:24,940 --> 00:13:27,570
,לכן קוראים לנחל קישון נחל קדומים

237
00:13:28,000 --> 00:13:32,510
הוא ערב על הלוואה קדומה
.שעשה הקב"ה עם שרו של ים

238
00:13:32,790 --> 00:13:36,200
.המצרים הגיעו עם 600 רכב בחור

239
00:13:36,530 --> 00:13:40,360
.היו 600 מרכבות
המרכבות המצריות הן היו אז לשם דבר

240
00:13:40,400 --> 00:13:43,900
.בעולם העתיק
זו הייתה טכנולוגיה מאוד מאוד מהירה

241
00:13:44,170 --> 00:13:46,920
.להכות ולברוח
,היו להם כל מיני שיטות לחימה

242
00:13:47,160 --> 00:13:50,850
אחת מהן: הם היו מתפארים
.ב-600 רכב בחור

243
00:13:51,250 --> 00:13:54,390
ועם ה-600 רכב האלו
,שפלטו אותם החוצה מן הים

244
00:13:55,000 --> 00:13:57,360
:אמר הקב"ה
.אני אשלם לך פי אחד וחצי

245
00:13:58,140 --> 00:14:02,250
ולכן כשהגיע סיסרא
- הוא הגיע עם 900 רכב ברזל

246
00:14:02,360 --> 00:14:03,860
.בדיוק פי אחד וחצי

247
00:14:04,460 --> 00:14:07,150
:אמר הקב"ה לנחל קישון
.הנה, עכשיו הגיע הזמן

248
00:14:07,230 --> 00:14:10,230
.יאללה, קדימה, קח אותם
?אתה זוכר שהיו 600 רכב

249
00:14:10,580 --> 00:14:14,490
.עכשיו הגיע פי אחד וחצי
.בוא תפרע את החוב הקדום

250
00:14:15,680 --> 00:14:22,420
"אז זה קשר נוסף בין ה"אז ישיר משה
עם כל נס ההצלה של מצרים

251
00:14:22,760 --> 00:14:25,060
לבין הסיפור שקרה עם דבורה וברק

252
00:14:25,410 --> 00:14:28,600
כי הייתה פה פריעת חוב
.על הקבוצה שהייתה

253
00:14:29,120 --> 00:14:36,460
רבותיי, אני רוצה לרדת
.רובד יותר פנימה, לקשר הרבה יותר עמוק

254
00:14:38,260 --> 00:14:43,670
אחד האנשים שהעוצמה שלהם
.הייתה בדיבור זה היה משה רבנו

255
00:14:44,480 --> 00:14:48,240
ולא קם נביא בישראל כמשה עוד"
."אשר ידעו ה' פנים אל פנים

256
00:14:48,320 --> 00:14:50,790
.נביא זה מלשון ניב שפתיים

257
00:14:51,440 --> 00:14:53,280
אין נביא בעולם

258
00:14:53,580 --> 00:14:56,030
שהתקרב לדרגת נבואתו
.של משה רבנו

259
00:14:56,360 --> 00:14:58,380
.משה רבנו נקרא אדון הנביאים

260
00:14:59,070 --> 00:15:01,310
,היה מקבילה אחת
,שזה היה בלעם

261
00:15:01,680 --> 00:15:03,670
,שהוא היה הצד השני
,הצד של הטומאה

262
00:15:03,940 --> 00:15:08,880
אבל כמשה רבנו - "לא קם נביא בישראל
."כמשה עוד אשר ידעו ה' פנים אל פנים

263
00:15:09,410 --> 00:15:12,200
.זה כוח אחד שהיה כוח של דיבור

264
00:15:12,780 --> 00:15:14,500
הייתה עוד דמות היסטורית

265
00:15:14,790 --> 00:15:17,880
שגם לה הייתה עוצמה
 - מאוד מאוד חזקה בדיבור

266
00:15:18,130 --> 00:15:19,090
.זה היה סיסרא

267
00:15:19,910 --> 00:15:23,950
...סיסרא, כתוב שהוא היה
?איך הוא הצר לעם ישראל

268
00:15:24,000 --> 00:15:25,620
?איך הוא לחץ את עם ישראל

269
00:15:25,990 --> 00:15:31,610
אז כתוב שהוא לחץ אותם על ידי זה
.שהוא היה מחרף ומגדף מדי יום את בורא עולם

270
00:15:32,320 --> 00:15:34,250
.הכוח של סיסרא היה בדיבור

271
00:15:34,850 --> 00:15:37,450
,אם הוא היה רואה חיה
?איך תופסים חתול

272
00:15:37,850 --> 00:15:41,530
,לוקחים איזו רשת, איזה משהו
?מנסים ללכוד אותו, אני יודע מה

273
00:15:41,940 --> 00:15:43,030
.סיסרא לא היה צריך את זה

274
00:15:43,810 --> 00:15:48,340
!...הוא היה נותן שאגה, אה
והחתול, השערות שלו היו סומרות

275
00:15:48,370 --> 00:15:50,930
,והוא היה נעמד על המקום
.לא זז עד שהוא היה תופס אותו

276
00:15:51,550 --> 00:15:54,960
הוא היה תופס בעלי חיים
.עם הקול שלו, עם שאגה

277
00:15:55,520 --> 00:16:00,330
.הוא היה עומד ליד חומה
,כל המגנים על העיר עומדים עם חץ וקשת

278
00:16:00,560 --> 00:16:03,180
מחכים שינגחו בהם
.אם אילי המלחמה

279
00:16:03,680 --> 00:16:06,460
,"הוא היה אומר לחיילים "זוזו
,נעמד ליד החומה

280
00:16:06,870 --> 00:16:09,160
.נותן שאגה - החומה הייתה נופלת

281
00:16:09,610 --> 00:16:13,920
יש כאלה טנורים היום
.שיכולים לעלות בטונים, לפוצץ שמשה

282
00:16:14,130 --> 00:16:16,510
יש כוח. הצליל של הדיבור
.הוא צליל מאוד עוצמתי

283
00:16:16,540 --> 00:16:20,150
אם יש בום על-קולי
,הוא יכול לשבור שמשות ועוד דברים

284
00:16:21,060 --> 00:16:23,060
.שחוצים את מהירות הקול ועוד

285
00:16:23,780 --> 00:16:25,290
.עוצמה של צליל היא עוצמה

286
00:16:25,520 --> 00:16:31,130
הוא היה מצליח להפיק צליל
.הרבה יותר עוצמתי מזה שיכול להוריד חומה

287
00:16:31,340 --> 00:16:35,290
,אגב, מי שרוצה לדעת
.היום בטבע עדיין יש בעלי חיים כאלו

288
00:16:35,570 --> 00:16:39,330
,הלווייתנים. הלווייתן הכחול
,אחד מהלווייתנים הגדולים ביותר

289
00:16:39,360 --> 00:16:41,360
.זה בעל החיים הכי גדול בטבע היום

290
00:16:41,730 --> 00:16:43,880
בעל חיים בגודל של 30 ומשהו מטר

291
00:16:44,650 --> 00:16:49,080
...שהוא נותן
,הרי בעלי החיים... הדגים בים

292
00:16:49,290 --> 00:16:50,960
.התקשורת שלהם היא עם סונר

293
00:16:51,290 --> 00:16:53,760
זאת אומרת, יש להם רצץ הקשות
שהם מקישים

294
00:16:54,200 --> 00:16:56,910
או מביעים, יש להם תיבת תהודה
שהם מביעים צליל

295
00:16:57,120 --> 00:16:59,470
.ולא רואים במים
.הרי המים חשוכים

296
00:16:59,500 --> 00:17:03,860
,רק בחלק העליון קרני האור חודרות
.אבל פנימה כבר הכול חושך

297
00:17:04,230 --> 00:17:07,960
?אז איך הם מתנהלים שמה
,שם מתנהלים דרך מערכת שנקראת סונר

298
00:17:07,980 --> 00:17:10,490
.מה שמשתמשים צוללות וספינות

299
00:17:10,970 --> 00:17:15,480
.זו מערכת של תהודה
הוא קולט את גלי הצלילים

300
00:17:15,850 --> 00:17:18,770
.הם, יש להם תיבת תהודה
,הם מקישים צליל או רצף הקשות

301
00:17:18,810 --> 00:17:21,430
,למי שיש לו שיניים
.רצף של הקשות עם השיניים

302
00:17:21,860 --> 00:17:26,650
והלווייתן השני, יש לו באזור המצח
,תיבת תהודה

303
00:17:26,680 --> 00:17:27,910
.הוא קולט את זה
.זה סונר

304
00:17:28,390 --> 00:17:31,540
היום שדרגו את זה, שיש את זה
'גם על ספינות, צוללות וכו

305
00:17:31,560 --> 00:17:32,940
.שלא ייתקעו בעצמים בים

306
00:17:33,950 --> 00:17:38,680
הלווייתן, הצלילים שהוא מפיק
,מתיבת התהודה שלו

307
00:17:39,140 --> 00:17:43,140
היום מדברים שעשו בדיקה
,מבחינת הדציבלים

308
00:17:43,490 --> 00:17:48,410
זה הרבה יותר עוצמתי, שלא תעמדו
,ליד לווייתן שעושה פעולה כזו

309
00:17:48,830 --> 00:17:53,010
זה הרבה יותר עוצמתי מהמראה
.של מטוס קרב עם מבערים פתוחים

310
00:17:53,330 --> 00:17:57,150
,מי שהיה פעם ליד מטוס קרב שממריא
.שומעים רעש גדול מאוד

311
00:17:57,170 --> 00:18:01,390
,יש... סיפר לי מישהו שהוא גר ליד תל נוף
,שזה אחד הבסיסים הגדולים של חיל האוויר

312
00:18:01,800 --> 00:18:03,710
הוא אומר שיש המראות של אף-15

313
00:18:03,990 --> 00:18:07,180
,ואם זו המראה עם מבער מלא
הוא אומר: זה רעש שיכול להעיר אותך

314
00:18:07,210 --> 00:18:09,460
,באמצע הלילה מהמיטה
.עד שאתה מתרגל לרעשים האלו

315
00:18:09,480 --> 00:18:10,620
.זה רעש מאוד מאוד חזק

316
00:18:11,470 --> 00:18:16,190
הלווייתן מייצר רעש הרבה יותר גבוה
מהמראה של מטוס קרב

317
00:18:16,600 --> 00:18:17,950
.וזה בעל חיים בטבע

318
00:18:18,320 --> 00:18:22,470
,סיסרא, היו יוצאים לו צלילים
.הוא היה מפיל חומה

319
00:18:23,270 --> 00:18:25,200
.העוצמה של סיסרא הייתה בקולו

320
00:18:26,120 --> 00:18:28,270
,אני עובר לדמות נוספת
.קראו לה יעל

321
00:18:28,950 --> 00:18:30,980
אף אחד... לכאורה, אין קשר
.בין אחד לשני

322
00:18:31,450 --> 00:18:32,800
?מה הייתה עוצמתה של יעל

323
00:18:32,830 --> 00:18:39,230
הגמרא אומרת במסכת מגילה
.שהיו חמש נשים שהיה בהן משהו מיוחד מאוד

324
00:18:39,640 --> 00:18:42,600
.למשל, רחב שהייתה גרה ביריחו

325
00:18:42,870 --> 00:18:46,900
רחב היא הייתה קליפת הניאוף
.בארץ ישראל

326
00:18:47,330 --> 00:18:52,030
,מי שהיה מזכיר את השם שלה פעמיים
.כבר היה מגיע לידי טומאה

327
00:18:52,170 --> 00:18:54,510
זאת אומרת, הייתה בה עוצמה
של טומאה מאוד גדולה

328
00:18:54,520 --> 00:18:55,550
.לפני שהיא חזרה בתשובה

329
00:18:55,560 --> 00:18:56,650
,אחרי שהיא חזרה בתשובה

330
00:18:56,970 --> 00:18:59,030
אז היא זכתה להגיע
,למדרגות גדולות מאוד

331
00:18:59,310 --> 00:19:01,510
עד כדי כך שהיא זכתה להתחתן
.עם יהושע בן נון

332
00:19:01,850 --> 00:19:04,770
,אבל לפני שהיא חזרה בתשובה
,לפני שהיא התגיירה

333
00:19:05,100 --> 00:19:08,170
היא הייתה עם עוצמה של ניאוף
.מאוד מאוד חזקה

334
00:19:08,660 --> 00:19:10,360
.הייתה אישה נוספת, קראו לה יעל

335
00:19:11,010 --> 00:19:13,360
."אומרת הגמרא: "יעל בקולה

336
00:19:13,570 --> 00:19:19,470
,אומר רש"י: מי שהיה שומע את הקול של יעל
.היה נמשך לענייני תאווה

337
00:19:19,530 --> 00:19:22,670
היה לה קול שיכול להביא
,את האדם לענייני תאווה

338
00:19:22,730 --> 00:19:24,540
.קול מאוד מאוד מיוחד, עוצמתי

339
00:19:25,170 --> 00:19:28,560
:לכן היא אמרה לסיסרא
."סורה נא, סורה נא"

340
00:19:29,090 --> 00:19:31,500
,"פעם אחת היא אמרה לו: "סורה נא
.היא אמרה לו: בוא, תיכנס לאוהל

341
00:19:31,940 --> 00:19:33,570
.פעם שנייה היא כבר לא השאירה לו אופציה

342
00:19:33,850 --> 00:19:37,170
היא אמרה לו "סורה נא", ועם הצליל שלה
.היא הכניסה אותו פנימה לתוך האוהל

343
00:19:37,480 --> 00:19:39,280
- היא ידעה: אם היא רוצה לחסל אותו

344
00:19:39,430 --> 00:19:41,050
.היא צריכה לחסל אותו בצורה הזו

345
00:19:41,460 --> 00:19:45,670
,אני עובר לדמויות
.שתי דמויות נוספות - המן

346
00:19:46,130 --> 00:19:51,070
,המן, כתוב בגמרא, שהמן
.היכולת שלו הייתה בדיבור שלו

347
00:19:51,710 --> 00:19:54,110
 - "ליכא דידע בלישנא בישא כהמן"

348
00:19:54,190 --> 00:19:57,890
לא היה אדם בעולם
,שהיה יודע לדבר לשון הרע מקצועי

349
00:19:58,360 --> 00:20:01,180
,גם לא העיתונאים הבכירים ביותר
.כמו המן

350
00:20:01,620 --> 00:20:04,200
,המן היה מתחיל לרכל על מישהו
.זה היה סוף שלו

351
00:20:04,780 --> 00:20:06,660
.הוא היה מוציא אותו שחור משחור

352
00:20:07,110 --> 00:20:10,760
.הוא היה מאוד מסוכן
.הכוח שלו היה בדיבור

353
00:20:11,350 --> 00:20:15,370
והייתה עוד גברת אחת
,שגם הכוח שלה היה בדיבור

354
00:20:15,450 --> 00:20:16,350
.זו הייתה אסתר

355
00:20:16,890 --> 00:20:19,340
:אמר לה מרדכי
,אם החרש תחרישי בעת הזאת

356
00:20:19,400 --> 00:20:22,020
.זה לא בסדר
"...רווח והצלה יעמוד ליהודים"

357
00:20:22,020 --> 00:20:23,720
.עכשיו תדברי, עכשיו תתחילי לדבר

358
00:20:24,120 --> 00:20:27,490
לכי למלך, תתחנני ותספרי לו
.מי את ושאת בת מלכים

359
00:20:27,830 --> 00:20:31,980
.תתחילי לדבר
.ועם הדיבור שלה היא הרגה את המן

360
00:20:32,570 --> 00:20:36,220
,היא הצליחה להגיד את התזמון
,"כי נמכרנו אני ועמי לעבדים"

361
00:20:36,600 --> 00:20:38,530
"?ואז המלך אומר לה "מי
והיא מצביעה על המן

362
00:20:38,560 --> 00:20:42,020
"ואומרת לו "איש צר ואויב
.וזה היה סוף שלו, תלו את המן על העץ

363
00:20:42,660 --> 00:20:44,900
הדיבור של אסתר
.כנגד הדיבור של המן

364
00:20:45,460 --> 00:20:47,710
.ואחרון המדברים - רבי עקיבא

365
00:20:48,780 --> 00:20:52,610
רבי עקיבא, כתוב שרבי עקיבא
...היה אחד ש

366
00:20:53,030 --> 00:20:56,200
משה רבנו, כך אומרת הגמרא
במנחות דף כב עמוד ט

367
00:20:56,580 --> 00:20:59,990
...כשראה את רבי עקיבא
,משה רבנו, שכוחו היה בפיו

368
00:21:00,260 --> 00:21:04,700
כשראה את רבי עקיבא יושב ודורש
,תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ בתורה

369
00:21:05,130 --> 00:21:09,260
,אמר לקב"ה: יש לך אדם כמו רבי עקיבא
?אתה נותן תורה על ידי

370
00:21:09,790 --> 00:21:11,330
.תן את התורה על ידי רבי עקיבא

371
00:21:11,820 --> 00:21:16,460
הגמרא שם מספרת שמשה רבנו ישב
,בבית מדרשו של רבי עקיבא בשורה השמינית

372
00:21:16,720 --> 00:21:18,520
.כמובן בחזיון הנבואה

373
00:21:19,220 --> 00:21:21,630
ישב בשורה השמינית
ורבי עקיבא מסר שיעור

374
00:21:22,400 --> 00:21:23,640
.ומשה רבנו לא הבין את השיעור

375
00:21:24,270 --> 00:21:27,560
...חידושים, עניינים
,חלשה דעתו של משה רבנו

376
00:21:27,900 --> 00:21:28,730
.לא הבין את השיעור

377
00:21:29,230 --> 00:21:31,750
יש מהרח"ו שמסביר
.למה משה רבנו לא הבין את השיעור

378
00:21:32,420 --> 00:21:34,280
ואז פתאום אחד התלמידים שאל שאלה

379
00:21:35,480 --> 00:21:37,360
:ואז רבי עקיבא אמר לו
.תשמע, שאלה טובה

380
00:21:37,410 --> 00:21:41,040
פה אין סברות ואין הבנות
,ואין קל וחומר ואין גזרה שווה

381
00:21:41,610 --> 00:21:43,010
.אין את כל הדברים שאני מלמד

382
00:21:43,520 --> 00:21:47,570
?אתה יודע למה הדין הוא ככה
,כי ככה קיבלנו מסורת ממשה רבנו

383
00:21:47,640 --> 00:21:48,780
.הלכה למשה מסיני

384
00:21:49,190 --> 00:21:51,220
.ואז נחה דעתו של משה רבנו

385
00:21:51,270 --> 00:21:53,240
.הוא אמר: הזכירו אותי בבית המדרש

386
00:21:53,620 --> 00:21:56,030
:ואמר משה רבנו
.תן את התורה על ידי רבי עקיבא

387
00:21:56,460 --> 00:21:59,790
,אמר לו הקב"ה: לא, לא
התורה תינתן על ידך

388
00:22:00,040 --> 00:22:03,230
.ורבי עקיבא הוא אבי התורה שבעל פה

389
00:22:03,530 --> 00:22:06,800
.הוא זה שפתח לנו
,התורה שבעל פה ניתנה על ידי משה רבנו

390
00:22:07,090 --> 00:22:10,120
אבל הוא זה שפתח לנו
.את עניין התורה שבעל פה

391
00:22:10,440 --> 00:22:15,770
סיכום: מצאנו כמה דמויות
.שהעוצמה שלהן הייתה בדיבור

392
00:22:16,010 --> 00:22:19,480
- משה רבנו, סיסרא, יעל
- כל אחד בתחום שונה

393
00:22:19,650 --> 00:22:22,010
המן, אסתר
.ואחרון זה רבי עקיבא

394
00:22:22,530 --> 00:22:25,450
על פניו, כל אחד חי
,בתקופה שונה, בזמן שונה

395
00:22:25,830 --> 00:22:30,530
- חוץ מזה שיש להם קול עוצמתי
.אין קשר בין אחד לשני

396
00:22:31,190 --> 00:22:35,480
,אבל אם אנחנו נכנסים פנימה
.מוצאים מכנה משותף אחד לכולם

397
00:22:36,540 --> 00:22:42,480
משה רבנו, משה רבנו שפרץ בשירה
והודה לקב"ה על הנס ועל ההצלה

398
00:22:42,860 --> 00:22:46,630
,שהיה בקריעת ים סוף
.המקבילה שלו הייתה סיסרא

399
00:22:47,180 --> 00:22:50,480
סיסרא היה מחרף ומגדף את הקב"ה

400
00:22:51,270 --> 00:22:55,400
ובאה יעל. אומרת הגמרא
:במסכת נזיר בדף כג

401
00:22:55,860 --> 00:22:59,880
גדולה עבירה לשמה"
."ממצווה שלא לשמה

402
00:23:00,360 --> 00:23:01,740
,לפעמים בן אדם עושה מצווה

403
00:23:02,540 --> 00:23:06,120
?אבל, איך אומרים
.שיהיה כבוד, שתהיה קצת נחת

404
00:23:06,440 --> 00:23:09,150
?למה לאנשים יותר קל לעזור מחוץ לבית

405
00:23:09,770 --> 00:23:12,330
תראה, יש חבר שמבקש
- "תעשה טובה, תקפיץ אותי וזה"

406
00:23:12,850 --> 00:23:14,200
.אין בעיה, אחי
?מה צריך

407
00:23:14,630 --> 00:23:16,970
:אם יש איזה מישהו, אומר לו
?אתה יכול לעשות לי איזו טובה

408
00:23:17,180 --> 00:23:18,920
.יש שמה איזה מוצר, תביא לי

409
00:23:19,340 --> 00:23:20,530
.בכיף, אני מביא לך

410
00:23:21,040 --> 00:23:24,590
:אבל אם אשתו מבקשת ממנו
?אולי אתה מוכן לקפוץ רגע לסופר להביא

411
00:23:24,910 --> 00:23:28,940
...עוד פעם עם הבקשות
.היא רוצה שוב פעם לקפוץ לסופר

412
00:23:29,370 --> 00:23:33,060
,אם היא אומרת לו "תעשה טובה
- "תוריד את פח הזבל

413
00:23:33,690 --> 00:23:35,630
,הוא אף פעם לא מוריד את הזבל
?מה לעשות

414
00:23:36,480 --> 00:23:38,620
.אנחנו, בתוך הבית הרבה יותר קשה לנו

415
00:23:38,930 --> 00:23:40,150
?יותר קשה לנו. למה

416
00:23:40,640 --> 00:23:44,810
,התשובה היא: אנחנו לא אנשי חסד
.אנחנו אוהבי כבוד

417
00:23:45,900 --> 00:23:49,530
:בחוץ עושים לך ככה
!שמע, איזה בן אדם

418
00:23:49,900 --> 00:23:52,420
.אתה מבקש, הוא עוזר
.אין שום בעיה

419
00:23:52,790 --> 00:23:54,880
,בבית אין כבוד
.אין כבוד בבית

420
00:23:55,300 --> 00:23:58,540
.אם הורדת את הפח - זה הלכלוך שלך
?מה, מישהו צריך לנקות אחריך

421
00:23:58,940 --> 00:24:01,290
,אם עשית קניות - זה הבית שלך
?מה זאת אומרת

422
00:24:01,320 --> 00:24:04,260
?מה, אתה חושב שזה ינחת פה בהליקופטר
.אם לא תביא לא יהיה

423
00:24:04,840 --> 00:24:07,130
.אין כבוד
.לכן קשה לנו

424
00:24:07,540 --> 00:24:12,030
- אם נעבוד על מידת הכבוד ונוריד אותה
אתה תוכל לעשות חסד בחוץ

425
00:24:12,270 --> 00:24:14,280
,ובאותה מידה אתה גם תעשה חסד בבית

426
00:24:14,580 --> 00:24:19,420
,כי אתה עושה חסד כי צריך לעשות
.לא בגלל הכבוד החיצוני

427
00:24:20,130 --> 00:24:23,140
וזה למעשה מסמל
.את העניין של העשייה האמיתית

428
00:24:23,420 --> 00:24:27,180
,העשייה האמיתית מגיעה
.החסד האמיתי מגיע מתוך עזרה

429
00:24:27,510 --> 00:24:30,420
אומרת הגמרא: אם אדם
,עושה מצווה שלא לשמה

430
00:24:31,100 --> 00:24:32,530
,עושה מצווה, נגיד, בשביל כבוד

431
00:24:33,630 --> 00:24:35,800
,טופחים לו על השכם
.אומרים לו: שמע, אין כמוך

432
00:24:36,920 --> 00:24:41,940
- "גדולה עבירה לשם שמיים"
,בלי נגיעות אישיות, בלי כלום

433
00:24:41,950 --> 00:24:45,320
,לעשות עבירה בלי נגיעות אישיות
."יותר ממצווה שלא לשמה"

434
00:24:45,600 --> 00:24:48,440
הגמרא מביאה, מה הדוגמה
?של עבירה לשם שמיים

435
00:24:48,650 --> 00:24:50,030
.אומרת הגמרא: יעל

436
00:24:51,410 --> 00:24:53,660
,איך יעל תפסה אותו
?את ההסיסרא הזה

437
00:24:54,700 --> 00:24:56,510
.אז כתוב שהיא פיתתה אותו בקול שלה

438
00:24:57,140 --> 00:25:00,670
אומרת התורה: "בין רגליה
כרע, נפל שכב

439
00:25:00,810 --> 00:25:04,290
בין רגליה כרע נפל"
".באשר כרע שם נפל שדוד

440
00:25:04,610 --> 00:25:09,850
,אומרת הגמרא: "אמר רבי יוחנן
מלמד שבע בעילות בעל אותו רשע

441
00:25:10,130 --> 00:25:11,290
"עד שנחה דעתו"

442
00:25:11,720 --> 00:25:15,490
,ואז הוא נרגע. הוא היה מאוד מאוד לחוץ
.הוא פחד: לך תדע, יתפסו

443
00:25:15,770 --> 00:25:17,850
.היא הרגיעה אותו
.היא עשתה עבירה לשם שמיים

444
00:25:17,870 --> 00:25:20,400
.היא עשתה עבירה
,זה גילוי עריות. אסור לעשות דבר כזה

445
00:25:20,840 --> 00:25:21,990
,היא אשת חבר הקיני

446
00:25:22,570 --> 00:25:26,280
אבל היא הייתה מוכנה לעשות עבירה
לשם שמיים

447
00:25:26,520 --> 00:25:30,760
,בלי טיפת הנאה אישית בשבילה
.העיקר להציל את עם ישראל

448
00:25:31,200 --> 00:25:36,620
למרות שמיד תשאלו פה, הרי ידוע
.שיש שלוש עבירות ייהרג ואל יעבור

449
00:25:36,700 --> 00:25:40,610
?מהן העבירות
.עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים

450
00:25:40,870 --> 00:25:45,740
איזה מין דבר זה לעשות גילוי עריות
?כדי להרוויח איזה משהו

451
00:25:46,110 --> 00:25:48,300
הרי דבר כזה
.זה ייהרג ואל יעבור

452
00:25:48,710 --> 00:25:50,810
"אז העונה ה"אגרות משה
,תשובה מאוד מעניינת

453
00:25:50,820 --> 00:25:51,760
.רבי משה פיינשטיין

454
00:25:52,510 --> 00:25:54,910
...הוא אומר: כאשר מדובר על

455
00:25:55,250 --> 00:25:58,030
?אומרים לך: תשמע, אתה רוצה להינצל
.תעבור על גילוי עריות

456
00:25:58,240 --> 00:26:01,630
.ייהרג ואל יעבור
.לא. תהרוג אותי ואני לא עושה גילוי עריות

457
00:26:02,240 --> 00:26:07,190
,אבל כשמדובר בהצלה של כלל ישראל
,כמו המצב המיוחד הזה

458
00:26:07,510 --> 00:26:12,060
,חד-פעמי בהיסטוריה
,שיעל הצילה את עם ישראל מיד סיסרא

459
00:26:12,540 --> 00:26:15,370
אז על זה מותר ועל זה לא נאמר
.ייהרג ואל יעבור

460
00:26:15,390 --> 00:26:16,700
.ככה מחדש האגרות משה

461
00:26:17,210 --> 00:26:18,790
.הוא אומר: ואני אביא לך ראיה

462
00:26:19,420 --> 00:26:21,750
.יעל לא הרגה את סיסרא עם חרב

463
00:26:22,250 --> 00:26:24,310
,הכי קל לקחת חרב
.להוריד לו את הראש

464
00:26:24,360 --> 00:26:26,630
.מה, זה הכי פשוט
.לא, לא, היא לא השתמשה עם חרב

465
00:26:27,140 --> 00:26:30,440
?היא לקחה יתד והלמה בראש שלו. למה

466
00:26:31,020 --> 00:26:34,690
.כיוון שאישה שלוקחת חרב זה כלי גבר

467
00:26:35,260 --> 00:26:37,010
.היא אמרה: כרגע הוא ישן

468
00:26:37,390 --> 00:26:39,740
.לא צריך להוסיף עוד איזו עבירה

469
00:26:40,000 --> 00:26:42,960
אפשר להגיע לאותה תוצאה
.עם היתד

470
00:26:43,230 --> 00:26:45,800
.אז אני אהרוג אותו עם יתד
?למה להשתמש עם חרב

471
00:26:46,160 --> 00:26:48,480
זאת אומרת, היא עשתה פה
.בתכלית הדקדוק

472
00:26:48,860 --> 00:26:51,800
:היא דקדקה ולכן אומרת הגמרא
."גדולה עבירה לשמה"

473
00:26:52,090 --> 00:26:54,210
ומי שכבר רמזה על כך
:הייתה דבורה

474
00:26:55,100 --> 00:26:59,870
תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני"
- "מנשים באוהל תבורך

475
00:27:00,110 --> 00:27:03,330
,משרה - שעמדה בניסיון אצל פרעה

476
00:27:03,410 --> 00:27:05,790
,מרבקה - שעמדה בניסיון אצל אבימלך

477
00:27:05,960 --> 00:27:12,030
מרחל ולאה - לאה, שלא נמסרה ליד עשיו
ורחל, שבכתה שיהיו לה ילדים

478
00:27:12,060 --> 00:27:13,680
.כדי שלא תימסר ביד עשיו

479
00:27:14,040 --> 00:27:19,320
יעל, מה שהיא עשתה שווה ערך
לאותן האימהות הקדושות של עם ישראל

480
00:27:19,720 --> 00:27:22,290
.ללמדך, גדולה עבירה לשמה

481
00:27:22,820 --> 00:27:25,350
אז היו פה שני אנשים
:עם עוצמה גדולה של קול

482
00:27:25,660 --> 00:27:29,840
סיסרא עם הקולות המפחידים שלו
.ויעל עם הקול שלה במקביל

483
00:27:30,180 --> 00:27:33,870
והיא הצליחה עם הקול שלה
.להכניע את הקול של סיסרא

484
00:27:34,300 --> 00:27:35,560
?מה יצא מזה

485
00:27:36,270 --> 00:27:39,190
אומרת הגמרא במסכת סנהדרין
:בדף צו עמוד ב

486
00:27:40,130 --> 00:27:45,230
מבני בניו של סיסרא"
."למדו תורה בבני ברק

487
00:27:45,890 --> 00:27:49,720
:ומי זה? אומרת הגמרא
?ומאן הוא"? מי? יש שמות"

488
00:27:50,010 --> 00:27:51,860
.אומרת הגמרא: כן
.מי זה? רבי עקיבא

489
00:27:53,210 --> 00:27:59,140
מיעל וסיסרא, לימים, מה שנשתלשל
.זה היה רבי עקיבא

490
00:27:59,440 --> 00:28:04,410
ממיזוג של שני הקולות העוצמתיים הללו
יצא קול שלישי

491
00:28:04,900 --> 00:28:08,130
שהקול הזה היה כל כך עוצמתי
:שמשה רבנו אמר

492
00:28:08,490 --> 00:28:11,440
?למה אתה נותן את התורה על ידי
.תן את התורה על ידי רבי עקיבא

493
00:28:11,820 --> 00:28:15,250
אמר לו הקב"ה: לא, יש לנו אותך

494
00:28:15,390 --> 00:28:17,870
ורבי עקיבא יהיה אחראי
.על כל התורה שבעל פה

495
00:28:18,130 --> 00:28:21,560
.לכן לרבי עקיבא יש מדרש אותיות
.אותיות הן כוח הדיבור

496
00:28:21,900 --> 00:28:25,220
לכן רבי עקיבא היה דורש תילי תילים
של הלכות על כל קוץ וקוץ

497
00:28:25,640 --> 00:28:31,400
כי הוא הגיע משילוב של יעל מצד אחד
.וססירא מן הצד השני

498
00:28:31,720 --> 00:28:36,100
ולכן סופי תיבות של
..."אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה"

499
00:28:36,290 --> 00:28:41,680
סופי תיבות "אור זרוע לצדיק
.ולישרי לב שמחה" - סופי תיבות: עקיבא

500
00:28:41,900 --> 00:28:43,890
שזה למעשה סימל את רבי עקיבא

501
00:28:44,220 --> 00:28:49,690
שהקב"ה לקח אותו מהצד של סיסרא
.והעביר אותו לצד של הקדושה

502
00:28:50,610 --> 00:28:51,450
.זה רבי עקיבא

503
00:28:51,820 --> 00:28:56,540
?אז מה קורה פה עם המן ועם אסתר
?איך הם קשורים לסיפור

504
00:28:57,090 --> 00:28:59,850
בא רבי חיים ויטאל
.ומגלה כאן סוד גדול

505
00:29:00,550 --> 00:29:06,580
הוא אומר שיעל וסיסרא
.חזרו בחזרה בגלגול

506
00:29:07,570 --> 00:29:10,820
.והם חזרו בגלגול
יעל חזרה בגלגולה של אסתר

507
00:29:11,280 --> 00:29:14,320
.וסיסרא חזר בגלגולו של המן

508
00:29:14,960 --> 00:29:20,260
ולכן כמו שפעם קודמת
,סיסרא נפל ביד אישה

509
00:29:20,540 --> 00:29:22,820
גם המן נפל ביד אישה

510
00:29:23,360 --> 00:29:28,860
וכמו שבפעם הקודמת
,יעל השקתה אותו בכוס של חלב

511
00:29:29,360 --> 00:29:34,830
כך גם המן נפל הפעם במשתה
.על משתה היין, על עניין של שתייה

512
00:29:35,280 --> 00:29:36,450
.וזה לעומת זה

513
00:29:36,680 --> 00:29:41,690
,וכמו שסיסרא היה עוצמתי בקולו
.המן גם היה עוצמתי בקול שלו

514
00:29:41,980 --> 00:29:43,930
."ליכא דידע בלישנא בישא כהמן"

515
00:29:44,280 --> 00:29:48,260
,וכמו שיעל הפילה את סיסרא בקולה

516
00:29:48,580 --> 00:29:53,020
"גם אסתר עם "החרש תחרישי
הפילה את המן

517
00:29:53,230 --> 00:29:57,440
על ידי הקול שלה שהיא אמרה
."כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד"

518
00:29:57,880 --> 00:30:01,660
,פתאום אתה רואה שכל התורה כולה
,כשאתה חודר טיפה פנימה

519
00:30:01,900 --> 00:30:02,980
.הכול מארג אחד

520
00:30:03,380 --> 00:30:05,670
,נראה לך לפעמים שיש מקרים
,מקרים שונים

521
00:30:06,000 --> 00:30:10,930
אבל אתה רואה שההקשרים
,הם הקשרים כל כך מחוברים, כל כך עמוקים

522
00:30:11,200 --> 00:30:13,600
,שגם שיש את הפשט
,שזה הרובד החיצוני

523
00:30:13,630 --> 00:30:15,500
,ורואים כאילו פה איזה משהו כללי

524
00:30:15,920 --> 00:30:19,020
אבל פתאום אתה מגלה
 - שיש פה איזה סימפטום שחוזר על עצמו

525
00:30:19,380 --> 00:30:21,690
.אנשים עם עוצמה מיוחדת של הקול שלהם

526
00:30:22,000 --> 00:30:25,330
והנה, אתה רואה שיש איגוד
,של כל המרכיבים הללו

527
00:30:25,370 --> 00:30:27,710
כל הדוגמאות הללו מתאגדות ליחידה אחת

528
00:30:28,070 --> 00:30:30,540
והכול למעשה זה קשר אחד
.ומארג אחד

529
00:30:31,330 --> 00:30:36,770
מה שאנחנו בעזרת השם מתפללים
,ומבקשים מהקב"ה מדי יום ביומו

530
00:30:37,520 --> 00:30:39,500
."אומרים "אז ישיר משה ובני ישראל

531
00:30:39,920 --> 00:30:44,690
,אז" זה לשון עבר"
.אבל "ישיר" זה לשון עתיד

532
00:30:44,960 --> 00:30:49,850
.אנחנו מחכים, בעזרת השם, לשירה הגדולה
.יש עשר פעמים בהיסטוריה שנאמרה שירה

533
00:30:50,110 --> 00:30:54,340
הפעם העשירית תהיה בעזרת השם
,שירה כשיבוא מלך המשיח

534
00:30:54,360 --> 00:30:58,920
שיתגלה במהרה בימינו
,ונזכה לגאולה השלמה, בעזרת השם

535
00:30:58,950 --> 00:30:59,890
.במהרה בימינו, אמן

536
00:30:59,960 --> 00:31:01,700
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (91 מדרגים)